CZ EN

Euro v nedohlednu - v pořadu ČT1: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se teď podíváme na věci, které právě souvisejí s diskusí o přijímání jednotné evropské měny v České republice. Ona diskuse má dostat nový impuls. Topolánkova vláda má v dohledné době projednávat novou verzi strategie přijetí společné měny, klíčová otázka zní. Má kabinet teď stanovit cílové datum pro přijetí společné měny, či nikoliv. V úvahu přitom připadá rok 2012 jako technicky nejbližší možný. Připomeňme si, že jeden termín si už Česká republika v souvislosti s přijímáním jednotné evropské měny stanovila. Byl to rok 2010. Kvůli stavu veřejných financí ale není schopna tento termín splnit. Centrální banka jako spoluautor zmíněné strategie a jakýsi ekonomický poradce kabinetu doporučila datum zatím neurčovat. Začněme u vás, Milane Štěchu, když se vyjadřujete jako odbory, což je legitimní právo, k reformě veřejných financí, jaký je pohled odborů na vstup České republiky do eurozóny právě i v souvislosti s reformou veřejných financí.

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Doposud byl kladný tak jako k samotnému vstupu do Evropské unie, ale stále více začínáme mít obavy z té reálné konvergence, to znamená, aby na straně občana to de facto nebylo pocítěno negativně. A já jsem přesvědčenej o tom, že tato reforma, pokud projde, která podváže veřejné příjmy, a my je máme ty veřejné příjmy, co se týká k HDP, pod průměrem Evropské unie výrazně - pět procentních bodů, tak nebude možný uskutečnit pro občany přijatelnou důchodovou reformu a budeme se v naší zemi vybíjet na těchto problémech. Já bych to pomalu řekl, že to garantuju, tak to takto bude. A v tomto období se potom bude jaksi dělat, budou se dělat kroky k přijetí jednotné měny, tak si myslím, že to bude velice, velice problematické. Z tohoto důvodu si myslím, že by ten termín měl být jenom orientační a musí být garantováno, že to prostě občané negativně nedopadne, nepocítí nějak výrazně, a na to si myslím, že v současné době při této reformě nemyslí, protože ono se jde za tím číslem tři procenta. My, když zvýšíme jednu daň nebo dvě daně, kdybychom dostali na průměr třeba majetkové daně, jako je v Evropské unii, tak máme splněný i toto jedno z maastrichtských kritérií. Ty ostatní plníme. Ale takto já to nechci, já chci skutečně, aby to bylo děláno tak, že to pro tu společnost bude spravedlivý, že to bude prostě vyvážený a že to nikdo nebude pociťovat šokově, protože vy teďkon to, co prosazujete, způsobíte určité šoky, který když se budou chtít napravit, tak to někteří občané budou vnímat jako negativní, negativní dopady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Rozumím-li vám správně, tak teď se přikláníte spíš k té variantě vůbec nepracovat na nějakém zásadním a rychlém přibližování se sladění české ekonomiky s podmínkami vstupu do eurozóny?

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Ne, ne, já jsem vždycky, nebo my jsme vždycky byli pro to, aby ten přechod na jednotnou měnu byl, protože to má více výhod než nevýhod, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stále převažují, i když se podíváte na reformu.

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
... za současné, za současné doby tyto kroky, které jsou tady v reformě veřejných rozpočtů, a tak, jak to popisuje rámec reformy do roku 2010, tak podle mého názoru zkomplikují další potřebné reformy a tím de facto budou přispívat k tomu, že ta půda pro přijetí jednotné měny bude horší, než vy teďkon jaksi říkáte, že kvůli tomu tu reformu děláte. Vy ji děláte totiž úplně obráceně tu reformu. Vy si ty příjmy podvazujete, místo abyste řešili pouze tu výdajovou stranu v současné době.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane náměstku, pokud se nemýlím, v září má jít materiál do vlády té nové strategie, to znamená, už za pár týdnů bude vláda tu věc projednávat. Ministerstvo financí doporučí nějaký termín nebo jaký bude postoj vašeho úřadu.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak já ještě odpovím na pana předsedu, že žádný šok se skutečně nechystá a my děláme všechny kroky pro to v této reformě, aby ekonomika šla ještě rychlejším tempem, aby byla patřičná daňová výtěžnost a tím pádem, aby skutečně ty nejnižší příjmové skupiny z toho pásma deseti, patnáctitisícového se dostaly výše. A to si myslím, že je i důležitá informace ohledně přijetí eura, tam si myslím, že osobně nebudeme v rozporu. Vláda připravuje materiál, respektive ministerstvo financí do vlády připravuje materiál. Zatím jsme tuto diskusi na ministerstvu financí neuzavřeli, ministr Kalousek, ministr financí hovoří o termínu roku 2012, nicméně hovoříme o termínu, který by měl být stanoven pro veškeré přípravné kroky. Jestli bude rok 2012 odsouhlasen, nebo ne, respektive schválen, je potřebné mít termín, abychom činili patřičné legislativní, ale i finanční kroky, kroky ve veřejných rozpočtech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Z toho, co říkáte, tak pravděpodobně se ministerstvo financí přikloní k tomu, aby v té strategii byl termín.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Nedokážu říct, nicméně myslím si, že tady s panem předsedou nejsme ve shodě, že, lidově řečeno, pro občany, aby to bylo pochopitelné, každého bude zajímat, abychom se překlopili na euro v době, kdy budeme mít daleko vyšší průměrnou mzdu a zároveň, kdy kurz koruny bude v daleko lepším poměru než vůči euru. To znamená, až se to překlopí, tak aby skutečně jsme měli patřičné příjmy v eurech, než v současné situaci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A můžete tedy říci, v diskusi na ministerstvu financí, zatím se přikláníte k tomu stanovovat to datum do té nové strategie a dávat ho tam, nebo ne.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak ono tam o datumu příprav hovoříme. Můj osobní názor v této chvíli je tento termín nezakotvovat, protože pro nás v současné době priorita je snížení státního dluhu, další nastartování ekonomiky a zvýšení příjmů občanů
.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte si i vy, vy jste řekl, pane předsedo, že by tam mělo být možná jenom orientační datum, ale to už jednou bylo, tak aby zase Česká republika neblamovala samu sebe a de facto i evropské instituce. Vy byste ten termín, pokud byste se měl vyjádřit k té strategii, dal, nebo ne.

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Ne, teďkon bych ho nedal, protože i ve vystoupení pana náměstka je plno rozporů. Vy říkáte, musí růst mzdy, musí taky samozřejmě, do mezd patří i platy. Vy máte teďkon v nejbližším období naplánováno, že zmrazíte platy, vždyť to přece je proti, proti, protimluv. A já chci tady ukázat příklad, na příkladu, jaké ty dopady budou. Vezměte si třeba v oblasti třebas nemocných lidí. Zároveň se navrhují poplatky u lékaře, navrhují se přímé platby, teďkon se budou zvyšovat ceny léků, to je naprosto jasný, cíl je z deseti procent na dvacet procent a nemocenská se má snížit v průměr, při průměrným výdělku, když člověk marodí měsíc, v průměru tedy asi o dva tisíce korun. Vezměte si, že taková situace, když těm občanům nastane, tak to budou v tom měsíci dopady řádově tisíců korun. A právě tyto skupiny, takové ty specifické věci, ty jsou v tom zahaleny a jsou jich desítky, desítky, na který ten stát mít nebude. A ještě kdo to odnese tuto reformu, odnesou obce. Vždyť teďkon ty handrkování, jestli bude Tlustýho, nebo nebude Tlustýho verze, tak vždycky tam hrály mimo jiné řádově pro státní rozpočet asi čtyři, pět miliard korun ročně, pro obce skoro dvě miliardy korun obce. Vy říkáte, že uděláte nové rozpočtové určení daní, ale z čeho ty peníze vezmete, vy je prostě mít, mít nebudete. Jedině, že to zaplatí daleko více ještě, než je teďkon zřejmé, s přímých plateb prostě občané, že veřejný služby budou daleko méně hrazeny z veřejných prostředků, ale daleko více, že si je budou lidé platit přímými platbami. To znamená, nejenom zdravotnictví, ale možná, že to půjde daleko více i do oblasti školství.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane náměstku.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Pane předsedo, žádný protimluv. Rovná daň přinese ten efekt, že má-li někdo třikrát vyšší mzdu, a to je skutečně naším cílem, aby se mzdy zvyšovaly, tak bude mít třikrát vyšší zdanění. V současné době má sedmkrát vyšší zdanění. To znamená, říkám, naším cílem je nevytvářet tady chudé občany, aby byli všichni spokojeni v náručí odborů, ale naším cílem je to, aby všichni občané ve všech příjmových skupinách poskočili o stupínek výše a tím pádem na této daňové reformě vydělávají více. Co se týče zdravotní reformy. Stále strašíme lidi, že budou šílené poplatky u lékaře, kteří si lidi nemůžou moci dovolit. Ministr zdravotnictví a jeho náměstci všude prezentovali, jak to dopadne. Nicméně stále zapomíná, respektive zapadá v prezentaci v médiích to, že poplatky u lékaře se nebudou týkat dětí, které, které mají preventivní prohlídky, nebudou se týkat lidí, kteří jsou v nouzi, nebudou se týkat lidí, kteří jsou chronicky nemocní, takže tento dopad nebude tak dramatický tak, jak vy zde prezentujete a bude samozřejmě vykompenzován slevami, slevami na dani. A ještě bych chtěl říct rozpočtové určení daní. Kalkulace, které v současné době se na ministerstvu prováděly a jsou zapracovány v reformě, tak s dopady na rozpočtové určení daní počítají, rozpočty obcí a krajů v roce 2008 si velmi výrazně pomůžou, v roce 2009, 2010 bude propad, ale ten je právě zapracován v tomto systému na vykrytí, takže obce na tom budou stejně. Naopak si myslím, že kdybychom reformu neschválili, tak nesplníme konvergenční kritéria a nepřiteče v příštím roce do rozpočtů obcí a krajů sedm set miliard z Evropské, z Evropské unie, které v horizontu následujících let mají přijímat. A to jsou peníze, které taky pozitivně zahýbou s touto ekonomikou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Obrátím se teď znovu na viceguvernéra České národní banky Miroslava Singera, který je hostem dnešních Otázek. My jsme se už bavili o, a teď to tady řekl náměstek, první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, že zatím v tom návrhu nové strategie přijímání jednotné evropské měny sice termín je, ale on osobně se kloní k tomu, aby nakonec tam nebyl. Jak jsem říkal v úvodu, tak i centrální banka, byť se jí to přímo netýká, protože neustále upozorňujete, že jde o politické rozhodnutí, si myslí, že by ten termín tam mít, být neměl. Jaká je ale podle vás lhůta na to, aby se ekonomika, instituce, soukromé firmy, aby se přizpůsobily přijímání eura, kolik je tam nutná doba, kdy bude ekonomika, firmy, Česká národní banka vědět datum a pak samotné přijetí eura.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Tak tam jsou dvě lhůty v tomto smyslu, první je technická, tam se bavíme vlastně v zásadě o nějakejch plus minus třech, třech letech, kdy musíme činit prostě kroky, které jsou nezbytnou podmínkou toho, abysme to euro mohli zavést. Pak je tam ta ekonomická podmínka, tak se mně to mnohem hůře předvídá, protože to bude prostě záležet na tom, jak rychle se bude integrovat mimo jiné český, český ekonomický cyklus s ekonomickým cyklem eurozóny, jak stabilně se bude nebo jak solidně se bude stále chovat koruna, která se z těch měn vlastně těch zemí, který k euru přistupují, chová asi nejlépe. Ta, ta celková úvaha je prostě poměrně složitá a mně se jakoby špatně, špatně říká sedm nebo tři nebo ..., jo, jako to skutečně obtížně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale asi, ale asi rozumíte, kam tou otázkou směřuji, že jestliže teď se nebude dávat žádný termín, protože jeden termín už stanoven byl a Česká republika ho nedodržela, to znamená rok 2010, tak jestli nestanovování termínu a čekání na další fáze reforem může způsobit to, že stejně i rok 2012 bude nereálný, protože aby všechny instituce státní, firmy věděly, kdy se přistoupí k euru, tak musíme k tomu připočíst tři roky. Když to bude v roce 2009, tak se ukáže, že to může být obtížné stihnout to v roce 2012.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Ale přece reformy nemůžeme prodávat tím, že se dělají kvůli euru, ty, ty reformy je třeba dělat proto, aby se ta ekonomika zdravě a solidně vyvíjela i v budoucnu. To prodávání těch reforem eurem mně se zdá, že za a) v Čechách funguje poněkud hůře než v jiných zemích právě proto, že, že Češi mají s tou korunou nebo svojí měnou trochu lepší zkušenosti než, než naši sousedé. A za druhé prostě mně to celé připadne, my neděláme reformy, snad aspoň doufám, kvůli euru, my je prostě děláme proto, že je potřebujeme udělat, protože je potřebuje ta ekonomika, takže mně se nezdá, že by stanovení termínu mohlo dramaticky pomoct tomu, aby se reformy v Čechách dělaly. Termín byl stanoven 9, 10 a reformám to nijak nepomohlo, jo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď jsem jen chtěl možná ironicky dodat, a to se samozřejmě netýká vás jako centrálního bankéře, že se reformy nedělají, alespoň tak to vypadá to činění politických kroků v uplynulých deseti letech, ani kvůli stavu ekonomiky, ale už ani ten bič Evropské unie a přijímání evropské jednotné měny také nefunguje, takže je otázka, proč vlastně dělat reformy, když ..., aspoň tak k tomu přistupují politici.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Já nevím, jak k tomu přistupují politici. Já říkám, že reformy potřebujeme proto, aby ta ekonomika mohla zdravě růst i nadále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Můžete mi říci, jaké máte vy největší obavy v souvislosti s dalším vývojem české ekonomiky, když se podíváte ať už na stav veřejných financí, i na vnější faktory, které se mohou promítnout v následujících měsících a letech do české ekonomiky?

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Já se přiznám, že se samozřejmě stále obávám hodně toho, že prostě v tom rozpočtu není, není velký prostor na nějaké otřesy proto, že on je nastavený tak, že generuje poměrně vysoké deficity i v okamžiku, kdy ta ekonomika velmi zdravě roste, což v okamžiku, kdy to globální prostředí samozřejmě přituhuje, těch peněz na tom světě může být méně, může se zhoršit ta ekonomická situace, tak samozřejmě my nebudeme mít v tom rozpočtu žádný, jako žádný nárazník na to, abysme, abysme se tomu přizpůsobili.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Největším rizikem, rozumím-li tomu správně, jsou tedy stále ty zákonné výdaje, mandatorní výdaje a malý manévrovací prostor českého státního rozpočtu, to je podle vás hlavní rizikový faktor budoucího vývoje české ekonomiky.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Je to tak a ve spojení s tím, co teď přichází z vnější, z vnější ekonomiky, se to může, může začít projevovat rychleji, než jsme si mysleli nebo než někteří doufali, tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká viceguvernér České národní banky Miroslav Singer, děkuji, že jste byl hostem Otázek.

Miroslav SINGER, viceguvernér České národní banky
--------------------
Děkuji taky za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane náměstku, není právě problém oné reformy veřejných financí nejen ta věc daňová a toho, jestli to, lidově řečeno, odnesou lidé, ale to, že by se mandatorní výdaje, tedy výdaje, které jsou ze zákona, měly snižovat. A že stále v tom rozpočtu je hodně malý manévrovací prostor, což ale souvisí nejen s tím, jestli se budou zavádět poplatky u lékaře, ale jak se bude vůbec hospodařit s penězi lidí, aniž by se na ně přesouvaly další náklady.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Je to tak, pokud by se žádná reforma dělala, tak v dohledné chvíli máme sto procent rozpočtu jen a jen mandatorní výdaje ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale kdybych vám řekl, že i tato reforma ještě není tak dobrá, že stejně ten manévrovací prostor, Miroslav Singer to řekl jasně, i ta současná reforma stále představuje riziko vysokých mandatorních výdajů, protože ty kroky nebyly učiněny.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
A k tomu musí následovat to druhé kolo, kde jsme hovořili na začátku, a to je to zjednodušení toho systému a rušení ve velkém těch odečitatelných položek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vnímáte toto riziko z pohledu odborů, to znamená, že je tady manévrovací, velmi malý manévrovací prostor se státním rozpočtem a s těmi výdaji.

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Já samozřejmě a právě o tom také my hovoříme, protože já si myslím, že je tady úmysl, aby ten stav de facto pokračoval ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, malý manévrovací prostor.

