CZ EN

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Včera v pozdní odpoledne představila vláda České republiky svůj balík reformních návrhů v daňové a sociální oblasti. Tak, jak se očekávalo, přináší kromě jiného patnáctiprocentní daň z příjmu pro fyzické osoby, zvyšuje sníženou sazbu DPH z pěti na devět procent a ořezává výdaje v sociální oblasti, ruší některé jednorázové dávky, u jiných ruší automatickou indexaci a snižuje jejich valorizaci. To vše s cílem ozdravit veřejné finance, posílit adresnost sociálního systému a snížit míru zasahování státu do ekonomiky. Jeden z autorů reformního balíku, ministr financí a člen KDU-ČSL Miroslav Kalousek je hostem dnešních Dvaceti minut. Dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Dobrý večer vám i posluchačům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Prostě jste vlastně ten reformní balík vytvořili?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je, myslím, správná otázka, proč reformy. A odpověď je jednoduchá, protože máme sociální cítění a máme odpovědnost. Pokud bych dál pokračovali v hospodaření tak, jako celou dlouhou řadu let ve veřejných rozpočtech stát hospodaří, to znamená, každý rok přihazovali stovky a stovky miliard na tu hromadu státního dluhu, dostali bychom se do situace, kdy stát by nejednou už neuměl financovat své deficity, rozdíly mezi příjmy a výdaji, kde by neuměl refinancovat státní dluh a kdyby najednou nebyly ty prostředky ani pro ty nejslabší a nejchudší, pro ty nejpotřebnější a dostal by se do dluhové pasti. A z dluhových pastí existuje několik různých cest, ale mají jedno společné - vždycky to odskáčou ti nejchudší a nejslabší, ti, kteří se bez veřejné pomoci neobejdou. Teď je ještě čas udělat reformu veřejných rozpočtů tak, abychom neutráceli víc, než jsme schopni vydělat a abychom měli dost prostředků pro ty, kteří se bez veřejné pomoci neobejdou. Možná to zní paradoxně, ale ti, kteří pod heslem sociálna, jakkoliv je tohle slovo úctyhodné, tak ti, kteří pod heslem sociálna dnes reformy odmítají, tak se ve svém důsledku chovají dramaticky a sociálně, protože připravují velmi komplikovanou situaci právě pro ty nejchudší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* K reakci opozice se, pane Kalousku, rozhodně ještě dostaneme. Necítíte trošku jako paradox, že vy jako lidovec prosazujete něco, co před volbami roku 2006 bylo výsostným hájemstvím občanskodemokratické Modré šance a jejího autora Vlastimila Tlustého?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Prosím pěkně, jak jste na to přišel? Četl jste volební program KDU-ČSL? Já ano, já jsem jeho autorem. Já...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Viděl jste tam někde v tom programu patnáctiprocentní rovnou daň z příjmů?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Viděl jsem v tom programu devatenáct procent rovné daně z příjmů. Viděl jsem snížení progrese, viděl jsem devítiprocentní sazbu DPH a viděl jsem úplně stejné trendy v programu KDU-ČSL, které dnes prosazuje vládní koalice. Samozřejmě, že to je koaliční kompromis. A samozřejmě, že to není program ani ODS, ani KDU, ani Strany zelených. Je to koaliční kompromis a já ho předkládám jako koaliční kompromis.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Kolik z toho materiálu vašeho předchůdce ministra financí Tlustého tam zůstalo?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Můj předchůdce mi nezanechal žádný reformní materiál. Jsou pouze volební programy a já tady nejsem proto, abych teď prezentoval volební program té či oné strany, nebo se vůči tomuto koaličnímu kompromisu vymezoval z hlediska volebního programu té či oné strany. Já jsem autorem ekonomického programu KDU. A kdybych teď měl tento koaliční kompromis komentovat jako autor volebního programu KDU-ČSL, tak bych ho samozřejmě také uměl kritizovat. To je snadné. Kompromis nemůže nikdy vyhovět úplně vše. To, co je důležité je, že tento koaliční kompromis má správné trendy, že to je cesta správným směrem a že tím plní svoje politické závazky všechny tři koaliční strany, ale především, že je to světlo v tunelu ve vývoji veřejných rozpočtů České republiky. To je ta naše odpovědnost vůči budoucnosti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Hovoříte o tom, že ten reformní balík je kompromisem tří koaličních stran, tedy tří koaličních názorů. Když se podíváme o několik málo měsíců zpátky k době, kdy tato vláda vznikala, tak byla také deklarována její jednota, založená na určitém programovém kompromisu a téměř vzápětí minimálně mezi Stranou zelených a Občanskou demokratickou stranou to začalo skřípat, řekněme, v energetice a tak dále, byla tam různá témata. Je možné něco podobného očekávat i v té daňové a sociální reformě?