CZ EN

Ministerstvo financí chystá dohodu s ČNB proti sílící koruně

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Ministerstvo financí dokončuje dohodu s Českou národní bankou o společném postupu proti sílící koruně. Na sněmovním rozpočtovém výboru o tom dnes informoval náměstek ministra financí Eduard Janota, který je dalším hostem Stalo se dnes. Pane náměstku, čeho se tedy ta dohoda týká?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak já bych chtěl za prvé říct, že, že ta dohoda není nic nového. O ní se minimálně, minimálně týdny už diskutuje. A ta dohoda v podstatě by měla zajistit spolupráci ministerstva financí a centrální banky z toho pohledu, aby nedocházelo k dalším tlakům na, na posílení koruny. Z oblastí ..., chci říct, že ta dohoda bude nejdříve předmětem jednání nebo závěrečného jednání na úrovni pana ministra financí a pana guvernéra, poté ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Jenom, jenom, kdy to jednání bude?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
To jednání bude, řekněme, příští týden, a poté bude, bude předložen materiál k pro jednání vlády, protože pochopitelně je to záležitost, která, která patří do kompetence, kompetence vlády a centrální banky, a pakliže má jít o shodu, tak musí jít o shodu na této úrovni. Chtěl bych říct, že cílem této dohody je, aby, aby se měnové konverze finančních toků, které souvisí s čerpáním prostředků z evropských fondů, aby probíhaly mimo devizový trh, to je za prvé ...

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Promiňte, pane náměstku, co jsou měnové konverze pro naše posluchače?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
V podstatě převody peněz z eura do, do korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Ano, to znamená tak, aby, když se bude měnit hodně eur, tak aby to neovlivnilo kurz tedy?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, ano, přesně tak. Za druhé, smyslem toho je, smyslem toho je taky, abysme nezavdávali příčiny k dalšímu posilování koruny, například tím, že se bude hovořit, spekulovat o tom, že budeme zajišťovat finanční toky z prostředků z evropských fondů, zase hovořím o těch prostředcích, které budou konvertovány z eura do, do korun.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Takže nebude kryto kurzové riziko, jestli tomu rozumím dobře?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Nebude kryto kurzové riziko, přesně tomu rozumíte. A za třetí, za třetí, pochopitelně, bude-li docházet k privatizacím a k čerpání privatizačních příjmů v eurech, tak tyto příjmy budou za prvé ponechány na účtech ministerstva u centrální banky a za druhé budou konvertovány do korun toliko přes centrální banku a za poslední, pakliže bude vláda a ministerstvo financí čerpat z těchto prostředků, tak v tomto bude, řekněme, postupovat koordinovaně a řekněme, v případě krátkodobé potřeby korunové likvidity bude tato u privatizačních příjmů zajištěna prostřednictvím devizových swotů, to znamená, bude, bude ministerstvo financí realizovat s protistranami takové operace, které jaksi nebudou přispívat k posilování koruny.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Pane náměstku, ...

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Poslední věcí, poslední věcí, kterou chci zmínit, je, že pokud ministerstvo financí bude emitovat dluhopisy denominované v cizí měně, tak, tak tyto emise budou zajištěny proti kurzovému riziku. To je v kostce zhruba základ té, té dohody, ale chci říct, že o tom bylo dost popsáno, dost bylo popsáno zmatečně. Já uvedu příklad, já nevím, dneska z Hospodářských novin snad, kde se píše, že ministerstvo financí nebude, nebo že by se mělo vzdát plánů na vydávání, vydávání dluhopisů v eurech. Čili ta věc je poměrně citlivá. Já chci potvrdit, že na úrovni expertní je ten rámec jasné spolupráce dohodnut s centrální bankou, a poté, co bude, bude definitivně potvrzen dohodou pana ministra financí a guvernéra centrální banky, a poté, co bude projednán ve vládě, tak se uvede neprodleně, neprodleně v život. Takže toto je k tomu asi.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Pojďme se ještě vrátit k tomu krytí kurzového rizika u čerpání peněz z evropských fondů.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ano.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* V překladu to tedy znamená, že Česká republika vyčerpá v korunách řádově o několik desítek miliard méně, pokud se bude kurz eura vyvíjet tak, jak se zatím vyvíjí?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Máte, máte pravdu, máte pravdu. Pochopitelně, jestliže, jestliže se na tento pohled díváme takto, na druhé straně, na druhé straně musíme učinit vše pro to, aby, a to zejména řídící orgány jednotlivých, jednotlivých programů, a to za prvé a za druhé, ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinátor veškerých vztahů, které se týká čerpání evropských fondů ve vztahu k Bruselu, abychom, abychom se maximálně snažili ty evropské prostředky využít. Logicky ta opatření mohou vyústit v to, že fakticky za stejné, za stejný rozsah finančních prostředků se bude realizovat méně projektů, protože my budeme muset zřejmě přehodnotit některé již schválené projekty, protože tyto projekty, které byly schváleny například v roce 2004 při úplně jiném kurzu, v dnešních podmínkách buď jsou určitým problémem pro dokončení některých projektů, anebo existuje i možnost, že na některé projekty jsou vypsány tendery, to znamená výběrová řízení a ti vítězové prostě tyto projekty nechtějí realizovat, protože ten kurz koruny jaksi tu ekonomickou nebo finanční bilanci těchto projektů posunul úplně někam jinam, a to je problém, který, který musíme řešit.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Pojďme zmínit ještě jeden problém. Pokud bude vláda, ministerstvo financí spolu s centrální bankou postupovat proti sílící koruně, nemůže naopak tedy podpořit růst inflace? Protože přeci jen ty zlevněné dovozy právě díky silnější koruně působily opačným směrem ne všechno ostatní.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Vy mne tlačíte záměrně ... pochopitelně jsou v jistém vztahu situace, kdy koruna posiluje a posilování koruny, ano, souhlasím, přispěje ke snižování inflace, ale je otázka, který problém prostě je, je větší a my v dané chvíli, my v dané chvíli v dohodě s národní bankou chceme citlivě řešit problém, problém posilující koruny, která, která extrémně posiluje i v porovnání s jinými, jinými měnami.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
* Ve Stalo se dnes byl náměstek ministra financí Eduard Janota. Děkuju a na slyšenou.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: 2.4.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 21:00 Stalo se dnes

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.