CZ EN

Dvojí zdanění v zemích EU

Aleš CIBULKA, moderátor
--------------------
Jednou zaplacená daň v rámci Evropské unie už vás zbavuje povinnosti přiznat příjem v zemi, kde jste daňovými rezidenty. Tak to je nejčastější chyba, které se dopouštíte vy, kteří podnikáte v zahraničí. Tak vás teď v POKRu raději upozorníme i na ty další.

Pavel VACÍK, daňový poradce
--------------------
Pokud český podnikatel zdaňuje příjmy z Evropské unie, řídí se vedle národních zákonů především smlouvami o zamezení dvojího zdanění, které mezi sebou mají jednotlivé státy uzavřeny. Tyto smlouvy má Česká republika uzavřeny s jednotlivými státy Unie. Navzájem se od sebe liší a neexistuje jediná univerzální smlouva pro celou Unii.

Ing. Stanislav ŠPRINGL, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Podnikatel by měl v každém případě vycházet ze smlouvy, která je uzavřena mezi těmi jednotlivými státy, to znamená, mezi Českou republikou a členským státem Evropské unie a vlastně tu zhodnotit ve vztahu k tomu příjmu, který obdržel. Největšími pochybeními podnikatele může být to, že on špatně vyhodnotí ten příjem, který tam byl v zahraničí zdaněn, že už ho nemusí zdaňovat na straně naší nebo naopak, pokud tam je osvobozen, tak se potom domáhá i osvobození na našem území, což také nemusí být pravda.

Pavel VACÍK, daňový poradce
--------------------
Při placení daně je podstatné určení daňového domicilu. V zemi daňového domicilu má podnikatel celosvětovou daňovou povinnost. Je to tam, kde má bydliště, rodinu, pobývá převážnou část roku. Občanství v tomto případě není rozhodující. Při vlastním výpočtu daně je třeba zjistit, zda příjem vůbec podléhá dani. Například příjmy hospodyň, au-pair dani nepodléhají. Dále podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění s danou zemí určit daňový domicil a metodu vyloučení dvojího zdanění. Například s Polskem a Slovenskem uplatníme metodu prostého zápočtu, to je od české daně lze odečíst na Slovensku zaplacenou daň nebo její část. S Rakouskem nebo Německem uplatníme metodu vynětí s výhradou progrese, to je snížíme základ daně o příjmy z těchto daní se zachováním progrese.

Ing. Stanislav ŠPRINGL, Ministerstvo financí ČR
--------------------
Od ledna letošního roku došlo k významné úpravě z hlediska sazeb pro poplatníky fyzické osoby, tak se to samozřejmě i dotkne té oblasti příjmů ze zahraničí, kde dojde, předpokládáme, ke zjednodušení jak v podávání daňových přiznání, to znamená, jejich obsahu, tak i co se týče toho nižšího zdanění těch jednotlivých příjmů.

Aleš CIBULKA, moderátor
--------------------
Veškeré podrobnosti o dnešním POKRu najdete tak jako vždycky na www.pokrservis.cz . příště si budeme kromě jiného povídat o zázračném výrobku, který učaroval českým hospodyňkám už v padesátých letech minulého století. Řeč bude o remosce. Jak se jí daří v jednadvacátém století?

osoba
--------------------
Na základě úspěchu ve Velké Británii narostl prodej v České republice, protože lidi si začali říkat, no, vlastně když ti Angličani vidí na tom, že je to dobré, tak to musí být dobré.

Aleš CIBULKA, moderátor
--------------------
Ještě jednou připomínám, že pondělí je opravdu posledním dnem podání daňového přiznání k dani z příjmu a také na zaplacení. A propos, také vás někdy napadlo v té záplavě šanonů, smluv a faktur, jak dlouho si to všechno budete muset nechávat? Zjistil jsem to za vás. Povinnost uchovávat úřední záznamy stanovuje zákon o účetnictví a ten říká, že vše, co se týká vedení vašeho účetnictví, musíte uchovávat po dobu pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Ale pozor, daňová přiznání, ta si musíme nechat celý život. Jak vidíte, daňové přiznání je věčné. Tak se mějte hezky a pokud nebudete muset kvůli zaplacení daní prodat televizor, tak se na nás za týden zase podívejte. Mějte se hezky a ať se daří v podnikání.


Zdroj: 27.3.2008, ČT 1, 22:00 POKR

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.