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě kompromis. Jako každá dohoda má vždycky tu nevýhodu, že není nikdo uspokojen stoprocentně. To znamená, že ten, kdo by chtěl mít svoji stoprocentní pravdu, tak tam vždycky najde něco, co bude kritizovat ze své pozice, a to není můj úkol. Můj úkol...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Já se neptám, jestli je to, pane ministře, váš úkol. Ptám se, jestli je možno očekávat nějaké rozbroje v koalici, které se budou týkat právě tohoto balíku?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Žádná koaliční strana nemůže říct, že je to stoprocentně podle jejího programu. Žádná koaliční strana nemůže říct, že jsou její programové priority opomenuty. V tom je půvab té dohody. Jsou v zásadě jenom dvě možnosti. Toto je jediný možný společně domluvitelný a tedy prosaditelný koncept. Buď budeme prosazovat ten, anebo nebude nic. To je otázka, kterou si musí položit každý koaliční politik, co chce. Jestli chce tuto koaliční dohodu, anebo jestli nechce vůbec nic. A znovu říkám vůbec nic znamená cesta veřejných rozpočtů do dluhové pasti.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Pane ministře financí, včera se v těchto Dvaceti minutách místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka také vyjádřil k dopadům a cílům vámi prezentované formy.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda ČSSD /ukázka/
--------------------
Já se obávám, že povede k omezení spotřeby domácností a spotřeba domácností je jedním ze tří tahounů našeho hospodářského růstu. Mám obavu, že reforma povede ke zpomalení hospodářského růstu. A druhá má obava se týká zvýšení cen a inflace počátkem roku 2008, kdy by měly být ty reformní kroky nastartovány. Uvědomme si, že tam dojde k souběhu zvýšení DPH, zavedení ekologických daní, možného rozšíření elektronického mýta, pokračování deregulace nájemného.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Tolik místopředseda ČSSD Bohuslav Sobotka ve včerejších Dvaceti minutách. Jaká je vaše reakce, pane ministře financí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Že žádná ta obava není relevantní. Těžko může ta reforma vést k omezení spotřeby domácností, jestliže domácnostem se ulevuje. Ano, při nákupu utratí o něco více peněz. Mnohem víc peněz jim ale zůstane v peněžence. Já jsem včera prezentoval dlouhou řadu modelů domácností s jedním dítětem, se dvěmi dětmi, bezdětných a s dopady jak na daň z příjmů fyzických osob, tak na daň z přidané hodnoty a vždy to bylo ve vzájemné korelaci. O tolik méně těmto domácnostem stát sebere na přímých odvodech, o tolik více zaplatí při nákupu a výsledek je ten, že mají k dispozici více peněz. Veškeré...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Pardon, že vám do toho skočím, pane ministře. Proč se neobáváte toho, že ve chvíli, kdy zvednete tu sníženou sazbu DPH z pěti na devět procent, což mimo jiné je i například u potravin, že se sníží spotřeba, to znamená, že lidé budou méně nakupovat, proč se toho neobáváte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Protože budou mít více peněz. To je přesně to, co říkám. Musíme diskutovat obě dvě ty sazby dohromady. Ten dopad do cen není nijak dramatický. Ten předpokládáme kolem jednoho bodu celkového indexu spotřebitelských cen. Ano, utratí více při nákupu a já se tím nijak netajím, ale budou mít na ten nákup víc peněz, než kolik utratí při nákupu, proč by se tedy měla omezit jejich spotřeba. A já jsem to včera jednoznačně demonstroval na doložitelných vypočitatelných číslech a prokázal jsem, že veškeré spekulace o tom, jak více než sedmdesát procent populace bude více zdaněno, myslím, že podobné nesmysly tady kolovaly v médiích, dokonce i některé firmy takové pseudovýpočty produkovaly, takže to prostě není pravda. Že všechny příjmové skupiny, spočteme-li jejich dopad do daně z příjmu fyzických osob a DPH, budou mít k dispozici více prostředků.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* A to se týká například i zhruba dvou milionů seniorů, řekněme, důchodců?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
U seniorů samozřejmě neexistuje dopad z daně příjmu fyzických osob, to znamená, tam neplatí ta rovnice, že necháváme, že sbíráme poplatníkovi méně, sbíráme poplatníkovi méně peněz a necháváme na něm, aby při spotřebě rozhodl o míře svého zdanění. Senioři nejsou ekonomicky aktivní a tam ta kompenzace musí přijít valorizací. I tam jim budou dopady daně z přidané hodnoty valorizovány, aby reálná hodnota jejich důchodů neklesla.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Jak konkrétně budou valorizovány, protože pokud jsem se dobře díval na vaši včerejší prezentaci, tak nepočítáte s tím, že byste výrazně zvyšovali valorizaci důchodů?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Valorizace, která sleduje pohyb cen, je valorizace podle inflace, tedy podle indexů spotřebitelských cen a já mohu garantovat, že bude vyšší než jenom podle indexu spotřebitelských cen. To znamená reálná hodnota důchodů neklesne.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Poslechněme si teď ještě názor bývalého slovenského premiéra Mikuláše Dzurindy, tedy člověka, který na Slovensku prosadil výrazné ekonomické reformy a který včera ráno pro Rádio Česko popisoval některé negativní dopady takových reforem.

Mikoláš DZURINDA, bývalý slovenský premiér /ukázka/
--------------------
Podívejte se na roky 99 a 2000, jsme měli propad reálných mezd a v jednom roce 3,1 ve druhé 4,9. Unesly by časy za dva roky propad reálných mezd do osmi procent, unesly by? Bylo třeba servírovat balíček, opět rok 2003 byl rokem propadu reálných mezd, takže není třeba se tolik divit, to, co jsem dělal, nebylo jenom hlazení.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Tak, bude to, co vy budete dělat jen takové hlazení, anebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Slovensko startovalo své reformy, a já jsem vyjádřil několikrát svůj obdiv k té politické odvaze tehdejší vládě Mikuláše Dzurindy, startovala reformy z úplně jiných ekonomických podmínek než startuje Česká republika, takže ta situace je nesrovnatelná. Propad reálných mezd nehrozí, naopak. Na druhou stranu, kdybychom reformy odkládaly, tak se skutečně dostaneme do situace, kdy reformy budou bolet mnohem víc než nyní. Já bych mohl říci, oni stejně budou. Jestliže teď neprojdou vládě Mirka Topolánka a země se dál bude stejně šíleně zadlužovat, bude k nim jakákoliv jiná politická reprezentace muset přistoupit za dva, za tři roky a naprosto nezbytné. Tak, jako k nim museli přejít ve všech ostatních zemích, kde se, kde ten vlak jel s cílem stanice dluhová past.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Pardon, pane ministře, když...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Akorát, že čím později k nim přistoupíte, tím víc to bolí. V té situaci bylo Slovensko.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Tak, a vezměme tu situaci, která by se dala nazvat ideální, to znamená, že vám se v nějakém dohledném čase podaří tento balík prosadit, i tak bude bolet?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Bude bolet jenom černé pasažéry. To znamená bude bolet ty, kteří dnes sociální systém zneužívají. Bude bolet ty, kteří si říkají, že je lepší chodit na sociálku než do práce. Bude bolet ty, kteří poměrně masivně zneužívají systém nemocenského pojištění, ano, ty bude bolet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Kolik to je lidí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ty poctivé... Vzhledem k tomu, vzhledem k miliardám, které například v nemocenském pojištění nebo v dávkách sociální péče jsou vypláceny, tak to procento není úplně zanedbatelné, naopak. Lidé, kteří chtějí pracovat, lidé, kteří si chtějí zvyšovat kvalifikaci, lidé, kteří chtějí si vydělávat svojí pílí, tak ti budou touto reformou podpořeni.