CZ EN

Motivový obrázek

Priority MF v rámci CZ PRES: hospodářská obnova EU, návrat k fiskální disciplíně a jednodušší daně

Hlavními prioritami MF bude v rámci českého předsednictví pokračování debaty o reformě fiskálních pravidel a podpora zdravých a udržitelných veřejných financí. Zaměříme se na pokračování implementace a flexibilní čerpání Národních plánů obnovy s cílem podpořit hospodářskou obnovu Evropy nejen po koronavirové krizi, ale i v kontextu války na Ukrajině. V daňové oblasti se povede diskuze o novele energetické směrnice a implementaci globální dohody OECD týkající se zdanění nadnárodních společností. V neposlední řadě MF povede jednání k rozpočtu EU pro rok 2023.

Vláda představila hlavní priority českého předsednictví Radě Evropské unie (CZ PRES), kterými jsou zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost a zbavení se závislosti na ruských energetických surovinách, posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru, strategická odolnost evropské ekonomiky a demokratických institucí. Vedle těchto priorit Ministerstvo financí zveřejnilo své priority v Radě ECOFIN, které lze rozdělit do čtyř základních oblastí: hospodářská politika, daně, rozpočet EU a finanční služby.

Prioritní oblasti po nás rozhodně budou čerpání národních plánů obnovy, návrat k fiskální disciplíně, zvládnutí uprchlické krize a energetická bezpečnost Evropy.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„Klíčové bude převzít plynule předsednictví od Francouzů, spolupracovat s Komisí a Parlamentem a na jednáních Rady Ecofin pokračovat v moderování diskusí nad probíhajícími evropskými návrhy. Prioritní oblasti po nás rozhodně budou čerpání národních plánů obnovy, návrat k fiskální disciplíně, zvládnutí uprchlické krize a energetická bezpečnost Evropy. Věřím také, že se brzy dostaneme k otázce rekonstrukce poválečné Ukrajiny, což přinese řadu podnikatelských příležitostí,“ říká ministr financí Zbyněk Stanjura.

Hospodářská politika

Jedním z hlavních úkolů CZ PRES v Radě ECOFIN bude řídit diskuze o implementaci Nástroje pro oživení a odolnost (RRF) a případných revizích národních plánů obnovy tak, aby lépe akcentovaly aktuální hospodářské výzvy spojené s válkou na Ukrajině. Možnost větší flexibility čerpání evropských peněz z národních plánů obnovy by umožnilo více zapojit tyto finanční prostředky například na zvládání uprchlické krize a integraci uprchlíků na trh práce, do vzdělávacího systému a obecně do společnosti. Ministerstvo financí se rovněž bude aktivně věnovat debatám o reformě fiskálních pravidel. Vlády členských zemí EU by podle MF měly aktivně snižovat své vysoké zadlužení nejen z covidových let a měly by se postupně vracet k rozpočtově odpovědné politice.

Daně

V oblasti daní bude MF obecně usilovat o zjednodušení daňového systému a snížení počtu neopodstatněných daňových výjimek. U nepřímých daní budeme pokračovat v přípravě novely směrnice o zdanění energetických produktů a elektřiny a jejího přizpůsobení současným klimatickým cílům. Zjednodušením a modernizací pravidel v oblasti DPH tak, aby byla lépe přizpůsobena digitálnímu věku, pak budou moci členské země EU účinněji bojovat proti daňovým únikům. U přímých daní bude v návaznosti na pokrok francouzského předsednictví zásadní debata o nastavení zdanění digitální ekonomiky a implementace globální dohody OECD o zdanění nadnárodních společností do právního rámce EU. Prioritní pro nás bude také další aktualizace evropského seznamu daňově nespolupracujících jurisdikcí.

Rozpočet EU 

Klíčovým úkolem CZ PRES bude dosažení dohody na rozpočtu EU pro rok 2023 a vyjednání kompromisu mezi Radou EU a Evropským parlamentem. Hlavním vyjednavačem ČR pro rozpočet EU 2023 bude náměstek Jiří Georgiev. Diskutovány během CZ PRES budou také možnosti zavedení nových vlastních zdrojů EU, které by měly přispět k reformě příjmové strany evropského rozpočtu, aniž by měly negativní dopady na podnikání a hospodářskou produkci. Mezi případné nové zdroje EU se řadí výnosy z emisních povolenek či tzv. uhlíkové clo, které má za cíl promítnout ceny emisních povolenek do ceny dovozu zboží do Evropy. Tím by se mělo zabránit,  aby se energeticky náročná výroba přesouvala z Evropy do třetích zemí a obcházela se tak přísnější  klimatická pravidla EU.

Finanční služby 

V oblasti finančních služeb budeme podporovat zajištění stability finančních trhů a dostatečné ochrany spotřebitelů. Pokračovat budeme v projednávání konkrétních návrhů, mj. revize pravidel pro činnost úvěrových institucí, krizové řízení bank, směrnice o pojišťovací činnosti Solventnost II, revize pravidel pro trh finančních nástrojů a rozvoj unie kapitálových trhů. Prioritou je samozřejmě rovněž efektivnější přístup v boji proti praní peněz a financování terorismu.

 

Anglická verze tiskové zprávy:

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.