CZ EN

Dialog s prostředníky

Projekt OECD. Berní správy zemí OECD znepokojuje rychlé šíření agresivního daňového plánování. Do záměrné minimalizace daňové povinnosti poplatníků jsou prokazatelně zapojeni daňoví prostředníci. Projekt Tax Intermediaries Project proto chce identifikovat strategii pro posilování vztahů mezi daňovými prostředníky a finančními orgány.

Obecně existují dvě hlavní skupiny daňových prostředníků – daňoví konzultanti a finanční instituce. Daňoví prostředníci zpravidla zastupují subjekty, jejichž chování má významný vliv na daňové příjmy veřejných rozpočtů, tj. velké právnické osoby a vysokopříjmové fyzické osoby.

Přestože je projekt zaměřen na tyto skupiny daňových subjektů, snaží se zahrnout i ostatní subjekty, například malé a střední podniky.

Daňoví konzultanti (účetní firmy, právní firmy a další daňoví odborníci) se daňového plánování účastní pouze jako poradci a konečné rozhodnutí o implementaci agresivních daňových scénářů závisí na plátci daně. Přesto je klíčový vztah v podstatě trojstranný – zahrnuje finanční úřady, daňové konzultanty a poplatníky. Projekt se snaží s dynamikou tohoto třístranného vztahu pracovat a soustředí se na posouzení, jak by měla vzorová spolupráce mezi finančními úřady a daňovými konzultanty a mezi finančními úřady a poplatníky vypadat a jak se v rámci této spolupráce a navázaného vztahu zaměřit na omezení použití agresivních daňových praktik.

Druhá skupina daňových prostředníků, finanční instituce (např. investiční banky), obvykle navrhuje a vypracovává smluvní vztahy pro své klienty, daňové poplatníky, které jsou často zaměřeny na oblast daní a mohou nést určité riziko pro výběr daní od velkých subjektů. Projekt by se měl zaměřit na porozumění roli těchto prostředníků a na naplnění očekávání všech zúčastněných stran.

Chování finančních orgánů by mělo být vždy nejen v souladu s principy daňového řízení (princip zákonnosti, neveřejnosti, mlčenlivosti, rovnosti a přiměřenosti), ale mělo by zahrnovat také naplnění tzv. klientského přístupu k daňovým subjektům i prostředníkům. Daňová správa by měla být považována za partnera v daňovém řízení, který je dostupný pro poplatníky a pružný v jednání s nimi.

Jedním z příkladů širší spolupráce a nabídky služeb daňové správy v České republice je rozšiřování editační povinnosti, tedy možnost získat závazné posouzení určitého daňového případu či situace, a správce daně je pak tímto výkladem vázán při dalším daňovém řízení. V případě, že finanční úřad nedal souhlasné stanovisko k žádosti klienta o závazné posouzení a daňový poplatník přesto postupuje podle zvoleného a »neschváleného« scénáře, lze pak v řadě případů relativně jednoznačně prokázat úmyslné krácení daně.

První ucelené výstupy z projektu ve formě konceptu zprávy jsou očekávány na podzim 2007 a budou pak diskutovány na setkání daňových správ zemí OECD v lednu 2008.

 


Zdroj:  Ekonom, 23.8.2007, Zrcadlo - Corporate governance, autor: DANA TREZZIOVÁ, Ministerstvo financí ČR

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.