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Nevýznamné procento znamená co, pane ministře financí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já, neexistuje seriózní číslo, abych...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Řekněme seriózní odhad.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Neexistuje seriózní číslo a například v nemocenské si dovolím říct, že více než třicet procent těch celkových prostředků, a nejsou to prostředky malé, to je třicet čtyři miliard ročně, že více než třicet procent těchto prostředků je zneužíváno. Neumím samozřejmě říct přesné číslo lidí, kteří to zneužívají, ale více než třicet procent těchto prostředků je zneužíváno, tím jsme si v podstatě jisti a je to snadno, snadno zjistitelné porovnáním úrovně lékařské péče a úrovně lékařské péče u nás a mírou nemocnosti. My jsme země s vysokou úrovní lékařské péče, země s jednou z nejvyšších nemocností, a to zejména u těch nejnižších příjmových skupin, a to zejména před Vánocema a když je hezky. Ta statistika je naprosto neúprosná.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* To jsou exaktní čísla, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To jsou samozřejmě exaktní doložitelná statistická čísla. To je jeden z příkladů, který můžu uvést a já myslím, že každý z nás zná ve svém okolí příklad zneužívání veřejné pomoci. Já to snad ani nepotřebuju tuhle statistiku, že každý z nás ve svém okolí zná někoho, který raději volí...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Pane ministře, teď bychom se asi mohli bavit, jestli by resort ministra financí měl dát na to, že každý v našem okolí zná někoho, kdo zneužívá ten štědře nastavený systém či ne.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Resort ministra financí teď apeluje na to veřejné mínění, apeluje na ty pracovité. Apeluje i na to, i na vědomí, jak dlouho chceme zkoušet jejich trpělivost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Počkejte, pane ministře financí, ale vy přece nebudete potřebovat v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ty pracovité. Vy budete potřebovat mít alespoň těsnou většinu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky potřebujeme mít alespoň těsnou většinu a já věřím, že se tam nalezne alespoň těsná většina těch, kteří chtějí podpořit ty pracovité, kteří chtějí podpořit reformu, která neohrožuje budoucnost těch, kteří sociální pomoc potřebují.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Pojďme si v tom případě poslechnout ještě jeden názor předsedy sněmovního rozpočtového výboru Bohuslava Sobotky ze včerejších Dvaceti minut tentokrát o možnosti, že by opozice vaše návrhy podpořila.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda ČSSD /ukázka/
--------------------
Ale bohužel vládní koalice nám tu situaci hodně zkomplikovala tím, že trvá na projednání všech takzvaných reformních návrhů jako jednoho balíku. To znamená, chce jedno hlasování o všech návrzích, a to v zásadě vylučuje, aby sociální demokracie podpořila, byť ty dílčí záležitosti, které by mohly být předmětem společné shody.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Tolik Bohuslav Sobotka ve včerejších Dvaceti minutách. Jaký je váš názor, je to opravdu tak, že hodláte celý ten balík protlačit Poslaneckou sněmovnou a parlamentem v celku?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já nevím, jestli je potřeba použít slova protlačit, ale ano, chceme mít jeden zákon o reformě veřejných financí a je to nezbytné. Ta opatření jsou spolu provázána. Není možné nabídnout hlasování salámovou metodou, kdy by prošla ta populární opatření, která veřejné rozpočty spíše zatěžují a prošla ta nepopulární opatření, která je ozdravují. To je provázaný komplex opatření, který má tu hlavní zásadní prioritu. Veřejné rozpočty ze stanice dluhová past vyvést na trať dlouhodobě udržitelného finančního hospodaření České republiky, a to rozhodnutí se musí udělat u všech opatřeních najednou, u těch populárních i u těch nepopulárních.