CZ EN

Pozitivní přínosy nové reformy

David BOREK, moderátor
--------------------
Podnikání v Česku bude po zavedení reformních kroků jednodušší. Tvrdí to samy firmy i živnostníci. Reforma totiž odstraňuje nedostatky, které jim dosud svazovaly ruce. Danit se nebudou třeba příjmy z dividend, zavádí se strop pro sociální pojištění. Jenže kde jedni vydělají, druzí zase musejí platit.

Reportáž

redaktorka
--------------------
Vysoké daně a k tomu ještě danění příjmů z prodeje dceřiných společností, hlavní důvody, proč řada velkých hráčů na českém trhu změnila oficiální sídlo a peníze odvádí v daňových rájích, třeba v Nizozemsku nebo na Kypru. Reforma to může změnit.

Radek HAVLÍČEK, daňový poradce, KPMG
--------------------
Tím, že odstraňuje základní daňové nevýhody, které Česká republika měla, jako je zdanění kapitálových zisků, tak v podstatě otevírá možnost, aby se tyto centra a holdingové struktury zřizovaly u nás.

redaktorka
--------------------
Podnikatelé kvitují taky zavedení stropu na sociální pojištění. A to ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy, tedy kolem osmdesáti tisíc korun.

Zbyněk FROLÍK, Svaz průmyslu a dopravy
--------------------
To je také cesta správným směrem, protože budeme moct do těch nedostatkových technických profesí, manažerských pozicí i získávat pracovníky například ze zahraničí, protože ty platový podmínky pro ně nebudou tak diskriminující, jako jsou někde jinde, my jsme poslední stát, kde teda to omezení bylo.

redaktorka
--------------------
Měnit se mají i pravidla pro nemocenskou. Co se nelíbí zaměstnancům, vítají jejich šéfové. První tři dny nemoci jim totiž nebudou muset proplácet. Menším živnostníkům se líbí jiná opatření.

Bedřich DANDA, Sdružení podnikatelů a živnostníků
--------------------
Zrušení minimální paušální daně, to je zásadní prostě krok správným směrem, potom po šestiletém boji jsou zrušené registrační pokladny.

redaktorka
--------------------
Na druhé straně stát si vezme peníze jinde. Některé úroky z úvěrů, především u bank, si už totiž z daní nebudou moci jako doteď firmy odečíst, a to může znamenat milionové ztráty.

Radek HAVLÍČEK, daňový poradce, KPMG
--------------------
Tato pravidla docela dramaticky postihnou ty společnosti a ty sektory, kde je velká míra financování obvyklá, třeba výstavba nemovitostí a podobně.

redaktorka
--------------------
Podnikatelé hodnotí celkové daňové změny pozitivně. Podle nich jsou ale pořád málo razantní a berou je proto jen jako první krok.

 

ROZHOVOR

David BOREK, moderátor
--------------------
Onen zmiňovaný dopad reformy veřejných financí na živnostníky a na firmy probereme podrobněji. Do studia přišla Dana Trezziová, náměstkyně ministra financí, hezký den.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobré odpoledne.

David BOREK, moderátor
--------------------
A také Jaromír Drábek z hospodářské komory. Hezký den i vám.

Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR
--------------------
Dobrý den.

David BOREK, moderátor
--------------------
Možná paní Trezziová, jak bude vypadat vlastně taková klíčová informace pro živnostníka, jak bude vypadat daňové přiznání na příští rok? Bude to onen slibovaný, kdysi dávno slibovaný jeden list, anebo to bude přece jenom trochu složitější?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak, za rok 2007 ten formulář bude víceméně stejný, protože ty daně se mění až od roku 2008. První změny ve formulářích mohou teda být až ve formuláři za rok 2008 a ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Budou aspoň trošku jednodušší?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Mohly by být trošku jednodušší, ale významnou změnu lze čekat až po případném novém zákonu o dani z příjmu, který třeba sníží počet dílčích základů daně.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ti, kdo na daňové přiznání narážejí dost často, jsou živnostníci a já teď vítám po telefonu v naší debatě také Bedřicha Dandu, předsedu Sdružení podnikatelů a živnostníků. Hezký den.

Bedřich DANDA, předseda Sdružení podnikatelů ČR
--------------------
Dobrý den.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pane Dando, jak hodnotí vaše sdružení reformu a možná to trochu zužme, nebuďme příliš obecní, jak hodnotí reformu a její dopad na byrokracii pro živnostníky a její dopad na právě ty otázky související s daňovým přiznáním a s tou změtí zákonů, které dosud panují?

Bedřich DANDA, předseda Sdružení podnikatelů ČR
--------------------
Tak, předem vítám zde účastníky této debaty, protože se s nima velmi dobře znám a jinak, co se týče té reformy, my to velice vítáme, protože došlo k tomu, co už bylo řečeno, k zjednodušení nesmysly, jako je paušální daň, a tak dále, a co se týče byrokracie, tak já si myslím, že byrokracie do jisté míry taky ubyde, ale v tomto okamžiku asi nejsme nikdo z nás schopni říct, o kolik, protože jak to řekla paní náměstkyně, prostě vlastně se jedná o zdaňovací období 2008.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pane Drábku, jak vaše sdružení, hospodářská komora hodnotí ono přebyrokratizování České republiky. Mimochodem vím, že před několika měsíci jste pořádali takový happenink, kde jste dokonce vyčíslovali, kolik miliard to stojí české firmy, že musejí plnit desítky, dokonce stovky, skoro je to přes tisíc různých příkazů a nařízení, státu. Mění se něco tím včerejším hlasováním parlamentu, nebo to je jen věc, která zůstává pod povrchem stále?

Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR
--------------------
Tak, těch informačních povinností podnikatelů vůči státu je dva tisíce sto šedesát čtyři, a to jsme si nevymysleli my, ten podklad zpracoval Úřad vlády. To, co bylo schváleno v rámci reformy veřejných financí, tak my to skutečně považujeme za první krok k tomu, aby se nejenom daňová, ale i administrativní zátěž podnikatelů snížila. Jsou tam nastartovány některé důležité věci, dokonce bych řekl, že je dobře, že se začalo od toho, že se napravily chyby, které byly přijaty v minulosti, jako je nesmyslná povinnost registračních pokladen s fiskální pamětí, protože to je drahé, byla také zrušena minimální daň pro živnostníky, protože to je prostě diskriminující opatření pro jednu skupinu obyvatel, také byl odložen zákon o nemocenském pojištění, a to je velmi důležité, protože ten zákon by výrazně ztížil administrativní zátěž u drobných podnikatelů a u drobných firem.

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili toto byly zhruba hlavní body, které vy byste na tom prvním kroku, jak nazýváte, už ocenili jako že mají evidentní přínos pro komunitu podnikatelů a živnostníků.

Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR
--------------------
Rozhodně ano, a z druhé strany je důležité, že došlo k daňovým úpravám, protože jedna sazba daně namísto těch čtyřech, které byly doposud, tak je výrazně motivující pro všechny, kteří chtějí aktivně působit ať už jako podnikatelé nebo jako zaměstnanci, protože prostě z těch více vydělaných peněz nebudou odvádět třicet dva procent, budou odvádět o něco méně.

David BOREK, moderátor
--------------------
Paní Trezziová, zaznělo tady ano, ty zásadní změny daňové naběhnou až po roce 2008 pro živnostníky a pro jejich různá daňová přiznání. Znamená to, že máme ještě rok na to, aby pracovníci všech finančních úřadů v republice byli obeznámeni s těmi změnami, anebo už teď probíhá cosi jako školení, protože přece jenom ty změny jsou docela zásadní.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak, samozřejmě už okamžitě se rozjíždí školení, doteď už je víceméně jasná, jak reforma bude vypadat, je důležité si uvědomit, že to není jenom daňová správa, ale i celní správa, protože energetické daně, zdanění plynu, elektřiny a pevných paliv budou spravovat celní orgány, takže všichni se na to samozřejmě připravují. Jenom k té administrativě já bych ještě podotkla, že třeba tím, že vlastně společné zdanění manželů již při jedné sazbě daně ztrácí smysl, tak ubude i počtu vlastně poplatníků, kteří byli povinni v minulosti, když chtěli využít této výhody, tak museli podávat daňová přiznání, a to už teďka odpadne, čili i to je obrovský krok dopředu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Zmínil jste tady, pane Drábku, pokles sazeb jako jeden z těch hlavních výsledků, který vy hodnotíte pozitivně. Jaký to ovšem mění výsledek pro státní pokladnu, jinými slovy, co se stane s těmi penězi, které teď zůstanou firmám v jejich pokladnách?

Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR
--------------------
Tak, ten princip reformy je v tom, že přesouvá zdanění od přímých daní k nepřímým, to je trend, který probíhá celosvětově, je to správný trend, protože zdaňuje spotřebu, zdaňuje tu pasivní část lidského konání, kdežto aktivní činnost, tu ekonomicky výdělečnou, tu zdaňuje méně, a to je správný trend, to znamená, že u nás dojde k tomu, že snížená sazba daně z přidané hodnoty, ta dnešní pětiprocentní, se zvýší na devět procent, to samozřejmě bude znamenat zdražení zejména základních potravin a některých služeb, ale mělo by to být vyrovnáno právě tím snížením daní z příjmů.

