CZ EN

ÚZSVM pravomocně uhájil ve dvou soudních sporech více než 2,7 miliardy korun

Tisková zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájil celkem 2,7 miliardy Kč ve dvou soudních sporech se společnostmi TH system a.s. a První novohradecká, a.s.. Obě společnosti po státu požadovaly náhradu údajné škody, která měla být způsobena postupem státních orgánů.

„Česká republika je v posledních letech velmi úspěšná jak v mezinárodních arbitrážích, tak tuzemských soudních sporech. Soudy dávají dlouhodobě českému státu za pravdu a jsem ráda, že tomu taky bylo i tentokrát,“ ohodnotila rozhodnutí soudů ministryně financí Alena Schillerová.

„Náš úřad uhájil další miliardy v zájmu státu a obě vyhrané soudní pře se řadí k mnoha dalším úspěchům na právním poli. Pravidelně v právních sporech dosahujeme úspěšnosti přes 90 % a šetříme tak peníze daňových poplatníků. V tuzemských sporech zastupujeme zájmy státu výhradně vlastními zaměstnanci“, uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Společnost TH system a.s., která byla významným distributorem výpočetní techniky v ČR, tvrdila, že v důsledku údajného nesprávného úředního postupu Finančního úřadu ve Fulneku na přelomu století zkrachovala. Z toho důvodu požadovala 1,331 mld. korun jako odškodnění za údajnou škodu. Právní zástupci ÚZSVM ve spolupráci se zastupovaným Ministerstvem financí argumenty protistrany jednoznačně odmítali a navrhli žalobu zamítnout. Městský soud v Praze se s návrhem ztotožnil s tím, že pokud došlo u společnosti TH system ke vzniku škody, bylo to nikoliv vinou finančního úřadu, ale v důsledku sporu mezi zakladateli společnosti TH system se zástupci americké společnosti, s níž mělo v době těsně předcházející dojít k jednání o akvizici. Městský soud v Praze tak vydal pravomocný rozsudek, ve kterém žalobu v plném rozsahu zamítl.

Ve sporu se společností První novohradecká, a.s. o náhradu škody ve výši 1 424 703 980 Kč zastupoval ÚZSVM Ministerstvo spravedlnosti. Šlo o náhradu údajné škody za znehodnocení cenných papírů společnosti Kotva a.s., které byly dle tvrzení žalobce účelově znehodnoceny a za údajné spoluúčasti státních orgánů vyvedeny z konkursní podstaty úpadce Trend – všeobecný investiční fond, a.s. ÚZSVM žalobu od počátku odmítal jako zcela neopodstatněnou a Městský soud v Praze pravomocně rozhodl o zamítnutí žaloby.​

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář