CZ EN

Motivový obrázek

Vláda rozhodla o integraci České exportní banky a Národní rozvojové banky

Česká exportní banka (ČEB) se stane dceřinou společností Národní rozvojové banky (NRB). O zahájení integrace obou státem vlastněných bank rozhodla dnes vláda.

Česká republika disponuje dvěma bankovními institucemi, NRB a ČEB, které dosud působí samostatně. Jedním ze strategických cílů vlády je, aby se Národní rozvojová banka stala významnějším součástí hospodářské politiky a silným partnerem pro podporu malých a středních podniků, ale i hráčem v oblasti výstavby infrastruktury, zelené tranzice a digitalizace, jak je tomu u obdobných společností ve vyspělých konkurenčních ekonomikách. 

Zásadní překážkou k nastartování tohoto procesu je omezené kapitálové vybavení NRB. Vláda proto hledala cestu jak významně navýšit úvěrovou a záruční kapacitu NRB tak, aby nezatížila státní rozpočet. Řešení přinese integrace ČEB a NRB do jedné skupiny, a to s ČEB jako 100% dceřinou společností NRB. Tento krok by měl být realizován v horizontu 12-18 měsíců. Po dobu integrace budou obě banky i nadále působit samostatně.  

Dnešní rozhodnutí vlády je prvním krokem k vybudování silné bankovní skupiny pro podporu malých a středních podniků, exportu a financování infrastrukturních projektů.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„Dnešní rozhodnutí vlády je prvním krokem k vybudování silné bankovní skupiny pro podporu malých a středních podniků, exportu a financování infrastrukturních projektů. Integrace ČEB a NRB přinese nejen výrazné zvýšení úvěrové kapacity NRB o desítky miliard, ale i jednotné strategické řízení obou bank a nákladovou optimalizaci v řádech desítek miliónů korun ročně,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura. „Důležité je zdůraznit, že integrace bank žádným způsobem nezatíží státní rozpočet,“ doplnil.

Tím, že se ČEB stane 100% dceřinou společností NRB, posílí tak kapitál NRB o 7 až 8 miliard Kč, a umožní navýšení okamžité úvěrové kapacity NRB až o 30 miliard korun (případně navýšení záruční kapacity o vyšší řády desítek miliard korun) – to vše bez dodatečných nároků na státní rozpočet. NRB a ČEB budou v rámci bankovní skupiny také koordinovat své strategické aktivity a optimalizovat procesy i oblast IT s cílem dosáhnout ročně až 80 mil. Kč provozních úspor.

„Chceme ještě více posílit spolupráci mezi NRB a českými podniky. Díky tomu znásobíme objem podpory, který prostřednictvím moderních finančních nástrojů poskytujeme. Zároveň je důležité, aby ČEB i nadále plnila svou specializovanou roli v oblasti podpory exportu v souladu s novou Exportní strategií ČR,“ komentoval dnešní rozhodnutí vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že spojení obou bank navíc přinese úspory pro státní rozpočet. „Musíme se připravit na to, aby Česko nebylo závislé na evropských dotacích. Posílení úvěrové a záruční kapacity NRB je jednou z důležitých cest, jak toho dosáhnout. NRB by v budoucnosti měla daleko více promlouvat do oblastí jako je např. financování veřejné infrastruktury s důrazem na podporu regionů,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

„Zahájení integračního procesu Národní rozvojové banky s Českou exportní bankou je důležitým krokem v probíhající transformaci banky v plnohodnotnou rozvojovou bankou evropského formátu. Integrace s ČEB vytváří předpoklady pro to, aby NRB mohla významně navýšit svoji kapacitu pro poskytování záruk a zvýhodněných úvěrů a přinese i řadu synergických efektů, zejména v oblasti správy společnosti, regulace a obchodního modelu. Výhodou bude také zvýšení komfortu pro klienty obou bank v podobě rozšíření portfolia produktů, nižší administrativy, usnadnění komunikace a vytvoření komplementárních produktů a služeb,“ uvádí Tomáš Nidetzký, předseda představenstva Národní rozvojové banky

Daniel Krumpolc, předseda představenstva České exportní banky doplňuje: „Ve spolupráci s Ministerstvem financí jako majoritním akcionářem se za uplynulé dva roky podařilo exportní banku transformovat v moderní a ziskovou instituci, která doplňuje komerční bankovní sektor a nabízí českým vývozně orientovaným podnikům řešení šitá na míru při jejich expanzi na zahraniční trhy. Zahájení integračního procesu s NRB umožní maximalizovat kapitál banky ve prospěch posunu české ekonomiky v ekonomiku postavenou na inovacích, přidané hodnotě a finálních produktech.“  


Národní rozvojová banka působí na trhu od roku 1992, kdy vznikla jako Českomoravská záruční a rozvojová banka. Jejím současným cílem je přispět a podílet se na podpoře dlouhodobě udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje prostřednictvím poskytování finančních produktů, zejména v oblasti malého a středního podnikání, rozvoje infrastruktury a dalších sektorech ekonomiky. Jediným akcionářem NRB je Česká republika zastoupená Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj. S využitím prostředků státního rozpočtu, rozpočtu krajů a evropských fondů banka poskytuje podporu formou záruk a zvýhodněných úvěrů a doplňuje tak nabídku bankovních a investičních produktů na trhu. Od května 2023 vede tuto instituci Tomáš Nidetzký, bývalý viceguvernér ČNB.

Česká exportní banka působí na trhu od roku 1995. Banka nabízí specializované produkty související s vývozem výrobků, služeb, technologických celků i investicemi a expanzí českých firem do zahraničí. Nově také umí podpořit české firmy, které investují do modernizace a posilování své mezinárodní konkurenceschopnosti. Akcionáři České exportní banky jsou stát, který vlastní 84 % akcií, s tím, že vykonavatelem akcionářských práv státu je Ministerstvo financí. Akcionářem banky je také Exportní garanční a pojišťovací společnost a.s., (EGAP), která vlastní 16 % akcií. Od roku 2022 stojí v čele této banky Daniel Krumpolc.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.