CZ EN

Kritika a další osud veřejných financí

redaktorka
--------------------
Evropská komise kritizovala Česko za stav veřejných financí. V minulosti jsme se totiž zavázali, že letos schodek rozpočtu nepřekročí 3,3 % HDP. Podle odhadů se však bude pohybovat až kolem čtyř procent. Eurokomisař pro hospodářské a měnové otázky Joaquína Almunia dokonce nad vývojem českých veřejných financí vyjádřil politování. Za současný vývoj českého rozpočtu může podle něj především nárůst sociálních výdajů, které politici schválili ještě před loňskými volbami. Vládní strany se hned od vzniku kabinetu snaží reformou financí zkrotit prudký růst zadlužení. Většina veřejnosti je však proti reformám. Premiér Mirek Topolánek považuje za svou největší chybu, že veřejnost dostatečně nevyděsil tím, co republiku čeká bez chystaných reforem sociálního, daňového a zdravotnického systému.

BESEDA

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, úvod do tématu jsme slyšeli. Evropská komise kritizuje Česko za to, že náš schodek bude větší než jsme sami předpokládali, bude se blížit čtyřem procentům. Řekněte, je to vážný průšvih, nebo je to taková makroekonomická říčka, která nás běžné občany vůbec nemusí vzrušovat a je to jenom číselná aritmetická hra, pane ministře, máte minutu chráněného času?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Není to číselná aritmetická hra, je to skutečně vážný problém a je to vážný problém ne pro těch zhruba třicet miliard, kolik to představuje, ale protože je to výsledek nějakých dlouhodobých trendů, dlouhodobě odkládaných reforem a penzijního, zdravotního systému, dlouhodobé nevůle nebo neodvahy celé politické reprezentace nás všech, řešit problém nárůstu mandatorních výdajů. Naopak často před volbami jejich ještě větším nárůstem a tyhle trendy nárůstu mandatorních výdajů a rozvírajících se nůžek mezi příjmy a výdaji ty fungují tak trochu jako pasta na zuby. Ven to vytlačíte nesmírně snadno, dostat to zpátky, je obrovský problém. Takže tady není, ten zásadní problém není ani tak těch třicet miliard, ten zásadní problém je ten trend. Ten trend je hrozivý, je dlouhodobý a deset let říkáme, že s ním musíme něco dělat. Máme za sebou několik neúspěšných pokusů, ale...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Gong, minuta. Minuta pro Bohuslava Sobotku.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Já se domnívám, že to hodnocení Evropské komise je daleko nejvíce důsledek rozpočtové nedisciplinovanosti řady poslanců na jaře loňského roku. Kdyby loni nebyly přijaty poslanecké pozměňující návrhy nad rámec vládních návrhů, které zvýšily výdaje o cirka 25 miliard korun, tak by nedošlo k tomu, že by Česká republika v letošním roce nesplnila konvergenční program. Já bych chtěl připomenout, že Česká republika v minulých letech vždycky konvergenční program splnila. To znamená, v letech 2004 až 2005 pokaždé tento konvergenční program splnila. Rok 2006 je prvním, 2007 je prvním rokem, kdy k tomu nedošlo, to je první věc. Druhá věc, loni na jaře byly přijaty pozměňující návrhy poslanců stávající vládní koalice, byli to poslanci ODS a KDU-ČSL, byl to senátor ODS. Ty pozměňující návrhy, které byly přijaty na základě těchto návrhů a hlasovaly pro ně všechny politické strany, zvýšily letošní výdaje o sedm desetin procenta. A Česká republika v letošním roce překročila konvergenční program právě o sedm desetin procenta.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Minuta a gong vám vzal slovo. Vy jste se nadechoval, chtěl jste hned něco říct v té minutě?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Protože ta diskuse je zase tam, kde nemá být. Kdo za to může? Přihlašme se k tomu všichni a pak to řešme. Vy přece dobře víte, pane předsedo, že plnění konvergenčního programu není jenom v onom statickém čísle, jestli jsem nebo nejsem pod třemi procenty, ale jestli fiskální politika zaručuje dlouhodobou udržitelnost toho trendu hluboko pod těmi třemi procenty. To je správná interpretace maastrichtských kritérií. A fiskální politika let 2002 až 2006, za kterou neseme spoluodpovědnost oba, nedělala nic pro tu dlouhodobou udržitelnost. Chcete, abych vám vyjmenoval, o kolik jste každoročně překročil závazné výdajové limity, ke kterým jste se sám zavázal? Jenom v roce 2006 jste je překročil o 41 miliard, mohl bych je vypočítat v každém roce. To, že jsme měli podstatně vyšší hospodářský růst, než předpokládal výhled z roku 2003, to pomohlo udržet deficity pod třemi miliardami korun a účetní operace s rezervními fondy. Nicméně, pod třemi procenty, pardon. Nicméně na výdajové straně jsme neudělali nic ani v letech 98 až 2002, ani v letech 2002 až 2006. Já nikoho neobviňuji, já říkám, že to je naše společná odpovědnost, ale na výdajové straně, a to je to, na co velmi správně upozorňuje kritika Evropské unie, reforma výdajů mandatorního charakteru na výdajové straně, tam se prostě neudělalo nic.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pojďme to zkusit přeložit do češtiny. Co by to znamenalo, kdyby se takhle chovala domácnost?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak především já si myslím, že pan ministr se snaží pomoci premiérovi Topolánkovi, který měl pocit, že veřejnost je málo vystrašená, tak je to zřejmě taktika současné vlády strašit lidi čísly, která nejsou pravdivá. Pan ministr tady na začátku hovořil o tom, že k rozpočtové, k negativní rozpočtové situaci přispívá to, že nedošlo k reformě penzijního systému a nedošlo k reformě zdravotnictví. Já bych chtěl...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane poslanče, já jsem pokládal otázku, abychom to přeložili, aby tomu lidi rozuměli.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Ano, já myslím, že je to velmi jednoduché.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Aby tomu diváci rozuměli. Co by se stalo, kdyby se takhle chovala domácnost? Otázka na oba dva stejná.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Já myslím, že je to velmi jednoduché, protože nelze přirovnávat státní rozpočet k rozpočtu domácnosti.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že lze.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Státní rozpočet je v jiné situaci než je rozpočet běžné domácnosti. Stát musí financovat a vláda musí financovat potřeby dlouhodobého strategického charakteru a já bych chtěl připomenout, že Česká republika je v situaci domácnosti, které se velmi dobře daří a také díky tomu, jakou politiku naše vlády v minulých letech dělaly, a chtěl bych také připomenout, že v minulých letech byl důchodový účet v přebytku a že se díky reformám i na výdajové straně loni podařilo snížit deficit všeobecného zdravotního pojištění až na nulu. A já nesouhlasím s tím, že jsme nedělali opatření na výdajové straně...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Jinými slovy, pane poslanče, není potřeba teď dělat žádné dramatické kroky podle vás?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Ten recept, se kterým přichází vláda, není adekvátní stávající rozpočtové situaci a já se obávám, že v některých aspektech vládní reforma situaci ještě zhorší. Pokud vláda snižuje daně firmám v situaci, kdy to není potřeba, a přijde o třicet miliard korun na příjmové straně, pak se nedivím, že ta čísla panu ministrovi přestávají vycházet.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře financí, jak to je s tou domácností, může si to dovolit nebo ne?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že to je přirovnání poměrně velmi dobré. Kdyby každý měsíc, každý rok nějaká domácnost utrácela na svoji spotřebu víc než jsou její pravidelné příjmy, tak logicky musí přijít okamžik nějaké exekuce a nějaké významné sociální frustrace proto, že předtím někdo žil dlouho nad poměry a dařilo se mu takzvaně velmi dobře. To by potkalo každou domácnost. Na stát samozřejmě nemůže přijít exekutor, ale stát se může dostat do potíží, aby svůj deficit vůbec mohl financovat a na takové potíže vždycky doplácejí ty nejchudší a nejslabší. To znamená opět by hrozila tedy nějaká významná sociální frustrace proto, že jsme si předtím žili nad poměry. A když to tak...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Jinými slovy, až přijde průšvih, tak nebude mít peníze, nebo co tím chcete říct?