CZ EN

Motivový obrázek

Vláda schválila přípravu plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Vláda dnes schválila zahájení přípravy projektu na výstavbu Strategického podnikatelského parku u obce Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji. Jde o projekt strategického významu s vysokou přidanou hodnotou, který může být velmi významný pro budoucnost českého hospodářství, výrazně může také pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnávání se s ekonomickou transformací, jejíž součástí je i útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu. Koordinaci projektu dostalo na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest.

„Investovat do strategických projektů je naprosto zásadní pro rozvoj České republiky. Budovat potřebujeme nejen dopravní infrastrukturu či projekty, které přispějí k energetické bezpečnosti, ale i strategické podnikatelské parky, které budou centrem zaměstnanosti, přispějí k rozvoji technologií, konkurenceschopnosti, i ekonomické transformaci. Česká republika je průmyslovou zemí a je třeba našeho potenciálu v Evropě využívat naplno. Vláda proto dnes schválila zahájení přípravy a rozdala úkoly patřičným resortům směřující k realizaci tohoto strategického projektu. Jde o další krok, díky kterému dosáhneme restartu Česka,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela zdůrazňuje, že dnešní rozhodnutí vlády začít s přípravou plochy u Dolní Lutyně v Moravskoslezském kraji je velmi významné i z toho důvodu, že Česká republika trpí zásadním nedostatkem ploch vhodných pro strategické investice. „Hrozí nám kvůli tomu, že promeškáme velkou příležitost, kterou nám nabízí ekonomická transformace. V rámci ní nejvýznamnější světoví investoři hledají místo pro výrobu svých klíčových technologií. Jde o investice do moderních technologií s velmi vysokou přidanou hodnotou a kvalitními pracovní místy,“ popisuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „My jsme založili Státní investiční a rozvojovou společnost, která má rozvoj vhodných investičních ploch na starosti a dnes vláda schválila záměr připravit vhodnou plochu v Moravskoslezském kraji. Jednáme totiž s významným mezinárodním investorem, který toto místo považuje za vhodné pro svůj projekt.“ 

Podle zkušeností s přípravou podobných investic by tento projekt mohl pro Moravskoslezský kraj, který v jako poslanec ve Sněmovně zastupuji, přinést investice ve výši až 200 miliard korun a vznik až 7 tisíc pracovních míst.

Zbyněk Stanjura

ministr financí

Doplňuje ho ministr financí Zbyněk Stanjura: „Podle zkušeností s přípravou podobných investic by tento projekt mohl pro Moravskoslezský kraj, který v jako poslanec ve Sněmovně zastupuji, přinést investice ve výši až 200 miliard korun a vznik až 7 tisíc pracovních míst, což by mělo pozitivní vliv jak pro Česko, tak především pro náš region,“ říká k ekonomickým dopadům projektu ministr Stanjura a dodává: „Investice by v případě realizace pomohla nejen s rozvojem infrastruktury, tedy se vznikem nových škol, zajistila by lepší dopravní dostupnost či zlepšila kvalitu bydlení, ale hlavně přinesla rozvoj dodavatelských řetězců v moderním odvětvím s vysokou přidanou hodnotou.“

S tím souhlasí také hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška: „Čeká nás konec těžby uhlí v OKD a aktuální situaci v regionu komplikují problémy v ocelářském gigantu Liberty Ostrava, který patří k největším zaměstnavatelům. Proto je pro Moravskoslezský kraj klíčové zajistit pro region strategickou investici, která dodá nový impuls jeho rozvoji. Kraj proto dlouhodobě hledá investory v Česku i v zahraničí. A abychom jim měli co nabídnout, potřebujeme připravit vhodné malé i velké průmyslové zóny, na kterých by mohly své projekty rychle realizovat,“ vyjmenovává hejtman Krkoška, jaké dopady by podle něj mohl mít projekt na region.

Tento projekt by mimo jiné pomohl i s rozvojem místního vzdělávání v moderních technických oborech. Tím by se stal zásadním impulsem pro ekonomický rozvoj Moravskoslezského kraje, který bude v příštích letech čelit útlumu těžby uhlí a těžkého průmyslu.

