CZ EN

Výsledky šestého úpisu Dluhopisu Republiky

K dnešnímu dni byly na majetkové účty občanů, kteří objednali a uhradili dluhopisy v upisovacím období od 23. prosince 2019 do 13. března 2020, připsány Dluhopisy Republiky v celkové jmenovité hodnotě 2 105 273 648 Kč.

V tomto upisovacím období byly k úpisu nabídnuty tři typy státních dluhopisů, a to reinvestiční, proti-inflační a fixní státní dluhopis s dobou splatnosti 6 let. Nejvyšší zájem byl opět o proti-inflační státní dluhopis, kterého se prodalo 2 027 379 368 mld. Kč.

Prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, který umožňuje elektronické podávání požadavků nejen na úpis, ale i reinvestici jmenovité hodnoty či předčasné splacení státních dluhopisů a dalších požadavků, byly podány žádosti o úpis v celkové hodnotě 1 239 546 621 Kč. Prostřednictvím smluvních distributorů, jimiž v uplynulém upisovacím období byla Česká spořitelna, a.s., a Československá obchodní banka, a. s., byly upsány dluhopisy v celkové hodnotě 865 727 027 Kč. Podíl dluhopisů v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis zobrazuje níže uvedený graf.

Občané za uplynulých šest upisovacích období již upsali emise Dluhopisu Republiky přes 14,1 mld. Kč. Podíl státních dluhopisů určených pro občany včetně Dluhopisu Republiky na celkovém státním dluhu dosahuje 0,9 %. V absolutních číslech se jedná o 16,8 mld. Kč.

Nepřetržitý prodej státních dluhopisů pro občany pokračuje sedmým upisovacím obdobím, které bylo zahájeno 16. března 2020 a bude ukončeno 12. června 2020. Dluhopisy Republiky právě probíhajícího upisovacího období budou vydány a připsány na majetkové účty upisovatelů k datu emise 1. července 2020.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář