CZ EN

Oldřich Dědek - v pořadu ČT1: Otázky Václava Moravce II.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Slovensko se stane v pořadí šestnáctou zemí evropské sedmadvacítky, ve které se začne platit jednotnou evropskou měnou, tedy eurem. Kolikátá v pořadí bude Česká republika, se neví a zřejmě dlouho vědět nebude. Ministr financí Miroslav Kalousek odhaduje, že česká vláda v letošním roce termín přijetí eura nestanoví. Podle Evropské komise navíc Česko nesplňuje potřebné podmínky, například kritérium cenové stability a směnného kurzu.

Slovensko už na cestě k přijetí eura, obrazně řečeno, dobíhá do cílové rovinky. Evropská komise i Evropská centrální banka v polovině týdne doporučily přijetí eura na Slovensku k 1. lednu příštího roku. Padly tím dvě z posledních tří překážek vstupu Slovenska do eurozóny. K definitivnímu přijetí eura tak zemi chybí už jen souhlas členských států Evropské unie.

Joaquín ALMUNIA; eurokomisař pro hospodářské a měnové otázky /7. 5. 2008/
--------------------
Měli jsme pochybnosti, zda Slovensko splní inflační kritéria, zejména zda je udrží. Jsme rádi, že výsledek je pozitivní.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Jednotnou evropskou měnou se má na Slovensku začít platit už od 1. ledna příštího roku.

Robert FICO; slovenský premiér /7. 5. 2008/
--------------------
Eura se není třeba bát, je třeba mít před ním samozřejmě respekt a je třeba ho chápat jako obrovskou šanci a příležitost.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Slovenský premiér Robert Fico ještě musí přesvědčit obyvatele. Průzkumy mluví jasně: čím se termín zavedení eura blíží, tím víc se ho Slováci bojí. Vylepšit image euru má masivní kampaň.

; analytik /7. 5. 2008/
--------------------
Musí především Slováky přesvědčit o tom, proč by měli to zavedení eura chápat nebo vnímat pozitivně.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Padesát šest procent Slováků dnes vnímá euro jako nevýhodu. Největší strašák hlavně pro lidi s nižším vzděláním, sociálně slabší a seniory je zdražování.

obyvatelka Bratislavy /7. 5. 2008/
--------------------
Teď šly ceny hodně nahoru, potom půjdou ceny nahoru a obávám se, že důchod až tak hodně nahoru nepůjde.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Důchodci mají sehrát při přechodu měny důležitou úlohu - vláda je chce vyškolit a vyslat do obchodů kontrolovat pohyby cen.

Kamil VAJNORSKÝ; předseda, Jednota důchodců Slovenska /7. 5. 2008/
--------------------
Naši senioři budou dělat takové sběratele těch údajů.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Ficův kabinet nechce u voličů padnout do nemilosti, je proto připravený ceny regulovat. Jejich nárůst by se za jistých okolností mohl stát na Slovensku i trestným činem. Pro sociálně slabší má v případě potřeby sloužit i speciální fond. Kolik vláda odložila na horší časy, však prozradit nechce.

Teď je důležité, jaký konečný kurz slovenské koruny k euru Bratislava vybojuje. Právě tento kurz určí, kolik budou Slováci vydělávat a jaké budou ceny. Závěrečnými hosty Otázek jsou dva vládní zmocněnci pro zavedení eura. Slovenský Igor Barát, který je v Bratislavě. Přeji vám hezký dobrý den do hlavního slovenského města z Prahy. Dobrý den.

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Pěkné odpoledne z Bratislavy všem divákům ČT 24 i vám, pánové, do studia.

 

Rozhovor

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
A v pražském studiu je pak český vládní zmocněnec pro zavedení eura Oldřich Dědek. Vítejte v Otázkách po čase. Dobrý den.

