CZ EN

Hledáme rovnováhu

Daně je třeba snižovat a zjednodušovat, říká náměstkyně ministra financí Dana Trezziová

* EURO: Množství firem, které zakládají holdingové struktury za účelem transferu zisku ze zahraničních firem, prý v poslední době výrazněji roste. Vnímáte tento trend?

Skutečnost, že některé firmy vytvářejí holdingové struktury a přesouvají své sídlo do zahraničí, není úplně nová. Řada zemí má nastaveno velmi příznivé prostředí pro společnosti holdingového typu a je nutné si uvědomit, že tyto společnosti, když se tam přesouvají, nečiní nic nelegálního.

* EURO: Jakých úspor na zamezení dvojího zdanění mohou firmy ročně dosáhnout?

Odhady nebo konkrétní údaje o tom, o kolik ČR přichází na daních z důvodu úlev dle smluv o zamezení dvojího zdanění, nejsou k dispozici. Nicméně si musíme uvědomit, že v současnosti je výrazným zdrojem „úspor“ také legislativa EU. Například vyplácené dividendy mezi společnostmi v rámci všech členských států EU jsou osvobozeny od daně z příjmů, a to již při desetiprocentní účasti a držení podílu na kapitálu jiné společnosti nejméně po dobu dvanácti měsíců. Tyto dopady se pohybují řádově v miliardách korun.

* EURO: Měly by se finanční úřady snažit postihovat přenosy daňové povinnosti do zemí s nižšími sazbami?

Česká daňová správa stejně jako daňové správy ostatních zemí bojuje s odlivem zisků do daňových rájů. České právo ale neobsahuje žádnou úpravu zaměřenou na daňové ráje, neexistuje tu „černý seznam zemí“. Nemáme omezení ve smyslu toho, že by například platby tam plynoucí nebyly obecně daňově uznatelné, nemáme CFC legislativu. (CFC – Controlled Foreign Company. Častou formou úniku daní je místo výplaty dividend přípis zisků dceřiné společnosti usídlené v offshore. Proto státy s vysokou mírou zdanění takové příjmy přisuzují za určitých okolností mateřské společnosti. – pozn. red.) Transakce se společnostmi vzniklými za daných okolností jsou ale českými správci daně velmi pozorně posuzovány, a ne v každém případě se poplatníkům podaří prokázat, že se nejednalo o účelové obchodní transakce s cílem snížení daňové povinnosti. Jsou také k dispozici některé nástroje mezinárodní spolupráce, třeba efektivní výměna informací a vymáhání daňových pohledávek. Vždy závisí na posouzení situace místně příslušným správcem daně, který rozhodne, zda platba do daňového ráje, například za poskytnuté služby, má ekonomickou opodstatněnost, zda její výše odpovídá běžné tržní výši podobné platby. Vždy tedy musí být doložen skutečný obchodní záměr.

* EURO: Bude se počet nákupů zahraničních firem z Česka zvyšovat?

Myslím, že nikdo není schopen odhadnout počet nákupů zahraničních firem z ČR. V oblasti daní je však třeba zdůraznit, že ministerstvo financí se snaží o zlepšení podnikatelského prostředí, o postupné snižování daňové zátěže a o zjednodušení a zprůhlednění daňových zákonů. Je to ta nejlepší a nejúčinnější cesta k tomu, jak využití daňových rájů omezovat.

* EURO: Souhlasila byste s postupnou změnou české daňové legislativy tak, aby umožnila využívání holdingů s podobnými benefity jako třeba v Nizozemsku?

Holdingové zdanění pro některé vybrané firmy může přivést významné daňové úspory. Ministerstvo financí však vždy hledá rovnováhu mezi optimální daňovou legislativou pro naše podnikatelské prostředí a výběrem daní nutných pro naplnění veřejných rozpočtů. Je třeba zde také zmínit některé judikáty Evropského soudního dvora, které řadě zemím s legislativou umožňující holdingové zdanění způsobily řadu problémů v oblasti naplňování jejich rozpočtů, a je třeba být velmi obezřetný při implementaci legislativy zavádějící například holdingové zdanění.


Zdroj: Euro, 06.08.2007, rubrika: Makroekonomika.
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.