CZ EN

Zdravotnické vybavení proti koronaviru ze zemí mimo EU je osvobozeno od DPH a cla

Česká republika získala od Evropské komise oprávnění osvobodit od DPH a cla materiál dovezený ze zemí mimo Evropskou unii za účelem boje s koronavirem, které jsou následně rozděleny zdarma nebo použity zdravotnickým zařízením. Osvobození se tak vztahuje zejména na zdravotnické prostředky, které jsou dováženy veřejnou institucí nebo zdravotnickým zařízením. Toto osvobození lze uplatnit zpětně již od 30. ledna do 31. července.

„Díky tomu vyjdou náš stát nákupy respirátorů, roušek a dalšího nezbytného vybavení pro nemocnice ze třetích zemí podstatně levněji než dosud. Bude tak pro něj snazší zajistit, aby tyto pomůcky byly po ruce všude, kde je naléhavě potřebují,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Toto osvobození od cla i DPH se vztahuje na dovoz zboží ze třetích zemí ve prospěch obětí katastrof. V reakci na současný krizový stav se Evropská komise rozhodla umožnit dočasné upuštění od cel a DPH i u materiálu určeného k boji proti pandemii koronaviru. O udělení této výjimky přitom bylo nutné Komisi požádat. Česká republika tak učinila bezodkladně, dne 3. dubna rozhodnutí Komise bylo zveřejněno v Úředním věstníku EU. Dovozci bližší informace získají na stránkách finanční i celní správy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář