CZ EN

Profil: Eduard Janota

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vládu v pondělí čeká jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ten počítá se schodkem něco přes osmatřicet miliard korun, ale taky s velkými příjmy, které má podle propočtů ministerstva financí zajistit růst DPH o čtyři celé a osm desetin procenta. Jak tento návrh může proměnit současná krize na světových finančních trzích, i o tom teď budu mluvit s hostem Profilu Studia 6, náměstkem ministra financí Eduardem Janotou, vítejte, jsem rád, že jste přišel.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, pokud mám správné informace, na ministerstvu financí jste od roku 1978 s malou pauzou za ministrování Vlastimila Tlustého, myslím, že po listopadu 89 jste zažil devět ministrů z různých stran a traduje se o vás, že žádný ministr financí bez vaší pomoci státní rozpočet nesestaví. Odhoďte, prosím, povinnou skromnost a řekněte, čím jste si vysloužil tuto pověst. Je to, řekněme, jenom odborností, anebo loajalitou.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím, že aspoň, chci tomu věřit, že ta odbornost převažuje v této, v tomto srovnání. Musím vás upřesnit, pan ministr Kalousek je můj desátý ministr financí, protože, protože pan ministr Pilip působil ve dvou vládách, takže když načtu, načtu tento počet, tak je to desátý ministr financí a myslím, že s naprostou většinou z nich jsem měl velmi korektní vztahy, pracovně korektní vztahy a vždycky jsem sázel na to, že něco o tom rozpočtu vím, něco jsem se za tu dobu naučil, získal zkušenosti z praxe, takže snad odborná stránka v těch vztazích převažuje. Pochopitelně jistá míra loajality musí být, jistá míra loajality musí být a spočívá v tom, že jestliže chcete dělat svoji práci, která vás, řekněme, baví, o které si myslíte, že, že jí trochu rozumíte, tak prostě nemůžete říkat B, když ministr říká A, ale pochopitelně toto má všechno svý určitý hranice. Nikdy jsem se nechoval tak, že bych prostě do mrtě papouškoval to, co třeba říká ten či onen ministr, protože i já jsem vždycky měl určitou hranici, kterou jsem považoval za nepřekračující. A tak, tak jsem se choval. Koneckonců i tady v České televizi jsem, jsem v době vlády, poslední vlády, myslím, že to bylo za vlády Jiřího Paroubka, vyslovil s určitou obavou, že náš vstup do Evropské měnové unie je ohrožen, protože jaksi ty parametry maastrichtských kritérií neplníme a podobně. A v dané chvíli to bylo pro mne do jisté míry i riziko.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Takže balancující náměstek Eduard Janota, pojďme dál. Za ta dlouhá léta jste zažil celou řadu světových i domácích krizí, turbulencí, nemyslím teď ty politické, myslím teď spíš ty ekonomické. Ovšem zřejmě jste nezažil to, co se děje teď, tu obrovskou nejistotu, do které se řítí svět, největší finanční krizi snad od třicátých let minulého století, jak se o té finanční krizi mluví. Znepokojuje vás to, váš šéf, ministr financí Kalousek už řekl, že od pondělí nespí klidně. Ona totiž ta krize může zpochybnit návrh státního rozpočtu na příští rok, alespoň ty parametry.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já bych to asi řekl takto, ta krize je obrovská, je zejména ve Spojených státech, na asijských trzích, koneckonců burzy vykazují pokles indexů. Ta situace v České republice je trošku jiná. Já bych řekl, že náš bankovní sektor je, je velmi stabilní. Vzpomeňte si, že počátkem tisíciletí došlo k masivní privatizaci za éry premiéra Zemana a ty banky byly do mrtě očištěny. Prostě všechny špatné úvěry, všechna špatná aktiva skončily v České konsolidační bance, respektive agentuře a stát je vlastně uhradil. Čili ty banky byly zprivatizované naprosto, naprosto bez dluhů, takže v období poté, kdy byl masivní ekonomický růst, prostě neměly žádné problémy ve svých bilancích. Takže chci říct, že jsem o tom přesvědčen, že náš bankovní sektor je, je zdravý a že tyhle turbulence, které se z Ameriky zcela jistě přenesou částečně i na naše trhy, i do našeho bankovního sektoru, budou, budou tady poměrně, poměrně malé.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Upřímně řečeno, já jsem tím cílil spíš k vašemu oboru, tedy ke státnímu rozpočtu ...