Základem přípravy projektu bude spolupráce mezi státem, regionem a zástupci okolních obcí. „Klademe velký důraz na to, aby veškerá příprava projektu probíhala takovým způsobem, který maximálně zohlední zájmy místních občanů. Součástí přípravy projektu tedy bude i uzavření dohody s obcemi, která jasně zakotví jejich požadavky na stát a zaváže vládu k jejich plnění,“ říká Petr Očko, který je pověřen řízením státní agentury CzechInvest, s tím, že jedním ze základních bodů je transparentní komunikace s místními obcemi, která již probíhá. Připravuje se také komunikace projektu směrem k místním obyvatelům. Důraz na tento aspekt projektu je nutné klást také podle starosty Dolní Lutyně Pavla Buzka. „Rozumím situaci, že je potřeba do Moravskoslezského kraje přilákat strategického investora. Chceme ale znát, co tento projekt může přinést našim občanům a okolním obcím a na to se budeme zástupců státu ptát,“ říká starosta Buzek.

Volba lokality mezi Dolní Lutyní a Věřňovicemi vychází z jednání s investorem. Ten ji zdůvodňuje zejména její velikostí, blízkostí elektrárny Dětmarovice a vynikající dopravní dostupností. Rozhodnutí vlády spustí další procesy v rámci projektu včetně jednání s místními obcemi pro stanovení ideálních parametrů záměru. Podobné projekty s sebou obvykle přináší rozvoj v oblasti dopravní infrastruktury, ale také školství, bydlení či zdravotnictví. Konkrétní podoba se bude odvíjet od příslušných studií a jednání s představiteli obcí. Paralelně poběží jednání s koncovým investorem. „Pokud si nějaká část našeho kraje zaslouží příchod velkého investora, pak je to bezesporu Karvinsko. Už jednou se nám to podařilo s Hyundai v době, kdy jsem působil v radě kraje. Zkušenosti z Nošovic v sousedním Frýdeckomístecku potvrzují, že přínos podobného projektu je obrovský nejen pro kraj a jeho obyvatele, ale i pro stát jako takový,“ říká ministr Stanjura.

V návaznosti na vzájemnou dohodu s investorem není možné jeho jméno zveřejňovat. Jedná se o významnou mezinárodní společnost z demokratické země, se kterou máme dlouhodobě velmi dobré vztahy. „Název investora a konkrétní záměr projektu zveřejníme, jakmile to bude možné po vzájemné domluvě. Nyní to ochrana obchodních zájmů investora neumožňuje,“ říká Petr Očko z agentury CzechInvest.

Vláda dnes rozdala úkoly směřující k realizaci projektu zodpovědným ministerstvům. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude celý projekt a vyjednávání s koncovým investorem koordinovat. Samotnou přípravu lokality by pak měla mít na starosti Státní investiční a rozvojová společnost a.s. Právě za účelem proaktivní přípravy ploch pro strategické investice, kterých je v ČR kritický nedostatek, byla tato společnost na začátku roku pod ministerstvem průmyslu a obchodu založena.

Specifikem lokality v Dolní Lutyni je nedaleká ptačí oblast „Heřmanský stav – Odra – Poolší“. Jednou z priorit příprav projektu proto bude zajistit odpovědný postup, který nenaruší její ochrannou funkci. Budou proto podniknuty všechny kroky pro to, aby nedošlo ke zhoršení kvality vody ve vodních tocích v ptačí oblasti. Jako záruka správnosti zvolených opatření bude sloužit spolupráce s ekologickými spolky, které v oblasti působí a zajímají se o tuto problematiku. Vhodná opatření budou konzultována s Agenturou pro ochranu přírody krajiny ČR.

V roce 2006 byla při hledání vhodné plochy pro automobilku Hyundai k lokalitě Dolní Lutyně podepsána deklarace, která zavazovala stát i kraj k opuštění přípravy této plochy. Součástí schválených dokumentů na vládě je tedy i nová Dohoda o spolupráci mezi státem, krajem, občanskými sdruženími a spolky zaměřujícími se na ochranu životního prostředí, které byly původními signatáři memoranda, o odpovědném postupu při znovuobnovení přípravy této plochy. „Oceňujeme, že zástupci státu a Moravskoslezského kraje dlouhodobě dodržují závazky vyplývající z deklarace z roku 2006 a s důvěrou se na nás obrátili, zda jsme ochotni jednat o jejich aktualizaci s ohledem na zájem potenciálního investora. Otevřený a seriózní přístup zástupců CzechInvestu a Moravskoslezského kraje nás během jednání přesvědčil o snaze konstruktivně řešit celou situaci, a proto jsme s jednáním souhlasili a snažíme se najít společné řešení,“ říká Pavel Franc, ředitel Frank Bold.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.