CZ EN

Rozhovor s Miroslavem Kalouskem – v pořadu ČRo 1: Dvacet minut Radiožurnálu

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
První velký test jednoty vládní koalice, dnešní hlasování o vládní novele zákona o daních z příjmů, která počítá se snížením odvodů na sociální pojistné o jeden a půl procenta. Trojkoalice nemá svých sto jedna poslanců jistých ani náhodou, a to jich v příštích dnech čekají ještě daleko závažnější body na programu schůzí Poslanecké sněmovny. Zákon o státním rozpočtu na rok 2009, smlouvy týkající se amerického radaru v Brdech a také ohlášené hlasování o nedůvěře vládě. Tři poslanci ODS, dvě poslankyně zelených a po včerejšku opět také lidovec Hovorka. Když si tyto odstředivé zákonodárce vládní koalice srovnáme vedle sebe a spočítáme, je tu otázka: Je vůbec šance, aby vláda v něčem tento podzim uspěla? Začíná Dvacet minut Radiožurnálu. Zdraví vás a dobrý poslech přeje Martin Veselovský.
Do studia Českého rozhlasu v Poslanecké sněmovně zdravím ministra financí a člena KDU-ČSL Miroslava Kalouska. Dobrý den, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Z Malé Strany na Vinohradech zdravím vás a vaše posluchače do celé země. Dobrý den.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane ministře, není to trochu beznaděj s tolika poslanci, kteří si nemyslí to samé, co vláda?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
A to není vůbec beznaděj. Vláda má svoji jasnou vizi a pokusíme se přesvědčit naše kolegy v Poslanecké sněmovně o tom, že ty návrhy mají svůj smysl, pokud oni budou mít jiného, pokud oni budou jiného názoru, je to jejich právo a jejich odpovědnost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak teď jste popsal situaci tak, jak bezesporu je, na druhou stranu teď jsem se ptal spíš na vaší pocitovou stránku věci, pane ministře, ve chvíli, kdy včera v Poslanecké sněmovně celkem nečekaně jako jediný koaliční poslanec Ludvík Hovorka hlasoval pro zřízení té vyšetřovací komise poslanecké k Janu Moravovi, tak proto se ptám, jestli to není trochu beznaděj, když těch poslanců je tolik, kteří si myslí něco jiného a jinak hlasují?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pane Veselovský, kdybych cítil beznaděj, tak tu práci nedělám. Tu práci, kterou dělám, ta práce, kterou dělám, má smysl, osmdesát procent z ní je věcí exekutivních rozhodnutí, v těch jsem suverénní, dvacet procent rozhodnutí, které, o které musím požádat sněmovnu, je na ní, jestli mi to dovolí nebo ne, ale i těch osmdesát za to stojí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Mimochodem, když už jsem zmínil vašeho spolustraníka Ludvíka Hovorku, tak dneska došlo k takové poněkud zajímavé, řekněme, snad názorové tahanici mezi předsedou lidovců Jiřím Čunkem a předsedou poslaneckého klubu, panem Severou, o tom, kdo ho takříkajíc měl srovnat, máte na to vy nějaký názor, jako dlouholetý člen Poslanecké sněmovny?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já bych to nevyčítal nikomu, ani panu Severovi, ani panu Čunkovi, dokonce bych to nevyčítal ani panu Cimickému. Já si myslím, že ta diagnóza je vážná a nemůžu nikomu vyčítat, že se nepodaří srovnat Ludvíka Hovorku.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Rozumím tomu tak, že si myslíte, že Ludvík Hovorka není psychicky zdráv?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já jsem nic takového neřekl, já jsem prostě jenom řekl, že to nemohu nikomu vyčítat.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Vy jste říkal, že vláda jde do všech těch hlasování v Poslanecké sněmovně, která se jmenovala, i do všech dalších s tím, že se pokusí přesvědčit ty své poslance, kteří si zatím nemyslí úplně to, co by možná vláda ráda viděla. Máte ale nějaký plán, jak ta kritická hlasování sněmovnou protlačit nebo to prostě necháváte být tak, jak to vyjde, pane ministře?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Teď záleží na tom, co myslíte kritické hlasování, nepochybně kritickým hlasováním, hlasování o důvěře vládě je věcí každého poslance, zda si myslí, že tato vláda by měla mít svoji důvěru dál nebo ne. A další kritické hlasování je hlasování o státním rozpočtu. Opět bude věcí každého poslance, aby se rozhodl, zda bude lepší pro Českou republiku mít rozpočet, který já navrhuji, anebo nemít žádný rozpočet. Čeká nás poměrně dlouhá debata, kde si myslím, že je tisíc důvodů a argumentů pro to, abych zdůvodnil, proč je lepší mít tento, než jiný nebo, nedej bože, žádný rozpočet.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dnes se, pane ministře Kalousku, dalo v tisku číst několikeré vyjádření ekonomických komentátorů a ekonomických novinářů, kteří říkali, že stejně nakonec pravděpodobně rozpočet bude schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, protože není nikde vůle k tomu žít v rozpočtovém provizoriu a řešit s tím spojené politické problémy. Jste taky takto optimistický?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já si myslím, že ten rozpočet, která vláda předkládá, je maximum možného, je maximálně úsporný, současně sleduje vládní priority a současně zajišťuje ty základní standardy a komfort veřejné služby, které státní rozpočet musí zajistit. Neumím si představit, že se dá sestavit něco diametrálně odlišného, pokud bychom nechtěli zadlužovat naše děti, vnuky a pravnoučata daleko většími částkami, a to my nechceme. My chceme konsolidovat veřejné rozpočty. Takže já pevně doufám, že odpovědnost zvítězí.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pojďme tedy k samotnému rozpočtu na příští rok, na rok 2009, schodek by měl být třicet osm miliard sto milionů korun, výdaje státu bilion a sto padesát dvě miliardy, příjmy jeden bilion a sto čtrnáct miliard korun. Návrh rozpočtu počítá s dopady daňových úprav, které jsou navrženy vámi, pane ministře financí, například snížení sociálního pojištění o jeden a půl procentního bodu a zachováním patnáctiprocentní daně z příjmů fyzických osob. Ovšem zároveň také počítá s tím, že bude zachován růst naší ekonomiky na úrovni čtyři celé osm desetin procenta. Nevíte, kromě toho, jestli vaše daňové změny sněmovnou projdou a nevíte, jaký dopad definitivně bude mít světová krize na naší ekonomiku. Tak se ptám, jaký smysl má sestavit rozpočet na základě možná nesplnitelných, v každém případě nerozpoznatelných očekávání.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Smysl má sestavit rozpočet na základě těch očekávání, které teď umíme předvídat. To, co je zásadní, jsou výdaje. My jsme první vláda, která dodržuje zákon o výdajových limitech. To znamená, já mohu říct, na rozdíl od svých předchůdců, že já jsem nepřekročil výdajový limit daný zákonem o jednu jedinou korunu, to je to nejdůležitější, že se nevydá víc, než jsme se zavázali v roce 2007. Pak jsou příjmy, které se samozřejmě opírají o nějaký odhad vývoje ekonomiky a tady já jsem sám první řekl, že indikátory, na kterých jsme začali počítat na začátku tohoto roku, byly v první polovině tohoto roku konzervativní a teď už jsou velmi optimistické, protože prostě světová finanční krize je rychlejší, než je rozpočtová legislativa. Takže já nemohu vyloučit, že ty příjmy se nepodaří naplnit, nikoliv o desítky miliard, jak tvrdí rádoby analytici, ale o zhruba částku do deseti miliard, ale opravdu dnes nevíme o kolik, protože dnes jsou, dnes není jasná situace, prostě ve světové, tedy v naší ekonomice je celá řada turbulencí, celá řada neznámých a nemá žádný smysl, abychom teď korigovali něco na čísla, která nikdo neumí předvídat, abychom popřípadě na přelomu roku korigovali podruhé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale ta klíčová otázka tedy, ta se vztahuje k vaší předchozí odpovědi, kdy tvrdíte, že jste první ministr financí, který nepřekročil výdajový rámec ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ani loni, ani letos, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak v případě, že bude třeba korigovat ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
V případě, že bude třeba korigovat ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak co bude překročeno?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