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Státní rozpočet, ano, ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
... ekonomové už před touto velkou krizí mluvili o tom, že ten návrh státního rozpočtu na příští rok je příliš optimistický, když počítáte s nárůstem, s tempem ekonomiky, s nárůstem DPH o čtyři celé osm desetin procenta, že ten růst by mohl být maximálně do čtyř procent, což ovšem znamená výpadek v příjmech deset až patnáct miliard. Co vy na to?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Malinko vás upřesním, my počítáme s nárůstem hrubého domácího produktu, nikoliv DPH ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pardon, samozřejmě.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
... o čtyři celé osm procenta, je to, je to, řekněme, na ty úplně optimální, optimistické hranici koridoru, který, který uvažuje i centrální banka, čili řekl bych, ano, je to na hraně, na hraně možností ekonomiky. A připouštím, že ty turbulence se mohou promítnout v tom smyslu, že se, dejme tomu, zpřísní produkty, zpřísní se podmínky poskytování úvěrů, čili ten dopad do ekonomického růstu může tady být a pochopitelně vláda bude muset v tom, pokud se tyto, řekněme, některé obavy potvrdí, pak na to reagovat i ve státním rozpočtu. Dneska státní rozpočet je v podstatě připraven ke schválení, vláda o tom bude jednat, jednat příští středu. My jsme doladili některé věci, které vyplynuly z minulé diskuse ve vládě, a já předpokládám, že rozpočet takto bude schválen. Nicméně, nicméně pakliže by ten ekonomický vývoj byl nějakým způsobem výrazněji ovlivněn, než, než předpokládáme, tak zcela určitě vláda by na to musela, musela reagovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy říkáte, že ten odhad růstu HDP je na hraně, to jste ale už říkal před tou finanční krizí. Není to už za hranou, jinými slovy, zeptám se jinak. Skutečně už neuvažujete v tuto chvíli na ministerstvu financí, kde by se dalo ušetřit, kde snížit výdaje, protože ty příjmy reálně hrozí, že budou nižší.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Co se týče příjmů, tak znova říkám, je to, je to prostě velmi optimistická varianta na hraně, řekněme, reality. A pochopitelně, pokud, pokud by se ten vývoj jaksi ubíral jiným směrem, než, než předpokládá rozpočtový, rozpočet na příští rok, tak bychom reagovali logicky i mimo jiné i krácením výdajů, to, to je prostě, to je prostě samozřejmé.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
V pondělí ale podle vás nepřijde, řekněme, příkaz z vlády, změňte ten návrh, změňte parametry, počítejte buď s jiným schodkem, anebo zkuste někde ušetřit.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím, že ..., já si myslím, že v takovémto pojetí nikoliv, vláda teď tajně diskutovala makroekonomické parametry, vláda si je vědoma těch rizik, o které, které jste zmínil vy i já, a patrně, patrně rozpočet bude schválen tak, jak byl, jak byl předložen s některými, některými doladěními, které jsme, které jsme prováděli při jednáních s ministerstvem školství, se Státním fondem bydlení, dopravy v posledních, v posledních dnech a s některými resorty. Ale prostě zcela určitě, zcela určitě budeme myslet na to, že kdyby se ten vývoj opravdu realizoval tím směrem, že ten růst by byl nereálný, tak budeme od počátku roku prostě nějakým způsobem situaci monitorovat a včas bychom připravili určité korekce, které, které ..., a znova říkám, v případě, že to bude zapotřebí, abychom, abychom dodrželi prostě ten rozpočet v tom koridoru někde jedna celá šest procenta HDP k deficitu, výše deficitu HDP k hrubému domácímu produktu v tom pojetí maastrichtských kritérií, protože toto je, toto je pro nás základní, základní ukazatel. Není podstatné, jestli rozpočet bude mít deficit třicet osm nebo třicet