CZ EN

Stát pravomocně uspěl ve sporu s firmou Vítkovice Holding o téměř 400 milionů Kč

Společná tisková zpráva ÚZSVM a MF

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) si připsali další vítězství ve sporu, ve kterém hájili Ministerstvo financí. Jednalo se o soudní při u Městského soudu v Praze s akciovou společností Vítkovice Holding, která se domáhala vydání bezdůvodného obohacení za platby v celkové výši přibližně 393 000 000 Kč.

„Jedná se o dlouholetý a komplikovaný spor, jehož počátky sahají až do doby privatizace tohoto podniku na přelomu století. Přesto právníci resortu financí dokázali v tomto neblahém dědictví předchozích vlád zvítězit, o čemž svědčí rozhodnutí odvolacího soudu, který jim dal za pravdu,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Naši právní zástupci úspěšně hájí zájmy státu v několika tisících sporů, aniž bychom museli platit za služby externím advokátům. Hájíme státu desítky miliard, naše úspěšnost dlouhodobě překonává 90 %,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Původně Obvodní soud pro Prahu 7 žalobě v celém rozsahu vyhověl, ale nyní Městský soud v Praze jako odvolací soud rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu v celém rozsahu zamítl a uložil společnosti Vítkovice Holding povinnost zaplatit Ministerstvu financí náklady řízení.

Předmět sporu, tedy finanční prostředky ve výši 393 000 000 Kč, v minulosti obdržela Česká konsolidační agentura na zajištěné pohledávky. Tyto platby proběhly v rámci vyrovnání společnosti Vítkovice a.s. na základě proběhlého konkurzu na tuto společnost. Nicméně hodnota zajištěných předmětů byla výrazně nižší, než byly platby odvedené České konsolidační agentuře. Rozdíl plateb a hodnoty předmětů zajištění tak byl podle názoru žalobce plněním bez právního důvodu. Ministerstvo financí ve sporu figuruje jako právní nástupce zaniklé České konsolidační agentury.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář