CZ EN

Stát pravomocně uhájil téměř tři čtvrtě miliardy korun v kauze zmizelých cigaret

Tisková zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) pravomocně uhájili státu 744 106 659 korun ve sporu se správcem konkursní podstaty společnosti Letka Team. Pravomocný rozsudek vydal Krajský soud v Hradci Králové. ÚZSVM v tomto případě zastupoval Finanční úřad pro Pardubický kraj.

„Jedná se o dlouholetý spor, kdy se správce konkurzní podstaty domáhal po Ministerstvu financí i po finančním úřadu náhrady škody. I díky spolupráci v rámci celého resortu se nám podařilo ve sporu pravomocně zvítězit,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová.

„Žalobce žaloval jak Finanční správu, tak i Ministerstvo financí. Jakožto specializovaná složka resortu financí jsme pomohli k úspěchu. Jedná se o další velmi významný úspěch, který je důkazem, že naše právní služby jsou mimořádně kvalitní a dosahujeme úspěšnosti přes 90 %,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Žalobce, který působí jako správce konkursní podstaty, se u Okresního soudu v Pardubicích domáhal po státu zaplacení 744 106 659 Kč. Požadovaná částka měla nahradit údajnou škodu způsobenou na konkurzní podstatě společnosti Letka Team a.s., která byla v úpadku. Škoda měla údajně vzniknout nesprávným jednáním Finančního úřadu pro Pardubický kraj, kterého se měl dopustit při výkonu funkce zástupce věřitelů v konkurzním řízení.

Společnost totiž obchodovala s cigaretami a větší množství cigaret odprodala před prohlášením konkurzu jiné společnosti, která je prodala dál. Konkurzní správce sice prohlásil odprodej cigaret za neplatný, ale samotné cigarety se mu již nepodařilo vůbec dohledat. Finanční úřad jako zástupce věřitelů se měl údajně provinit tím, že správci konkurzní podstaty nenahlásil, které společnosti (po celé republice) odváděly do státního rozpočtu DPH za prodané cigarety a tím měl způsobit škodu na konkurzní podstatě. Skutečnost, že za škodu na konkurzní podstatě odpovídá zejména její správce, který nevyvinul dostatek aktivity při dohledávání cigaret, žalobce pominul a snažil se přenést odpovědnost na daňový orgán.

Zároveň žalobce podal proti státu další žalobu, v tomto případě přímo proti Ministerstvu financí jako ústřednímu správnímu úřadu, a to z titulu odpovědnosti za škodu. Rozdíl obou žalob spočíval právě pouze v rozdílném právním titulu, jinak byla požadována shodná částka a důvody žalob byly popsány skutkově stejně.

Právní zástupce ÚZSVM v průběhu celého řízení spolupracoval s právním oddělením Ministerstva financí. Žaloba proti Ministerstvu financí byla v roce 2017 zamítnuta Obvodním soudem pro Prahu 1 a následnému odvolání žalobce pak nevyhověl ani Městský soud v Praze, který rozsudek prvostupňového soudu potvrdil.

Právní zástupce ÚZSVM proto Okresnímu soudu v Pardubicích navrhl soudní řízení zastavit pro tzv. překážku věci jednou pravomocně rozhodnuté. Okresní soud v Pardubicích přisvědčil názoru ÚZSVM a řízení zastavil. Po odvolání, které proti zastavení řízení podal správce konkurzní podstaty, věc posuzoval Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích a ten usnesení Okresního soudu v Pardubicích potvrdil. V obou případech tedy bylo pravomocně rozhodnuto, že stát není odpovědný za údajnou škodu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář