CZ EN

Návrh nových daní

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
Třetí dubnový den má i své ekonomické události, dobrý večer. Po superhrubé mzdě přichází superdaň. Ministr financí Kalousek představil revoluční plán, jak zjednodušit výběr daní v Česku. Daň z příjmů má být dohromady se sociálním pojištěním. Ubylo by i daňových výjimek. Pokud se ministerstvu podaří změny prosadit, měly by začít platit od ledna 2010.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
Největší změny daňového systému od roku 1993, to má být návrh ministerstva financí. Cílem je zjednodušit výběr daní a omezit byrokracii. Sociální pojištění by už neplatil zaměstnavatel, ale zaměstnanec v rámci jediné daně, tu by pak vybíral jediný úřad. Celková výše daní by se ale nezměnila, lidé by i dál státu platili čtyřicet procent svých výdělků.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ať je to co nejjednodušší a ať je to pravdivé. A nikoho nechceme tou změnou "ošidit" o jeho příjem.

Aleš MICHL, analytik, Raiffeisenbank
--------------------
Tak každý nový rok my máme nový daňový zákon, nebo respektive nové návrhy. Já si myslím, že toto je špatná cesta. My potřebujeme mít nové návrhy ve směru úspor na straně výdajů.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
ODS návrh na zjednodušení daní vítá, má ale jisté výhrady.

Michal DOKTOR, člen rozpočtového výboru PS PČR /ODS/
--------------------
Mně na tom samozřejmě vadí fakt, že pan ministr Kalousek zapomněl na vládní koaliční slib, že superdaň, tak jak ji platíme dnes, se pro příští rok sníží o dvě a půl procenta.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
Na současných změnách totiž lidé na dani neušetří. Liší se jen některá čísla na výplatní pásce, částka v kolonce čistá mzda ale zůstane stejná. Opozice s návrhy ministra Kalouska souhlasí částečně, nevadí jí slučování úřadů a chce o něm ještě jednat, slučování daní ale zásadně odmítá. Podle stínového ministra financí je to krok zpátky před rok 1989. A pokud ČSSD vyhraje volby, sloučení daní přehodnotí.

Bohuslav SOBOTKA, stínový ministr financí /ČSSD/
--------------------
Občané, kteří si platí sociální pojištění, by neměli garanci toho, že tyto finanční prostředky nebudou použity na něco jiného.

Jan HREŇO, redaktor
--------------------
Na přetřes se dostanou i daňové výjimky. Lidé jich v současnosti mají šestačtyřicet, firmy pak šedesát osm. Kdyby se alespoň některé z nich podařilo zrušit, polepší si podle ministerstva státní rozpočet až o miliardy korun ročně.

Rozhovor

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* No, a další podrobnosti přináší Peter Chrenko, náměstek ministra financí pro daně, dobrý večer.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Dobrý večer.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Základní změny jsme tedy slyšeli, kdybyste měl třeba lidem, kteří se vás budou ptát, v čem je to nejvíc plus, nebo největší plus těch plánovaných tedy změn, vysvětlit lidem, co hlavně tedy přinesou, je to ono zjednodušení?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Naším hlavním cílem je snížení administrativní zátěže, a to jak pro poplatníky, tak pro daňovou správu. A snížení administrativní zátěže chceme dosáhnout dvěmi způsoby, prvním je maximální zjednodušení daňové legislativy a ten druhý směr je vlastně maximální zjednodušení celkového systému správy a výběru daní a všech odvodů.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Právě ta současná administrativa, tak jak je nastavena, je podle vás největší překážkou toho zjednodušení?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Určitě, pokud se bavíme o vůbec administrativní zátěži, nebavíme se jenom o zátěži daňové, ale bavíme se o tom, jak ten systém dneska funguje a jaké překážky mají poplatníci, aby si mohli splnit svoje daňové povinnosti, takže jednoznačně vidíme cestu zjednodušení stávajícího celého systému.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Takže nemůže se podle vás stát, že alespoň v něčem třeba bude to sloučení naopak proti lidem?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Nevím, v čem by mohlo být proti lidem, protože ...

