CZ EN

Motivový obrázek

Další krok pro rozvoj jádra. Vláda získala povolení veřejné podpory výstavby nového bloku v Dukovanech

Výstavba pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany bude financována návratnou finanční výpomocí, kterou poskytne stát. Stát rovněž garantuje stabilitu příjmů elektrárny prostřednictvím smlouvy o výkupu elektřiny. Použití těchto institutů státní podpory umožní povolení od Evropské komise, které vláda pro tento jaderný projekt nyní získala. Rozhodnutí Evropské komise bude sloužit pro výstavbu pátého bloku v Dukovanech, ale v případě rozhodnutí o realizaci dalších bloků v Dukovanech a Temelíně, bude třeba zajistit povolení pro veřejnou podporu výstavby i těchto bloků. Současné rozhodnutí bude možné využít jako základ pro stanovení podmínek podpory dalších bloků.

„Jádro nyní zajišťuje více než třetinu spotřeby v naší zemi a v budoucnosti by to měla být dokonce polovina. Rozvoj jádra posiluje naši energetickou bezpečnost, soběstačnost a také konkurenceschopnost našich firem. Jen s dobrým využitím jádra a obnovitelných zdrojů budeme moci zajistit rozumné ceny energií pro občany i podnikatele. To je základní předpoklad pro Restart Česka. I díky našemu předsednictví a dvouleté práci v rámci EU je jádro konečně uznáno jako spolehlivý a bezemisní zdroj energie. A to nám umožnilo získat notifikaci pro klíčový projekt dostavby Dukovan. Jde o největší investici v historii moderního Česka,“ říká předseda vlády ČR Petr Fiala.

Jako pro jakoukoliv jinou státní podporu na jednotném trhu EU je i pro tuto nutné zajistit povolení Evropské komise. „To se nám nyní podařilo. Umožní nám to nejen realizovat tento projekt, ale také přispěje k rozvoji jaderné energetiky v celé Evropské unii. Jde totiž o první rozhodnutí, které zohledňuje aktualizaci designu evropského trhu s elektřinou, a dá se tedy očekávat, že   další jaderné projekty budou při nastavování veřejné podpory vycházet i z našeho modelu,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Povolující rozhodnutí tedy bude využito k financování výstavby pátého jaderného bloku v Dukovanech. Investor výstavby, kterým je Elektrárna Dukovany II, a.s., dceřiná společnost skupiny ČEZ, navíc obdržel finální závazné nabídky na výstavbu dalších až tří (celkem čtyř) jaderných bloků, tedy na šestý v Dukovanech a na třetí a na čtvrtý blok v Temelíně. 

Rozhodnutí, které se nyní podařilo získat, bude sloužit jako základ pro stanovení modelu veřejné podpory pro výstavbu více jaderných bloků v případě, že se tak rozhodneme.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

„Rozhodnutí, které se nyní podařilo získat, bude sloužit jako základ pro stanovení modelu veřejné podpory pro výstavbu více jaderných bloků v případě, že se tak rozhodneme. Nastavení financování případné výstavby více bloků nyní připravuje mezirezortní pracovní skupina zřízená pod Ministerstvem financí,“ uvádí ministr financí Zbyněk Stanjura.

Model veřejné podpory, pro který nyní Česká republika získala rozhodnutí Evropské komise, počítá se třemi základními nástroji, jejichž cílem je zajistit ekonomickou životaschopnost projektu a ochranu investora před vnějšími riziky. Zaprvé půjde o poskytnutí státní půjčky (formou návratné finanční výpomoci) pro fázi přípravy a výstavby, která bude splatná do 30 let po získání povolení k provozu podle atomového zákona. Tato půjčka zajistí, že výstavba pátého bloku bude mít přístup k potřebným finančním prostředkům za přijatelných podmínek. Přesná výše státní půjčky  bude upřesněna na základě výsledku výběrového řízení, resp. uzavřeného EPC kontraktu. Schvalovat půjčku bude vláda, poskytovat ji bude MPO podle nízkouhlíkového zákona.

Druhým nástrojem podpory je garantovaný výkup vyrobené elektřiny. Stát se v rámci něj zaváže od investora vykupovat elektřinu vyrobenou novým jaderným zdrojem po dobu 40 let. Tento krok má zajistit stabilní a předvídatelný příjem pro nový zdroj, což minimalizuje finanční riziko, investorovi zajistí přiměřenou míru návratnosti investice a státu jistotu navrácení poskytnuté půjčky. 

Veřejná podpora pro nový jaderný zdroj v Dukovanech byla schválena necelé dva roky po zahájení procesu notifikace. Model je postavený na třech nástrojích a základní parametry zůstaly zachovány. „S Komisí jsme se dohodli na podmínkách schválení podpory tak, aby byla efektivní a zároveň byly stanoveny záruky, že veřejná podpora bude přiměřená a minimalizují se případné dopady na trh. Doba výkupu elektřiny bude nastavena na 40 let, tj. více než například u projektu Hinkley Point C, do mechanismu výkupu elektřiny budou zapracovány principy dvoustranného vyrovnávacího režimu. Důležité je, že tento model garantuje investorovi stabilitu příjmů a státu splacení půjčky, kontrolu možné překompenzace a zejména zajištění zdrojové přiměřenosti a stabilních dodávek elektřiny,“ říká zástupce vrchního ředitele energetiky a jaderných zdrojů Tomáš Ehler.

Smlouva o výkupu elektřiny, podobně jako poskytnutí návratné finanční výpomoci, bude uzavřena na základě nízkouhlíkového zákona. V případě projektu pátého bloku v Dukovanech je základem již zmíněná výkupní cena. Pokud tržní cena elektřiny klesne pod tuto schválenou výkupní cenu, stát (nebo pověřený subjekt) doplatí rozdíl investorovi. Tím je zajištěno, že investor dosáhne minimální garantované výnosnosti projektu i v situaci, kdy by tržní ceny elektřiny byly nízké. Pokud tržní cena elektřiny naopak přesáhne dohodnutou výkupní cenu, investor je povinen doplatit rozdíl zpět státu, který tento zisk převede do státního rozpočtu nebo ho využije na snížení regulované složky ceny elektřiny a budou z něj moci profitovat všichni spotřebitelé, tj. domácnosti i firmy. Výkupní cena elektřiny bude stanovena na základě ekonomicky oprávněných nákladů a zisku.

Třetím nástrojem potom bude ochrana investora před externími riziky, tedy nepředvídatelnými událostmi, jako jsou změny legislativy nebo veřejných politik, které by mohly negativně ovlivnit rentabilitu nebo samotnou realizaci projektu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.