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, že pokud budeme dál řešit deficit zadlužováním, protože jinak to ani nejde, pokud si půjčujete každý rok sto miliard korun, tak to má někdy konec. Za této situace má Česká republika ještě docela slušný rating a ty půjčky jsou za docela výhodných podmínek. Pokud bychom pokračovali ve stejně neodpovědné finanční politice, tak logicky vám jako té domácnosti nejdřív někdo půjčí za slušných podmínek a končí to tím, že vám půjčují jenom lichváři za obrovská procenta a nakonec přijde ten okamžik, kdy vám nepůjčí už nikdo, protože vám nevěří, že vám někdo vrátí. Nicméně, pane předsedo, víme to oba. Oba dva jsme dělali reformu veřejných financí v roce 2003 v Kolodějích. Oba dva víme, že nebyly dodrženy závazné výdajové limity, že cíle, kolik utratíme v jednotlivých letech z veřejných rozpočtů, nebyly dodrženy a byly každoročně překračovány o desítky miliard. Že v konvergenčním programu, který vy jste předkládal do Bruselu, jsme se zavázali k jednotlivým závazným výdajovým rámcům, které jsme každoročně porušili, visí to na internetových stránkách ministerstva financí, a oba dva víme, že díky tomu, že jsme se zavázali i k tomu, že vyšší příjmy z vyššího hrubého domácího produktu budou používány ke snižování deficitu, nikoliv k vyšším výdajům. Obě dvě tyhle zásady, ke kterým my jsme se zavázali, obě dvě ty zásady jsme celá ta léta porušovali, tak to aspoň přiznejte.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Pane ministře, já myslím, že je velmi zvláštní to, co tady povídáte, protože já jsem do Bruselu čtyři...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Protože je to pravda.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Já se omlouvám, já jsem vám také neskákal do řeči a mluvil jste velmi dlouho. Já jsem do Bruselu jezdil čtyři roky jako ministr financí. Za ty čtyři roky jsem se tam nikdy nesetkal s takovou kritikou, s jakou jste se setkal vy v letošním roce. Za celé čtyři roky...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Je pravda to, že jsme nedodržovali vlastní limity, které jsme si nastavili?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Především my jsme... Jsou faktory, které jsou a parametry, které jsou skutečně důležité a Česká republika v minulých čtyřech letech pokaždé dodržela cíl pro snižování deficitu veřejných rozpočtů.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane exministře,...

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
To je klíčový parametr, který se na mezinárodní...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Když si to řekneme česky. Je pravda to, že vy jste si dal sám limit, kolik chcete utratit a nedodržel jste ho, nebo ne?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Vláda stanovila limity pro výdajové rámce v příštích letech a tyto výdajové limity byly shodou v rámci vládní koalice a rozhodnutím parlamentu zvýšeny, ale byly zvýšeny také v důsledku toho, že vyšší hospodářský růst generoval vyšší a dodatečné daňové příjmy a dokonce navzdory tomu, že my jsme daně snižovali v uplynulých čtyřech letech, tak i navzdory tomuto snižování daní díky vyššímu hospodářskému růstu mohly veřejné rozpočty počítat s vyššími příjmy. Koneckonců, když se podíváte...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Slávku, proboha, nelži tak strašně, vždyť se to nedá poslouchat.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
... tak to jednoznačně ukazuje, jakým způsobem Česká republika plnila tyto cíle konvergenčního programu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
V čem pan exministr lže?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já se omlouvám, že jsem se nechal trochu unést. Ale vy sám, pane předsedo rozpočtového výboru, jste mluvil o tom, jak pomohl vyšší hospodářský růst. Vy sám dobře víte, že Česká republika se zavázala, že případné vyšší příjmy z vyššího hospodářského růstu bude používat ke snižování deficitu, nikoli k vyšším výdajům, to znamená ty každoročně porušované výdajové limity je onen trend, o kterém jsem tady hovořil na začátku. Prostě vyústil v naprosto neúnosnou situaci v roce 2007, která je... Pane předsedo, vy přece dobře víte, že výdaje státu v roce 2006 byly vyšší než krizový scénář naší reformy z roku 2003. Když jsme v roce 2003 říkali, že veřejné rozpočty jsou neudržitelné, tak jsme jasně definovali, kde chceme snižovat výdaje a jasně jsme řekli krizový scénář, na kterém čísle to skončí v roce 2006, když nebudeme dělat nic. A skončilo to horší než na tom čísle krizovém. Tak mi, proboha, neříkejte, že neneseme společnou odpovědnost tak, jako ji nesly vlády předtím. Nesly ji vlády v devadesátých letech za odkládání reforem. V roce 98 Miloš Zeman slíbil reformy a vůbec k nim nepřikročil. V roce 2003 my jsme domluvili reformu veřejných financí...

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Dobře, já bych velmi rád také se dostal ke slovu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Můžete.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... a nebyla dodržena. Proboha, přiznejte to.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Kritizovat naše vlády za to, že nedělaly reformy, je...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Všechny politické reprezentace.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
... absolutní nesmysl. My jsme prováděli reformy na výdajové straně. Chtěl bych připomenout, že jsme to byli my, kdo snížil platby státu do systému stavebního spoření, výrazně se snížily mandatorní výdaje v této oblasti. Byli jsme to my, kdo provedl reformu nemocenského pojištění, provedli jsme reformu celého sociálního systému, významně jsme snížili daně. Možná, pane ministře, kdybychom tolik nesnižovali daně v minulých letech, tak by ten deficit státního rozpočtu byl o něco menší, ale my jsme se přece rozhodli jít také cestou určitého snížení daňové zátěže, proto, abychom podpořili konkurenceschopnost.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, pojďme se posunout...

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
A já nesouhlasím, že je zde hypertrofován jeden parametr, to jsou výdajové rámce, a není přihlíženo k tomu, že díky vyššímu hospodářskému růstu jsme získali dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů, které nám umožnily snižovat deficit státního rozpočtu v uplynulých letech.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pojďme se posunout dál. Dál znamená to...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Poslední věta, a nebudu teď na nikoho...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A bude velmi krátká.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Bude velmi krátká. Mrzí mě jedna jediná věc. Já se přece hlásím k naší spoluodpovědnosti za ten stav. Nese ho celá politická reprezentace. Já neříkám nic jiného, než že se to dvanáct let neřeší vinou celé politické reprezentace a že je potřeba to řešit, skutečně to začít řešit. Není možné říkat, já za to můžu, za to může ten druhý.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Pokračování snižování deficitu je politika, která nemá alternativu. Tady přece nikdo nenavrhuje, abychom nepokračovali ve snižování deficitu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane poslanče!

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Všichni navrhují pokračování snižování deficitu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane poslanče! Tento týden bude reforma veřejných financí v parlamentu. Ten náš batoh, jak tomu říkáte, co z toho je ochotna a schopna sociální demokracie akceptovat a podpořit?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak především to, co je navrženo, znamená, že v příštích čtyřech letech se Česká republika zadluží víc než v minulých čtyřech letech v nominálním vyjádření. Na základě materiálu ministerstva financí Fiskální výhled, který jistě, pane ministře, znáte, jsou tam jasná čísla. Během minulých tří let se, v minulých čtyř let se zvýšil veřejný dluh v České republice o 271 miliard korun, včetně toho, že jsme platili povodně a 90 miliard korun ztrát České konsolidační agentury. Pokud se bude republika vyvíjet způsobem, který vy jste naplánovali, tak se během příštích čtyř let zvýší veřejný dluh o čtyři sta miliard korun. To znamená, vaše tempo zadlužování, nominálního růstu veřejného dluhu bude bez ohledu na růst HDP vyšší než v minulých čtyřech letech. Tohle pro nás není uspokojivá rozpočtová reforma.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane poslanče, otázka zněla, co byste z toho podpořili, to znamená, že nic?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
No, nelze vybírat, nelze vybírat dílčí záležitosti a nedívat se na celek. Pro nás je rozhodující, že tato reforma zvýší veřejný dluh státu o 400 miliard korun. A druhý aspekt, který je pro nás do značné míry nepřijatelný, to musím říci, že je velmi vážný problém, že ona ve skutečnosti běžným lidem zvýší daně, protože vláda během příštích třech let chce zvýšit příjmy díky zvýšenému DPH o 80 miliard korun. Na dani z příjmu lidé ušetří, a to jenom ti s těmi nejvyššími příjmy, jenom 68 miliard korun, čili vy vytáhnete lidem k kapes během příštích tří let navíc 12 miliard korun, a tomu říkáte snižování daní. Čili to je druhý důvod, proč my tu reformu nemůžeme podpořit, ona je něčím jiným, než se ve skutečnosti tváří.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, prý zadlužíte zemi ještě o 400 miliard korun a lidem zvýšíte daně. Jak to je ve vašem pohledu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je přesně ta část argumentace, kdy vytrhnete z kontextu jednu věc a poměrně demagogicky ji prezentujete. Samozřejmě, že jestli dnes jsou deficity, a jestli dnes je bilance veřejných rozpočtů v nějakém stavu, tak i když otočíte ten trend a začnete snižovat, součet těch absolutních částek je větší než v předcházejícím roce.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A co ten argument, že kdybyste nesnižovali daně podnikům, tak by se to nestalo?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Kdybychom nesnižovali daně z podniků, tak bychom těch daní vybrali méně, protože žijeme v nějaké globální ekonomice a musíme přizpůsobovat daňovou politiku u přímých daní svému okolí. A to znamená, my otáčíme trendy vývoje veřejných rozpočtů, kdy se otevírají nůžky mezi příjmy a výdaji a začínáme se dostávat k nějaké stabilizované, dlouhodobé udržitelné situaci. Před čtrnácti dny sociální demokracie kritizovala, že jsme příliš ambiciózní ve snižování deficitů, že bychom nemuseli tak rychle. Seděl tady pan Urban ve vašem studiu a říkal vláda si dala příliš velké cíle. No, kdybychom si dali ty cíle nižší, tak by to bylo víc než těch 400 miliard. My skutečně musíme ty deficity snižovat velmi rychle, a to gró je pochopitelně na té výdajové straně. Neřešíme to tak, že přitom zvyšujeme daně, daně nezvyšujeme. To, co vytrhl tady pan předseda z kontextu, je součet daně z příjmu fyzických osob oproti nepřímým daní, ale nemluví samozřejmě o snižování daně z příjmu právnických osob. Daňová kvóta za ty tři roky poklesne a poklesne velmi významně. To znamená, vybereme od lidí mnohem méně peněz, než bychom vybrali, kdyby se na příjmové straně nestalo nic. To snad nemůžete popřít, že vybereme mnohem méně lidí, pardon, méně peněz.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Pane ministře, ale mě jako fyzickou osobu skutečně nezajímá, že ČEZ bude platit za tři roky výrazně nižší daně, než platí dnes, nebo že je bude platit nižší Transgas nebo tyto velké firmy. Mě zajímá, kolik bude platit občan jako fyzická osoba a já jsem tedy jasně ukázal a prokázal na tomto grafu, a jsou to vaše čísla vašeho ministerstva, že vy od fyzických osob, nebavím se o firmách, od fyzických osob, od individuálních daňových poplatníků vyberete navíc osmdesát miliard korun díky zvýšení snížené sazby DPH z pěti na devět procent a lidé ušetří jenom 68 miliard korun, ale to jenom ti s těmi nejvyššími příjmy. Protože lidé s nižšími a průměrnými příjmy se na tomto ušetření, takzvaném ušetření, ani podílet nebudou. Čili problém vaší reformy je v tom, že je tam příliš mnoho zvyšování daní, nejenom DPH, ale i spotřební daně z tabákových výrobků, nové ekologické daně, takže to jsou věci, které jsou velmi riskantní i z hlediska příjmů a výdajů jednotlivých domácností.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, vy vypadáte, že jste úplně v defenzívě a nevíte, co na to říct.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale já nejsem, já nejsem v defenzívě, já jsem šokován, já jsem šokován z té demagogie, protože je jasné, že daňová kvóta se restrukturalizuje, že snižujeme přímé daně, vybereme méně peněz od lidí, vybereme méně peněz od firem a o něco více zatížíme spotřebu. Daň z přidané hodnoty, vaše čísla nejsou přesná, protože navrhujeme jiné daně z elektřiny a pevných paliv než počítá, ale to je, to není podstatné.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Tohle je materiál vašeho ministerstva.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, ale ten není aktuální na ten poslední návrh. Proto říkám vaše čísla nejsou přesná, ale to není podstatné. Podstatné je, že vybereme od lidí a od firem, a mě jako fyzickou osobu velmi zajímá, jestli ne ČEZ a Transgas, ale jestli malé a střední podniky, které mě buď zaměstnají nebo nezaměstnají, konečně budou mít také nějakou výhodu oproti těm obrovským investorům, které ty výhody dostávali, aby mě mohli zaměstnat, protože to má můj dopad na můj příjem. Vybereme méně peněz od lidí i od firem, o něco více zatížíme spotřebu. Snížíme deficit.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, pane poslanče. Ve středu vypukne bitva o to, jestli ten batoh v parlamentu projde nebo neprojde, nejspíš ve středu. Vy už jste ale vyhlásili, že chcete podat ústavní stížnost, že taková věc se vůbec do parlamentu nemá dostat. Trváte na tom, skutečně to podáte, nebo to jenom uvažujete a je to takový předstřel před tou bitvou?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Víte, Ústavní soud nedávno rozhodl o tom, že by se spolu nesouvisející návrhy zákonů neměly projednávat jako jeden sněmovní a senátní tisk, o kterém se hlasuje společně. A my pod dojmem tohoto rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil nakonec jednu část zákona, takzvaný přílepek, tak si myslíme, že je špatně postupovat metodou, kdy vláda slepila několik desítek přílepků do jednoho návrhu zákona o takzvané stabilizaci veřejných rozpočtů a chce o tom hlasovat jenom jednou. My se domníváme, že to může být v rozporu s ústavními principy.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Podáte tu stížnost určitě, nebo ještě nejste rozhodnuti?

