CZ EN

V roce 2019 ÚZSVM uhájil státu více než 36 miliard Kč

Společná tisková zpráva ÚZSVM a MF

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájili v roce 2019 státu v majetkoprávních sporech celkem 36,9 miliard korun. ÚZSVM zastupuje stát v soudních sporech s dlouhodobou úspěšností přes 90 %.

„Efektivní spolupráce uvnitř rezortu financí i mezi jednotlivými složkami státu přináší výborné výsledky. I díky práci ÚZSVM dokáže stát uspět ve složitých majetkoprávních sporech bez externích advokátních kanceláří, čímž šetří státní pokladně další miliony korun. Pevně věřím, že i další organizační složky státu budou využívat služeb ÚZSVM,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

„Téměř 37 miliard korun, které ÚZSVM dokázal státu úspěšně uhájit v roce 2019, jsou jasným důkazem, že ÚZSVM je kvalitním partnerem v oblasti právního zastupování. Narůstající počet zastupování jiných organizačních složek státu navíc potvrzuje, že se nám daří naplňovat vizi stát se advokátní kanceláří státu v oblasti majetkových sporů. ÚZSVM v loňském roce uzavřel 1 486 dohod o zastupování ostatních organizačních složek státu před soudy, což je nejvíce v historii ÚZSVM,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Právní zástupci ÚZSVM uspěli například v důležitém sporu se společností Casino Kartáč o 6,9 miliardy korun, které společnost požadovala kvůli údajnému ušlému zisku, neboť nedostala povolení od Ministerstva financí k provozování internetové rulety. ÚZSVM uspěl také s nárokem na náhradu škody ve dvou kauzách solárních elektráren, v nichž ÚZSVM zastupoval Ministerstvo průmyslu a obchodu. V prvním případě byla státu přiznána náhrada škody ve výši 97 milionů korun, v druhém případě pak dalších 123 milionů korun.

ÚZSVM vedl ke konci roku 2019 celkem 10 190 otevřených právních jednání o celkové částce přesahující 201 miliard korun. K nejčastějším právním sporům patří tzv. soudní řízení sporná, která zahrnují například řízení o náhradu škody nebo o bezdůvodné obohacení. K 31. prosinci 2019 vedl ÚZSVM takových řízení celkem 3 439 za 199,6 miliardy korun. V případě právních jednání týkajících se například řízení o pozůstalosti nebo žaloby o určení vlastnictví nelze přesnou částku vyčíslit. Nejvíce právních jednání (27 %) v částce 199,3 miliardy korun řešilo pracoviště ÚZSVM v Praze, druhý nejvyšší počet sporů (22 %) řešilo pracoviště v Brně.

Graf - Rozdělení právních jednání podle druhu (stav k 31.12.2019)

ÚZSVM převzal v loňském roce rekordní počet soudních sporů od státních institucí. Uzavřel celkem 1 486 dohod o zastupování ostatních organizačních složek státu před soudy, což je nejvíce v historii ÚZSVM. Oproti roku 2018 se jedná o nárůst o 95 dohod. K nejčastěji zastupovaným státním institucím v minulém roce patřily Státní pozemkový úřad (2 116 sporů), Ministerstvo spravedlnosti (1 718 sporů) a Ministerstvo financí (114 sporů). Celkově pak ÚZSVM ke konci roku 2019 zastupoval jiné státní instituce v 4 269 případech.

ÚZSVM poskytuje bezplatnou právní pomoc v zákonem vymezených případech také obcím, ačkoliv nejsou organizační složkou státu. Konkrétně je může ÚZSVM zastupovat v soudních řízeních, ve kterých je proti nim uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitostem, které obec získala od státu, případně v řízeních na vyklizení těchto nemovitostí. Obce tak díky této pomoci mohou účinněji hájit své zájmy v komplikovaných soudních sporech, aniž by musely vynakládat vysoké částky ze svých rozpočtů na drahé externí právní kanceláře. Možnosti zastupování právními zástupci ÚZSVM v uplynulém roce využily obce Libotenice a Doksany na Litoměřicku. ÚZSVM zastupoval obce v dlouholetém právním sporu o určení vlastnictví pozemků.

 


 

Zastupování organizačních složek státu v majetkoprávních sporech před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány patří mezi hlavní činnosti ÚZSVM. Ve vnitrostátních jednáních zastupuje ÚZSVM sám sebe i ostatní organizační složky státu výhradně vlastními zaměstnanci, kteří navíc několik let po sobě dosahují úspěšnosti více než 90 %. Díky tomu ÚZSVM šetří finanční prostředky státu za externí advokátní kanceláře. ÚZSVM zastupuje organizační složky státu buď ze zákona (§ 3 zákona č. 201/2002 Sb.), nebo na základě dohody (§ 6 zákona č. 201/2002 Sb.).

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář