CZ EN

Motivový obrázek

EIB podpoří modernizaci české železniční sítě zeleným financováním ve výši 24 miliard Kč

  • Evropská investiční banka podepsala s Ministerstvem financí České republiky smlouvu o úvěru ve výši 24 miliard Kč (992 milionů eur) určeném na významnou modernizaci železniční sítě.  
  • Toto financování, jehož cílem je modernizace a zvýšení bezpečnosti českých železnic, je nejvyšším úvěrem, jaký kdy EIB v České republice podepsala.
  • Podpora modernizace železničních tratí TEN-T a instalace moderního signalizačního zařízení (ERTMS) má napomoci k přechodu na čistou dopravu.

Evropská investiční banka (EIB) podepsala s Ministerstvem financí smlouvu o poskytnutí úvěru ve výši 24 miliard Kč (992 milionů eur) určeného na modernizaci tuzemské železniční sítě – to je vůbec největší úvěr, jaký dosud v ČR poskytla. Tyto finanční prostředky podpoří prostřednictvím Správy železnic, jež spadá pod Ministerstvo dopravy a je správcem české železniční infrastruktury, modernizaci a dovybavení železničních tratí transevropských sítí (TEN-T) v ČR a umožní zavedení evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS). 

„Mám velkou radost, že naše schůzka v listopadu loňského roku přinesla právě tento důležitý výsledek. Bude se jednat o nejvyšší úvěr, jaký kdy EIB v České republice podepsala. Tyto prostředky významným způsobem podpoří využívání železniční dopravy v zemi,“ konstatoval viceprezident EIB Kris Peeters. „Očekáváme, že zvýšení kvality služeb na železnici napomůže přechodu ze silniční na železniční dopravu, což sníží negativní dopady odvětví dopravy na místní životní prostředí. Díky snížení emisí přispěje tento projekt k udržitelné dopravě v souladu s cíli EU. Posílení železničních spojení a zkvalitnění přepravy navíc usnadní přístup k prioritním regionům soudržnosti v EU, a podpoří tak regionální rozvoj.“

Vzhledem k současnému schodku státního rozpočtu je využití úvěru od Evropské investiční banky nejhospodárnějším a nejefektivnějším způsobem získání finančních prostředků na strategické investice.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

V rámci celého programu, jenž bude financován z prostředků EIB, zvýší Správa železnic bezpečnost úrovňových přejezdů v síti, dovybaví zařízením ERMTS vozidla údržby a posílí kybernetickou bezpečnost společnosti. Investice zahrnuje rovněž stavební úpravy nádraží a drážních budov, které zlepší jejich dostupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a pro cestující s dětmi.

„Vzhledem k současnému schodku státního rozpočtu je využití úvěru od Evropské investiční banky nejhospodárnějším a nejefektivnějším způsobem získání finančních prostředků na strategické investice, jako je digitalizace a automatizace železniční dopravy. Prostřednictvím úvěru od EIB s nižší úrokovou sazbou tak můžeme financovat dlouhodobé investice strategického významu, zatímco prostředky ze státního rozpočtu budeme moci využít na jiné priority, které jsou stejně důležité,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

K navázání partnerství za účelem financování modernizace železniční sítě v České republice podepsala obě ministerstva v listopadu v listopadu 2022 memorandum o porozumění, podle něhož může EIB poskytovat správci české železniční infrastruktury také technickou pomoc, přičemž podporu již poskytuje na základě svého mandátu v rámci iniciativy JASPERS. Financování má dle předpokladů urychlit větší využívání železniční dopravy, jež má oproti tradiční silniční dopravě jednoznačné přínosy pro životní prostředí. 

„Rozvoj kvalitní železniční sítě má pro Českou republiku zásadní význam jak v domácím, tak i ve středoevropském měřítku. Financování těchto projektů, které jsou nezbytné pro prosperitu země, z více zdrojů představuje v současné chvíli správnou volbu. Investice pro budoucnost se nesmí zastavit. Finanční prostředky z úvěru EIB jsou klíčovou složkou portfolia financování projektů a díky nim můžeme čerpat jiné zdroje, jako je například podpora z EU. Ty využijeme například na modernizaci pražského Masarykova nádraží nebo důležité železniční tratě v blízkosti hlavního města, Karlštejn – Beroun,“ sdělil ministr dopravy Martin Kupka.

Modernizace železničních tratí zvýší jak maximální rychlost, tak i kapacitu na úsecích sítě TEN-T, což povede k lepšímu dopravnímu spojení mezi regiony EU. Celá operace zahrnuje přibližně 40 dílčích projektů v různých částech země, které jsou součástí Jednotného železničního rámce České republiky na období 2023–2027.


Základní informace

Evropská investiční banka (EIB) je institucí EU, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů a kterou vlastní členské státy Evropské unie. Financuje solidní investice, jež přispívají k plnění politických cílů EU. Jen v roce 2022 poskytla EIB na české projekty částku přesahující 1,7 miliardy EUR.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.