CZ EN

Z hlediska rezignací jsem pravděpodobně nejzkušenějším politikem, říká Miroslav Kalousek

* Máte nové veršovánky z politického života?

Hmm… To je předmět kuloárových hovorů. To není předmět rozhovoru seriózního redaktora s ministrem.

* Seriózní redaktor by takovou otázku nepoložil, kdyby nevěděl, že ministr má i lidštější tvář a občas ty veršovánky produkuje.

Ale tak… Pro pobavení své i svých přátel, nikoli pro publikaci.

* Já jsem slyšel v lidoveckých kuloárech nějakou rýmovačku jako reakci na píseň Vlasty Parkanové o radaru…

Bez komentáře.

* Ale vážně. Připomněl jsem si vaše projevy v době, kdy jste byl předsedou strany, a tehdy jste mluvil o třech proudech v české politice, přičemž KDUČSL zastupovala proud křesťanskodemokratický.

Ano.

* Jak ale reprezentuje křesťanskodemokratické hodnoty místopředsedkyně strany Parkanová?

Myslím, že naprosto věrohodně. Křesťanskodemokratická strana je konzervativní strana pravého středu, která otázky národní suverenity a obrany vlasti bere vážně a ministryně obrany svou práci dělá dobře.

* V čem spočívala její konzervativnost při nazpívání písně o radaru?

Já bych se do sboru nepřipojil. Já píšu rýmovačky, ale nepublikuji je. Myslím si, že ministři mají řídit své úřady a nemají zpívat. Můj styl to není. Ale neměli bychom ministry hodnotit podle toho, zda zazpívali tu či jinou písničku. Nebo napsali tu či jinou rýmovačku – tuším, že jsem jich napsal přes tři sta.

* Vy je máte spočítány?

Já si je archivuji. Ale nechtěl bych, aby mě veřejnost posuzovala podle nich.

* Možná mi povíte, že jste ministr a nemáte žádnou stranickou funkci, ale mě opravdu zajímá, co si myslíte o smyslu existence KDU-ČSL v době, kdy se o ní píše a hovoří převážně v souvislosti s kauzami Jiřího Čunka nebo písní Vlasty Parkanové?

Otázka, kterou jste položil, je naprosto vážná. Je to základní problém KDU-ČSL. Byť nejsem ve vedení, jsem samozřejmě jako ministr organickou součástí strany. Křesťanskodemokratická strana, byť to v českých zemích historicky nemá jednoduché, na naši politickou scénu patří jako třetí pilíř vedle proudů socializujících a proudů liberálních. Jako konzervativní středopravá strana pro lidi, kteří ať už jsou, nebo nejsou věřící. Že v posledních měsících se nám to nedaří veřejnosti předestírat, že v posledních měsících jsme ten smysl existence neuměli „prodávat“, je naprosto pravda…

* Čím je to způsobeno?

Odpověď na tuto otázku budeme muset hledat ve vnitrostranické diskusi. Tato odpověď je mimořádně důležitá pro další existenci KDU-ČSL. Ano, v posledních měsících je vidět řada křesťanskodemokratických politiků, ale jako kdyby se vytratil z veřejné prezentace jednotný a ucelený raison d’etre křesťanskodemokratické strany.

* Jak byste charakterizoval člena KDU-ČSL, o němž byste mohl prohlásit: ano, to je člověk, který reprezentuje křesťanskodemokratické hodnoty přesně tak, jak já si to představuji?

Podpora veřejnosti, kterou stále máme, spočívá nikoli v tom, že lidé občas vidí Kalouska či Čunka v médiích, ale v tom, že ve svých obcích, ve svých městech se dnes a denně setkávají se svými zastupiteli z KDU-ČSL, kteří se pro ně snaží udělat to nejlepší, co dokážou. Podle toho se pozná křesťanský demokrat.

* Před chvílí jste mluvil o tom, že na centrální úrovni to tak zřejmé není.

Na centrální úrovni je klíčová prezentace v médiích, komunikace s veřejností přes masová média. V poslední době, máte pravdu, se tam ten raison d’etre vytrácí.

* Zároveň pozoruji vyjádření lidoveckých funkcionářů, že je to na předsedovi Čunkovi, který ví, co dělá, a nese za to odpovědnost.

