CZ EN

Miroslav Kalousek - v pořadu Prima TV: Nedělní partie

redaktorka
--------------------
Vláda schválila návrh státního rozpočtu s deficitem jednasedmdesáti miliard korun. Domácí i zahraniční komentátoři se shodují, že tento rozpočet zatím neukazuje, že by byla odstraňována rychle rostoucí zadluženost státu. Tu má zastavit sněmovnou v srpnu schválená reforma veřejných financí, a také další následné reformy. Proti všem dosud známým reformám se však bouří nejen opozice, ale také odbory. Jsou připraveny organizovat protestní akce, pokud budou jejich členové chtít dát najevo svou nespokojenost. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch označil reformní kroky vlády za antirodinnou politiku. Vlastní návrh jak zastavit neustálé zadlužování země a život na úkor příštích generací však zatím nezveřejnil.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak je to jasné, politická sezóna se zase blíží ke svému ročnímu vrcholu. Zase se bude rozhodovat o tom, jak se rozdělí stovky miliard korun. Odboráři už hrozí demonstracemi, křičí i zaměstnanci státu, že mají málo peněz. Za to se má z našich daní postavit víc silnic. To je naše dnešní téma to první a vy máte, pane ministře, minutu na jednoduchou otázku. Kdo na tomto rozpočtu vydělá a kdo na něm prodělá?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak v uvozovkách na něm samozřejmě prodělávají všichni, kdo na něj přispívají, to jest daňoví poplatníci. Je to první krok, na kterém, pevně věřím, vydělá budoucnost, protože je to první krok ke stabilizaci veřejných rozpočtů, ke snižování toho deficitu, který se obludně rozevíral, byť částka sedmdesát jedna miliard je stále velmi vysoký deficit. Je to mnohem méně než v roce loňském, účetní deficit byl devadesát jedna celých tři, ale skutečný sto dvacet dva, takže, takže je to o padesát miliard nižší deficit než v roce loňském. A budeme pokračovat v tom snižování v dalších dvou letech, což nám umožnil schválený balík reformních zákonů, ale současně musím říct, že ten balík sám o sobě stačí, abychom udrželi deficit do roku 2010 pod třemi procenty k dlouhodobé stabilizaci nestačí. K té musíme provést zásadní reformy v penzijním systému i ve zdravotním systému, o tom budou stejně vášnivé diskuse jako o rozpočtu i o reformě, ale pokud je neuděláme, proděláme všichni.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Minuta a kousek Miroslava Kalouska. Stejná otázka pro Vojtěcha Filipa. Kdo na něm vydělá, kdo na něm prodělá? Mluvíme o rozpočtu, minuta je vaše.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Tak já myslím, že, jednoduše řečeno, na něm prodělají zejména rodiny, a to od nízkých příjmů až do středních příjmů, protože samozřejmě to, jak tady pan ministr financí jaksi pochválil ten reformní balíček, já musím říct, že je to spíš deforma a na tom slově trvám, protože to nestabilizuje veřejné finance, ale destabilizuje veřejné finance, a to docela vážným způsobem. Pokud jde o ten důsledek, to znamená, pokud budou mít lidé méně peněz zejména v těch nízkopříjmových a středněpříjmových skupin, tak nebudou mít za co nakupovat, a to se samozřejmě projeví v tom, jakým způsobem poroste nebo respektive neporoste, bude se snižovat koupěschopná poptávka obyvatelstva. To zastaví hospodářských růst samo o sobě a v tomto hledu státní rozpočet zanedbává dál podporu vědu, vědy, školství, průmyslu, obchodu, nedostatek financí pocítí obce a podle mého názoru ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Minuta.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Ano, také využiju malinký moment. Ministerstvo financí počítá v tom malém schodku právě s příliš optimistickými příjmy.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Vy říkáte pravý opak, že ty, že odhad těch příjmů je podle vás konzervativní, že můžou být lepší.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, ten odhad je konzervativní, dokonce odborová centrála mě velmi kritizuje za to, že odhad příjmů měl být vyšší ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Aby se mohlo více utrácet.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Býval to, býval to v minulých letech docela obvyklý postup ministrů financí, když pod tlakem na výdaje na posledních chvíli přimalovali některá čísla na straně příjmů, aby při stejném deficitu se mohlo více utrácet. My jsme tuhle praxi odmítli, my jsme odhadli na příjmy na příští rok konzervativně. Není vyloučeno, že při, při dobrém vývoji ekonomiky není vyloučeno, že to plnění bude lepší. Bude-li lepší, budou vyšší příjmy použity k nižšímu deficitu, nikoliv, nikoliv k vyššímu utrácení. Nicméně zatím odhadem příjmů, tak jak je postaven ve státním rozpočtu, zatím já si stojím. Je to konzervativní, solidní odhad předpokládaných příjmů státního rozpočtu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, na tom státním rozpočtu ještě ani nestačilo uschnout razítko od vlády a odboráři už protestovali. Nelíbí se jim hlavně to, že státní zaměstnanci, což teda jsou kromě úředníků také učitelé, policisté, hasiči, a tak dále mají v příštím roce dostat maximálně přidáno procento a půl. Je to tak?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Řekněme to jinak. Absolutní nárůst mzdových prostředků pro půl milionu lidí, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu, je jeden a půl procenta. Každá firma, každý daňový poplatník každý rok musí řešit otázku efektivity, produktivity, konkurenceschopnosti. S tím samozřejmě plynou mzdové náklady. Stát se nemůže chovat jinak. Já jsem přesvědčen, že ten mzdový nárůst by měl být mnohem větší, ale musí být použity oba dva nástroje. Tím jedním nástrojem je absolutní navýšení peněz o jeden a půl procenta a tím druhým nástrojem je otázka, jestli opravdu stát musí vyplácet půl milionu lidí ze státního rozpočtu. Domnívám se, že vyšší efektivita by si měla vynutit ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Česky řečeno.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Jistě. Čím méně lidí bude zaměstnáno, tím vyšší tam bude platový nárůst.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Čili z jednoho balíku se má platit méně lidí, jinými slovy propusťte, potom dostanete víc.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Zaplaťte kvalitní lidi lépe.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
No, my bychom byli rádi, ale zatím nic takového nečiníte, pane ministře, a vláda jako celek, protože já jsem přesvědčen o tom, že to, co je navrženo, ve skutečnosti vede spíš k tomu, že se byrokracie ještě rozrůstá, protože mně to někdy připadá, že, když máte problém, že si najmete agenturu, jak malují někteří kreslíři, abyste nemuseli sami vládnout, anebo, nebo spíš uděláte krok, že zřídíte komisi, která potom hledá budovu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je hezký bonmot, pane předsedo, já si teď pod tím neumím představit žádný příklad, já nic takového na ministerstvu financí nečiním. Na ministerstvu, ministerstvo financí opustí celá řada lidí a ti, kteří tam zůstanou, budou ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Budou lépe zaplaceni.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... budou zaplaceni lépe. Myslím si, že to je ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... normální postup, který by měl ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pojďme se ..., pánové, pojďme se ...

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Rádi se na to podíváme potom v kontrolním rámci parlamentu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pojďme se teď podívat, na to, co se vlastně ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Rád vám to předložím.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
... z rozpočtu bude všechno hradit. Podle těch čísel, která jsou známá, tak je vidět, že stát chce v příštím roce nejvíc utratit za nebo nejvíc navýšit peníze na dopravní infrastrukturu. Co se tedy za těch pětatřicet miliard navíc, jestli to dobře počítám, postaví navíc, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Je to dokonce o něco víc než třicet pět, v letošním roce bylo šedesát miliard a v příštím roce včetně půjčky od Evropské investiční banky bude, bude mít fond dopravní infrastruktury k dispozici osmdesát osm miliard. Zdůrazňuji, že ten úvěr vyjde na jeden jediný účel, a to na kofinancování prostředků z Evropské unie. A prosím, omlouvám se, že teď nemám před sebou dlouhý seznam dálničních úseků a obchvatů ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Ne, jde o to, aby lidi věděli, co za jejich peníze, za co jejich peníze utratíte.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... obchvatů kolem měst, rád vám ho sem zašlu. Jedná se o známé dálniční úseky, ať už je to D 3, či D 8, jsou to obchvaty kolem desítek měst, jsou to železniční koridory, je to prostě plnění koncepce, kterou přijaly svým způsobem už i minulé vlády, jak co nejrychleji dostat dopravní infrastrukturu v České republice na evropskou úroveň.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
S tím komunisti souhlasí, nebo ne?

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
To je to nejmenší, co bychom vyčítali vládě. Určitě jí to nevyčítáme a já musím říct, že to je spíše z nouze ctnost, protože je evidentní, že na ministerstvu pro místní rozvoj a na ministerstvu školství, což jsou ty dvě známé kauzy, nejsou schopni vůbec dostat zpátky peníze z evropských fondů, takže my nemáme nic proti tomu, že říkáte ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Ty peníze tedy přesměrovali na silnice?

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Ne, to ne ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To ale není férové, protože ...

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
To je fér, to je fér.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Takhle to není, takhle to, pane předsedo, není. Prostředky v jednotlivých kapitolách, tak jak jsou plánovány na stoprocentní čerpání, jak které ministerstvo bude čerpat, se ukáže, ale určitě nedošlo k tomu, že byly někde v jiných operačních programech kráceny prostředky a přesouvány do, do dopravního operačního programu. To prostě není pravda.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, pojďme k další otázce.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tohle se nestalo.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Vy tvrdíte, že tento rozpočet taky podporuje vědu a výzkum, přitom ale ministerstvo školství podle těch čísel dostane o tři celé tři miliardy méně než letos. Tak jak to je?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To, to jsou fiktivní čísla a není to pravda. Já jsem mohl konferenci rektorů i vědecké obci vysvětlit, že dochází k nárůstu prostředků na vědu a výzkum ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Z venku to vypadá, že jich je míň.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, protože v roce 2007 bylo rozpočtováno o tři celé devět miliardy více takzvaných virtuálních peněz, které byly rozpočtovány na předfinancování peněz Evropské unie, nebyly utraceny. To byly virtuální peníze, které se přesunuly do rezervních fondů, protože se přesunuly do rezervních fondů, nejsou rozpočtovány na příští rok. Když, když ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tedy sečteno, podtrženo ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... vezmu reálné peníze. Dochází k nárůstu prostředků na vědu a výzkum o jedna celá devět miliardy.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
No, ale faktem je, že se tím neplní závazky, které jsme přijali k rozvoji vědy a výzkumu, a to jak vláda, ve které KDU-ČSL byla v minulosti, to znamená s ČSSD, a v které je i teď s ODS, znamená to v podstatě, že jsme nebyli schopni právě ty operační programy naplnit, nebyly jsme schopni jako Česká republika, teď nerozlišuji jaksi vládu a vládní strany a opozice, ale prostě nebyly jsme jako Česká republika schopni najít ty, ty cesty, jak ty peníze z Evropy získat zpět a staneme se letos čistým plátcem, to pan ministr musí potvrdit.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
To je pravda?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Na příští rok, pana předsedo, letošní bilanci vám budu umět říct na konci roku ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Hrozí to, hrozí to, že budeme čistými plátci?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Myslím, že ne, že naše pozice bude aktivní.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Pane ministře, to si opravdu poznamenám.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To si řekneme na konci roku.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
To budu rád.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Řeknu vám, že příští rok počítáme s příjmy z Evropské unie ve výši sedmdesáti šesti miliard, naše odvody do Evropské unie budou třicet jedna miliard. To je předpokládaná pozice příští rok, to znamená, v tom rozpočtu, který byl teď schválen, předpokládáme, že dva, více než dvakrát peněz více dostaneme, než ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Zaplatíme.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... než odvedeme, ale k tomu, co říkal pan předseda, jednu holou větu. Nikdy v minulosti nebylo vynaloženo tolik peněz na dopravní infrastrukturu a na vědu a výzkum, jako je rozpočtováno v rozpočtu na rok 2008. Zatím si stojím ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak teď, pane předsedo ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... a umím to doložit, včetně toho opatření, které jsem prosadil po patnácti letech, že investice do vědy a výzkumu, pokud jsou z evropských peněz, mají nárok na vratku DPH z národních zdrojů. To je opět významný příspěvek pro peníze na vědu a výzkum. Nikdy v minulosti, nikdy v minulosti nešlo do vědy a výzkumu a dopravní infrastruktury ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Jedna holá věta už byl odstavec minimálně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Máte pravdu, promiňte.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Ne, ale to já nevyčítám přeci. Jenom jsem řekl, že náš názor je takový, protože víme tu, tu virtuální realitu a pak tu skutečnost.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak ale pojďte mi teďka říct, říct, pánové, když ten rozpočet bude mít nejmenší schodek, přitom nejvíc investujeme do infrastruktury, vědy a výzkumu, na čem se ušetří? Na čem se nejvíc ušetří, pane ministře, v příštím rozpočtu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak podařilo se samozřejmě přibrzdit ten expanzivní nárůst mandatorních výdajů. To byla součást nebo to byl ten klíčový moment reformního balíku. Bez tohoto reformního balíku já bych takový rozpočet sestavit nedokázal. Kdyby, kdyby ten zákon schválen nebyl, tak na straně mandatorních výdajů bylo zhruba o třicet osm miliard víc, které by samozřejmě chyběly jinde. Tak to je ten, to je ta největší částka. Potom to už je to, o čem byla zmínka, poměrně výrazné prostředky šetříme na mzdách, na mzdách státních zaměstnanců. To je také pravda. A potom v jednotlivých resortech výrazné úspory v neinvestičních v běžných provozních výdajích, i když se domnívám, že tam je stále ještě prostor, že tam by se stále ještě dalo šetřit.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Nebyl byste ministr financí, abyste to neřekl.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Já to přeložím do obyčejné češtiny, to znamená, že se lidem míň dá do peněženek a víc se jim z těch peněženek vytáhne. To je úplně jednoduchý.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To není pravda, tím že se snižují ...