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Já ještě jednou sáhnu do zkušeností slovenských sousedů, kdy bývalý ministr financí Ivan Mikloš zhruba před třemi nedělemi v tomto pořadu říkal, že jeho zásadní zkušeností je, že do parlamentu by nejdříve měly jít ta nepopulární opatření a teprve pak ta populární, ale rozhodně nemluvil o tom, že by dobrou zkušeností bylo dát je tam najednou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že každá země má jiné prostředí a jinou zkušenost. Já se obávám, že kdybychom skutečně dali ta opatření jednotlivě, což by upřímně řečeno bylo technicky jednodušší. Technicky složitější je dát je do jednoho zákona, takže technicky jednodušší by bylo projednávat je jednotlivě, že by to v současné parlamentní atmosféře logicky vedlo k tomu, že ta populární opatření, například snížení daně z příjmu, by prošla a ta nepopulární opatření významné krácení na straně výdajů by prostě neprošla a výsledkem by byl ještě horší stav bilance veřejných rozpočtů než před reformou. Tou základní prioritou je ozdravit bilanci veřejných rozpočtů. My nemůžeme riskovat, že se zhorší.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Proč jste, pane ministře financí Kalousku, nejednali s opozicí, ať už s komunisty nebo se sociálními demokraty předtím, než jste prezentovali svůj reformní balík jako hotovou věc?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
My jsme připraveni jednat s opozicí. Na druhou stranu uvědomte si, v jaké je vláda časové situaci. Byla jmenována začátkem ledna, nemá za sebou ještě ani sto dní a aby mohla předložit v září návrh rozpočtu, který by měl rozumný deficit a přitom to byl rozpočet, který by pokrýval potřeby České republiky, tak s ním současně musí, tak musí být současně s ním schválena celá řada novel těchto zákonů.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Tak to je časové hledisko a teď to reálné hledisko toho, že onen zákon se ocitne v Poslanecké sněmovně, kde na té jedné straně je stovka levicových poslanců, kdoví, jestli stovka, to je ostatně i další otázka. Jakým způsobem s nimi chcete jednat, to znamená, že ten váš včera prezentovaný balík má některé parametry, se kterými se dá hýbat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ten náš včera prezentovaný balík před dvěma dny schválila vláda, schválila ho ve věcné podobě, nyní máme velmi málo času na to, abychom zpracovali legislativní podobu, protože nejpozději v červnu musí být projednávám v Poslanecké sněmovně. Opakuji...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Tak je tam možnost s něčím pohnout, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Jsou tam samozřejmě možné parametrické změny, ale jsou možné jedině obousměrně. To znamená, jestliže někde přidám či uberu, musím současně také říct, odkud to vezmu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* A to je ten prostor, ve kterém byste mohli vyjednávat s opozicí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
A to je prostor, kde samozřejmě můžeme, chceme, a budeme vyjednávat s opozicí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* A kdy s nimi začnete jednat, oni mají pocit, alespoň podle vyjádření místopředsedy Sobotky, že s nimi prostě nejednáte, že o to nestojíte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale přece každá exekutiva jedná s opozicí v okamžiku, kdy ty návrhy zákonů předkládá a my jsme teprve před dvěma dny na vládě, já jsem velmi rád, že jednomyslně, rozhodli, že tyto zákony předložíme, to znamená ta jednání jsou před námi.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Takových bylo dnešních Dvacet minut s ministrem financí Miroslavem Kalouskem zejména o novém koaličně vládním reformním balíku, který byl včera prezentován. Děkuji, že jste si udělal čas a na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
* Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, u mikrofonu byl Martin Veselovský.

 


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál - 4.4.2007 - 17:30 - pořad: 20 minut Martina Veselovského

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.