David BOREK, moderátor
--------------------
Mně ale právě šlo o to, jestli to snížení daní z příjmů nepojmou firmy ve vašem slovníku pasivně a jestli to neskončí na výplatních páskách akcionářů ve formě dividend, jestli opravdu ten zvýšený zisk, který firmy budou mít díky nižším daním z příjmu, bude investován například do nových výrobních kapacit?

Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR
--------------------
Rozhodně ne a já bych ten pohled tady trochu předestřel jinak. Vemte si, pokud dnes někdo vydělává opravdu hodně peněz, ať už jako fyzická osoba nebo ať už jako právnická osoba, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, tak v rámci Evropské unie má možnost volně v podstatě přesouvat svoje bydliště, přesouvat svoje sídlo a samozřejmě, že si vybírá ty země, kde je ta daňová sazba příznivá. Takže tady nejde o to, abychom nějak výrazně zvyšovali ekonomiku našich firem, ale jde o to, abychom je přinutili nebo přiměli k tomu, aby využívaly daňového domicilu v České republice, to znamená, aby to, co potřebujeme všichni občané zaplatit ze státního rozpočtu, tak aby bylo skutečně placeno z českých firem a z českých zaměstnanců.

David BOREK, moderátor
--------------------
Paní Trezziová, očekává ministerstvo, potažmo stát opravdu, že dojde k efektu, že firmy ocení jednodušší a nižší daně v České republice, přestanou své zisky optimalizovat, přestanou je převádět někam jinam? Je ten efekt prokazatelný, nebo aspoň očekávátelný?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Tak, zcela rozhodně snížení sazby daně o dalších pět procent, to znamená, v roce 2010 až na devatenáct procent určitě je krokem kupředu v té konkurenci zemí v rámci Evropské unie, kdy se opravdu snaží snižovat sazbu daně z příjmů právnických osob, takže v rámci této konkurenceschopnosti myslím, že Česká republika opravdu jde dopředu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pojďme se zastavit ještě u jednoho problému, nebo u jednoho podbodu té velké reformy veřejných financí, pane Dando, jedním z těch bodů je také změkčení pravidel pro podvojné účetnictví, menší firmy nebudou si muset vést podvojné účetnictví. Jak to vidíte?

Bedřich DANDA, předseda Sdružení podnikatelů ČR
--------------------
My jsme prosadili před dvouma, třemi lety právě to navýšení z těch oněch třech milionů na patnáct, teď se to zvyšuje na pětadvacet. Je to velmi správně, protože zdaňování nesmyslných zásob, které jsme naakumulovali za posledních patnáct let nebo kolik je prostě nesmysl. Čili ty zásoby nemají tu cenu a zdanit to by bylo špatně. Ale já bych se ještě chtěl vrátit k tomu, že jsme navrhovali v souvislosti s DPH, jak tam bylo řečeno, jednotnou sazbu, naše sdružení už to navrhovalo v letech devadesát čtyři, devadesát pět, aby byla jednotná sazba. Já vím, že je to politicky asi obtížné, ale je to správné, to, co říkal pan kolega Drábek, protože to platějí všichni, i ti šibalové, který chtějí podvádět, musí zaplatit DPH na tý benzinový pumpě nebo kdekoli v potravinách. Čili já si myslím, že to je velmi správný krok.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tak, pane Dando, musíme skončit, protože šibalové nešibalové, jsme tlačeni časem. Jenom, paní Trezziová velmi krátce odpoví, jestli nemá strach z toho, že měkčí pravidla pro podvojné účetnictví povedou k větším daňovým únikům v menších firmách?

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
To nejsou měkčí pravidla pro podvojné účetnictví. Pouze se zvyšuje limit pro ty, kteří musí vést podvojné účetnictví, na těch pětadvacet milionů, jak zde bylo zmíněno.

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili obavy tohoto typu neexistují.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Nemáme.

David BOREK, moderátor
--------------------
Děkuji za účast ve studiu. Na shledanou.

Jaromír DRÁBEK, prezident Hospodářské komory ČR
--------------------
Na shledanou.

Dana TREZZIOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Na shledanou.

 


Zdroj:  ČT 24 Rubrika: Ekonomika, 22.8.2007

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.