sedm miliard, ale nás zajímají veřejné rozpočty a v tom pojetí veřejných rozpočtů, to znamená včetně místních rozpočtů, včetně rozpočtů krajů, včetně zdravotních pojišťoven, státních fondů, právě ten celkový deficit by měl být podle návrhu, který vláda předložila, jedna celá šest procenta k hrubému domácímu produktu, protože ministři financí v rámci ECOFINu dostali jakýsi domácí úkol v tom smyslu, že tento deficit, takto, takto vyčíslený deficit by měl být kolem roku 2012 zhruba na úrovni jednoho procenta. Je to, je to poměrně, poměrně velký úkol, který před ministerstvem financí, před vládou v tomto smyslu stojí.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Možná bychom pro diváky mohli upřesnit v tomto světle, v jakých rozmezích se ten schodek, ten deficit může pohybovat.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak, to je ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
V absolutních číslech.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
... to jsou, to jsou jednoduchý počty, když si vezmete, že hrubý národní důchod v podstatě, hrubý národní produkt v podstatě činí něco přes čtyři biliony korun, tak že prostě deficit děleno těmito, těmito částkami, pokud vyjde jedna celá šest a lépe, tak je to pozitivní, pokud ne, čili v podstatě je to někde kolem osmdesáti, devadesáti teda jako za celou sféru v rozpočtu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Ještě otázka na závěr, v případě, kdyby přišel, i když to nepředpokládáte, pokyn - seškrtejte výdaje, ušetřete, kde by se dalo šetřit, bylo by to třeba ono v novinách avizované stavební spoření, respektive patnáct miliard na podporu stavebního spoření?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, já bych, já bych řekl takto, že ty, ty možnosti jsou, jsou omezené v tom smyslu, že rozpočet má určité zákonné povinnosti. Rozpočet prostě musí profinancovat, řekněme, celou škálu sociálních výdajů, které vyplývají ze schválené legislativy, musí profinancovat dluhovou službu, my si prostě půjčujeme a my musíme dostát svým závazkům, které, které pro nás vyplývají. A ta výše úroků, který platíme, ta se už blíží hranici padesáti miliard každoročně. Takže to je jedna věc, za druhé, rozpočet má, rozpočet má kromě těchto, řekněme, zásadních mandatorních zákonných výdajů i své určité priority a těmi prioritami v podstatě pro příští rok jsou jaksi prostředky věnované, financované do oblasti vědy a výzkumu. Máme absolutní zájem maximálně využít zdroje a možnosti z evropských fondů, to znamená ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
V tomto světle, promiňte, v tomto světle, kde se dá tedy ušetřit, prosím jenom ve stručnosti.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
A za třetí, za třetí, prostě dopravní infrastruktura. Čili dá se zcela určitě šetřit v běžných výdajích, ve výdajích na výkon státní správy a předmětem diskuse mohou být i věci, které jste vzpomenul vy, protože je to, je to do jisté míry nadstandardní produkt to stavební spoření, byly snahy určité tento produkt do jisté míry korigovat, zatím se to, zatím se to nepodařilo, takže, takže ta debata by se týkala i stavebního spoření ...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Stavebního spoření.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
... ale teď neříkám ani o kolik, jak, asi v žádném případě není možné tento produkt úplně zrušit, nicméně nastavit některé, řekněme, mírnější parametry účasti státu na financování tohoto produktu, jsou určitě možné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Děkuju, že jste přišel, že jste byl hostem Profilu, pěkný den.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Děkuju, na shledanou.


Zdroj: 19.9.2008, ČT 1, 05:59 Studio 6

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.