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
Tak to bude záležet na tom, jestli ten návrh zákona projde. My samozřejmě navrhneme příští týden vládě k vrácení tento sněmovní tisk tak, aby ho minimálně rozdělila podle jednotlivých návrhů zákonů a poslala ho do parlamentu samostatně po jednotlivých návrzích zákonů. Pokud bude přijat v takovéto, podle našeho názoru neústavní podobě, dopředu férově upozorňujeme vládu, že v takovémto případě podáme ústavní stížnost.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já myslím, že to je naprosté nepochopení toho, samozřejmě sociální demokracie může podat ústavní stížnost kdykoliv uzná za vhodné, ale to je naprosté nepochopení toho, co to je přílepek. Přílepek je situace, kdy ve druhém čtení nějakého zákona, který prochází svým řádným legislativním procesem, ve druhém čtení nějaký poslanec navrhne zcela nesourodý pozměňovací návrh s úplně jiné oblasti, dám příklad: Do zákona o rostlinolékařské péči sociálnědemokratický poslanec Skopal na poslední chvíli dodal zásadní pozměňovací návrh k pozemkovému fondu, nebo do zákona o správě daní a poplatků na poslední chvíli sociálnědemokratický poslanec Smýkal dal pozměňující návrh, kterým zvýhodnil na úkor daňových poplatníků...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A vládní batoh není ten případ podle vás?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... který zvýhodnil na úkor daňových poplatníků hazard v téhle zemi, to jsou přílepky, který velmi často používají...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Vládní batoh není podle vás ten případ, když tam jsou...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ne, protože to je, to je soubor čtyřiceti devíti novel, Ústavní soud nemá vůbec nic proti, Ústavní soud nemá vůbec nic proti novelám, a je to soubor čtyřiceti devíti novel, které jsou věcně provázány, ale především procházejí svým řádným legislativním procesem. Schválila je vláda, vyjádřila se k něm legislativní rada, mají svoji důvodovou zprávu, nejsou to tedy přílepky, protože to nejsou pozměňující návrhy těsně před koncem legislativní...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Abychom stihli ještě další témata. Pane poslanče, každý má teď půl minutu na to, aby shrnul toto téma a řekl, co ještě chce. Půl minuta je vaše.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
My bychom byli velmi rádi, kdyby vláda postupovala jinak, kdyby se skutečně snažila stabilizovat veřejné rozpočty, kdyby je nestabilizovala na úkor nízko a středněpříjmových skupin, kdyby nesnižovala příjmy důchodců, nesnižovala platy zaměstnanců ve veřejném sektoru. Já bych chtěl říci, že v těch minulých letech my jsme se vždy snažili stabilizovat veřejné rozpočty sociálně únosným způsobem tak, aby se nenarušila sociální soudržnost. Ten vládní návrh z tohoto důvodu nemůžeme podpořit, ale jsme připraveni k racionální diskusi o tom, jak v příštích letech rozumně hospodaří.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Půl minuta Bohuslava Sobotka, půl minuta pro Miroslava Kalouska.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Stabilizace veřejných rozpočtů podle vás vyústila v onu situaci čtyřprocentního deficitu, to je prostě neudržitelný trend. O reformách mluvíme deset let, nikdy jsme k nim nepřistoupili. Pokud selže i tento pokus, v budoucnu jakákoliv politická reprezentace bude muset udělat v zájmu své země i budoucnosti pokus nový, ale ten bude zase o něco bolavější, protože ten čas prostě utíká a ten prostor pro sociálně citlivé kroky se zužuje.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Váš čas také utekl, my se teď můžeme podívat na další téma - divácké téma.

 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.