V případě ..., nebudou výdaje - nebudou překročeny o jednu jedinou korunu. V případě, že by nebylo možné naplnit příjmy tak, jak jsou plánovány, tak budeme-li chtít dodržet plánovaný deficit, a já se budu snažit, abychom ho dodrželi, tak na přelomu roku, až budeme rozepisovat rozpočet na rok 2009, navrhnu zavázat provozní výdaje jednotlivých kapitol tak, aby výdaje byly nižší a tím pádem byl dodržen deficit. Ale protože dnes já, ani nikdo jiný na celém světě neumí říct, v jakém objemu, zda vláda bude schopna naplnit příjmy nebo nebude, ono to souvisí i se základnou letošního roku, je to poměrně komplikovaná záležitost, tak čekám s tímto rozhodnutím na okamžik, kdy bude mít smysl, kdybychom ho dělali dnes, tak nám hrozí, že ho po novém roce budeme muset dělat podruhé.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Kdy je ten okamžik, kdy bude mít takové korekční rozhodnutí smysl?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
To ..., jinými slovy, má smysl čekat s tímto korekčním rozhodnutím až na poslední chvíli a ta poslední chvíle je rozepisování schváleného rozpočtu v lednu letošního roku. Nejedná se totiž o žádné dramatické částky, jedná se skutečně o částky do deseti, dvanácti miliard korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu ministr financí a člen KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Pane ministře financí, souhlasíte s rovnicí, která říká, že, a teď se bavíme jen zhruba, že jedno procento HDP může dělat v dnešních sumách zhruba patnáct miliard korun?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Nesouhlasím, jedno procent HDP za předpokladu, že všechny ostatní indikátory jsou stejné, je číslo do deseti miliard korun.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že vy počítáte vzhledem k tomu, že v zákoně o státním rozpočtu na rok 2009 se uvádí ta, to růstové procento čtyři celé osm desetin procenta, vy počítáte, že růst v příštím roce padne maximálně o jedno procento?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Kdybych tohle věděl, pane Veselovský, tak už dnes navrhuji korekce. Já to nevím a neví to vůbec nikdo. Prostě ocitli jsme se na prahu světové finanční krize, o které nevíme, jak dlouho bude trvat, jak se bude vyvíjet, jak bude hluboká, prostě po dlouholetém klidném letu se světová ekonomika ocitla v turbulencích, kde vůbec nikdo neví, co přesně bude zítra. Já neočekávám žádnou katastrofu, logicky očekávám ochlazení, to bychom museli očekávat stejně. Vy jste na začátku našeho pořadu řekl, že jsem počítal se zachováním růstu ekonomiky, to není pravda, já jsem počítal s ochlazením už před krizí, loňský růst byl šest procent a my jsme počítali velmi konzervativně čtyři celá osm, ale ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu určité odhady chodí i od velice konzervativních ekonomů, například centrální bance, hovoří s propadem pod čtyři procenta.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já vím, ale zeptejte se jich, jestli vsadí svůj roční plat, na tato čísla ..., opravdu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu, pane ministře, vy vsázíte, mimochodem, vy vsázíte přece určitou, určitým způsobem svojí pověst v tomto ohledu.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pane Veselovský, já přece říkám dopředu, že s největší pravděpodobností nebude růst ekonomiky čtyři celé osm, ale to není jediný indikátor, od kterého se odvozují příjmy státního rozpočtu, za prvé. A za druhé, to, co já navrhuji, je naprosto standardní řemeslo, dnes na konci září opravdu nevíme, jak se bude přesně vyvíjet ekonomika v příštím roce. To, co je nejlogičtější udělat, je, že zafixujeme výdaje, nedovolíme vydat o korunu více, než jsme řekli, že vydáme, potom je ohroženo, není ohroženo nic jiného, než číslo deficitu. A budeme-li na přelomu roku přesvědčeni, že to číslo deficitu je ohroženo reálně, pak ty dnes zafixované výdaje se pokusíme ještě výrazně snížit, aby to číslo deficitu ohroženo nebylo, takhle by se chovala každá standardní rodina, takhle by se chovala každá standardní firma, takhle se chovám i já, to je prostě obyčejné rozpočtářské řemeslo. Dělat dnes jakékoliv ukvapené rozhodnutí, abych na přelomu roku ho musel opět korigovat, protože ta situace bude poněkud jiná, než předpokládáme dnes, je prostě naprosto nesmyslné, má smysl dělat jednu úpravu, nikoliv dvě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna otázka, pane ministře financí, vy máte k dispozici nějaký, řekněme, finanční polštář právě pro to konečný rozhodnutí, už dříve jste říkal, že byste bral například z provozních peněz pro ministerstvo.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Nemám k dispozici žádný finanční polštář, mám k dispozici varianty několika velmi bolavých opatření, kdy prostě provozní výdaje jednotlivých kapitol by musely být nižší, některé dotační programy a podpůrné programy, které už dnes naříkají, že mají málo peněz, by logicky musely mít ještě méně, prostě v okamžiku, kdy přichází finanční krize, tak si musí všichni zvyknout na to, že těch peněz bude méně.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A vy byste z těch provozních peněz, když to tak nazveme laicky, dokázal shrábnout do deseti miliard korun?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pane Veselovský, rozpočet je natolik napjatý, že každá koruna bude bolet, ale vaše otázka je zhruba stejně inteligentní, jako když vy zítra přijdete o práci a já se vás zeptám, jestli budete schopen vyžít z podpory nezaměstnanosti, no, prostě budete muset, nic jiného vám nezbývá, protože víc peněz nemáte.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak moje inteligentní otázka, pane ministře financí, směřovala například také k tomu, že vy už několik dní do konce měsíců takříkajíc s těžkým srdcem akceptujete, že opět bude probíhat "porcování medvěda". Popravdě řečeno, pane ministře, logika by velela, že tuto taškařici bychom si v rámci napjatého rozpočtu mohli odpustit.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
No, to mi mluvíte z duše, ušetřili bychom, pevně doufám, že rozumné peníze.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu sociální demokraté celkem jasně řekli, že se tentokrát "porcování medvěda" nebudou účastnit, jinými slovy, vládní koalice a její poslanci, možná komunisté, si rozeberou možná dokonce tři miliardy korun a pošlou je kamsi nesystémově a ne zcela průhledně. Není to trochu zvláštní?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Řekl jste částku, která mě děsí. Já pevně doufám, že to nebude tolik.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Počkejte, pane ministře, ale vy to nemáte přece v ruce, to, jak ta částka bude vysoká?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ano. Já to opravdu nemám v ruce. V okamžiku hlasování o rozpočtu je suverénem Poslanecká sněmovna. Já jsem si vážil toho, že po letech opravdu nerozumného plýtvání, kdy ten takzvaný medvěd dosahoval šesti až sedmi miliard, jsme dokázali přesvědčit poslance Poslanecké sněmovny, že to nebylo více než dvě miliardy. A upřímně řečeno, devadesát pět procent té částky mě vůbec neuráží. To jsou opravy škol, opravy chodníků, místních komunikací, hřišť na malých vesnicích. Někdy s nadsázkou říkám, že je to takový Program obnovy venkova stanovený Poslaneckou sněmovnou. Zhruba pět procent těch položek je problém. To jsou ony aquaparky ve vesnicích, kde není vodovod, to jsou fotbalové hřiště třetí kategorie ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Myslím, že to posluchači Českého rozhlasu vědí, pane ministře, kam zhruba tyto peníze jdou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Ale vzhledem k tomu, že média logicky se věnují jenom těmto ojedinělým případům, tak pokládám za nutné říct, že více než devadesát procent těhle položek mají svůj smysl a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Budiž, i kdyby to tak, pane ministře, bylo, tak na druhou stranu není to, že vůbec při napjatém rozpočtu tak, jak opakujete tato, tento systém, opět bude praktikován při tomto schvalování rozpočtu, nedá se to chápat jako daň za to, že potom ve finále bude rozpočet schválen?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Částečně ano, já myslím, že máte pravdu. Prostě v okamžiku schvalování rozpočtu je Poslanecká sněmovna suverén. Já neznám jednoho jediného ministra financí, který by si z duše nepřál, aby žádný medvěd nebyl, koneckonců mluvíte s poslancem Poslanecké sněmovny, tím myslím sebe, který navrhoval návrh zákona, který by znemožnil medvěda, tento návrh zákona získal svěžích pětatřicet hlasů z dvou set. Já prostě musím přijmout jako realitu, že drtivá většina členů Poslanecké sněmovny si přeje navrhnout a schválit některé výdaje a protože zákon v tom dává Poslanecké sněmovně suverenitu, tak toto Poslanecká sněmovna může udělat. Já mohu udělat jedno jediné, prosit o střídmost.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Říká zatím ve Dvaceti minutách Radiožurnálu Českého rozhlasu 1 ministr financí za KDU-ČSL Miroslav Kalousek.