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Ale, pane ministře, ale to jsem řekl před chvílí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... daně, tak tím, že se jim snižují ... Otázka je, jak chápeme, že se něco lidem dá, nebo nedá do peněženek. Tím že se jim sníží daně, tak jim v těch peněženkách zůstane víc peněz, oni je ani nemusí odvádět.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Pane ministře, a víte, kolik jim vytáhnete zvýšením daně z přidané hodnoty.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já mám ty kalkulace naprosto přesně. Celková daňová kvóta se snižuje, pane předsedo, nezvyšuje.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, pojďme se podívat na jednu věc, s jakými penězi vlastně stát bude hospodařit letos, aby vůbec ten rozpočet se mohl sestavit a aby byly peníze třeba právě na ty silnice, tak se stát musel odhodlat k prodeji částí akcií ČEZu. Počítáte s něčím podobným i v příštím roce?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Víte, ne. Já dokonce chci polemizovat s tím, čím jste začal, že, aby bylo tolik peněz třeba na silnice, že musel stát prodat tolik a tolik akcií ČEZu. Stát se tak rozhodl krýt část svého schodku. Ten schodek na letošní rok není devadesát jedna celých tři, ten je ve skutečnosti sto dvacet dva a stát se loni, loni na podzim rozhodl, že třicet jedna miliard tohoto schodku pokryje prodejem majetku ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Zaplatí z toho. Teď k té otázce, bude se prodávat ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... mohl to krýt jakýmkoliv jiným způsobem. Ten prodej majetku ...

