CZ EN

Milan Šimáček v Impulsech Václava Moravce

Václav Moravec, moderátor:
Po mnoha černých dnech dnes Pražská burza rostla. Podle analytiků to bude zřejmě ještě delší čas trvat, než se podaří ztráty z propadu akcií vyrovnat. Ekonom Tomáš Pavelka z Vysoké školy ekonomické v Praze prozrazuje v rozhovoru pro Radio Impuls, že se z dlouhodobého hlediska vyplatí do akcií investovat:

Záleží na tom, co ten investor chce. Pokud chce krátkodobě zhodnotit, tak na tom ztrácí v tuto chvíli, ale myslím si, že v budoucnu na tom zase spíše vydělá.

Prozrazuje v rozhovoru pro Radio Impuls ekonom z VŠE v Praze, Tomáš Pavelka. Nejen o černých dnech Pražské burzy, prodeji státního podílu v ČEZu přes burzu a také penzijním připojištění a dalších tématech bude řeč v následujících minutách, protože pozvání k mikrofonu Radia Impuls přijal náměstek ministra financí, Milan Šimáček. Vítejte v nejposlouchanější rozhlasové stanici v České republice, hezký dobrý den.

 • Milan Šimáček, host:
  Dobrý den.

Václav Moravec, moderátor:
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky posluchačům Radia Impuls, kteří své dotazy v průběhu dne psali a posílali formou sms zpráv na číslo 774 999 888. Ptejte se náměstka ministra financí, Milana Šimáčka, na čísle 774 999 888. Pane náměstku, když loni ve druhé polovině roku propukla ve Spojených státech amerických tzv. hypoteční krize, počítal jste vy osobně s tím, že dopad na Pražskou burzu bude takový, který vidíme dnes? To znamená, že se burza propadne pod září roku 2006?

 • Milan Šimáček, host:
  Já musím říct, že když v průběhu loňského léta začaly prosakovat do České republiky tyto zprávy, tak si myslím, že, o tom teda, že americké hypotéky, hypoteční banky vydávaly hypotéky i těm, kteří nebyli schopni splácet, tak myslím si, že málokdo vlastně to tušil, k čemu to nakonec povede, málokdo tomu věnoval přímou pozornost. Ovšem bylo to také díky tomu, že naše banky přece jenom měly asi odpovědnější přístup k vydávání hypotečních úvěrů a zdálo se tak, že prostě tato krize, takzvaná hypoteční krize vlastně amerického trhu náš trh neohrozí.

Václav Moravec, moderátor:
Vy osobně jste tedy také nepočítal s tím, že dojde k takovému propadu Pražské burzy?

 • Milan Šimáček, host:
  Ne, nepočítal jsem s tím, popravdě řečeno. Připomeňme si vlastně, o co se vůbec jednalo. Dá se říci, že ten propad, ten následně jako odnesly všechny burzy a možná nejvíce vlastně asi asijské, ale počátečním impulsem byla ta hypoteční krize, která propukla právě ve Spojených státech a když sociálně slabší klienti nebyli schopni splácet vlastně hypoteční úvěry, tak vznikly špatné úvěry v rozsahu asi 200-300 miliard dolarů, což nebyla nijak závratná vlastně suma nebo závratný objem, nicméně protože byly tyto špatné úvěry překlopeny do dluhových cenných papírů a následně nakoupeny bankami a finančními institucemi, tak potom v této souvislosti vlastně došlo k propadům de facto těch cenných papírů a začalo se hovořit o hypoteční krizi a možné recesi.

Václav Moravec, moderátor:
Když se podíváme na stav na Pražské burze a propadu cen akcií na Pražské burze, který je už vyšší než 160 miliard korun, jen pro úplnost, to je jako kdyby z Pražské burzy odešla jedna firma velikosti Telefónicy, která se obchoduje na Pražské burze. Může podle vás mít vliv toho, co se děje na Pražské burze, na českou ekonomiku jako celek?

 • Milan Šimáček, host:
  Já bych to rozdělil do dvou částí, tu odpověď. Dá se říct, že ve Spojených státech prakticky se sice začíná hovořit o jakési recesi, padají ceny nemovitostí, lidé nemohou splácet ty hypoteční úvěry, spotřeba ve Státech klesá a tam celkově je spotřeba v podstatě tahounem ekonomiky a může se to pochopitelně projevit na růstu HDP ve Spojených státech. Protože je makroekonomicky vzato ten trh nebo makroekonomika Spojených států propojena také s tou evropskou, tak to může mít dopad právě na tu evropskou ekonomiku a…

Václav Moravec, moderátor:
Včetně ekonomiky české.

 • Milan Šimáček, host:
  Včetně ekonomiky české.

Václav Moravec, moderátor:
Museli jste a uvažujete o tom na Ministerstvu financí, že když máte obavy, že může mít to celosvětové dění vliv na zpomalení české ekonomiky, budete revidovat čísla o ekonomickém růstu pro letošní rok v té souvislosti?

 • Milan Šimáček, host:
  Ne, ta momentální vlastně aktuální makroekonomická predikce Ministerstva financí vychází z nějaké uzávěrky, kterou máme a v podstatě odhadujeme růst HDP v nějakých intencích 4,6-4,9 procenta. Zatím nereagujeme na poklesy těch asijských trhů, samozřejmě naše ekonomika roste…

Václav Moravec, moderátor:
A bude zapotřebí reagovat?

 • Milan Šimáček, host:
  Naše ekonomika roste zkrátka nadprůměrně, nad průměrem teda Evropské unie a nějaké dopady to může možná na ekonomiku mít, ale musíme samozřejmě rozlišovat také nějaký horizont, jaký je krátkodobý, střednědobý a prakticky z mého pohledu, si myslím, díky fundamentům by nemělo dojít k nějakým zlomům. Zatím by to byla ode mě čirá spekulace, do které se nechci pouštět. Takže se nedomnívám, že by prostě mělo to, nebo dovozovat, že by to mělo vliv na nějaký pokles HDP. To by opravdu byla spekulace.

Václav Moravec, moderátor:
Ekonom Tomáš Pavelka z Vysoké školy ekonomické v Praze prozrazuje v rozhovoru pro Radio Impuls, že vliv propadu Pražské burzy i jiných burz a takzvaná americká hypoteční krize v posledních týdnech nemusí mít zásadní vliv na českou ekonomiku a dodává:

Možná mírné zpomalení, musíme si uvědomit, že ten svět je globalizovaný. Jestliže americká ekonomika půjde do krize, že se to může projevit v krizi některých západoevropských ekonomik. To znamená nějaké jejich mírné zpomalení, což by mohlo ovlivnit zprostředkovaně i tu naši ekonomiku, ale domnívám se, že žádný výrazný dopad to mít nebude.

Václav Moravec, moderátor:
Prozrazuje v rozhovoru pro Radio Impuls ekonom z VŠE v Praze, Tomáš Pavelka. Šéf Pražské burzy, Petr Koblic, si už v několika rozhovorech posteskl, že Češi, Moravané a Slezané málo investují do akcií a Česko v porovnání s Poláky či Maďary v počtu individuálních investorů zaostává. Když se, pane náměstku, podíváte na to, co se děje v posledních týdnech na Pražské burze, onen velký propad cen akcií, nemůžou ty černé týdny na Pražské burze posílit ten trend toho, že individuální investoři se budou dál burzy bát?

 • Milan Šimáček, host:
  Já bych, předně bych teda řekl, což jsem dlužen vám ještě odpovědět, že prakticky Pražská burza nemá bezprostřední vliv na vývoj české ekonomiky, zatím, protože se na ni obchoduje jenom několik vlastně nejlikvidnějších titulů zejména. A z hlediska vlastně…

Václav Moravec, moderátor:
Ale jsou to velcí hráči, je tam ČEZ, je tam Telefónica…

 • Milan Šimáček, host:
  Ano. Ano, určitě a tady bych jenom konstatoval, že prakticky, jak už jsem vlastně v úvodu možná řekl, takže prakticky ty tuzemské banky, které jsou třeba i mimo jiné obchodovány také na Pražské burze, tak ty v podstatě nijak významně neinvestovaly, neinvestovaly v zásadě do těch, řekněme, cenných papírů amerických, to znamená, že se to nepromítlo do jejich bilance. Zejména také proto, že ony jsou jaksi regionálně zaměřeny a jsou konzervativní.

Václav Moravec, moderátor:
Rozumím-li správně tedy vašim slovům, tak podíváme-li se na ten velký propad na Pražské burze v souvislosti s tím, jestli k tomu jsou důvody, tak vy to spíš jako náměstek ministra financí vnímáte, že došlo k panice, která je světová?

 • Milan Šimáček, host:
  Určitě. Samozřejmě s tím se naprosto ztotožňuji, došlo k panice, která potom následně způsobila velký výprodej, vlastně nejenom teda na ostatních burzách, ale, tím mám na mysli středoevropských, ale i té pražské, dokonce ta dopadla nejhůře, když odečteme ten dnešní obchodní burzovní den. Ale já bych jenom chtěl právě uvést to, že vlastně z hlediska fundamentu ty korporace, které se obchodují na Pražské burze, si vedou dobře. To znamená, že poměrně zaznamenávají vysoké zisky, výsledky hospodaření jsou velmi dobré, takže z hlediska fundamentu to neopravňuje k takovým významným poklesům, což možná také ukázala ta dnešní situace, která s jednodenním zpožděním, to je můj osobní názor, možná reaguje na snížení klíčové úrokové sazby ve Spojených státech.

Václav Moravec, moderátor:
…tedy centrální banky FED, která snížila klíčovou úrokovou sazbu. Když se teď vrátím k tomu dění na Pražské burze a k počtu individuálních investorů, tedy každého posluchače Radia Impuls, který může vstoupit na Pražskou burzu a uložit tam své peníze, když koupí nějaké akcie. Myslíte, že ty černé dny na Pražské burze mohou přispět k tomu, že se lidé budou o investice do akcií víc zajímat v souvislosti s tím, co se teď píše a nebo naopak, že strach o investice do akcií a ten malý počet individuálních investorů bude pokračovat v Česku?

 • Milan Šimáček, host:
  Na to nemám úplně jednoznačnou odpověď, protože na jednu stranu se zdá, že třeba pro některé investory to může být docela dobrý marketing, protože nyní se vlastně o obchodování s akciemi poměrně významně píše a kdybyste se podívali před některé brokerské domy, tak dneska dokonce zaznamenáte fronty nakupujících. Na druhou stranu si dovedu představit, že některé investory to odradí a jestliže na Pražské burze investuje něco kolem 21 procenta asi plus mínus tuzemských individuálních investorů, no tak může to vést k nějakému poklesu třeba tohoto čísla. Zároveň bych řekl, že to může mít nějaký dopad samozřejmě také na investory třeba do podílových fondů nebo penzijních fondů, ale říkám, to je s velkým otazníkem.

Václav Moravec, moderátor:
Z pohledu náměstka ministra financí, Milana Šimáčka, který je hostem dnešních Impulsů, když se podíváte na počet individuálních investorů na Pražské burze tak, jak je v současnosti, dáváte k tomu znaménko plus nebo mínus? To znamená těch 40-50 tisíc, jak to odhaduje Petr Koblic?

 • Milan Šimáček, host:
  Já myslím, že z tohoto pohledu by Pražská burza si zasloužila určitě mnohem větší vlastně objem investic ze strany individuálních tuzemských investorů, protože porozhlédneme-li se kolem, tak třeba na Varšavské burze je to podstatně vyšší číslo, daleko větší číslo je to potom na těch sousedních burzách, například ve Frankfurtu a dalších evropských burzách a úplně nejvyšší číslo je to na amerických burzách. Tam se dá dokonce říci, že prakticky každý investuje do cenných papírů a každý pochopitelně považuje zprávy o dění na kapitálovém, respektive finančním trhu za poměrně klíčové v podstatě pro jeho osobní nebo rodinné finance.

Václav Moravec, moderátor:
Právě přes Pražskou burzu stát privatizuje své podíly v polostátních firmách. Připomeňme, že část akcií energetické společnosti ČEZ byl privatizován právě v těchto dnech i v tomto roce přes Pražskou burzu, dále jsou tady úvahy o privatizaci Letiště Praha, akciové společnosti, přes burzu. Nemůže kvůli propadům na burzách, včetně pražské, stát na privatizaci tratit? Znovu má slovo ekonom z VŠE v Praze, Tomáš Pavelka:

Privatizace letiště, to se teprve chystá, někdy ke konci roku by měl být znám ten výsledek. Takže to je dlouhé období, to si myslím, že v podstatě žádný vliv. Pokud se týká privatizace ČEZu, zatím prodali přibližně 1,7 procenta. Je jasné, že když ty ceny akcií padají, tak asi by to nebylo vhodné prodávat, počkat si na vyšší cenu. Na druhou stranu ČEZ opět vykupuje svoje akcie, to znamená, to by mohlo zase tu cenu mírně táhnout nahoru.

Václav Moravec, moderátor:
Prozrazuje v rozhovoru pro Radio Impuls ekonom z Vysoké školy ekonomické v Praze, Tomáš Pavelka. Když se náměstek ministra financí, Milan Šimáček, host dnešních Impulsů, podívá na strategii státu, Ministerstva financí, jak dál s privatizacemi, ať už v té pokračující prodeji části akcií ČEZu, ale zároveň i Letiště Praha, v souvislosti s tím, co se děje na burze.  Je to v neprospěch burzy nebo ve prospěch burzy?

 • Milan Šimáček, host:
  Burza je citlivým barometrem, to znamená, reaguje prakticky, někdy to nemusí být okamžitě, ale reaguje na veškeré informace, které jsou spojeny s děním na finančních trzích, s úrokovými sazbami také a samozřejmě s fundamentálními veličinami. Já bych k tomu dodal někdy samozřejmě i také určité psychologické faktory hrají svou roli. Cenné papíry, akcie, by měly být uváděny na burzu v období, kdy zaznamenává svůj růst, protože když se zvyšují indexy, tak pochopitelně potom ten vlastní investor nebo emitent může získat vlastně z té transakce co nejvyšší výnos. Z hlediska státu my budeme v případě ČEZu zvažovat, za jakých nejvýhodnějších podmínek pokračovat, to si myslím, že tak by činil jakýkoliv investor…

Václav Moravec, moderátor:
A teď jsou ty podmínky jaké z pohledu vás jako státu?

 • Milan Šimáček, host:
  Ty podmínky se samozřejmě výrazně změnily. Pamatuji nedávno, kdy ČEZ dosahoval 1400 korun za jednu akcii a to byly podmínky velmi příznivé…

Václav Moravec, moderátor:
Včera například, jen pro úplnost, při tom propadu jedna akcie byla, tuším, za 1100 korun, ale v tuto chvíli, co spolu mluvíme, tak jak jsem zmiňoval, Pražská burza a akcie na Pražské burze dnes posílily vůbec nejsilnějším tempem od podzimu roku 1993. Protože v tom celku, měřeno indexem, přidaly za jeden den 8,4 procenta. Takže v souvislosti s tou ztrátou, která byla v těch uplynulých týdnech, tak se podařilo tu ztrátu dostat pouze, v uvozovkách, na 16 procent. To znamená, že teď pro stát bude ještě výhodné počkat si a pak vstoupit s další částí toho sedmiprocentního balíku akcií na Pražskou burzu?

 • Milan Šimáček, host:
  Samozřejmě dnes došlo k posílení vlastně ceny akcií ČEZu na Pražské burze, dokonce to posílení bylo velmi významné, jak vy jste sám konstatoval, nicméně nelze dovozovat v podstatě z jednoho burzovního obchodního dne, jakým způsobem se bude vyvíjet ta situace v příštích dnech. Já myslím, že umísťování těch cenných papírů v podstatě na Pražskou burzu bude skutečně probíhat podle konkrétní aktuální situace.

Václav Moravec, moderátor:
Když se, pane náměstku, podíváme na tu významnou privatizaci, která vás jako Ministerstvo financí čeká v roce letošním, tedy privatizaci Letiště Praha, pražského ruzyňského letiště, má se o ní jednat v následujících týdnech, může ta situace nestability a výkyvů na Pražské burze vést k tomu, že vy jako Ministerstvo financí budete vládě doporučovat, aby se Letiště Praha privatizovalo přímým prodejem strategickému investorovi?

 • Milan Šimáček, host:
  Předně bych řekl, že o způsobu privatizace Letiště Praha ještě není úplně rozhodnuto, to znamená, že samozřejmě v případě a je to v delším horizontu, než když se tady bavíme třeba v řádech třeba týdnů, mohli bychom se bavit asi v řádech měsíců, kdy je třeba v podstatě Letiště Praha na privatizaci připravit nejprve a potom teprve může následovat ten vlastní prodej nebo respektive ať už teda bude ta forma prodejem přes Pražskou burzu třeba, nějaké části a nebo ať už to bude prodej přímému vlastníkovi, tak teprve v tomto horizontu může k němu teprve dojít a jestliže to bude prodej přes třeba Pražskou burzu, no tak logicky zase musí dojít k správnému načasování.

Václav Moravec, moderátor:
K jaké variantě se kloníte vy osobně jako náměstek ministra financí v tuto chvíli?

 • Milan Šimáček, host:
  Je to můj osobní názor, ale já bych možná preferoval prodej v podstatě části přes Pražskou burzu, protože to má také svoje výhody.

Václav Moravec, moderátor:
To znamená, u Letiště Praha dojít k privatizačnímu mixu? Část akcií dát přímému strategickému partnerovi, pokud se najde a část přes Pražskou burzu?

 • Milan Šimáček, host:
  Ano.

