CZ EN

Obce mají právo ovlivnit své příjmy

V pátečním vydání Práva se pan redaktor Čechlovský pozastavuje nad novým systémem stanovení daně z nemovitosti.

Vadí mu, že obcím byla dána mnohem větší pravomoc upravit pomocí speciálních koeficientů výnos této daně. V jiném svém článku tento systém dokonce nazývá „chaosem“. Jako dlouholetý starosta okresního města se obávám, že tyto výroky jsou útokem na samotnou podstatu zastupitelské demokracie a na delegace veřejné správy na místní samosprávu.

Česká republika patří jednoznačně mezi země, kde obce i kraje nemohou ovlivnit příjmy svých rozpočtů téměř žádným způsobem. Vzniká tak výrazně asymetrická situace – obce nemají přímou odpovědnost za výši příjmů, za alokaci výdajů ano. Tato situace zvyšuje netransparentnost v systému veřejných financí. Na tom se shodnou přední teoretici veřejných financí jako Richard Musgrave, kterého jistě nelze počítat mezi liberální ekonomy. Chci jen připomenout, že tento systém financování obcí vznikl za socialistických vlád a že také dramaticky omezil spojení mezi hospodářskou aktivitou na území dané obce a jejími příjmy, což představuje velmi demotivační prvek.

Pan redaktor si postěžoval, že „stát víceméně pustil z rukou regulaci této daně a nechal na obcích, ať si s ní dělají, co chtějí“. Co tím chce pan redaktor říci? Že jsou demokraticky zvolená obecní zastupitelstva nesvéprávná a měli bychom jim diktovat z Prahy, kolik mají vybírat? Věří pan redaktor tomu, že úředníci v Praze mají lepší informace než zastupitelé v konkrétní obci?

Kdybychom dovedli tyto argumenty konzistentně do konce, museli bychom zastávat názor, že obecní zastupitelstva jsou zbytečná, je třeba je zrušit a nahradit orgány podobnými národním výborům, které by jen plnily příkazy z centra.

Bylo by vhodné seznámit se se systémem financování obcí i v jiných státech, například v USA či ve Spojeném království, kde tvoří obcí stanovená daň z nemovitostí většinu jejich příjmů. V jiných státech zase mají obce právo stanovit přirážku k dani z příjmů, která putuje do jejich rozpočtu.

Nejedná se tak o žádný alibistický přístup ze strany státu. Ba naopak, zastupitelé obcí jsou demokraticky zvoleni, není důvod domnívat se, že budou se svými příjmy, za jejichž stanovení mají odpovědnost, nakládat méně efektivně než stát.

Já tvrdím, že efektivita se tímto krokem zvýší, protože mají o místních podmínkách lepší informace. Není to nic jiného než uplatnění principu subsidiarity, který důrazněji neprosazuje nikdo méně důležitý než Evropská unie.


Zdroj: 2.7.2008, Právo, rubrika Trhy & ekonomika, autor: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí, člen ODS

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.