CZ EN

Motivový obrázek

Vláda dále zvyšuje energetickou bezpečnost ČR a její nezávislost na ruské ropě – projekt intenzifikace ropovodu TAL byl schválen

Intenzifikaci ropovodu TAL s názvem TAL+ schválila dnes v poledních hodinách v Rakousku tzv. Coordinating Committee, nejvyšší orgán konsorcia TAL. ČR zastupuje v TAL společnost MERO ČR, která v konsorciu TAL vlastní 5 %.

Úpravy ropovodu TAL+ budou hotovy do roku 2025 a Česká republika tak bude plně připravena na možnost případného úplného zastavení dodávek ruské ropy do Česka.

Ke schválení projektu bylo nutné získat souhlas všech devíti spoluvlastníků, kterými jsou vedle MERO i OMV 32 %, Shell 19 %, Rosněft 11 %, ENI 10 %, C-Blue 10 %, Exxon 7,5 %, Connoco 3 %, Total 2 %. 

Realizací intenzifikace ropovodu TAL, který je přímo napojen na infrastrukturu MERO v bavorském Vohburgu, odkud je ropovodem IKL do ČR přepravováno standardně více druhů rop, bude zajištěna úplná nezávislost ČR na dodávkách ruské ropy ropovodem Družba od roku 2025. 

Samotný ropovod IKL má již teď dostatečnou kapacitu pro úplné zásobení ČR ropou bez ropovodu Družba, ale na ropovodu TAL, vzhledem k jeho vytíženosti při zásobování osmi rafinérií ve třech zemích EU, včetně obou tuzemských rafinérií, není dostatečná kapacita pro zajištění 100% zásobování ČR ropou. Z tohoto důvodu ČR prostřednictvím MERO ČR usilovala o provedení strategické intenzifikace ropovodu TAL, aby od roku 2025 bylo možno zcela nahradit dodávky přes ropovod Družba a zajistit plnohodnotné zásobování ropou pro ČR přes ropovod TAL.

Konsorcium TAL obdrželo již v červenci 2022 nové provozní povolení od bavorských úřadů, které legislativně povoluje navýšit čerpání ropovodu TAL na bavorském území až na maximální rychlost 7.500 m3/hod, potřebnou pro přepravu navýšeného množství ropy do ČR, tedy o další cca 4 mil. tun ropy na požadovaných 7-8 mil. tun ročně pro ČR. Tohoto zvýšeného výkonu lze ale dosáhnout až po dokončení intenzifikace ropovodu TAL, tedy po dokončení všech technických úprav, jejichž náklady jsou odhadovány v rozmezí 1,2 – 1,6 mld. Kč, a které budou realizovány do cca 25 měsíců.

Při složitých a intenzivních jednáních, kdy bylo potřeba ověřit technickou, logistickou a časovou proveditelnost projektu, bylo nutné přesvědčit ostatní spoluvlastníky TAL a vyvrátit jejich obavy z negativních dopadů na jejich strategické zájmy plynoucí z uskutečnění projektu TAL+. V tuto chvíli již nic nebrání tomu připravit smluvní ujednání mezi MERO ČR a konsorciem TAL a od ledna 2023 zahájit technické úpravy k navýšení přepravní kapacity ropovodu TAL.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.