CZ EN

Výsledky sedmého úpisu Dluhopisu Republiky

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 16. března 2020 do 12. června 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 271 767 886 Kč.

Tato suma zahrnuje rovněž reinvestice jmenovité hodnoty, případně posledního výnosu, Proti-inflačního spořicího státního dluhopisu České republiky, 2013–2020, CPI %, který byl splatný dne 12. 6. 2020. V upisovacím období od 16. března 2020 do 12. června 2020 byly k úpisu nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl opět o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 2 000 424 741 Kč.

Prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, který umožňuje elektronické podávání požadavků nejen na úpis, ale i reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů a dalších požadavků, byly v uplynulém upisovacím období podány žádosti o úpis, případně žádosti o reinvestici jmenovité hodnoty, v celkové hodnotě 1 364 050 387 Kč. Za celé období od počátku distribuce Dluhopisu Republiky v prosinci 2018 byly prostřednictvím elektronického přístupu upsány dluhopisy v celkové hodnotě 11 075 573 493 Kč, což představuje 67,3 % z celkového počtu upsaných dluhopisů. Přehled upsaných dluhopisů podle způsobu pořízení v jednotlivých upisovacích období zobrazuje níže uvedený graf:

Občané za uplynulých sedm upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky přes 16,4 mld. Kč. Podíl státních dluhopisů určených pro občany včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu dosahuje 0,9 %. V absolutních číslech se jedná o 18,7 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje osmým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 15. června 2020 a bude ukončeno 18. září 2020. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. října 2020.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář