CZ EN

Ministerstvo od spoření na stáří neodrazuje

Jestli to prosadíte, pověsím obchodování na burze na hřebík! Případně: Chcete nás odradit od spoření na stáří! I takové připomínky dostává Ministerstvo financí k návrhu zrušení časového testu při osvobození zdanění zisků z cenných papírů a jeho nahrazení peněžním limitem. Jedná se však o zbytečné obavy.

Diskuse stále běží

Ministerstvo financí na začátku dubna zveřejnilo teze k veřejné diskusi o reformě daňového systému, která by mohla být účinná od roku 2010 či 2011. Zahrnuje mnoho navrhovaných opatření, mimo jiné sloučení výběru daně z příjmů fyzických osob a sociálního pojištění, nový daňový řád či sloučení celní a daňové správy.

Cílem je snížit administrativní náklady poplatníkům i státu a přinést stabilní systém, který nebude měněn novelami několikrát za rok. Veřejnost se k tezím může vyjadřovat do konce června na webové adrese www.dane2010.cz.

Nezdanitelné minimum

Jeden z návrhů předpokládá, že se zruší časový test při osvobození zdanění zisků z cenných papírů a místo něj se zavede maximální limit ročního zisku osvobozeného od daně ve výši od 60 000 do 100 000 korun. Proti tomu se objevily názory, které poukazují na možné negativní dopady na ochotu lidí spořit si na stáří. Navrhované opatření považují za »nespravedlivé a demotivační.«

Podle názoru Ministerstva financí se naopak jedná o posílení daňové spravedlnosti, a to jak horizontální, tak vertikální. Stejná výše příjmů bude zdaněna stejně, bez ohledu na to, zda investici držíme 6 měsíců, nebo 6 měsíců a 1 den.

Vertikální spravedlnost znamená, že ten, kdo vydělá víc, zaplatí vyšší daň, bez ohledu na časový test. Časové testy nepatří k nejvhodnějším nástrojům daňové spravedlnosti, protože jdou proti základním principům účelu zákona o daních z příjmů, jímž je zdanění jakýchkoliv příjmů u fyzických osob.

Vhodnějším nástrojem je nezdanitelné minimum u konkrétní kategorie příjmů, které obsahuje i prvek daňové solidarity. Daně se platí až tehdy, když příjmy přesáhnou určitou hranici.

Použití nezdanitelné částky je zcela standardní metodou, kterou doporučuje daňová teorie a je hojně využívána i v praxi – např. v Německu, Švédsku či Irsku. Totéž lze uvést i ohledně zahrnutí příjmů z prodeje cenných papírů do základu daně z příjmů, přičemž lze osvobodit určitý objem příjmů z důvodu zjednodušení správy daní.
Zatímco časový test může vést k účelovému chování u prodejů o velkých objemech, zavedení stejné nezdanitelné nebo osvobozené částky pro příjmy z prodeje cenných papírů má neutrální charakter vůči všem poplatníkům, a je tak i spravedlivější.

Zvýhodnění připojištění zůstává

Navíc si musíme uvědomit, kolik lidí spořících si na stáří realizuje ročně kapitálový zisk z cenných papírů větší než 100 tisíc korun. Drtivá většina tento limit nepřesáhne.

Když k tomu připočteme náš záměr zachovat daňová zvýhodnění penzijního připojištění, zatímco u většiny výjimek je snaha o jejich zrušení, nemůže nikdo tvrdit, že bychom odrazovali občany od spoření na stáří.


Zdroj: 29.5.2008, Ekonom, autor: Peter Chrenko, náměstek ministra financí pro daně a cla

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.