CZ EN

Motivový obrázek

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022

Ministerstvo financí uveřejňuje Strategii financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022. Státní dluh vzrostl v roce 2021 na 2 466 mld. Kč, tj. 40,8 % HDP.

V roce 2021 přesáhl státní dluh hranici 40 % HDP, když v absolutní hodnotě k 31. prosinci 2021 činil 2 466 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 416 mld. Kč. V relativním vyjádření tak státní dluh dosáhl konkrétní výše 40,8 % HDP, což odpovídá úrovni z roku 2012. Mezi lety 2012 až 2019 došlo k postupnému snižování státního dluhu v relativním vyjádření ze 40,8 % až na 28,3 % a následně k významnému navýšení během let 2020 až 2021 až na stávající hodnotu 40,8 % HDP.

Konečná celková potřeba financování dluhu v roce 2022 bude konkrétně stanovena teprve v návaznosti na konečné schválení nového návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022. V případě schválení nového státního rozpočtu s avizovaným deficitem pod 300 mld. Kč předpokládáme celkovou potřebu financování v letošním roce do výše 573,5 mld. Kč, tedy o 116,9 mld. Kč méně než v roce 2021.

Vedle potřeby financovat deficit rozpočtu aktuálního roku do avizované výše 300 mld. Kč činí plánovaná výše splátek státního dluhu pro rok 2022 celkem 273,5 mld. Kč, tj. 4,2 % HDP. Splátky státního dluhu nicméně budou ve střednědobém výhledu v porovnání s rokem 2022 klesat v absolutní i relativní hodnotě vůči HDP, a to až na 128 mld. Kč, tj. 1,8 % HDP v roce 2024. Korunovou potřebu financování v roce 2022 plánuje Ministerstvo financí pokrýt zejména emisemi střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě pohybující se v rozsahu minimálně 350 až 400 mld. Kč dle konečné potřeby financování a skutečné výše jejího krytí alternativními dluhovými nástroji, zejména peněžního trhu.

Splátky korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v roce 2022 činí 145,4 mld. Kč, tj. o 22,4 % méně než v roce 2021. K 3. lednu 2022 je přitom díky emisi Dluhopisů Republiky v rámci 13. upisovacího období profinancováno už více než 28 % celkových splátek korunových střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v roce 2022. Během tohoto rekordního úpisu nakoupili občané státní dluhopisy pro občany za 41,1 mld. Kč, čímž 13. úpis překonal všech 12 předchozích úpisů dohromady (celkem 38,5 mld. Kč).

Celkově už občané za uplynulých 13 upisovacích období nakoupili Dluhopisy Republiky už za více než 79,6 mld. Kč. Podíl dluhopisů určených pro občany na státním dluhu proto dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2018 tento podíl dosahoval jen 0,3 %, v roce 2021 vzrostl na 1,6 % a na začátku ledna roku 2022 došlo k nárůstu až na rekordní úroveň 3,2 %. V roce 2022 bude také díky 13. úpisu v oběhu druhá nejvyšší jmenovitá hodnota státních dluhopisů pro občany v historii, když rekord padl v roce 2013 s celkovou jmenovitou hodnotou 87,6 mld. Kč.

Po schválení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 bude publikována aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2022. 

Dokument ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.