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Například kdo jim zaručí tedy, že třeba potom bude na tu výplatu důchodů, jak už zaznívají tyto argumenty.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Nevidím důvody, proč by nemělo být na výplaty lidem, nechceme nic jiného jenom zjednodušit systém výběru, to znamená, bude se vybírat de facto stejné množství peněz a jenom chceme změnit systém, jak se ty peníze vybírají, to znamená, chceme ten systém zjednodušit v tom, že budete mít jako poplatník pouze jeden úřad, který bude od vás vybírat jak daně, tak pojištění, to znamená, zmenší se počet formulářů, bude to jedno přiznání, jedna platba na jeden úřad a potom záleží skutečně na státu, na jaký účel vybranou daň nebo pojištění použije.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Pokud vím, to je taky jedním z hlavních argumentů ministerstva financí, že tedy stát na tom právě, co jste teď vyjmenoval, ušetří, už víte kolik, máte takové propočty?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Propočty zatím nemáme, ani jsme je nedělali, protože nám jde o to, abychom tento návrh dali nejdřív k nějaké veřejné diskusi, aby existovala nějaká i politická širší dohoda, jestli vůbec Česká republika má zájem o takovou zásadní reformu celého daňového systému, a pokud se bavíme o tom, kde ty úspory můžou nastat z hlediska zefektivnění správy, tak je to jednoznačně v tom, že dneska máme několik institucí, které se zabývají výběrem, my bychom nabídli to, že bude výběr daní, pojištění, jak sociálního, tak zdravotního, vybírat jedna instituce, to znamená, jednoznačně vidíme úsporu v tom, že bude úspora na lidech, které se budou zabývat výběrem a je to samozřejmě otázka údržby systémů, počítačových systémů, informačních systémů, které s tím souvisí.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Já se ptám i proto, že zaznívají různé informace, kolik vlastně stojí stát to, když vybere na daních třeba stovku. Slyšela jsem o informaci dvě koruny osmdesát, což vy jste, pokud vím, na dnešní tiskové konferenci popřeli, říká se, že v přepočtu třeba v Americe to vychází jenom na padesát haléřů, takže máte tedy vůbec takové přesné informace, kolik vydá stát za to, když vybere na daních stovku a kolik by to potom tedy mohlo být eventuelně?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Já nedokážu teď komentovat konkrétní čísla, to je jedna věc, druhá, je těžký srovnávat mezi jednotlivými státy, protože ta metodologie může být taky rozdílná, takže Česká republika dneska nemá žádnou srovnatelnou metodologii, kolik nás dneska stojí výběr, tam je nutné podotknout to, že ten, ta současná správa je drahá nejenom pro daňovou správu, ale rovněž tak pro poplatníky, protože to jsou ty vlastně vynucené, vyvolané náklady, které ten poplatník má právě z toho důvodu, že má několik institucí, kterým vlastně musí plnit své povinnosti, a několik legislativ vlastně, druhů daní, druhů odvodů, které musí plnit a musí na to používat skutečně často hodně, hodně času a energie a peněz, aby všechny ty, ty závazky splnil.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Vím, že ta další otázka je spíš víc politická a asi by spíš byla na vašeho pana ministra, přesto se zeptám, bude se tedy ta daňová změna vyjednávat i s opozicí, protože tam zaznívaly určité výhrady?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Samozřejmě, každá zásadní reforma, jako je ta navrhovaná, by měla být předložena veřejné diskusi, a to jsme vlastně dneska učinili, my jsme předložili ten celý vlastně systém nový, který by měl fungovat, veřejné diskusi a materiály byly zaslány všem politickým klubům ve sněmovně i v Senátu, takže očekává se, že nejbližší tři měsíce bude intenzivně probíhat veřejná diskuse a politická diskuse, aby se našel konsensus.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Je už teď něco, co víte, že z tohohle nejste nebo naopak jste ochotni ustoupit?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Zatím je těžký skutečně z něčeho ustupovat, protože ten materiál byl vlastně prezentován dneska, takže skutečně očekáváme tři měsíce diskusí, možností vylepšení, protože my se samozřejmě jako ministerstvo nebráníme dalším námětům na vylepšení, my jsme prezentovali nějakou představu, je to skutečně koncepce a očekáváme hodně podnětů, které bychom potom zakomponovali do finálního předloženého návrhu do legislativního procesu.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Když se právě ještě k těm změnám tedy vrátíme konkrétněji, například chcete rušit některé odečitatelné položky, které a proč?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
V současnosti nepřipravujeme konkrétní návrh, co jsme udělali, jsme vlastně udělali celkový seznam takových výjimek a odečitatelných položek, ty jsme v podstatě taky předložili k veřejné diskusi a na základě výsledků diskuse připravíme konkrétní návrh, které z těch výjimek doporučíme ponechat v legislativě, konkrétně v daních z příjmů a ten okruh, kde určitě budeme uvažovat o ponechání, bude záviset taky od strategie vlastně vlády, co chce vláda podporovat, jednoznačně tam zaznívá otázka financování důchodové reformy, financování rodiny, to znamená zabezpečení rodiny s dětmi, financování vědy a výzkumu, financování vzdělání a podobně, to znamená všech těch priorit vlády.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Řekněte ještě na závěr, jestli uvažujete do budoucna, že byste do té jednotné daně mohli zahrnout i zdravotní pojištění?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Pokud jednotnou daní myslíte sjednocení daní a sociálního pojištění, tak o tom neuvažujeme, technicky by to samozřejmě bylo možné, ale jelikož zdravotní pojištění není příjmem státního rozpočtu, takovou úvahu nemáme, dokážeme v rámci té nové moderní instituce, která by se zabývala výběrem, bychom samozřejmě dokázali nabídnout zdravotním pojišťovnám, že pro zdravotní pojišťovny budeme zdravotní pojištění vybírat efektivně, levně, ale nepočítáme s tím, že by byla součástí té jednotné daně.

Petra KRMELOVÁ, moderátorka
--------------------
* Já vám děkuji za vysvětlení, na shledanou.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí pro daně
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: ČT 24, 3.4.2008, 20:04, pořad: Ekonomika

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.