To by bylo velmi pohodlné a velmi nefér. Předseda samozřejmě nese nejvyšší odpovědnost, ale nenese ji jako jediný. Ta odpovědnost je společná.

* Máme očekávat v lidové straně v nejbližší době diskusi o tématech, která jsme zmínili?

Ta diskuse probíhá a zásadním momentem bude jarní programový sjezd. Ten by měl určit základní směřování, strategii i aktuální akcenty.

* Není náhodou výhodný směr, který nabral předseda Čunek se svým svébytným vztahem k romské otázce? Čerstvě se na vašem stranickém webu objevila zpráva, že kamkoli přijede, vítají ho zástupy lidí a přihlášky do strany pak jen prší…

Konkrétně právě tohle téma bych komunikoval úplně jiným způsobem. Což není kritika ani pochvala. Jen konstatování.

* Není to tím, že patříte k lidem, kteří – jak říká právě pan Čunek – nikdy tuto otázku nemuseli řešit v praxi?

Já jsem jako komunální politik tuto otázku v praxi neřešil, takže tato připomínka může být v něčem relevantní. Na druhé straně řada významných komunálních politiků v jižních Čechách, s nimiž jsem se přátelil a přátelím, řešila tuto otázku velmi úspěšně a zcela jiným způsobem. Například bývalý starosta Českého Krumlova Jan Vondrouš. A dokázal to s naprostou úctou k lidské bytosti. I tam se musely stovky a tisíce lidí přestěhovat z centra města do jiných bytů. Ale ani je nestěhovali do ghett, ani je nikdo nikomu neodvážel. Přestěhovali se v rámci města podle velmi citlivě připraveného programu a současně se město staralo, aby měli práci. A oni tu práci skutečně měli.

* Po pokusu o sestavení menšinové vlády s ČSSD za tolerance komunistů jste na funkci předsedy loni rezignoval. Bylo to doprovázeno vzedmutím vlny protikalouskovských nálad v KDU-ČSL. Jak to, že jste pak v poměrně krátké době byl nominován na významný post ministra financí?

Ta vlna byly emoce. Pak emoce začaly vychládat a lidé začali přemýšlet.

* Takže Miroslav Kalousek je v rámci KDU-ČSL stále váženou postavou a respektovaným politikem?

To není otázka na mě, ale na mé kolegy. Nicméně mám-li říct svůj pocit… Jsou dva druhy autority – formální, vyplývající z funkce, a neformální postavená na důvěře. Mám pocit, že o tu neformální jsem nepřišel.

* Pak jistě víte, co strana lidová hodlá v této chvíli dělat, a mohu se vás zeptat, proč otálíte s nominací kandidáta na Hrad?

Volby prezidenta republiky jsou na jaře. Není žádný důvod předčasně oslabovat mandát současného prezidenta diskusí o tom, zda by mělo či nemělo dojít ke změně. Jestliže naše strana o tom chce diskutovat na podzim, tak se domnívám, že je to ten správný čas. Tím druhým důvodem logicky je i to, že v žádné straně, domnívám se, na tuto otázku není stoprocentně jednotný názor.

* Nebylo by pro KDU-ČSL jednodušší rovnou říci, že jejím kandidátem je Václav Klaus?

Kdyby strana na to měla jednotný názor, tak by to samozřejmě jednoduché bylo. Ale zejména na personální otázky je vždycky široké spektrum názorů.

* S vámi by ale problém nebyl. Ačkoli jste zatím jasně neřekl, že budete volit Václava Klause, domnívám se, že ten příklon u vás už dlouho existuje.

Pokládám pana prezidenta za dobrého, úspěšného prezidenta a dobrého reprezentanta své země. Když se tedy diskutuje o změně, tak jako konzervativec vím, že změna nemusí být vždy k lepšímu. Pokud něco pokládám za úspěšné a dobré, nevidím velký důvod to měnit. Zatím jsem neuslyšel žádné jméno, které by u mě mohlo vyvolat pocit, že by se skutečně mohlo jednat o změnu k lepšímu. Třetí důvod je naprosto zásadní a může znít téměř paradoxně. Myslím si, že Česká republika má mít nadstranického prezidenta. Jsem přesvědčen, že Václav Klaus nadstranickým prezidentem je. Mírné napětí mezi ním a lídry jednotlivých politických stran je toho důkazem. Abyste byl nadstranickým prezidentem, musíte za sebou mít nějakou politickou zkušenost z výkonné moci, z parlamentního života i ze stranického života. Jestliže tyto zkušenosti nemáte a kandidujete jako nadstranický prezident, tak se vám může snadno stát, že se ocitnete nikoli nad stranami, ale pod stranami. Akorát že si toho vůbec nevšimnete. U Václava Klause to nehrozí, ten tu zkušenost má.

