CZ EN

Motivový obrázek

Ministerstvo financí podalo návrh na zrušení nálezu investičního arbitrážního tribunálu ve věci společností ze skupiny Natland proti České republice

Ministerstvo financí dnes podalo ke Spolkovému nejvyššímu soudu Švýcarska návrh na zrušení nálezu investičního arbitrážního tribunálu ve věci společností ze skupiny Natland proti České republice. Rozhodčí tribunál se sídlem v Ženevě vydal 15. prosince 2023 konečný nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnosti ze skupiny Natland v žalobě z roku 2013 domáhaly, aby jim ČR zaplatila 2,21 mld. Kč.

Již v prosinci 2017 tribunál shledal, že ČR porušila mezinárodní dohody o ochraně a podpoře investic, nicméně v nálezu z roku 2017 nedospěl k vyčíslení náhrady škody. Určením její výše se zabývala zbývající fáze řízení. V té se Ministerstvu financí podařilo dosáhnout podstatného snížení žalované sumy. Tribunál nařídil České republice zaplatit žalobcům zhruba 350 miliónů korun, tzn. ke dni vydání konečného nálezu pouze 15,8 % ze sumy původně nárokované žalobci, dále většinu nákladů žalobců na právní zastoupení a náklady řízení. Ministerstvo financí společně se svými právními zástupci z advokátní kanceláře Arnold & Porter Kaye Scholer LLP dospělo k závěru, že je na místě podat návrh na zrušení tohoto nálezu.

V případě arbitráže zahájené společnostmi ze skupiny Natland tribunál v nálezu z prosince 2017 uznal, že ČR zavedením tzv. solárního odvodu pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010 porušila záruku stability uvedenou v zákoně o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, a tím i standard spravedlivého a rovného zacházení uvedený v Energetické chartě a Dohodách a ochraně investic mezi ČR a Kyprem a ČR a Nizozemskem. Tribunál naopak uznal argumentaci ČR, že zrušení osvobození příjmů z provozu zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů od daně z příjmů a úpravy doby odpisování hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření nepředstavují porušení mezinárodních dohod o ochraně a podpoře investic.

V nyní ukončené části arbitrážního řízení tribunál zohlednil námitku ČR, že při stanovení výše náhrady škody musí být respektována pravidla EU upravující poskytnutí veřejné podpory a pro stanovení výše náhrady škody následně provedl samostatnou aplikaci těchto pravidel.

Předmětem investiční arbitráže byla legislativní opatření přijatá v roce 2010, kdy byly zrušeny pobídky, které mimo jiné vedly ke skokovému nárůstu počtu solárních elektráren. Následkem toho bylo proti ČR zahájeno sedm arbitrážních řízení s investory do solární energie, z nichž šest ČR již dříve s konečnou platností vyhrála. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.