CZ EN

Motivový obrázek

PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

Roční limit pro povinnou registraci k DPH se zvýší z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč

Od ledna 2023 je navýšen limit ročního obratu pro povinnou registraci k DPH na 2 mil. Kč. Současný limit 1 mil. Kč je nastaven ve stejné výši od vstupu České republiky do EU, tedy 18 let. Tento krok představuje daňovou souhrnnou úsporu ve výši až 10 mld. Kč ročně. Důsledkem tohoto kroku bude výrazné snížení administrativní zátěže u malých podnikatelů, kterým odpadne povinnost registrovat se jako plátci DPH a plnit řadu s plátcovstvím spojených povinností (např. podávání daňových přiznání, kontrolních hlášení, aj.). Osoby, které dosud plátci nejsou a které v průběhu prosince přesáhnou hranici 1 mil. Kč (a nepřesáhnou 2 mil. Kč), do systému DPH nebudou zapojeny, pokud nebudou dobrovolně chtít. Rovněž plátcům, kteří nepřesáhnou hranici 2 mil. Kč a byli dosud plátci DPH, je umožněno zrušit registraci a ze systému DPH vystoupit. Podrobná metodická informace je zveřejněna na stránkách Generálního finančního ředitelství zde: Informace k novele zákona o DPH.

Pro OSVČ se zavádí tři pásma paušálního režimu daně

V důsledku zvýšení limitu pro plátcovství DPH na 2 mil. Kč se od ledna 2023 zvyšuje i hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně. Z důvodu velmi širokého rozpětí příjmů paušalistů nebude měsíční paušální záloha pro všechny ve stejné výši, ale zavádí se 3 pásma odvozená od výše příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Pro většinu OSVČ se nic nemění a příští rok budou platit paušální zálohy podle aktuálních odhadů ve výši 6 208 Kč v závislosti na vývoji průměrné hrubé mzdy v roce 2022 (výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč měsíčně). První pásmo se týká všech OSVČ s ročními příjmy do 1 mil. Kč, dále OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Druhé pásmo je určeno zejména pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 mil. Kč, které se z důvodu nižšího výdajového paušálu nevešly do prvního pásma, a také pro OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Třetí pásmo je pak určeno pro ostatní OSVČ s ročními příjmy do 2 mil. Kč, které se nevešly do nižšího pásma. Ve druhém pásmu budou OSVČ příští rok hradit fixní paušální zálohy ve výši 16 000 Kč měsíčně, ve třetím pásmu pak 26 000 Kč měsíčně.

  Celková paušální záloha Daň z příjmů Pojistné na důchodové pojištění Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč 2 722 Kč
II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč 3 591 Kč
III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč 5 292 Kč

Zvyšují se částky ročního příjmu, do kterých se nemusí podávat daňové přiznání

Od ledna 2023 bude podávat daňové přiznání každý, jehož roční zdanitelné příjmy přesáhnou 50 000 Kč. Doposud byl tento limit nastaven ve výši 15 000 Kč. Poplatníci, kteří mají další příjmy ze zaměstnání, budou podávat daňové přiznání po dosažení 20 000 Kč, namísto současných 6 000 Kč.

Nepodnikající fyzické osoby s datovou schránkou nemají povinnost podávat elektronické daňové přiznání

V souvislosti s novelou daňového řádu je od roku 2023 zúžen okruh osob, které mají povinnost podávat daňová přiznání a další formulářová podání elektronickou formou. Povinnost se nebude nově vztahovat na nepodnikající fyzické osoby, které mají aktivní datovou schránku.

O polovinu se snižuje pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, zároveň se prodlužuje lhůta pro jeho podání

Od roku 2023 se upravují parametrické úpravy kontrolního hlášení v oblasti pokut a výzev k podání. O polovinu budou sníženy pokuty (s výjimkou pokuty za 1000 Kč) za pozdní podání, resp. nepodání kontrolního hlášení fyzickým osobám, s.r.o. s jediným společníkem fyzickou osobou a čtvrtletním plátcům DPH. Dále se prodlužuje lhůta pro podání následného kontrolního hlášení na 17 dnů od vyzvání finančního úřadu do datové schránky.