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Dobré odpoledne. Rád bych také pozdravil kolegu v Bratislavě.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
A hned kolega v Bratislavě Igor Barát dostane první otázku. Jak jsem zmiňoval v úvodu, některé země by mohly ještě říci ne vstupu Slovenska do eurozóny. Připouštíte možnost, že by se tak mohlo stát a že byste zaklopýtli v závěru?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Když bychom chtěli být důsledně teoretičtí, takovouto možnost musíme připustit, protože pravidla ji připouštějí. Na druhé straně, když se chceme držet praktické roviny, tak to můžeme s klidem vyloučit z jednoduchého důvodu, bylo jasně definováno, že vstup kterékoliv země do eurozóny je postavený na ekonomických kritériích. Vícekrát bylo zdůrazněno, že jiná než ekonomické kritérium neexistují. To, že jsme ekonomická kritéria splnili, řekla Evropská komise ve středu. To znamená, v této chvíli už žádná členská země Evropské unie nemá reálný důvod vetovat náš vstup. Takže, z tohoto hlediska jsme úplně klidní a neumím si představit, jaký důvod by mohl být k tomu, aby jakákoliv země Evropské unie, její lídr řekl ne Slovensku, co se týče jeho vstupu do eurozóny.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Například ten důvod, že eurozóna chce mít nižší inflaci a že v případě, že vstoupíte vy a budete mít vyšší inflaci, tak můžete zkazit eurozónský průměr, mohu-li si dovolit toto sousloví.

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Je to velmi spekulativní úvaha, ale zase se vrátím k tomu, co jsem řekl. To, jestli budeme schopni udržitelně mít nízkou cenovou úroveň nebo jinak řečeno nízkou inflaci, na tuto otázku už odpověděla Evropská komise, její experti v konvergenční zprávě. To znamená i tyto obavy už by nemohly být postavené na žádném relevantním dokladu, na relevantním dokumentu, protože ta konvergenční zpráva říká, že riziko prudkého nárůstu cen na Slovensku neexistuje.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Už jsem o tom, Igore Baráte, mluvil. Jedním z problémů při vstupu jakékoliv země do eurozóny je zdražení a zvýšení inflace. Podle jednoho z oficiálních propočtů při vstupu třinácti zemí do eurozóny se ceny v důsledku zavedení eura po vyloučení ostatních vlivů zvýšily, a to o desetinu až tři desetiny procenta. S jakými čísly pracujete vy jako vládní zmocněnec na Slovensku? O jakou inflaci, o výši inflace půjde při zavádění eura?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Ty odhady a analýzy jsou různé, ale shodnou se s tím, co jste vy citoval v těch původních zemích eurozóny, to znamená určitě vliv zavedení eura na Slovensku, vliv na růst cen nepřesáhne řádově desetiny procentního bodu, to znamená někde mezi dvěma, maximálně třema desetinami procentního bodu, určitě to nebude na Slovensku víc.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Vy byste tedy o půlprocentním bodu mluvil jako o mezní hranici, jaký bude mít vliv zavedení eura na ceny na Slovensku? Půl procenta.

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
V tuto chvíli se to ukazuje jako ta mezní hranice. Samozřejmě na základě té sumy informací, které máme. A je třeba striktně zdůraznit, že hovoříme jen o samotném vlivu zavedení eura, nehovoříme o dalších vlivech, jako jsou globální růst cen surovin, vývoj cen potravin na světových trzích a tak dále. Jestliže mluvíme o euru, opravdu se pohybujeme maximálně někde do půl procentního bodu.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Česká republika, Oldřichu Dědku, sice nemá stanovený termín přijetí eura, ale pracujete i s těmi technikáliemi a technickými analýzami. S jakým číslem se počítá v České republice v případě, že by se zavádělo euro, tak čistě vliv zavedení eura na inflaci v zemi? Také kolem půl procenta?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já se domnívám, že ty zkušenosti jsou celkem obecné, že ten dopad v České republice by byl obdobný. Doposud jsem ovšem neviděl nějakou důkladnější analýzu, která by se tímto problémem zabývala.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Jsou ty inflační obavy největšími obavami z pohledu české strany, které se týkají vstupu země do eurozóny?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Co já sleduji tu argumentaci, tak skutečně ta inflace se mi zdá jako klíčový problém. Jednak je to problém jednorázového, skokovitého nárůstu zvýšení cen, ale ten, jak se ukazuje, ten bude celkem zanedbatelný. U nás ta diskuse je spíše vedena o tom, zda po vstupu do eurozóny a po ztrátě kurzu a nemožnosti snižovat inflaci pomocí posilování kurzu, zda ta inflaci výrazně neposkočí, to bych viděl jako základní argument, který se často diskutuje v naší ekonomice.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Guvernér Národní banky Slovenska Ivan Šramko v rozhovoru pro týdeník Ekonom z tohoto týdne říká, že euro přinese Slovensku stabilitu a teď následuje citát: "Euro je pevné, je to silná měna, která se bude chovat stabilněji i v problémových časech. To je důležité hlavně v dnešní době, kdy vývoj světové ekonomiky je velmi ohrožen krizí na kapitálovém trhu." Prohlásil v rozhovoru pro týdeník Ekonom guvernér Národní banky Slovenska Ivan Šramko. Oldřichu Dědku, vy nemáte obavy, že se Česko a České republice může v budoucnu vymstít to, že teď na vzestupu nebo v nejvyšší fázi ekonomického cyklu zavedení eura odkládáme a může se stát, že zavádět euro v horších časech může znamenat vyšší náklady?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Ono se to velmi těžko časuje. Ty plány mohou být úspěšné v tom smyslu, že zapadnou do vhodného prostředí anebo neúspěšné. Proto si myslím, že klíčové je to politické rozhodnutí, aby zde byl jasně stanovený termín a od toho se ty plány odvíjely ...

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Ale to Česká republika nemá.

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
To zatím nemá, takže bohužel jsme trošku nyní vystaveni trošku větší nejistotě. To Slovensko ten problém už má vyřešený a ...

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Je to chyba z vašeho pohledu jako vládního zmocněnce, že Česká republika nemá ten termín? Což je politické rozhodnutí, je to politické rozhodnutí vlády.

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já se na to dívám, že euro je klasický byznysprojekt, který řeší své, kterých se řeší celé desítky v podnikové sféře a bez jasně stanoveného data, bez jasně stanoveného scénáře každý takový projekt je na vodě a pokulhává. Proto i z toho pohledu a z pohledu tedy vládního koordinátora zavedení eura ten termín je určitě důležitý.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Pracuje se vám tedy špatně jako vládnímu koordinátorovi v České republice, když ani nevíte jako manažer, k jakému roku se bude v Čechách zavádět euro. Je to tak?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Myslím si, že v těchto, v těchto nejbližších letech tomu tak není. Vláda dala zelenou plnění plánu, plnění úkolů národního plánu a je, zde se ukazuje, že celá řada úkolů může být rozpracována i bez pevného termínu stanovení data. Později ovšem, tak jak ten čas dál bude plynout, tak již ty úkoly budou mnohem těsněji vázány na nějaký konkrétní termín.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Obracím se znovu do Bratislavy na vládního zmocněnce, slovenského vládního zmocněnce pro zavádění eura Igora Baráta. Když se podíváte na výhodnost přijímání eura v dané zemi, když Slovensko je teď na ekonomickém vzestupu, je to jeden z hlavních důvodů, je-li země a má-li silný hospodářský růst, tak to je pro zemi výhodné zavést euro?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Je to určitě jeden z faktorů, který sehrává svou roli. Ale je třeba říci, že tento proces, jak i pan Dědek před chvílí řekl, je takový dost komplexně rozsáhlý projekt. Na Slovensku padlo politické rozhodnutí o tom, že vstoupíme do eurozóny roku 2009 už v roce 2004, to znamená vlastně pět let před stanoveným termínem toto rozhodnutí padlo, kdy jistě byly nějaké predikce, nějaké vize ekonomického vývoje Slovenska, ale nikdo nemohl vědět úplně přesně, že v roce 2008 bude Slovensko takříkajíc na vrcholu svého ekonomického růstu. Takže, samozřejmě svoji roli to sehrává, ale možná, co je významnější, tento ekonomický růst pomohl Slovensku možná lehčeji splnit kritéria, možná nám pomohl k tomu, že jsme ta kritéria splnili ne těsně, ale splnili jsme je, každé jedno s opravdu přesvědčivou rezervou. Takže, ten růst a ta ekonomická výkonnost možná v tomto sehrála větší úlohu než, že by přímo ovlivňovala ten termín.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Česká republika měla termín rok 2010. Vy jste si na rozdíl od České republiky jako Slováci plnili své domácí úkoly, proto vstoupíte do eurozóny k 1. lednu příštího roku. V jakém přepočtu slovenské koruny vůči euru bude Slovensko vstupovat do eurozóny, to se dozvíme na začátku července. Podle slovenských ekonomů, Igore Baráte, by ten konverzní kurz mohl být kolem třiceti dvou korun a čtyřiceti haléřů za euro. Ten odhad vy považujete za A za optimistický, realistický nebo pesimistický?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
No, já bohužel musím odpovědět za D. Bylo by velmi nezodpovědné jakkoliv komentovat konverzní kurz až do 8. července, kdy ho Rada Evropské unie stanoví. Opravdu mě pochopte, na toto téma nebudu spekulovat. Bylo by to nezodpovědné.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Slovensko je, jak jsem říkal, na cílové rovince v zavádění eura. Pokud byste měl jako vládní zmocněnec pro euro popsat v současnosti vaše největší obavy, které by to byly?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Obavy nemám žádné, protože ze zkušeností předcházejících patnácti zemí víme, že každá jedna země, která do eurozóny vstupovala, euro zavedla v podstatě hladce a bez problémů. Takže, nevidím ani na Slovensku, aby byl důvod k obavám. Můžeme hovořit možná, to je takové moderní slovo dneska, o výzvách nebo nejtěžších úlohách a k nim určitě patří dobrá, kvalitní informační kampaň, to, co, o čem se hovořilo i v té reportáži, která předcházela naší debatě. Takže, opravdu abychom našli vhodný způsob a abychom všechny obyvatele na Slovensku informovali přiměřenou formou, včas, abychom vytvořili klidnou atmosféru. Je třeba zdůraznit, že naším cílem není dělat nějakou propagandistickou kampaň, přesvědčovat veřejnost, aby se na euro těšila, i když samozřejmě snažíme se zohledňovat i takovéto zadání, ale naším primárním mandátem nebo tou hlavní úlohou, kterou plníme, je věcně, fakticky, správně, jasně a srozumitelně všechny informovat o těch hlavních souvislostech, které s přechodem na euro na Slovensko souvisí.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Český vládní zmocněnec pro euro Oldřich Dědek už řekl, že z pohledu manažera není šťastné, když není termín přijímání eura. V České republice se má o plnění národního plánu na vstup do eurozóny jednat na podzim. Ministr financí Miroslav Kalousek podle svých slov ale nečeká, že letos padne datum pro vstup Česka do eurozóny a následuje citát Kalouskových slov. Tady jsou: "Já se netajím tím, že kdyby bylo po mém, tak směřuji k roku 2012, ale současně respektuji, že na druhé straně stojí celá řada jiných argumentů. Nemyslím si, že termín bude stanoven letos na podzim, ani v průběhu českého předsednictví v Evropské unii. Bude to prostě poté, až si budeme jisti, že reformy, které musíme provést, získají svoji podporu." To jsou slova ministra financí z KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Miroslav Kalousek říká zaobaleně to, že není dostatečná politická vůle ten termín pro přijetí eura stanovit ani do poloviny roku 2009. Kde vidíte, Oldřichu Dědku, jako mezní hranici toho neustálého odkládání, byť na straně jedné vy máte za úkol připravovat Českou republiku na přijetí eura, ale přitom stanovení termínu, od toho se pak odvíjejí další dva, až tři roky toho, než země skutečně do eurozóny vstoupí. Kde vidíte tu mezní hranici stanovení termínu?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak já si myslím, že zatím je určitý prostor pro ta slova, že nejprve je potřeba provést zásadní ekonomické reformy a potom se budeme bavit o termínu. Já věřím, že ty ekonomické reformy se podaří prosadit a potom již vlastně nebude nějaký pádný důvod již o tom termínu dále neuvažovat.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Ale pro vás je překvapením to, že Miroslav Kalousek říká, že ani do června roku 2009, za rok, až se tady sejdeme, že stále ještě nebude ten termín?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že ministr Kalousek ví, jaká je politická situace ve vládě. Já také se domnívám, že pokud by euro mělo být zavedeno, tak musí to být priorita vlády, ta vláda musí se za to euro postavit a přesvědčit, přesvědčovat občany, že to je velmi výhodná věc pro naši republiku.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Pochopil jsem správně, že z toho, co vy jako vládní zmocněnec o tom víte a pohybujete se v politickém prostředí a jste svým způsobem, jste obětí onoho politického prostředí, tak až příští vláda si asi stanoví, to znamená po červnových volbách v roce 2010, nebudou-li předčasné, tak si stanoví euro jako jeden z cílů.