Myslím, že to, jestli zákon o státním rozpočtu na příští rok a ty další, například daňové zákony, projdou Poslaneckou sněmovnou, asi nemusí být úplně jedinou věcí, která by měla Vládu České republiky trápit, seřaďme si několik věcí, pane ministře, zemědělci požadují dvě celé osm desetin miliardy korun na přímých platbách, které jim dát nechcete, vedle toho už nějaký týden hrozí stávkou státní zaměstnanci, kterým zvednutí platu o jeden a půl procenta nepokryje ani inflaci, policisté a příslušníci ostatních bezpečnostních složek včera oznámili, že budou kvůli platům demonstrovat 1. října. Jakou šanci mají například tyto tři skupiny, které jsem vyjmenoval na to, že ty jejich prosby či výzvy budou vyslyšeny a že jim prostě bude přidáno?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Asi stejnou, jako když paní Veselovská zítra bude chtít novou vilu za dvacet milionů. To není o tom, že vy byste jí tu vilu nechtěl dát, jako jste říkal, vy je dát nechcete. Vy prostě těch dvacet milionů, alespoň předpokládám, nemáte. Zrovna tak jako já ministr financí, ne, že bych tyto prostředky nechtěl dát, já je prostě nemám k dispozici, a proto je nemohu uvolnit a nemohu samozřejmě přijmout ani účelové argumenty, které v případě všech těchto tří kategorií, upřímně řečeno, se nezakládají na pravdě.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že ve chvíli, kdy například zemědělci, popravdě řečeno, oni asi jsou nejblíž k tomu, aby použili nějaké tvrdší prostředky, vyjdou do ulic a vyjedou hlavně do ulic a například zablokují D 1 těžkou zemědělskou technikou, tak ani tento tah nepřiměje nikoho z vlády, aby se vážně zaobíral tím požadavkem, byť beru vaší předchozí argumentaci, pane ministře.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já pevně doufám, že jsem členem vlády, která se nedá vydírat takovýmito nátlakovými akcemi. A hovoří-li zemědělci o tom, že budou mít menší dotace, než jejich zahraniční konkurenti a že tedy je vláda vystavuje do nekonkurenceschopné situace, já k tomu musím dodat, že oni sice, pravda, budou mít nižší dotace, než jejich němečtí kolegové, na druhou stranu platí několikanásobně nižší nájem za cenu zemědělské půdy, než jejich němečtí kolegové, a především svůj vlastní personál platí několikanásobně hůře, než jejich němečtí kolegové. Já pevně doufám, že se budou některých z těchto demonstrací moci zúčastnit a vysvětlit tomu stávkujícímu personálu, že pokud by snad ti, kteří je do těch stávek ženou, jim chtěli platit ty samé peníze, jako jejich němečtí kolegové, že pak bych jejich požadavek na stejnou míru dotace byl oprávněný, ale do té doby se ty dotace objevují v kapsách jenom několika lidí, nikoliv se, nikoliv na stavu českého zemědělství.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Tak rozhodně také Český rozhlas 1 Radiožurnál bude sledovat, co vám případně onen demonstrující personál, pane ministře financí, na tuto výzvu odpoví.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Pravděpodobně na mě nahází několik vajíček, ale já to samozřejmě rád vydržím a rád jim řeknu argumenty, proti kterým se obtížně hledá odpověď, jestliže platíte mnohem menší nájmy, než vaši zahraniční konkurenti a platíte mnohem menší mzdy, než vaši zahraniční konkurenti, tak těžko potom můžete tvrdit, že jste nekonkurenceschopní jenom proto, že máte nižší dotace, nic jiného, než nátlaková skupina, která chce vaše peníze, pane Veselovský, peníze učitelů, živnostníků a všech ostatních, kterým přispěje, ministr financí totiž žádné peníze nemá, ten má jenom ty vaše peníze ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pojďme, prosím, prohlášením, že ministr financí žádné peníze nemá, ukončit těchto Dvacet minut, které bezesporu byly zajímavé, doufám, že i pro naše posluchače.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Já bych to rád ukončil prohlášením, že ministr financí má jenom vaše peníze a je na vás, jestli je chcete dát těm či oněm nátlakovým skupinám. Já si myslím, že si svých vlastních peněz docela vážíte. To říkám nejenom vám, ale i vašim posluchačům.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Miroslav Kalousek, ministr financí a člen KDU-ČSL, byl hostem těchto Dvaceti minut Radiožurnálu. Pane ministře, díky za váš čas a na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /KDU-ČSL/
--------------------
Děkuji za pozvání.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
U mikrofonu byl také Martin Veselovský. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál.


Zdroj: 24.9.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 17:30 Dvacet minut Radiožurnálu

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.