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Například vybráním dividend, anebo nechat si ty akcie.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... nebyl jedinou, jedinou variantou.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Zpátky tedy k té otázce. Bude se tedy prodávat něco v příštím roce tak, aby přišly peníze, další peníze do rozpočtu?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Budeme-li privatizovat, a já se domnívám, že v příštím roce přistoupíme k privatizaci letiště Ruzyně a není vyloučená ani privatizace ČSA a nebude-li v příštím roce, bude, plánujeme ji na rok 2009. Ten harmonogram ještě není jistý. Pak tou, pak tím primárním důvodem není získat peníze do rozpočtu, protože mimořádné ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Co je tedy ten primární důvod?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ten primární, ten primární důvod je, aby stát dělal to, co dělat má a nedělal to, co dělat nemá.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Kolik myslíte, že ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Stát nemá, stát nemá podnikat. Podnikat mají podnikatelé. Ale ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Kolik myslíte, že dostanete peněz za letiště a ČSA?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Máme poměrně přesné odhady investičních poradců, ale chceme-li samozřejmě získat co nejvíc, tak po mně nemůžete chtít, abych tu ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Můžu to po vás chtít, můžete ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale jistě pochopíte, že, že já vám to neřeknu, protože to, co řekne ministr financí, je potom vnímáno jako poměrně jasná aspektace.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Jsou to dohromady desítky miliard?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Jsou to samozřejmě desítky miliard.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
No, tak já myslím, že to je velmi špatný krok, pokud, pokud bychom privatizovali Letiště Praha, případně ČSA. Zaprvé to je velmi výdělečný podnik Letiště Praha. Jeho výnosy v roce 2006 byly přes pět miliard korun a meziročně se zvýšily více než o šest set milionů. Při tržbách tedy pěti miliard korun vytvořil hrubý zisk jedna celá tři miliardy a vůbec nechápu, proč byste ho chtěli privatizovat. Navíc cena toho letiště roste samozřejmě v každém případě, pokud se dokončí ten projekt toho spojení centra města s letištěm a myslím si, že na tom hlavní město Praha dělá, teď nerozlišuji tedy, jestli Prahu řídí ten nebo onen, ale v každém případě je to velmi nešťastné řešení.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Čili komunisti by neprivatizovali.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
V žádném případě ne, protože ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Komunisti vždycky, vždycky jenom znárodňovali. Komunisti neprivatizovali.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Pane ministře, buď se budeme bavit věcně, nebo se budeme bavit politicky obě, obě varianty jsem schopen, ale jenom říkám, pane ministře, vy jste tady jasně řekl, že stát nemá podnikat. A vy jste řekl vlastně protiústavní větu, protože Ústava České republiky předpokládá, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny a zaslouží si stejnou ochranu. Já bych rád, abyste to jako ministr financí respektoval.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, že všechny formy vlastnictví jsou si rovny a zaslouží si stejnou ochranu, to znamená, útok na majetek státu je stejně zločinný jako útok na majetek soukromníka ...

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Ano, ano.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... z tohoto hlediska ta ústava mluví zcela jasně, ale tím ústava nenařizuje státu, aby neprivatizoval majetek.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
To já neříkám.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, pojďme se vrátit k tomu, kam by šly ty peníze, pokud by se podařilo letiště i, i ČSA prodat v příštím roce?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak, programové prohlášení vlády jasně říká, že do fondu dopravní infrastruktury můžou být zapojovány zdroje s privatizaci nejpozději do roku 2009.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Takže počítáte s tím, že by to došlo do toho.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pokud by došlo, pokud dojde k privatizaci ještě v příštím roce, tak samozřejmě předpokládám, že určitá část těchto prostředků by šla na posílení budování infrastruktury, že by byla příjmem fondu dopravní infrastruktury. Já budu patřit k těm, kteří v té diskusi, protože to je vždycky otázka diskuse, já budu patřit k těm, kteří v té diskusi se budou snažit co nejvíc příjmů, které jsou mimořádné a nepravidelné, což je prodej majetku ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
A neopakovatelné.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... a neopakovatelné, ochránit ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
To by se muselo znárodnit, a pak zase prodat.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... ochránit pro ...