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak to je čistě politická otázka. Já vycházím ...

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Vy s tím počítáte, vy s tím pracujete.

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já vycházím z toho faktu, že vláda v dubnu schválila materiál, kde dala zelenou plnění určitých technických úkolů při přípravě na zavedení eura. To je pro mě zásadní směrnice, která mně v současnosti nekomplikuje nějak výrazně práce. Nicméně si myslím, že během několika příštích let už by to politické rozhodnutí mělo padnout, ať v tom smyslu, že skutečně si na euro počkáme ještě delší dobu, anebo se na něj začneme seriózně připravovat.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Pokud by měl Igor Barát ze slovenského pohledu zmínit, jaký je poměr výhod a nevýhod přijímání eura v případě Slovenska, protože v Čechách není politická vůle, protože se tvrdí, že nevýhody přijetí eura Českem zatím převažují nad výhodami, procentuální poměr, popřípadě popis těch největších výhod, jak by váš popis zněl?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Jestli dovolíte, já se nemohu vyhnout jednou větou okomentovat to, o čem jste hovořili před chvílí, a to je optimální termín pro Českou republiku. Samozřejmě bez toho, abych jakkoliv zasahoval nebo komentoval rozhodnutí politických institucí České republiky. Jediné, co chci říci, je to, že je třeba si uvědomit, že samotný proces trvá minimálně tři roky, to znamená národní měna nejméně dva roky musí být zafixovaná v režime výměnných kurzů a potom je třeba minimálně půl roku až rok na všechny ty politické procedury a na přípravné práce. To znamená, když by měl platit například v České republice rok 2012, tak v prvním půlroku 2009 by koruna měla být zafixovaná v režimu ERM II. To jen na okraj toho, že ta procedura je dlouhá a každý stát potřebuje aspoň tři roky dopředu toto rozhodnutí udělat. Vrátím se k vaší otázce o výhodách a nevýhodách. Těžko procentuálně vyjádřit, nakolik procent je euro výhodné, nakolik je nevýhodné. Slovensko je velmi malá ekonomika, je velmi otevřená, je existenčně závislá na obchodu a je velmi proexportně orientovaná ekonomika. To znamená, zavedení eura z pohledu odstranění kurzového rizika, odbourání transakčních nákladů, konverzních poplatků, z hlediska jednoduššího finančního plánování a tak dále i z hlediska atraktivnosti pro zahraniční investice jednoznačně euro obrovským přínosem. Na straně nevýhod můžeme zmínit samozřejmě relativně vysoké jednorázové náklady, můžeme hovořit o jistém, i když ne velkém, přínosu do růstu inflace, o tom jsme se už bavili. Ale kdybych měl udělat svůj soukromý odhad, tak poměr výhod a nevýhod je možná sedmdesát pět ku dvacet pět, možná dokonce osmdesát ku dvaceti v případě Slovenské republiky, protože pro každý stát je tento poměr specifický.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Dovolte teď na vás poslední otázku, protože vývozcům vadí euro na Slovensku, to napsaly v pátek Hospodářské noviny. Českým exportérům přidělává starosti to, že Slováci zavedou euro dřív než Češi a následuje citát slov šéfa vnějších vztahů mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Radka Špicara. Tady jsou: "Již dnes pro nás znamená posílení kurzu koruny vůči euru o jednu korunu ztrátu přibližně jedné miliardy českých korun. Každá z dalších zemí, která přijme euro, náš problém prohlubuje." To prohlásil v Hospodářských novinách šéf vnějších vztahů mladoboleslavské automobilky Škoda Auto Radek Špicar. Nakolik podle vás zavedení eura na Slovensku povede Česko k úvaze, že by ten termín nemělo dál odkládat, Igore Baráte?

