CZ EN

Opozice tvrdí, že česká vláda podceňuje světovou finanční krizi

Rozhovor s náměstkem ministra financí Eduardem Janotou a ekonomickým expertem ČSSD, ředitelem Českého institutu aplikované ekonomie Janem Mládkem

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Prognózy České národní banky týkající se vývoje ekonomiky jsou tradičně konzervativní a, lidově řečeno, spíše se drží při zemi, než aby byly neoprávněně optimistické. Po včerejším zveřejnění nového odhadu růstu HDP na příští rok ze strany centrální banky ale došlo k poměrně neobvyklému jevu, když někteří ekonomové vyslovili názor, že dvě celá devět desetin procenta, které ČNB předpovídá, je možná příliš nadsazené číslo. Politická opozice i někteří analytici mají za to, že vládní návrh rozpočtu, který prošel takzvaným prvním čtením ve sněmovně, je za této situace nerealistický, protože počítá s mnohem vyššími příjmy, než ekonomika při svém zpomalení vyprodukuje. Podceňuje tedy vláda dopady světové finanční krize? Náměty nebo dotazy do dnešního Duelu Radiofóra můžete posílat prostřednictvím e-mailu na adresu rafioforum@rozhlas.cz. Uvítáme i vaše SMS zprávy na čísle 9077703. Ve studiu vítám náměstka ministra financí Eduarda Janotu, dobrý den.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Vítám také ekonomického experta ČSSD, ředitele Českého institutu aplikované ekonomie Jana Mládka, dobrý den.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Dobrý večer.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Janoto, v České republice asi není člověk, který by měl se sestavováním rozpočtu větší zkušenost než vy, zažil jste, tuším, deset ministrů financí, pamatujete si situaci, kdy jste musel pracovat s takto tekutými písky, kdy se dá opravdu ten další vývoj tak hrozně obtížně odhadovat vzhledem k problematickému vývoji světové ekonomiky?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
No, tak zcela určitě ta situace je v tomto, v tomto směru nejsložitější, co si, co si pamatuji, protože, protože tady prostě odhady našich makroekonomických veličin jsou z velké části ovlivněny celosvětovým vývojem, zejména vývojem v zemích Evropské unie, v eurozóně, a to je potom velmi, velmi obtížné, protože uvědomme si, že jsme malá, otevřená ekonomika, která je velmi závislá na tom, jak probíhá ekonomický a bankovní vývoj prostě v zemích Evropské, Evropské unie, náš export, který ze sedmdesáti procent směřuje do této oblasti, velmi výrazně ovlivňuje hospodářský růst, čili jakákoliv špatná čísla v zemích Evropské unie, v zemích eurozóny nám implikují možnost, že budeme obtížněji realizovat své záměry z pohledu exportu, z pohledu hospodářského růstu a tudíž i z pohledu inkasa, inkasa našich příjmů. To je, to je jedna věc, na druhé straně ta naše situace v dané chvíli, a to bych chtěl zdůraznit, je o něco, o něco jednodušší, méně komplikovaná, protože my jsme si situaci, která dneska probíhá v zemích eurozóny, zažili zhruba před osmi, devíti lety v dobách, kdy náš bankovní sektor byl v podstatě na kolenou a kdy jsme v souvislosti s připravovanou privatizací našich největších bank se rozhodli radikálně očistit tyto banky, to znamená, že všechna špatná, nebonitní aktiva, chcete-li úvěry, jsme převedli do České konsolidační banky a umožnili privatizaci a umožnili prostě rozjezd vůbec bankovního sektoru v našich zemích. Já vím, že bylo mnoho expertů, který tento krok kritizovalo, že to bylo jaksi nadstandardní, ale dneska se ukazuje, že nám to velmi ulehčí žití prostě v dnešních podmínkách.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Jste, jste, pane náměstku, přesvědčen o tom, že je opravdu udržitelný ten rozpočet s deficitem zhruba třicet osm miliard a příjmy bilion sto padesát dva miliard korun?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, jako v reálu situace možná, možná bude malinko, malinko jiná, ale z pohledu toho rozpočtu, jak je projednáván, tak to jiné číslo než třicet osm už vlastně být nemůže, poněvadž parlament v rámci prvního čtení stanovil základní mantinely příjmů, výdajů a salda rozpočtu, vztahů ještě k rozpočtům místních samospráv a krajů, čili to je, to je jedna věc, druhá věc je pochopitelně, že my jsme si vědomi, že zhruba jedna a půl procenta příjmů toho rozpočtu, který má dneska něco přes jeden bilion, jeden bilion korun, to znamená v podstatě částka kolem deseti, patnácti miliard, je nějakým způsobem velmi, velmi riziková a my proto budeme muset hledat určitá řešení a ta řešení budou spočívat v tom, že na jedné straně budeme muset se znovu podívat na to a nějakým způsobem krátit některé běžné administrativní prostě výdaje v rozpočtu, to zaprvé a za druhé, máme určitý polštář rezervních fondů prostě z minulých let, které je možné zapojit a tudíž prostě tento vliv částečně eliminovat, čili my o tom vážně přemýšlíme a tyto kroky prostě nás, nás neminou.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Mládku, sociální demokracie několikrát varovala, že tomuto rozpočtu nebude možné dostát, vy osobně myslíte, že je možné udržet takto ..., schodek v těchto parametrech, tedy zhruba třicet osm miliard korun?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
No, já bych chtěl, chtěl zdůraznit, že skutečně panu náměstkovi nezávidím, protože ta situace je opravdu asi jedna z nejhorších, kam paměť sahá, protože my se nacházíme v situaci obrovské volatility, těkavosti a bohužel i ty prognózy, které se vyrábějí, takzvaný konsensus, tak oni, oni stále, stále klesají. Ještě přednedávnem ti analytici říkali, že to bude čtyři osm, jak měla původně vláda ve svém, ve svém návrhu, teď už ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Na jaře ...

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Ano, ještě později to bylo, dneska už tam má tři celé sedm, ani to pravděpodobně není, není úplně realistické číslo, já si myslím, že ten největší problém pro českou ekonomiku se zdá být, bude dopad do reálné ekonomiky a měli bychom spíš přemýšlet na tom, jak státní, státní rozpočet pomůže reálné ekonomice a lidu této země, protože řeknu, když to dopadne tak, jak se dneska domnívá centrální banka a také většina analytiků, to jest mezi dvěma až tři procenty, tak se, upřímně řečeno, nic moc neděje, pan náměstek bude muset udělat menší úpravy státního rozpočtu, trochu se něco, něco ušetří a v zásadě všechno je v pořádku, protože půlprocentní růst je stále růst ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Myslíte tedy ...

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
... ale on taky ten růst může být nula až dvě procenta, anebo taky může být záporný a pak, pak je třeba přijmout opatření.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Já se omlouvám, že vám skáču do řeči, ale rozumím vám správně, že spíš než o těch celkových parametrech v tuto chvíli bychom se měli bavit o struktuře rozpočtu?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Ne, měli bychom se, já bych vůbec nestavěl na první, první místo rozpočet, ale vývoj reálné ekonomiky, to je to, co nás, to, co nás musí, musí zajímat, protože když chodí, chodí taková čísla, jako že v září tohoto roku poklesl v Evropě prodej aut o osm celé dvě procenta, ve Španělsku o třicet dva, ve Velké Británii o dvacet jedna, tak pro zemi, která vyrábí auta, je to velmi varující, varující číslo, z toho bych vycházel.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ano, pane Janoto, ministerstvo financí stále vychází z toho předpokladu růstu tři celé sedm desetin procenta, nebo už jste provedli nějakou korekci?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, ty korekce mapujeme, my pochopitelně situaci sledujeme, patrně ten náš odhad bude někde blízko dnešnímu odhadu centrální banky kolem tří procent, ale, ale potvrzuji slova pana, pana Mládka, že to nemusí být číslo definitivní, protože opravdu ty makroekonomické indikátory se mění takříkajíc za pochodu a je to velmi složité. Na vaši otázku, jak restrukturalizovat rozpočet, říkám ano, přál bych si to, ale značná část legislativy, zejména legislativy v sociální oblasti i v jiných oblastech, velmi delimituje možnosti prostě změnit zásadně státní rozpočet, jestliže prostě je dáno zákony, které musím respektovat při sestavování rozpočtu, že výdaje musí být takové, že prostě dávky musí být takové, že musím použít takové valorizační mechanismy v případě důchodových dávek, že v případě poklesu ekonomiky mi poroste nezaměstnanost, čili při respektování těchto věcí prostě se dostávám do poměrně úzkého, úzkého koridoru, nicméně pochopitelně jsem rád, že rozpočet na příští rok se snaží maximálně, maximálně zvýhodnit, maximálně dávat prioritu infrastrukturálním investicím, to znamená, myslím, teď ve spojení s Fondem dopravní infrastruktury, kam má být směrováno až osmdesát pět miliard korun, včetně prostředků evropských fondů, za druhé, je to věda, výzkum, kde v podstatě je téměř třicetiprocentní nárůst proti letošnímu roku a ten výdaj by mohl činit, včetně evropských prostředků, téměř třiatřicet miliard a za poslední, prostě ta povinnost maximálně využít možnosti čerpání evropských fondů, prostě my máme možnost teoreticky pro příští rok vyčerpat devadesát miliard. Já budu velmi spokojen, když to bude o deset miliard méně, protože toto prostě jsou prostředky, které maximálně by měly prospět ekonomickému vývoji u nás.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pánové, kdybych se to pokusil nějak zjednodušit, člověk bez ekonomického vzdělání se v těch číslech nemusí nutně orientovat, co znamená třeba o procento nižší růst HDP na příjmech státu, pane Mládku?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Pan náměstek to bude vědět nepochybně přesně, je to nějakých deset, dvanáct miliard ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ano.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
... které, které nebudou prostě.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já bych k tomu podotkl, že to záleží na struktuře, pakliže to bude z exportu, tak to bude méně, pakliže to bude poklesem domácí poptávky, tak to bude, tak to bude více, čili i ten rozptyl, který říká pan, pan kolega Mládek, prostě takto, takto sedí.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Čili, čili ano, ano, je třeba ..., tady by bylo teda spíše třeba, aby tady byl politický reprezentant ministerstva a ne profesionální náměstek, kterým pan náměstek Janota nepochybně je a pevně doufám, že ještě dlouho bude, protože politická reprezentace bude muset sdělit jaksi, komu škrtne. Politická reprezentace naslibovala kdekomu, například zažehnala stávku zemědělců na poslední chvíli a samozřejmě, když se bude škrtat deset, dvacet, třicet miliard, tak bude třeba sdělit, kdo ty peníze nedostane, což bude nepochybně velmi, velmi bolestný proces a já bych chtěl říct jednu věc, pokud, pokud by došlo k tomu opravdu černému scénáři, tak samozřejmě by měla být i vůle prostě ten deficit zvýšit, ať už prostě tím, že se stane, anebo tím, že dojde prostě ke změně státního rozpočtu ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A obecně, obecně sociální demokraté by respektovali, kdyby teď přišlo, přišel návrh na zvýšení deficitu?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
No, hlavně ten, to, to hlavní, co sociální demokracie říká, že je třeba zastavit veškeré nápady na snižování příjmů státního rozpočtu, protože to je, to je tam také, také součástí a že je třeba mít, mít peníze na ty mimořádné výdaje, optimální by bylo, kdyby, kdyby vzniknul významný rezervní fond, který by třeba neměl k dispozici pan premiér, protože k tomu důvěra není, ale který by potvrzoval jeho použití parlament, protože jeden z problémů je, že my teďko bezpečně nevíme, na co nejvíc ty peníze budou třeba v tom příštím roce.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Janoto, máte nějaký rezervní fond?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, já malinko navážu na, na slova, na slova pana, pana Mládka, v podstatě dneska leží parlament, rozpočet v parlamentu a fakticky vláda do něj nemůže, nemůže prostě legislativním způsobem vstupovat, je to věcí parlamentu, čili pakliže by došlo v parlamentu k podrobné analýze jednotlivých typů, druhů výdajů a došlo k tomu, že by se vytvořil zčásti prostě jinak alokovaných prostředků rezervní fond, velice bych to přivítal a vůbec bych proti tomu, proti tomu nebyl, prostě když to velmi zjednoduším, nebudou prostředky na takzvaného medvěda a vytvoří se rezerva dvě, tři miliardy na, na řešení problematiky, která souvisí s tím, ale sám vím ze zkušenosti, že to spíše, tento přístup, je nereálný.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Mládku, kdyby existoval, dejme tomu, nějaký rezervní fond, kam myslíte, že by měly být určeny především ty, tedy teď hypotetické prostředky z něj?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Ne, ale přece já mluvím o rezervním fondu, protože já vám také, upřímně řečeno, řeknu, já, upřímně řečeno, nevím, na co budou nejvíce zapotřebí ty peníze v příštím roce, jestli na podporu nezaměstnanosti, protože bude příliš nezaměstnaných nebo bude třeba něco někde sanovat, já, já to, já to opravdu nevím, právě proto, proto mluvím o, o rezervním fondu, o penězích, které by měly být k dispozici na řešení mimořádných situací, protože jedno je jisté jako, nejistota je obrovská.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Když už jste zmínil hrozbu vyšší nezaměstnanosti, jak velký strašák to tedy v současné chvíli je?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Opět to souvisí s tím, o čem jsem mluvil, já nevím, jak to bude s růstem HDP, pokud ten, to HDP poroste dvě až tři procenta, tak to bude samozřejmě problém, ale ne zase tak dramatický, pokud bude nula dva, tak už se ten problém zvětší, a pokud bude pokles, tak může být velmi dramatický, ale obecně platí takové nepsané pravidlo, že zásadní problém s nezaměstnaností nastává v okamžiku, kdy začíná být dvojciferná, protože pak už se tam objevuje, objevuje významné procento lidí, kteří chtějí pracovat a nemohou, a to ne nutně na státní úrovni, stačí, když v daném okrese přeleze deset procent.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Pane Janoto, počítáte s vašimi analýzami na ministerstvu i s tou velmi nešťastnou a velmi nechtěnou možností, že by opravdu nějak rapidně stoupla nezaměstnanost?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, tady, tady ta situace je taková, že pochopitelně, pokud ekonomický růst klesne z, řekněme, letošních očekávaných čtyř a více procent, zatím, zatím oficiálně očekáváme čtyři celé čtyři, myslím, v letošním roce, na nějaká tři procenta, tak to se určitě projeví minimálně jednoprocentním nárůstem nezaměstnanosti, to se projeví minimálně prostě potřebou prostředků v řádu minimálně z toho titulu ve výši zhruba dvou miliard korun, čili toto, toto jenom potvrzuji, že pochopitelně s tím počítat musíme, protože toto bude výsledek, logický výsledek prostě nižšího výkonu ekonomiky, nižšího exportu a tak dál, a tak dál.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Mohli by čeští politici v současné chvíli udělat vůbec něco, aby došlo k oživení ekonomiky, a to zpomalení růstu HDP nebylo tak dramatické, pane Janoto?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, jako jsou cesty jak na straně příjmů, tak na straně výdajů, na straně příjmů už tady byla vzpomenuta ta varianta snižování daní, ale to, myslím, v tomto, v tomto momentu by nebylo, nebylo dobré řešení, já absolutně, jakkoliv jsem pro snižování daní, tak vždycky bych nejdřív dal za úkol zanalyzovat možnosti na straně výdajů a zjistit, do jaké míry jsem schopen, to znamená, stát je schopen snížit výdaje, aby udržel určité saldo v nějakých dimenzích, které jsou prostě, které jsou rozumné. Čili myslím si, že v té daňové oblasti dneska jsme tu možnost už vlastně nastavili, já nepředpokládám nějaké další snižování daní a pochopitelně na tý straně výdajů já bych nebyl zastáncem všeobjímajících nějakých investičních pobídek například, ale jakési prostě impulsy do nejproblémovějších oblastí, prostě jednoznačně cílené prostě na, na nějaké prostě hi-technologie a podobně, ty by proti mé mysli nebyly.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
To já, to já mohu jedině, jedině, jedině potvrdit, ta vláda udělala velmi, velmi nešťastné opatření, že v podstatě zrušila do značné míry investiční, investiční pobídky místo toho, aby je restrukturalizovala do těch ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ona, ona argumentovala tím, že všichni mají mít rovné podmínky.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Vláda se opět vrátila k, především ODS se vrátila k receptu, který už jednou selhal, k národnímu kapitalismu, kterým zbankrotovala v roce 97 a oni jsou nepoučitelní a znova a znova a znova.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Eduard Janota chce reagovat.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já bych to nechtěl, já bych to nechtěl jaksi politizovat, protože ta debata snad ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Ano.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
... dle mého názoru má být věcná a jaksi, jaksi, jaksi ekonomická, ono investiční pobídky směrované do jednoho punktu, například automobilový průmysl, i nám dneska přinesou problémy, protože na jedné straně, na jedné straně nám pomohlo, pomohla tato cílená investiční pobídka do jednoho sektoru zvýšit HDP, na druhé straně, pakliže nastanou zmíněné problémy s automobilovým průmyslem, tak o to víc pak to bude mít dopad do tý ekonomiky ...

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A, pane Mládku, kdybyste měl teď poradit vládě nebo potažmo obecně všem českým politikům, jak oživit ekonomiku?

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Ne, tak jsou, jsou ty jako minimální opatření, já souhlasím s tím, co tady říkal pan náměstek, ano, bylo třeba restrukturalizovat ty investiční pobídky, udělat je méně plošný, zacílit je skutečně do těch oblastí s vysokou přidanou hodnotou, strategických služeb, kde je vysoká míra vědy a techniky, to samozřejmě ano, ale neměly se rušit, další klasické opatření je podpora exportu všemi dostupnými prostředky, které, které jsou dány konsensem OECD, to jsou, to jsou ty minimální opatření, to jsou opatření, které pokud růst bude kladný, pak už nebudou stačit.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Já vám, pánové, já vám oběma děkuji, že jste přišli, našimi hosty byli ekonomický expert ČSSD Jan Mládek, děkuji, na shledanou.

Jan MLÁDEK, ekonomický expert ČSSD, ředitel Českého institutu aplikované ekonomie
--------------------
Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
A také náměstek ministra financí Eduard Janota, i vám děkuji, že jste přišel, na shledanou.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou.

Jan BUMBA, moderátor
--------------------
Teď je osmnáct hodin a padesát osm minut, Radiofórum končí, pokud chcete, tak celý pořad najdete ve zvukové podobě ve formátu MP3 na našich internetových stránkách
www.radiozurnal.cz v sekci Rádio na přání. Dobrý večer, dobrý poslech dalších pořadů přeje Jan Bumba.


Zdroj: 7.11.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 18:12 Radiofórum

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.