Václav Moravec, moderátor:
A většinu strategickému partnerovi?

 • Milan Šimáček, host:
  Já myslím, že většinu by mohl získat strategický partner a potom nějaká minoritní část by mohla být prodána prostřednictvím burzovního trhu.

Václav Moravec, moderátor:
Může mít propad na burze nějaký vliv na lidi, kteří mají peníze v penzijních fondech? I to je otázka, kterou může většina z nás si teď položit v souvislosti s tím, co se děje. I na tuto otázku odpovídá ekonom Tomáš Pavelka z VŠE v Praze.

Penzijní fondy, tak tady bych chtěl upozornit, že v podstatě žádný dopad negativní by na to neměl být, protože penzijní fondy drží většinou v zajištěných cenných papírech, jako jsou státní dluhopisy, takže tam žádný dopad.

Václav Moravec, moderátor:
Dodává ekonom z VŠE v Praze, Tomáš Pavelka. Předpokládám správně, pane náměstku, že vy byste se pod tento názor podepsal nebo máte jiný?

 • Milan Šimáček, host:
  Já nemám příliš odlišný názor, jen se domnívám, že v podstatě díky tomu, že například úrokové sazby byly zvýšeny, což má bezprostřední vliv obecně na dluhopisy a také i že akcie třeba mohou v nějakém tom krátkodobém horizontu mít určité výkyvy, tak se domnívám akorát, že zisky penzijních fondů to pravděpodobně trochu poznamená, to znamená, budou asi velmi malé.

Václav Moravec, moderátor:
Když se bavíme o penzijních fondech, tak penzijní fondy v rámci toho, jak teď fungují, tak fungují, aby se lidé připojistili a měli vyšší penze, než jim může nabídnout stát. Vy se obecně zabýváte na Ministerstvu financí i tímto problémem, jak odpovíte tu základní otázku, proč jen každý tisící člověk, který v České republice má penzijní připojištění, tak ho používá k tomu původnímu účelu, tedy k pravidelnému příspěvku k důchodu?

 • Milan Šimáček, host:
  Ta má odpověď v tomto směru jako vychází z toho, že penzijní připojištění bylo prakticky nebo je určeno prakticky pro to, aby se jednotliví účastníci tohoto penzijního připojištění v podstatě zajistili na stáří. To znamená, jestliže spoří třeba do penzijního fondu až do dovršení třeba 60. roku života, pak si myslím, že ano, jako mohou v tuto chvíli mít variantu, že si třeba ty peníze, ty finanční prostředky naspořené vyzvednou a měli by je ovšem použít k tomu účelu zajištění se potom na stáří.

Václav Moravec, moderátor:
Což se v České republice neděje zatím.

 • Milan Šimáček, host:
  Jestli se tak neděje, tak si myslím, že by stálo za to samozřejmě a i takové úvahy vedeme, určitým způsobem systém penzijního připojištění upravit.

Václav Moravec, moderátor:
Uvažujete o tom, že by se zrušila svým způsobem státní podpora penzijního připojištění, která dnes funguje? Že byste ji zpřísnili?

 • Milan Šimáček, host:
  Ta státní podpora by mohla být určitým způsobem svázána třeba s tou formou toho spoření, ale na druhou stranu spíše uvažujeme o tom, že by skutečně prostě potom ti účastníci trhu byli zvýhodněni nebo účastníci penzijního připojištění byli zvýhodněni především tak, aby právě ty finanční prostředky použili v podstatě k těm opakovaným měsíčním výplatám toho důchodu. To znamená, bylo by určitým způsobem, nebylo by zvýhodněno ta výplata jednorázová, ale byla by zvýhodněna ta výplata potom měsíční, to znamená, že by od penzijních fondů dostávali pravidelné měsíční částky.

Václav Moravec, moderátor:
Kdy předložíte vládě tuto změnu, už víte?

 • Milan Šimáček, host:
  My jsme určitý návrh zpracovali a ten návrh byl předložen do porady ekonomických ministrů.

Václav Moravec, moderátor:
A do vlády by se mohl dostat tedy kdy?

 • Milan Šimáček, host:
  To zatím nedovedu odhadnout.

Václav Moravec, moderátor:
Říká náměstek ministra financí, Milan Šimáček, který byl hostem dnešních Impulsů. Děkuji za rozhovor a někdy příště na shledanou.

 • Milan Šimáček, host:
  Děkuji za pozvání.


Zdroj: Rádio Impuls, pořad Impulsy Václava Moravce, 24.1.2008, rozhovor

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.