* Není v osobnosti současného prezidenta něco, co vás tolik neuspokojuje? KDU-ČSL se profiluje jako proevropská strana, a Václav Klaus má k dnešní podobě EU skeptický vztah.

Nemohu chtít po své hlavě státu, aby na všechno měla stejné názory jako já. S panem prezidentem na řadu věcí máme velmi rozdílné názory, například na budoucnost Evropy. Ale nemyslím si, že je špatně, že v diskusi o budoucnosti Evropy zaznívají různé, byť někdy mezní názory. Nepovažuji to za důvod, proč bych se měl připojovat k nějakým antiklausovským koalicím.

* Možná jste také slyšel fámu, že pan Čunek slíbil panu Klausovi hlasy všech lidoveckých volitelů, tedy poslanců a senátorů, pokud ho pan Klaus veřejně podpoří. Pan Klaus ho skutečně veřejně podpořil.

Protože znám dobře oba, mohu se stoprocentní jistotou říct, že je to nehorázná pitomost. Ani jeden, ani druhý by takovou dohodu neudělali.

* Takže se nestane, že všichni lidovečtí poslanci a senátoři podpoří Václava Klause? Ona je ale ta volba tajná…

Jak jste pochopil, já bych byl ten poslední, kdo by se tomu bránil. Ale pokud k tomu dojde, tak to určitě nebude na základě nějakého kšeftu, protože – znovu říkám – znám osobně oba dva a něco takového vylučuji.

* Když jste byl předsedou strany za premiéra Stanislava Grosse, byl jste sociální demokracií lákán do vlády na funkci ministra financí, ale nešel jste. Teď předsedou nejste, ale finance vedete. V čem je rozdíl?

Já vás musím opravit. Já jsem byl velmi lákán do vlády, nikoli do funkce ministra financí. Neměl jsem ale pocit, že ihned po svém zvolení předsedou KDUČSL musím jít do vlády a navíc vytlačit jednoho z našich tehdejších ministrů – Šimonovského, Ambrozka či Svobodu, kteří svoji práci dělali dobře. Tehdejší premiér na to velmi naléhal a já jsem nechtěl, aby to vypadalo, že odmítám odpovědnost. Tak jsem řekl: dobrá, jsem připraven přijmout místo ve vládě, ale pouze bude-li to pozice ministra financí a zároveň čtvrté místo ve vládě pro KDU-ČSL vedle tří stávajících. Věděl jsem, že je to podmínka nepřijatelná. Nicméně kdyby mě tehdy ČSSD překvapila a na tento požadavek přistoupila, tak by mi nic jiného nezbylo.

* Do 25. července měly přijít do rozpočtového výboru Sněmovny pozměňovací návrhy k reformě… Můžeme tomu říkat reforma?

Já si myslím, že to reforma je, protože obsahuje významné reformní prvky. Ale jedním z požadavků platformy v ODS je, že se tomu reforma říkat nebude, a já nemám problém ten požadavek splnit.

* Jak to tedy mám pojmenovat?

Tak tomu pro dnešek říkejte reforma. Snad nám to, když jsou prázdniny, odpustí.

* Přišly ty pozměňovací návrhy? Můžete se už k nim vyjádřit?

Ano, dostali jsme tlustý balík pozměňujících návrhů předložených jednotlivými poslanci. Naším úkolem teď bude jednotlivé návrhy kvantifikovat a vyjádřit se k nim. Kdybychom tento rozhovor dělali za týden, tak už bych se mohl vyjádřit. Ale dostal jsem to dnes (ve čtvrtek - pozn. red.) ráno, tak se nehněvejte.

* Je-li to obrovský balík, pak zřejmě nejde o předpřipravený jednotný pozměňovací návrh koalice.