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Myslím, že to bude výrazný faktor, který předpokládám, že urychlí rozhodnutí českých představitelů o vstupu do eurozóny. Možná ne přímo příklad Slovenska, ale právě možná takovéto hlasy, které se ozývají od významných českých producentů a exportérů, dosáhnou až po úřad české vlády, respektive k jiným institucím, které o tom rozhodují a přesvědčí české politiky, že opravdu euro je i pro Českou republiku přínosem. Ale to jsou samozřejmě otázky, na které mohou dát odpovědi jen čeští političtí představitelé. Tady my v žádném případě nechceme být ani v pozici rádců, ani v pozici někoho, kdo se tváří, že je moudřejší než česká reprezentace. To je opravdu na vašem vyhodnocení.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
I když Igor Barát naznačil, že by to mohlo přispět k tomu, že Slovensko vstoupí 1. ledna roku 2009 do eurozóny, v případě, že vstoupí i dřív Poláci, mohou, může to, Oldřichu Dědku, že Česká republika bude v uvozovkách obklíčena zeměmi eurozóny, vést k tomu, že padne to politické rozhodnutí, urychlí to proces?

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já osobně se domnívám, že určitě, protože vláda si bude uvědomovat, že naši výrobci jsou v konkurenční nevýhodě vůči zemím, které euro zavedly. Slovensko je náš druhý největší obchodní partner, takže poté, co na Slovensku se bude platit eurem, tak podíl zahraničního obchodu České republiky, který je v eurozóně, bude pokrývat téměř osmdesát procent. To je skutečně vysoké číslo. A pokud je nějaká země vhodným kandidátem na zavedení eura, tak právě z tohoto pohledu česká ekonomika to bezesporu je.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Říká Oldřich Dědek, český vládní zmocněnec pro zavedení eura. Děkuju, že jste svůj čas, nedělní čas věnoval Otázkám a někdy příště na shledanou.

Oldřich DĚDEK; vládní zmocněnec pro zavedení eura v ČR
--------------------
Na shledanou.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
A děkuji i do Bratislavy, kde byl hostem Otázek slovenský vládní zmocněnec pro zavádění eura Igor Barát. Přeji vám hezký zbytek dne do Bratislavy, také někdy příště na shledanou.

Igor BARÁT; vládní zmocněnec pro zavedení eura v SR
--------------------
Já vám děkuji pěkně za pozvání do diskuse a přeji pěkný den. Na shledanou.

Václav MORAVEC; moderátor
--------------------
Tak takové byly dnešní Otázky. Další Otázky odvysíláme opět příští neděli a další neděli 25. května si také zarezervujte pro Otázky svůj čas, budeme totiž vysílat živě debatu politiků s veřejností z obce Borovno, tedy jedné z těch obcí, kde by místní měli mít americký radar přímo za humny. Hezký zbytek dne, pokud možno, ve společnosti České televize.


Zdroj:  ČT 24, 11.5.2008, 13:05, pořad: Otázky Václava Moravce II.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.