CZ EN

Spor mezi japonskou bankou Nomura a ČR

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Vleklý spor mezi japonskou bankou Nomura a českým státem je u konce. Londýnská arbitráž na základě prohraného sporu vyměřila Česku druhou nejvyšší pokutu v historii. Spory Nomury se státem o IPB připomene kolegyně Jitka Hanžlová.

Jitka HANŽLOVÁ, redaktorka
--------------------
V roce 1998 prodal stát svůj třicetišestiprocentní podíl v IPB japonské bance Nomura, a to za tři miliardy korun. Nomura se navíc zavázala, že do banky investuje dalších dvanáct miliard korun. To sice udělala, ale údajně minimálně polovina investice šla z peněz samotné IPB. Nomuru zajímaly hlavně pivovary Prazdroj a Radegast. V těch měla IPB většinový podíl. Nomura proto prostřednictvím firmy České pivo odkoupila od IPB akcie pivovaru za devět miliard korun. Akcie velice brzy na to prodala jihoafrické skupině SAB za dvacet dvě miliardy korun. Navíc firma České pivo údajně nakupovala akcie pivovaru za úvěr od IPB, který zřejmě nebyl nikdy zaplacen. Kromě toho IPB nehospodařilo dobře. Existovala podezření, že jí vedení tuneluje. Management zkresloval i zprávy centrální bance, jenže pak začali klienti vybírat vklady a IPB neměla dost peněz. Takže se dostala do krize a musela žádat centrální banku o pomoc. Skončilo to tak, že už v roce 2000 musela Česká národní banka uvalit na IPB nucenou zprávu, bylo to 16. června a hodně kritizované bylo, že už 19. června se na převzetí IPB dohodla s nuceným správcem a s ministerstvem financí a samozřejmě také s centrální bankou Československá obchodní banka. IPB převzala za celou jednu korunu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Jitko, kdy začaly soudní spory?

Jitka HANŽLOVÁ, redaktorka
--------------------
V podstatě hned a některé pokračují dodnes. Žaloval, kde kdo, kde koho. Saluka, dceřiná firma Nomury, požadovala od státu náhrady školy vzniklé převedením IPB na ČSOB. Chtěla čtyřicet miliard korun. Pak ČSOB zažalovala Nomuru kvůli kauze České pivo. Český stát žaloval Nomuru za porušení smluvních závazků, ten chtěl sto miliard korun. Kriminalisté vyšetřovali manažery IPB, loni v červnu je soud osvobodil. Nakonec se pře i stát s ČSOB. Zklidnění vlastně přinesla až dohoda nové vlády s Nomurou o tom, že už se dál soudit nebudou. Dohodli se v listopadu 2006 a současný rozsudek londýnského arbitra, tak vlastně tyto spory státu s Nomurou ukončí.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ona ale ve hře stále je ČSOB, už v listopadu 2005 zkrachovala původní jednání o dohodě o urovnání vztahu mezi státem, Nomurou a ČSOB prý kvůli tomu ČSOB, která podpis pod dohodu podmínila státními garancemi ve výši až šestnáct miliard korun. Jak se to dnešní rozhodnutí arbitra týká Československé obchodní banky?

Jitka HANŽLOVÁ, redaktorka
--------------------
Asi jen zprostředkovaně. Jiří Hrabovský z Nomury říká, že do sporu státu s Nomurou už nijak zasáhnout nemůže.

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury v České republice
--------------------
ČSOB rozhodně nebyla součástí těchto jednání a koneckonců přímo ani těch sporů mezi Nomurou a českým státem, takže toto je rozhodnutí definitivně neodvolatelné.

Jitka HANŽLOVÁ, redaktorka
--------------------
Ovšem na druhou stranu lidé z ministerstva financí už dříve říkali, že výsledek arbitráže s Nomurou je zásadní i pro spor státu s ČSOB. Banka totiž vždy argumentovala tím, že IPB neměla v době převzetí žádnou hodnotu. Jestliže londýnský arbitrážní soud teď stanovil, že IPB měla v té době hodnotu přes třicet čtyři miliardy korun, může ministerstvo financí tuto částku vymáhat od ČSOB.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Dodává kolegyně Jitka Hanžlová. A ve vysílání teď vítám Radka Šnábla, ředitele mezinárodně právního odboru ministerstva financí. Dobrý den.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
Dobré odpoledne.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A také hlavního ekonoma Raiffeisenbanky, bývalého ministra financí Pavla Mertlíka. Dobrý den přeji.

