CZ EN

Motivový obrázek

Čistá pozice ČR vůči EU dosáhla v roce 2021 bezmála 89 mld. Kč

Příjmy České republiky z EU přesáhly naše odvody o 65,3 mld. Kč. Po přičtení zálohy z českého Národního plánu obnovy ve výši 23,5 mld. Kč jsme tak za rok 2021 čistým příjemcem ve výši 88,8 mld. Kč.

Konkrétně ČR v průběhu roku 2021 obdržela z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 131,7 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 66,3 mld. Kč. Za rok 2021 je tak ČR čistým příjemcem ve výši 65,3 mld. Kč. Při započítání příjmů z Nástroje EU na podporu oživení (NGEU) ve výši 23,5 mld. Kč, které ČR obdržela koncem září 2021, činí celkové kladné saldo 88,8 mld. Kč.

V následujících pěti letech budeme čerpat stamiliony eur z Národního plánu obnovy, které musíme dokázat efektivně využít k modernizaci naší země.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

Členství v Evropské unii je pro naši vládu nezpochybnitelné nejen z finančního hlediska, kdy se už příští rok staneme v souhrnu bilionovým čistým příjemcem evropských peněz, ale také jako symbol našeho ukotvení v západním světě. V následujících pěti letech budeme čerpat stamiliony eur z Národního plánu obnovy, které musíme dokázat efektivně využít k modernizaci naší země. Musí jít o chytré projekty s přidanou hodnotou, které nebudou jen plodit další byrokratickou zátěž a naší zemi v rozvoji nijak nepomůžou,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Pozn.: V roce 2021 byly součástí čisté pozice i příjmy z NGEU ve výši 23,5 mld. Kč.

 

Od vstupu do EU jsme čistým příjemcem ve výši 984 mld. Kč

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2021 zaplatila do evropského rozpočtu 743,3 mld. Kč a získala 1,71 bil. Kč. Celkově tak kladné saldo čisté pozice ČR od vstupu do EU dosáhlo 961,5 mld. Kč. Při započítání příjmů z NGEU činí celkové příjmy 1,73 bil. Kč a celkové kladné saldo za dobu členství České republiky v EU 984,3 mld. Kč.

Za pokračující kladnou čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu i v roce 2021 stojí nadále především příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 94,7 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU ve výši 31,5 mld. Kč. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU včetně jeho navýšení v souvislosti s covidovou krizí, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU.

Čistá pozice ČR vůči rozpočtu EU za rok 2021
  mil Kč
Příjmy z rozpočtu EU  
Strukturální akce 94 707,74
Strukturální fondy 70 148,34
Fond soudržnosti 24 559,40
Zemědělství 31 542,17
I. pilíř* 22 292,01
II. pilíř** 9 250,16
Programy EU*** 5 424,91
Příjmy z NGEU 23 455,96
Celkové příjmy z rozpočtu EU 131 674,82
Celkové příjmy z rozpočtu EU vč. NGEU 155 130,78
Celkové platby do rozpočtu EU 66 344,95
Čistá pozice vůči rozpočtu EU 65 329,87
Čistá pozice vůči rozpočtu EU vč. NGEU 88 785,83

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

Pro přepočet mezi EUR a CZK použit průměrný kurz za rok 2021 ve výši 25,645 (údaj ČNB).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.