CZ EN

Motivový obrázek

Vláda schválila předpokládané parametry státního rozpočtu na rok 2024

Vláda schválila materiál Ministerstva financí k přípravě státního rozpočtu na rok 2024. Materiál stanovuje základní předpokládané předběžné parametry rozpočtu, které budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.

Ministerstvo financí počítá s předběžnými příjmy 1 898,8 mld. Kč a výdaji 2 133,8 mld. Kč a schodkem ve výši 235 mld. Kč. Ve střednědobém výhledu MF předpokládá schodek rozpočtu 200 mld. Kč pro rok 2025 a 175 mld. Kč v roce 2026. Výdaje kryté půjčkou z Národního plánu obnovy zatím nejsou do rozpočtu jednotlivých kapitol zahrnuty. Schválené parametry státního rozpočtu podrobně rozepíší zástupci jednotlivých rozpočtových kapitol v průběhu července. Jako každoročně mohou probíhat jednání ohledně úprav v dílčích parametrech státního rozpočtu až do konce srpna, kdy MF předloží i se zohledněním čerstvých dat z pravidelné srpnové makroekonomické predikce návrh zákona vládě. Vláda jej schválí a postoupí Poslanecké sněmovně nejpozději do konce září.

Vzhledem k tomu, že část konsolidačních opatření z balíčku se v rozpočtu projeví až v roce 2025, museli jsme v souladu s nastoleným trendem zeštíhlení přebujelých veřejných financí navrhnout další úsporná opatření již pro rok 2024. 

Zbyněk Stanjura

ministr financí

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 zohledňuje opatření tzv. ozdravného balíčku, jehož legislativní úprava bude na jednání vlády předložena 28. června. Současně vláda dnes v souvislosti s tímto technickým materiálem rozhodla, že ponechá stávající tarifní platy státních zaměstnanců na úrovni roku 2023, jejich navrhované snížení o 5 % tedy nebude realizovat. „S ozdravným balíčkem vláda musela přijít, aby zastavila prohlubování deficitů a konsolidovala tak veřejné finance. Vzhledem k tomu, že část konsolidačních opatření z balíčku se v rozpočtu projeví až v roce 2025, museli jsme v souladu s nastoleným trendem zeštíhlení přebujelých veřejných financí navrhnout další úsporná opatření již pro rok 2024. Dnešním schválením základních parametrů rozpočtu jsme odstartovali vládní debatu, která bude probíhat až do předložení konečného návrhu zákona o státním rozpočtu. Ten donesu na vládu do konce srpna a do konce září jej podle harmonogramu schválíme a pošleme do sněmovny,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Srovnání státního rozpočtu 2023/2024 (v mld. Kč)
  SR 2023 SR 2024 rozdíl 2024 - 2023
Příjmy státního rozpočtu 1 928,0 1 898,8 29,1
Výdaje státního rozpočtu 2 223,0 2 133,8 89,1
Saldo státního rozpočtu -295,0 -235,0 60,0

Ve srovnání se schváleným státním rozpočtem pro rok 2023 tak navržený rozpočet 2024 pracuje s příjmy nižšími o 29,1 mld. Kč, výdaji nižšími o 89,1 mld. Kč a nižším odhadovaným schodkem o 60 mld. Kč. Největší položku na příjmové straně rozpočtu 2024 tvoří daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení v celkové výši 950,1 mld. Kč. Odhadovaný příjem z pojistného na sociální zabezpečení je o 51,4 mld. Kč vyšší než v letošním roce (celkem 739,7 mld. Kč). Příjmy z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů očekáváme ve výši 122,1 mld. Kč, přičemž ve stejné výši odhadujeme i výdaje a národní podíl k těmto příjmům se rozpočtuje ve výši 16 mld. Kč. Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery očištěné o prostředky na programy z rozpočtu EU a FM předpokládáme o 66,2 mld. Kč nižší než v roce 2023 (celkem 87,1 mld. Kč).

Výdajová strana rozpočtu na rok 2024 je z největší části tvořena o 39,6 mld. Kč vyššími výdaji na důchody (celkem 711,3 mld. Kč). Průměrný starobní důchod by tak i v důsledku mimořádné valorizace v letošním roce měl od 1. 1. 2024 činit celkem 20 630 Kč. Výdaje pro kapitolu Ministerstva obrany jsou zvýšeny o 48 mld. Kč na celkových 159,8 mld. Kč, čímž vláda splní svůj členský závazek Severoatlantické alianci zajistit výdaje na obranu ve výši 2 % HDP v souladu se zákonem o financování obrany. Významnou položkou výdajové strany rozpočtu jsou výdaje na obsluhu státního dluhu, které jsou pro rok 2024 s meziročním zvýšením o 25 mld. Kč navrženy v rekordní výši 95 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.