Ne, takový návrh zatím neexistuje. Ale možnost podávat pozměňující návrhy není zdaleka ukončena. I na plénu může teoreticky kterýkoli ze dvou set poslanců vystoupit a předložit svůj návrh.

* Teoreticky ano, ale v praxi se mluvilo o tom, že pro koalici by bylo výhodné dopracovat se k jednotnému pozměňovacímu návrhu. Vznikne?

Nevím. To je jedna z možných variant. Ale jeho formulaci nepokládám za svůj úkol, spíše naopak. Jako člen vlády mám v popisu práce hájit vládní návrh. Pokud předsedové politických stran mají problém tuto vládní dohodu prosadit ve svých klubech a bude muset dojít k renegociaci, rád k tomu poskytnu odborné zázemí a komentář. Ale ta renegociace by byla primárně na nich, nikoli na ministrovi financí.

* Působíte dojmem, jako kdybyste seděl na finančním Olympu…

Ne na Olympu! Já ctím svoje místo v tvaru. A to je ministr vlády, který má za úkol hájit vládní návrh.

* A když přichází toto místo v tvaru do křížku s návrhy lidoveckých poslanců Jana Kasala nebo Ludvíka Hovorky, kteří chtějí vládní návrh měnit, co ve vás vítězí?

Vládní návrh. Já jsem nikdy nedeklaroval neochotu k dohodě na parlamentní úrovni. Já jsem ji připraven podpořit za předpokladu, že jejím důsledkem nebude zvýšení deficitu a že nepůjde vyloženě proti filozofii a prioritám toho balíku. Ale návrh Jana Kasala, jakkoli ho mám rád, podpořit nemohu, protože je na hony vzdálen nejenom koaliční dohodě, ale i volebnímu programu, za který on kandidoval.

* Takže nad vědomím sounáležitosti se stranickými bratry ve vás vítězí funkce ministra financí, je to tak?

Není to tak! Jsem ministr financí za KDU-ČSL, který se významným způsobem podílel na dosažení dohody mezi ODS, KDU-ČSL a Stranou zelených ohledně tohoto vládního návrhu – a já tu dohodu pokládám za maximum možného. Jakékoli snahy o renegociaci proto vnímám jako velké riziko.

* Jakou šanci dáváte vládnímu balíku?

Mnohem více než jen koaličním kompromisem je nárazem na realitu, na skutečný stav veřejných financí. Myslím si, že i ti poslanci, kteří byli nejdříve v rozpacích, si to stále více uvědomují.

* Platí, že pokud se tato vládní konstrukce zhroutí, jste připraven na funkci rezignovat?

Nebudu-li schopen předložit státní rozpočet s deficitem do tří procent, pak rezignuji. Pokud ale neprojde ten balík, tak rozpočet s deficitem do tří procent by byl pouze technickým dokumentem, protože by nemohl v rozpočtových prioritách vyjádřit politické priority vlády.

* Nemáte někde v ministerské pracovně sbalený kufřík s nejnutnějšími věcmi, abyste pak mohl rychle odejít?

Já jsem pravděpodobně z hlediska rezignací nejzkušenějším politikem v parlamentu. V každé funkci, kterou jsem zastával, jsem každý den věděl, že druhý den můžu odejít – a nic se stane, budu zase jinde.

* Chcete ještě někdy být předsedou křesťanských demokratů v České republice?

Nepřemýšlím o tom. Nepokládám to za pravděpodobné.

* Opravdu nikdy?

Nenuťte mě, abych říkal nikdy. Jestli se mě ptáte dnes, 26. července 2007, tak říkám ne. Je mi čtyřicet šest let, a když se mě zeptáte, až mi bude šedesát… já nevím, co bude za čtrnáct let.

* Takže za čtrnáct let?

Dovolím si o sobě říci, že jsem profesionál. Profesionál v politice nikdy neříká nikdy. Nenuťte mě do neprofesionality. Ale… Neumím si představit situaci, která by mě přiměla o tuto funkci usilovat.

***

Pokládám pana prezidenta za dobrého, úspěšného prezidenta a dobrého reprezentanta své země. Když se tedy diskutuje o změně, tak jako konzervativec vím, že změna nemusí být vždy k lepšímu.


Zdroj: Právo, 28.7.2007, autor: Alexandr Mitrofanov, rubrika: Rozhovor.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.