CZ EN

Nejnovější hospodářská analýza České republiky

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
Renomovaní zahraniční odborníci to dnes v Praze řekli jasně: "Přestaňte si u vás v Česku pohrávat s daňovými sazbami a místo toho se hlavně pusťte do reformy penzí a zdravotnictví." To je jedna z těch hlavních věcí. Svou nejnovější hospodářskou analýzu dnes OECD, tedy prestižní Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj představila na úřadu vlády. Generální tajemník Ángel Gurría se pak vypravil i na Hrad za Václavem Klausem. Náš reportér Tomáš Medek, který byl dnes zahraničním expertům v patách, dodává: "Jejich nynější hodnocení je přece jen o něco příznivější než ta předešlá."

Tomáš MEDEK; redaktor
--------------------
* Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je k Česku tento rok o něco méně kritická než v dřívějších letech. Vývoj naší ekonomiky je podle OECD příznivý a reformní kroky vlády jdou správným směrem. Česko tak má podle generálního tajemníka OECD Ángela Gurríi šanci do deseti let dohnat eurozónu v tvorbě hrubého domácího produktu na obyvatele.

Ángel GURRÍA; generální tajemník OECD
--------------------
Naše zpráva předpovídá České republice na letošní rok ekonomický růst okolo čtyř a půl procenta. Globální krize na finančních trzích zatím vaši ekonomiku neovlivnila. Výhled na další roky je velmi pozitivní. Aby si Česká republika udržela podobné tempo růstu i v budoucnu, musí přistoupit k dalším reformám. Česko by také mělo být více ambiciózní ve snižování rozpočtových deficitů.

Tomáš MEDEK; redaktor
--------------------
* Vláda by měla také podle zprávy kvůli stárnutí společnosti reformovat důchodový a zdravotnický systém. Je třeba také zvýšit věk pro odchod do důchodu. Za hlavní problém OECD označuje právě stárnoucí společnost, ve které bude málo lidí v produktivním věku.

Ángel GURRÍA; generální tajemník OECD
--------------------
Vláda musí obyvatele k práci více motivovat, a to zlepšením podmínek na trhu práce. Toho by Česká republika měla dosáhnout větším využitím zkrácených pracovních úvazků, měla by také více podporovat ženy, aby šly pracovat, a zároveň dát více peněz do předškolní péče. Je třeba také motivovat starší skupiny obyvatel k práci. To vše by mělo zpomalit dopady stárnutí populace.

Tomáš MEDEK; redaktor
--------------------
* Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj je třeba zavést víc konkurence ve zdravotnictví, větší spoluúčast pacientů, ale také zefektivnit trh práce možností jednoduššího propuštění pracovníků ze zaměstnání. Úplnou liberalizaci nájemného OECD doporučuje kvůli tomu, aby bylo ubytování v podnájmu dostupnější a lidé tak měli větší možnost stěhovat se za prací. Podle premiéra Mirka Topolánka zpráva vyzývá ke stejným reformám jako vláda.

Mirek TOPOLÁNEK; premiér /ODS/
--------------------
Zpráva OECD o ekonomickém přehledu České republiky poměrně přesně popisuje naši situaci a představuje vítaný pohled, nezávislý pohled na českou ekonomickou realitu. Zároveň musím důrazně popřít, že by lidé z OECD, kteří vypracovali tuto zprávu, byli mými externími poradci, to byl samozřejmě žert. Ale závěry a doporučení se na tolik ztotožňují, anebo shodují s mými názory a s názory vlády, že by toto podezření snadno mohlo vzniknout.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Teď velvyslanec Česka při OECD Karel Dyba. Dobrý podvečer.

Karel DYBA; velvyslanec Česka při OECD
--------------------
Dobrý večer.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Pane Dybo, vy české poměry znáte určitě líp než samotní experti OECD. Podle vás, co z těch doporučení by se dalo nejvýrazněji podtrhnout?

Karel DYBA; velvyslanec Česka při OECD
--------------------
A tak já jsem poslouchal, jak jste to tam vyjmenovali, tak samozřejmě, a to je celá řada doporučení. Já myslím, že velice zajímavé, dobré a důležité jsou všechna doporučení, která se týkají udržitelnosti financí v dlouhodobém rámci, velmi důležitá je taky otázka, která s tím souvisí, stárnutí populace a že s tím je třeba dělat už něco dnes, i když krátkodobě to samozřejmě je ještě udržitelné bez těch reforem, ale když se dnes něco neudělá, rychle něco neudělá zásadního v oblasti penzí, tak samozřejmě generace, která přijde po nás, bude na holičkách.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Víte, ale to už od politiků slýcháme hodně dlouho. Doporučení jsou jedna věc.

Karel DYBA; velvyslanec Česka při OECD
--------------------
Ano.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Jak jsme slyšeli, Mirek Topolánek dává OECD skoro ve všem zapravdu, jenže sám víte už z dob, kdy jste seděl v české vládě, že domluva politiků je věc druhá. Je to tedy vůbec reálné ty hlavní věci?

Karel DYBA; velvyslanec Česka při OECD
--------------------
Tak, podívejte se. Ta doporučení některá z nich dělala OECD již dříve tak, tentokrát se některá z nich opakují, zejména ta, která se týkají financí, která se týkají trhu práce, tentokrát jde o to, že co vláda dělá, co ty kroky teď se udělaly, je, řekněme, v určitější politické situaci, tak OECD říká: "Jdou správným směrem a je v tom třeba pokračovat." Tak tentokrát se skutečně některé z těch reforem podařilo a daří uskutečňovat. To já myslím, že taky klíčová zpráva, kterou OECD tady nechává: "Jdete správným směrem, ale pokračujte, je to stále málo. V prostředí světové konkurence, v prostředí globalizace, v prostředí velmi otevřené ekonomiky, jako je Česka."

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Je to pořád stále málo. Potvrzuje i velvyslanec Česka při OECD Karel Dyba. Děkuju a na slyšenou.

Karel DYBA; velvyslanec Česka při OECD
--------------------
Na slyšenou.

 

Rozhovor s ministrem financí

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Teď další názor. Ministr financí Miroslav Kalousek z KDU-ČSL. Dobrý večer i vám, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK; ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já těžko mohu říct další názor, protože musím říct, že souhlasím s panem velvyslancem, souhlasím i s tím přehledem. Dnes jsem ho mohl osobně s panem Gurríou poměrně dlouze probírat. Ten přehled opravdu míří na ta nejslabší místa českých veřejných financí. Mě potěšuje, že říká: "Nehandrkujte se o jedno procento té či oné sazby." V tom ten problém netkví, já si to myslím také. Ten problém tkví s reformami, které souvisí se stárnutím populace, což je nejenom penzijní reforma, kterou zmiňoval pan velvyslanec, ale samozřejmě také reforma zdravotnictví, protože tak, jak populace stárne, tak nejnákladnější léky na zdravotnictví jsou ta léta poslední, mají-li být důstojná a my chceme, aby byla důstojná. Takže obě dvě tyhle odvětví si vyžadují zásadní reformy s větší mírou spoluúčasti.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* No, vidíte. Říkáte zdravotnictví. Padlo tam dnes také slovo nebo spojení spoluúčast ve zdravotnictví od zahraničních expertů. No, ale vždyť i třeba u těch regulačních poplatků teď někteří koaliční politici takříkajíc berou zpátečku a věc má na stole i Ústavní soud.

Miroslav KALOUSEK; ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano, a já to nepokládám za šťastné, protože pokud začneme brát zpátečku i v takovéto symbolické marginály, jako je třicetikorunový poplatek, těžko najdeme odvahu prosadit mnohem zásadnější věci. A ty důsledky totiž budou asociální. To, jestliže teď budeme couvat od třicetikorunových poplatků, nejsme sociální, naopak jsme asociální, protože pro budoucí generaci připravujeme mnohem tíživější podmínky a jakákoliv politická reprezentace pak bude muset se stáhnout k mnohem tvrdším opatřením, pokud bude chtít stabilizovat systémy veřejných rozpočtů.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Víte, doufám, že vás neurazím, když řeknu, že jste zkušený politický harcovník. Jste v politice už hodně dlouho. Třeba o té penzijní reformě, o té se přece mluví už léta. Nevyvolává třeba ta dnešní zmínka u vás až, řekněme, hořký úsměv? Kde je teď jistota, že se konečně něco pohne.

Miroslav KALOUSEK; ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Vyvolává ve mně hořký úsměv. Teď je ve sněmovně návrh zákona, nad kterým, na kterém jsme se domluvili už v roce 2005 všechny čtyři politické strany, včetně komunistů. Pan Paroubek z toho couvl a jeho poslední vyjádření bohužel nedávají šanci, že by se k tomu dále připojil, to znamená, to, na čem jsme všichni domluveni už čtyři roky, je teď předkládáno do sněmovny. Já pevně doufám, že to bude schváleno, a to jsou, prosím pěkně, jenom parametrické změny, který mají stabilizovat stávající systém. Ty systémové změny přijdou až ve druhém kole, ale je naší povinností to alespoň zkusit. Já opravdu nejsem schopen předvídat, do jaké míry ten pokus bude úspěšný, kolik bude v parlamentu těch odpovědných, ale zkusit to musíme. To je naše sociální odpovědnost, a to je naše povinnost.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* No, výhledy Česka prý v tomhle ohledu nepatří k nejlepším, ba jsme nejhorší na světě, dnes padlo.

Miroslav KALOUSEK; ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Právě proto nesmíme otálet a musíme to zkusit.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Veřejné výdaje. Také žádné velké nadšení.

Miroslav KALOUSEK; ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem zaznamenal v tom přehledu i v tom, i v tom komentáři poměrně výraznou pochvalu samozřejmě s tím, co tam patří. Mohlo by se dělat více. Já připomenu to, co přímo padlo na té tiskové konferenci, dodržování výdajových limitů. Ty jsme zavedli do právního řádu v roce 2004 a následující tři roky vláda, byť to byl zákon, ty výdajové limity porušovala. Kdyby dodržovala zákon, který sama navrhla, tak jsme měli dnes státní rozpočet v podstatě vyrovnaný. Vláda Mirka Topolánka je první vládou, která i ten zákon dodržuje a který na rok 2008 navrhl státní rozpočet v rámci těchto limitů a v pondělí vláda schválila limity do roku 2010 a neuhnula ze zákona a ze svého závazku ani o korunu, což právě předcházející vlády překračovaly každý rok o desítky miliard.

Vít DVOŘÁK; moderátor
--------------------
* Ministr financí Miroslav Kalousek. Děkuju za váš komentář. Hezký večer.

Miroslav KALOUSEK; ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Hezký večer.

 


Zdroj: 24.4.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.