CZ EN

Motivový obrázek

Termín pro podání žádosti o zrušení registrace k DPH se blíží

1. ledna 2023 vstoupí v platnost novela zákona o DPH, která zvyšuje limit obratu pro povinnost platit daň z přidané hodnoty z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Součástí novely jsou i přechodná ustanovení, která stanovují podmínky zrušení registrace k platbě DPH na žádost plátce. Termín podání žádosti o zrušení registrace je podle těchto přechodných ustanovení do 8. prosince 2022.

Právní úprava je nastavena tak, aby osoby, které dosud plátci DPH nejsou, a které v listopadu nebo v prosinci 2022 nepřekročí obrat 2 mil. Kč, nebyly do systému DPH zapojeny, pokud nebudou dobrovolně chtít. 

To znamená, že ti, kteří nebudou chtít být plátci a překročí v listopadu nebo v prosinci 2022 obrat 1 mil. Kč, ale nikoli 2 mil. Kč, nemají již povinnost podat přihlášku k registraci daně do 15. 12.2022, resp. do 15. 1. 2023 a plátci se nestanou. 

Současně je na základě přechodných ustanovení plátcům, kteří v listopadu 2022 nepřekročili obrat 2 mil. Kč, umožněno k 1. lednu 2023 ze systému DPH vystoupit – tj. požádat o zrušení registrace k DPH. Ze systému DPH mohou vystoupit i ti, kteří jsou plátci méně než 12 měsíců a za toto období nepřekročili obrat ve výši 2 mil. Kč. 

Žádost o zrušení registrace musí být podle přechodných ustanovení podána do 8. 12. 2022. Tím bude také stávajícím subjektům s obratem nad 1 mil. Kč (ale méně než 2 mil. Kč) nově umožněno reálně vstoupit do paušálního režimu daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 (tento režim není určen pro plátce daně z přidané hodnoty), neboť bude splněna podmínka, že tato osoba požádala o zrušení registrace dle tohoto přechodného ustanovení. Na základě této žádosti jí také bude zrušena registrace k dani z přidané hodnoty. 

Plátci, kteří tuto možnost dle přechodných ustanovení nevyužijí, budou moci dle novely zákona za standardních podmínek požádat o zrušení registrace. 

Žádost o zrušení registrace může být podána pouze elektronicky s využitím formuláře „Žádost o zrušení registrace“, který je k dispozici na portálu www.mojedane.cz.  

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.