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Lepší než znárodnit je to znovu vytvořit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... ochránit pro mimořádné a neopakovatelné výdaje, což je například, a myslím to zcela konkrétně, transformační polštář pro pensijní reformu.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pánové, má stát vařit pivo? Vy jste z Českých Budějovic.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
No, já myslím, já myslím, že proč by ho nemohl vařit? Ne, že ho musí, to určitě ne, je tady spousta soukromých podniků v takových nebo onakých formách, ale nevidím žádný důvod, proč by ho nemohl vařit.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Mluví se o tom, že se prodá Budvar. Komunisti by byli pro, nebo proti?

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Zásadně proti, já myslím, že to je úplně nesmyslný krok.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Pane ministře, bude se prodávat Budvar?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To je zpátky k té otázce, jestli má stát vařit pivo. Stát má dělat to, co dělat má a má to dělat pořádně. Nemá dělat tisíce jiných věcí, které může dělat někdo jiný ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Ale ono mu to docela jde v tom Budvaru, to pivo navaří špatně.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Tak zaprvé je tam velmi dobrý management a za druhé Budvar lze těžko řídit tak, aby byl prodělečný. To už by se někdo musel hodně snažit. Ale já jsem, samozřejmě principielně jsem pro privatizaci veškerého státního majetku, který nemá strategický význam.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Čili včetně Budvaru.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Pro stát.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Samozřejmě, že pivovary nemají strategický význam, takže všechny pivovary z mého pohledu mají být privátní tedy i Budvar. Pochopitelně, že v případě Budvaru ta samotná transformace nejenom privatizace, ale transformace na nějakou privatizovatelnou formu s sebou nese celou řadu rizik značkoprávních a ty musí být maximálně ochráněny.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Krátce holou větou, tak jak to myslím, já ne, tak jak to myslíte vy. Podaří se Budvar prodat příští rok nebo bude se Budvar prodávat příští rok?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Osobně se nedomnívám, protože si myslím, že rizika, která plynou z ochrany známky, jsou taková, že musí být ochráněna bez ohledu na čas ...

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Čili příští rok ne.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
... kvalita bude mít přednost před kvantitou. Já jsem samozřejmě pro privatizaci Budvaru, ale jedině za podmínky, že bude stoprocentně ochráněna značka.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak, pánové, vy máte teď každý půl minutu na to, abyste si toto téma, které jsme probírali, rozpočet a peníze našich lidí, shrnuli. Půl minuta pro Vojtěch Filipa.

Vojtěch FILIP, místopředseda sněmovny /KSČM/
--------------------
Já myslím, že je evidentní, že vláda se snaží zakrýt některé kroky, které ve skutečnosti dělá vůči lidem. Pokud jde o privatizační kroky zásadně s nimi nesouhlasím a jediné, co tady řekl pan ministr správně, je to, že pokud by se vůbec sahalo k privatizaci, tak musí dojít k ochraně těch zájmů státu. A tady například u toho Budvaru je evidentní, že nabídky, které by byly, vlastně zhatily stoletou, stoletý souboj o ochranu právní známky Budvaru vůči Anhauserbush.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Půl minuta, půl minuta pro ministra financí.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já prosím o pochopení, že není možné pro nikoho, pro stát ani pro rodinu, utrácet každý měsíc víc, než kolik jsou příjmy ať už z výplaty, nebo, nebo z daní. Zvlášť v době, kdy se daří. Prostě jsme v situaci, kdy musíme snižovat deficity, nemůžeme nechat našim dětem jenom dluhy a využijme situace, kdy hospodářství roste, k tomu, abychom ty nezbytné reformy, které jsou před námi, dokázali ještě v době hospodářského růstu. V době recese by to bylo mnohem bolestivější.

Petr ŠIMŮNEK, moderátor, šéfredaktor Hospodářských novin
--------------------
Tak to byly naše peníze a my se můžeme podívat na naše další téma, a tím dalším tématem je otázka. Zhasne rudá hvězda?

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.