Končí zákonná povinnost elektronicky evidovat tržby

Od roku 2023 jsou podnikatelé zbaveni povinnosti elektronicky evidovat tržby. Tím poklesne jejich administrativní zátěž a odpadnou jim náklady s EET spojené, zejména na pokladní zařízení a jeho aktualizaci či na internetové připojení. Spolu s náklady na straně Finanční správy odhadujeme souhrnné náklady na EET na zhruba 2 mld. Kč ročně. Naopak s růstem bezhotovostní ekonomiky ztrácela EET svůj význam z pohledu státního rozpočtu. V roce 2025, kdy je podíl bezhotovostních plateb odhadován na 80 %, by byl její přínos pro státní rozpočet již bagatelní. V současnosti je povinnost elektronicky evidovat tržby již třetím krokem pozastavena v důsledku covidové pandemie.

Daňové milostivé léto pomůže dlužníkům zbavit se daňových nedoplatků 

Od 1. července do 30. listopadu 2023 umožní tzv. Daňové milostivé léto daňovým subjektům zbavit se zbytečné zátěže zejména bagatelních nedoplatků, které se často pohybují v řádu jednotek korun. Všechny fyzické osoby budou moci požádat o mimořádné odpuštění příslušenství daně, pokud uhradí jistinu daňového nedoplatku. Fyzické a právnické osoby budou moci také požádat o mimořádný zánik některých celých daňových nedoplatků. 

Všechny sazby spotřební daně z tabákových výrobků se navýší o 5 %

Od 1. ledna 2023 dojde k pětiprocentnímu navýšení všech sazeb spotřební daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků oproti roku 2022:

Sazby daně z tabákových výrobků a zahřívaných tabákových výrobků (ZTV) pro r. 2023 v ČR
Zákon č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní
Výše sazby Cigarety Celkem nejméně však Kč/kus Doutníky a cigarillos Kč/kus Tabák ke kouření, surový tabák (Kč/kg)
pevná Kč/kus procentní % ZTV (Kč/g)
2023 1,97 30 3,52 2,29 3000/ 3,0

Silniční daň je z velké části zrušena, pro těžká vozidla byly sníženy sazby na úroveň minimálních dle směrnice Euroviněta 

Novela zákona o dani silniční zrušila silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun. Ty jsou vymezeny silničními vozidly kategorie N2 a N3 a jejich přípojnými vozidly kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrovány v registru silničních vozidel v ČR. Současně byly u nadále zdanitelných vozidel (nákladní automobily N s druhem karoserie BA nebo BB, tahače návěsů a silniční tahače a přívěsy) sníženy roční sazby na úroveň minimálních sazeb dle směrnice Euroviněta a došlo ke zjednodušení jejich danění. Hodnoty sazeb vychází z minimálních ročních sazeb směrnice Euroviněta. Dochází také ke zrušení snižování sazeb daně v závislosti na datu první registrace vozidla, čímž dochází ke zjednodušení výpočtu daně. Zároveň je zrušena povinnost platit čtvrtletní zálohy silniční daně, čímž dochází k významnému snížení administrativy pro podnikatele.

(Novela zákona o dani silniční provedla tyto změny s účinností již od 1. července 2022. Stěžejní část změn se však reálně promítne při podání daňového přiznání až k 31. lednu 2023 a dále.)

Dochází ke změnám Systému jednotného tarifu „OneTicket“

Ve spolupráci s Ministerstvem dopravy byly upraveny pevné ceny a určeny podmínky v železniční dopravě v rámci „Systému jednotného tarifu“ s účinností od 11. prosince 2022, tj. s novým jízdním řádem 2022/2023. Systém jednotného tarifu tzv. „OneTicket“ umožňuje jednodenní cestování s více dopravci prostřednictvím jednoho síťového jízdního dokladu. Ten byl ze strany cestující veřejností velmi poptáván a může přispět k vyšší využitelnosti přepravních služeb v železniční osobní dopravě. Na požadavky cestující veřejnosti rovněž navazuje zavedení dovozních dokladů pro psy a jízdní kola.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.