CZ EN

Má vláda destabilizovat ekonomiku?

Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou vyšel v Ekonomu číslo 48/2007.

V rozhovoru s panem poslancem Sobotkou zaznělo několik výroků, které nemají oporu ani v ekonomické teorii, ani v empirii hospodářské politiky.

První z nich se týká krátkodobého dopadu zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Bývalý ministr financí kriticky poukazuje na fakt, že reformní opatření budou působit negativně na hrubý domácí produkt, což samo Ministerstvo financí vyčíslilo na jeden procentní bod. To je samozřejmě pravda, ale neměli bychom zapomínat na celkový makroekonomický kontext. Protože se česká ekonomika nachází nad svým potenciálním produktem a "přehřívá se", pak není vhodnější doba pro fiskální restrikci než nyní, nemluvě o primární potřebě snížit deficit vládního sektoru.

Pokud bychom se hlásili ke keynesiánům, tvrdili bychom, že vláda má za úkol tlumit hospodářské výkyvy a rozpočtová politika má působit anticyklicky a stabilizačně.

Pokud bychom se hlásili k "liberálnějším" směrům, aktivní roli vlády bychom odmítali, ale určitě bychom se s keynesiány shodli v tom bodě, že vláda svou politikou nemá zcela jistě působit na ekonomiku destabilizačně a procyklicky. Toho jsme byli svědky v minulém volebním období právě za působení Bohuslava Sobotky ve funkci ministra financí. Ten tak zřejmě zastává zcela svébytný názor, který nemá u ekonomů přílišné opory.

Dále je zapotřebí připomenout, že každá vláda, která by chtěla splnit konvergenční kritéria, by jednoduše musela provádět fiskální restrikci a je už technicky jedno, zda na straně příjmů či na straně výdajů rozpočtové bilance.

Pan poslanec také bagatelizuje dopad snižování daňové zátěže pro podniky s tím, že je více trápí "špatná situace na trhu práce, kde chybí řada kvalifikovaných profesí".

Zapomněl na skutečnost, že právě z peněz ušetřených na daních mohou podniky nejen lákat kvalifikované uchazeče na vyšší mzdu, ale také investovat do zvyšování kvalifikace těch méně kvalifikovaných. Opomněl také sdělit, že nedostatek pracovní síly je mimo jiné způsoben demotivační sociální sítí, kterou se současná vláda snaží reformovat.


Zdroj: 13.12.2007, Ekonom, autor: JAKUB HAAS, oddělení Komunikace MF ČR

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.