CZ EN

Motivový obrázek

Směrnice DAC 7 umožní lepší daňovou kontrolu podnikání na digitálních platformách

Sněmovna dnes ve 3. čtení schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní, která nyní zamíří do Senátu. Návrh implementuje směrnici Rady EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnici DAC 7, která reaguje na dynamicky se měnící podmínky v oblasti digitálních platforem.

Novela nastavuje užší mezinárodní spolupráci a možnost provádět společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU. Za cíl má modernizovat a zefektivnit mezinárodní spolupráci při správě daní především v kontextu posilování role sdílených platforem a digitalizace ekonomiky. V současnosti totiž orgány daňové správy členských států EU nemají dostatek informací k tomu, aby mohly správně vyměřit daň z příjmů dosažených obchodní činností prováděné prostřednictvím digitálních platforem, jako jsou Liftago, Airbnb, Uber, Bolt aj.

Směrnice DAC 7 směřuje konkrétně na čtyři oblasti digitálního podnikání:

  • poskytnutí nemovité věci (obytné nemovité věci, nemovité věci určené k podnikání, parkovací místa, byty nebo jakékoliv jiné nemovité věci nebo jejich části),
  • poskytnutí dopravního prostředku (možnost využití dopravního prostředku bez řidiče, neboť poskytování dopravní služby řidičem je osobní službou),
  • osobní služba (práce fyzické osoby založené na čase nebo úkolu, přičemž není podstatné, jestli je služba poskytována v on-line nebo fyzickém prostředí),
  • prodej zboží (za zboží se považují hmotné věci a zvířata).

Firmám dále novela zavádí povinnost vždy do 31. ledna oznamovat vybrané informace za uplynulý kalendářní rok, například identifikaci prodejce (uživatele platforem) a jejich příjmy a výdaje, které mají v souvislosti s používáním dané platformy. Takto oznámené informace budou automaticky předány příslušným orgánům státu do dvou měsíců od konce oznamovaného období.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.