CZ EN

Cílem je posílit důvěru v auditorskou profesi

Náměstkyně ministra financí Dana Trezziová požádala 14. září ministra financí Miroslava Kalouska o uvolnění z funkce. Ke dni vydání této přílohy již na ministerstvu nepůsobí. Přešla do soukromého sektoru a pracuje jako daňový partner ve společnosti Procházka/Randl/Kubr Tax Consulting. Trezziová pracovala na Ministerstvu financí jako náměstkyně ministra financí od května 2005. Byla zodpovědná za řízení odborů ministerstva v oblasti legislativy přímých a nepřímých daní, cel, účetnictví, auditu a daňové a celní politiky. Pod jejím vedením probíhala i příprava nového zákona o auditorech. V daňové oblasti působí Dana Trezziová více než patnáct let. Pracovala jako daňový poradce a v období let 1997 až 2005 jako partnerka společnosti Deloitte.

* Jaké jsou důvody přípravy nového zákona o auditorech?

Primárním důvodem přípravy nového zákona bylo přijetí nové směrnice EU č. 43/2006 upravující povinný audit účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek, které vyžaduje 4. a 7. účetní směrnice. Nová auditorská směrnice nahrazuje osmou směrnici z roku 1984 a zavádí v oblasti auditu několik nových prvků. Zejména jde o zavedení veřejného dohledu nad auditem a vymezení systému zajištění kvality auditorské činnosti. S ohledem na zásadní změny, které zmíněná nová směrnice přináší, bylo nezbytné přistoupit k návrhu nového zákona o auditorech, nikoliv pouze novelizovat stávající zákon o auditorech č. 254/2000 Sb.

* Jakým způsobem zvýší nový zákon jistotu a bezpečnost uživatelů účetních závěrek?

Ke zvýšení důvěryhodnosti v kvalitu práce auditora by měly přispět přinejmenším výše uvedený veřejný dohled nad auditorskou profesí a kontrola zajištění kvality auditorské činnosti prováděná Komorou auditorů. S ohledem na skutečnost, že zájem veřejnosti je zaměřen zvláště na subjekty veřejného zájmu, které pro účely nového zákona zahrnují zejména banky, pojišťovny a kotované společnosti, bude Komora u auditorů a auditorských společností provádějících audit těchto subjektů vykonávat kontroly kvality častěji. Neméně důležitou změnou stávající úpravy je zavedení povinné rotace (výměny) auditorů nebo auditorských společností u subjektů veřejného zájmu. Tento prvek by měl částečně napomoci zamezit případným finančním skandálům (viz případy společností Enron či Parmalat).

* Které další hlavní změny zákon přinese?

S ohledem na obecný evropský přístup k harmonizaci přistoupila Komise k jednotnému používání mezinárodních auditorských standardů. Čeští auditoři sice od roku 2005 již tyto standardy povinně používají na základě rozhodnutí Rady Komory, nicméně tento požadavek bude nově vyplývat přímo ze zákona. Důležitým prvkem, který bude zákonem upraven, avšak nelze říci, do jaké míry bude v praxi využíván, je přeshraniční spolupráce mezi příslušnými orgány členských států a zároveň s orgány třetích zemí. Spolupráce by měla spočívat zejména v možnosti předávání pracovních materiálů (spisů auditora) a spolupráci při vyšetřování - provádění kontrol u auditorských společností nebo auditorů na základě podnětů třetích osob.


Zdroj: Hospodářské noviny ,15.11.2007, rubrika: Auditorské služby, autor: Libuše Müllerová a Karel Hampl

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.