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pánové, český stát, tedy daňoví poplatníci zaplatí japonskému finančnímu domu Nomura asi tři miliardy šest set milionů korun, což tedy je zhruba tři sta šedesát korun na osobu. Je to úspěch po letech majetkových sporů, pane Šnáble, nejprve?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
Tak je to bezesporu úspěch, měříme-li to tím, jak skutečně ta žaloba zněla, na jakou byla částku, jak byla, jak byla vedena a zejména tím, že v březnu 2006 Česká republika prohrála v takzvaném mezitímním nálezu tu odpovědnostní část a bylo rozhodnuto o tom, že Česká republika porušila v roce 2000 své mezinárodní závazky a způsobila investorovi škodu. Jiná věc je, že například v roce 2002 bylo na stole řešení, smírčí řešení takzvané nulové varianty, které ovšem bylo následně odmítnuto, ale přímá odpověď na vaší otázku, ano, vzhledem k tomu, že žaloba byla na čtyřicet miliard a vzhledem k tomu, jak celý spor probíhal, je to úspěch.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Mertlíku, co soudíte vy, označil byste to třeba za přijatelný kompromis, jak o tom hovoří zástupci Nomury?

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
Já osobně v žádném případě a domnívám se, že Vláda České republiky bude tady mít ještě občanům co vysvětlovat, základním krokem, který mám plně namysli, je to, že vláda stáhla svojí protižalobu u druhé arbitráže, v které Česká republika žalovala Nomuru o náhradu škody, které způsobila Nomura České republice, tohle to, tento spor už tedy pak neproběhl, neproběhl do /špatný signál/, místo toho byla uzavřena nová smlouva mezi Českou republikou a Nomurou, kterou tehdy za vládu podepsal pan ministr Tlustý. Ta smlouva je zatím utajena, něco v ní je, a na základě toho ani nemůžeme dost dobře /špatný signál/, tedy jak je možné, že banka, která měla nulovou hodnotu v okamžiku převodu, náhle má hodnotu třicet tři nebo třicet čtyři, či kolik miliard korun.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ale, pane Mertlíku, nebyla by nějaká protižaloba nebo nějaká nová arbitráž riskantní v tomto ohledu?

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
To nebyla nová arbitráž, tam běžely proti sobě dva arbitrážní procesy, jeden z nich začal dříve a dospěl k tomu, k takzvanému zatímnímu nálezu, ten druhý začal později a byl ve fázi ještě před /nesrozumitelné/ toho rozsudku a ten byl nahrazen jakousi třetí arbitráží, o které nic nevíme, protože vláda v příslušných věcech nezveřejnila, místo toho je utajuje.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Šnáble, pokud se nemýlím, tak vláda, potažmo ministerstvo financí hodlá ale zveřejnit tu dohodu, zmiňovanou dohodu z roku 2006 nebo ne?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
Já jsem schopen tady naprosto z volné ruky panu exministrovi říct, jak ten vzorec vypadá. Myslím, že až ho uvidí, bude velmi překvapen, tady nemůže být ani řeči o tom, že by vláda svévolně stahovala žalobu Nomury na, pardon, žalobu českého státu na Nomuru. Ten problém byl v tom, že Česká republika prostě udělala žalobu na Nomuru, aby vyvážila žalobou spor opticky a nikdo nebyl schopný hodnověrně zdůvodnit, co vlastně žalujeme. My první krok, který jsme udělali, když byl sestaven ten tým pro vyjednávání, je, že jsme požádali právníky české strany, aby nám odprezentovali, jakým způsobem je veden spor proti Nomuře v Paříži a jakým způsobem odhadují výsledky. Já tu prezentaci do dneška mám schovanou a tam je prostě jasně řečeno - konzervativní odhad našich šancí je nula. Pozitivní odhad našich šancí je, tuším, nula celá sedm miliardy korun, v nejlepším případě proti tomu stálo riziko neuzavřené arbitráže v Londýně v řádu desítek miliard korun, a to se potvrdilo, já vůbec netuším, o jaké podstatě protižaloby pan bývalý ministr financí mluví, protože ta podstata neexistuje, to byl prostě vymyšlený národ, který ..., a Česká republika dokonce selhala už jenom v tom, když ho měla konstruovat, když si vzpomenete, tak Česká republika přišla s tím, že ta žaloba je dvě stě jedenáct miliard, pak jí zpřesnila na sto padesát miliard, pak jí zpřesnila na devadesát miliard a pak jí zpřesnila na nula, protože se prostě ukázalo, že nemáme co žalovat, protože jsme se zasekli už na sporu, jestli Fond národního majetku je vůbec Česká republika nebo není Česká republika, následně jak se počítá ten nárok.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pánové, abychom se nedostali do přílišných a možná ne úplně srozumitelných detailů, vezměme to z gruntu. Je toto rozhodnutí londýnské arbitráže definitivní tečkou za sporem českého státu a Nomury, pane Šnáble?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
/Nesrozumitelné/ bezesporu je to definitivní tečka.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Stejně to vidí i Pavel Mertlík?

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
Tak já nemám žádné podrobnosti o té smlouvě, tak se k tomu nemůžu vyjádřit.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ano. Pane Mertlíku, když se vrátíme trošku do minulosti, nedalo se celé té kauze zabránit. Když ponecháme teď stranou to, co následovalo, tak z arbitrážního řízení v březnu 2006 vyplynulo, že český stát neochránil investici Nomury do IPB. Neměla přece jen vláda v roce 2000 se pokusit zachránit IPB před krachem nějakou státní subvencí?

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
Já si myslím, že ten postup, který tehdy zvolila Česká národní banka, který vláda podpořila, byl adekvátní a že to bylo správné řešení. Základní problém byl v tom, proč situace IPB dospěla tak daleko, proč tam docházelo ke zkreslování hospodářských výsledků a podobně.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Nešlo, nešlo to tedy řešit jinak?

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
V té chvíli šlo už hašení požáru.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Šnáble, teď tedy stát musí zaplatit Nomuře těch zhruba tři miliardy šest set nebo šest set padesát milionů korun. Mimochodem ta částka, to už je definitivní?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
Ano, je to definitivní konečná částka. Já, aby to nevypadlo, že jsme jenom v kontradikci, já potvrdím slova pana exministra o tom, že skutečně ho, že skutečně IPB byla banka, která měla problémy, musely se řešit. Problém je v tom, že to následné řešení po uvalení nucené zprávy, nikoliv nucená zpráva, byl problém. Pan ministr velmi nepřesně říká, že problémem arbitráže bylo uvalení nucené zprávy, to arbitři shledali jako správný krok, ČNB neudělala chybu, chybu udělala vláda následným prodejem. To je pointa příběhu.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Šnáble, poslední slovo, prosím, kde stát vezme ty peníze, které musí zaplatit, to se prostě musí najít ve státním rozpočtu?

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
Je to, je to standardní, standardní položka, kterou musí vypořádat státní rozpočet, jakkoliv je samozřejmě nepříjemná. Ministerstvo financí má samozřejmě jakýsi prostor, diskutovat znovu budou případné odložení platby. A já se domnívám vzhledem k tomu narovnání sporu, že by i tohle bylo řešením, bylo by to nezbytné, ale nicméně to není otázka na mě, to je spíš otázka na pana ministra, případně na pana náměstka Janotu, kteří jsou správci té kapitoly.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pánové, oběma velmi děkuji za rozhovor, našimi hosty byli Radek Šnábl, ředitel mezinárodně právního odboru ministerstva financí. A hlavní ekonom Raiffeisenbank i bývalý ministr financí Pavel ?Mertlík.

Radek ŠNÁBL, ředitel mezinárodně právního odboru Ministerstva financí České republiky
--------------------
Na shledanou.

Pavel MERTLÍK, hlavní ekonom, Raiffeisenbank, bývalý ministr financí
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: ČRo - Radiožurnál, 9.6.2008, 18:12, pořad: Radiofórum

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.