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Přesně tak, tady se i už tímhle tím způsobem hraje už s tím odložením vstupu do měnové unie. A já si myslím, že to bude období, který se využije k tomu, že se bude tvrdit, že ta reforma nepřinesla, co přinést měla a že je potřeba teda ty veřejný služby daleko více teda přesunout do oblasti přímých plateb. To je podle mýho určitý skrytý, skrytý úmysl. Mně to připomíná hodně období roku 97, respektive roku 96, kdy se připravovaly a pak se realizovaly balíčky Václava Klause. Tehdy se používaly stejné politické metody k prosazení a nebral se zřetel na hlasy, které upozorňovaly na to, že to zbrzdí ekonomiku. Ano, já si myslím, že to může udělat problém i třeba v kofinancování evropských fondů, vždyť my teďkon ztrácíme, protože pan Čunek se věnuje něčemu jinému, než by se podle mého názoru měl, měl věnovat. A poslední věc. Já si myslím, jestli něco může strašně ohrozit, tak je to enormní lobbyistický zájem. Ten se dneska projevuje, například ten propašovaný zákon ohledně zdravotnických úhrad, to znamená, zejména léků a léčiv, ten se projevuje v některých segmentech a já si myslím, že to skutečně i v té politické oblasti začíná mít charakter prokorupčního prostředí. Vezměme si Kubice, pak přeběhlí poslanci, pak aféra Čunek, nic se nedotahuje do konce a takovéto podhoubí nemůže přece vytvořit dobré prostředí pro to, aby se tady přijímaly reformy, které budou mít jenom jeden cíl, to znamená cíl, aby byly české rozpočty vyrovnané a přitom nebyla žádná skupina výrazně poškozena. Protože jestli někdo v minulosti byl poškozenej, jestli někdo ty transformační náklady špatný, špatný bankovní politiky zaplatil, tak to byli řadoví občané, zejména zaměstnanci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jednou větou už, pane náměstku.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Prokorupční prostředí se touto reformou naopak snižuje. Musím říct, že argumentujete rokem 96, já můžu argumentovat rokem 2004, kdy Špidlova vláda udělala první krok, aby se, aby se saldo veřejných rozpočtů snižovalo a nakonec tím, že se ČSSD rozhádala, tak nic nebylo. Obdobný hrozí i teď, jestli se nebudou snižovat daně, tak se budou daně jen a jen zvyšovat, a to si myslím, že pro tuto ekonomiku je to špatně a naším cílem není urychlit všechny potřebné kroky pro to, abysme co nejdříve přijali euro, ale naším krokem, naším úkolem je skutečně snižovat deficit veřejných rozpočtů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říká první náměstek ministra financí Ivan Fuksa, děkuji i Milanu Štěchovi ...

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Já přece jenom jednu poznámku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy to zase ...

Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, senátor /ČSSD/
--------------------
Heleďte, ale nepadla tady ani jedna věta o tom, že by se taky měl udělat pořádek a zamezit černým pasažérům na té příjmové straně, a to jsme vyčítali Špidlovi, ta reforma Špidlovi z půlky prošla a neprošla ta první část a tu vy tam vůbec nemáte. Vy mluvíte o černých pasažérech jenom na výdajové straně a na té příjmové, tam jako kdyby nebyli, jako kdyby všichni poctivě platili, jako kdyby nebyly žádné úniky, žádné výhody, a to si myslím, že je chyba také, že tato reforma neobsahuje.

Ivan FUKSA, první náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
A o tom jsem mluvil, pane předsedo, hned v úvodu, že musíme, že reforma je postavena tak, aby nebylo možno dělat daňové optimalizace a aby ten daňovej systém byl jednoduchej, zřetelnej a aby se lidem vyplatilo platit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O tom, o tom příště, pánové, budeme pokračovat v diskusi někdy příště, Milan Štěch, Ivan Fuksa. Vám děkuji, milí televizní diváci, dalších sto dvacet minut otázek a odpovědí vám nabídneme opět příští neděli ve dvanáct hodin na České televizi, jak jinak. Hezký zbytek dne pokud možno v naší společnosti, tedy ve společnosti televize veřejné služby.

 


Zdroj: ČT 24, 19.8.2007, 13:05, pořad: Otázky Václava Moravce II.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.