CZ EN

Nový daňový řád

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Dobrý den a ničím nerušený poslech vám z vinohradského studia přeje Martin Křížek.
Ministři by se dnes měli zabývat některými zásadními daňovými změnami. Ministerstvo financí chce totiž změnit současný systém správy daní a poplatků a připravilo proto nový daňový řád, který má současný o správě daní a poplatků nahradit. Nový daňový řád je součástí celkové daňové reformy. Ta má změnit výběr daní, ale také zjednodušit daňové zákony a sjednotit výběr daní, cel a zdravotního nebo sociálního pojištění na jednom místě. Já už teď na Rádiu Česko zdravím náměstka ministra financí Petera Chrenka, kterého se zeptáme na podrobnosti. Dobrý den.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Daňový řád má tedy inovovat dnes platný zákon o správě daní a poplatků. V čem je podle vás tato současná norma nevyhovující nebo zastaralá?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Ta norma se v podstatě přijala před patnácti lety, od té doby došlo k řadě novel a hlavně došlo k hodně soudním judikátům, které vlastně zpochybnily, zda norma se dá vykládat tak, jak byla vykládána do té, doteďka. Takže, z toho důvodu jsme se rozhodli představit novou, novou, modernější právní normu, která tyto nejistoty a nejasnosty, nejasnosti z daňového procesu odstraní.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Daňový řád by měl přinést řadu praktických novinek, například zpřísnění pravidel pro doručování zásilek z finančního úřadu nebo podporu elektronické komunikace s daňovou správou. Které z nich vy považujete za nejzásadnější?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Ono všechny, všechny jsou docela, docela zásadní, protože prvním naším cílem bylo, aby to byla srozumitelná právní norma, aby skutečně se dalo dočíst to, co se od poplatníků očekává. Pak by samozřejmě měla hodně napomoci k tomu, abysme se dostali do moderní a efektivní správy, která zaručuje vlastně snížení administrativní zátěže, takže, je to skutečně o zrychlení komunikace i formě elektronický se správcem daně, aby se dodržovaly některé lhůty, na který musí správce vlastně reagovat, takže celkové zrychlení procesu. Ale stejně tak hodnotíme velice pozitivně i odstranění určitých, určitých tvrdostí, například posunutí splatnosti daně, až pokud bude vlastně potvrzeno rozhodnutí po odvolání. Takže, to jsou takové nejdůležitější věci.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Pojďme teď k poplatníkům samotným. Jaká nová práva a naopak jaké nové povinnosti daňový řád poplatníkům přinese?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Jak jsem, jak jsem, jak jsem vlastně řekl, je to, hodně si slibujeme, aby se celý daňový proces zrychlil, to znamená, co nového přináší, budou vlastně změna pravidla pro doručování. Chceme je standardizovat, chceme, aby nebylo možné se vyhýbat vlastně doručení zásilky z finančního úřadu. Takže, to jsou určité nové požadavky, které zkvalitní a zrychlí daňový proces. Naopak samozřejmě je to pro některé poplatníky, kteří se snaží vyhýbat daňové povinnosti a vyhýbat se doručení, tak je to samozřejmě považované za zpřísnění. Za další se jedná o zkrácení vlastně lhůt, kde po třech měsících nečinnosti má vlastně poplatník možnost donutit správce, aby se tím konkrétním případem zabýval. Takže, to jsou například věci, které by měly zrychlit celý daňový proces.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Zmínil jste se o zpřísnění v oblasti doručování zásilek z finančního úřadu. Už se jim tedy daňový dlužníci nebudou moci vyhýbat? Nebo jak to bude nastaveno?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, budeme, bude, bude se mít za to, že pokud nebude v podstatě ta zásilka vyzvednuta do určité lhůty, tak bude, bude se mít za to, že byla doručena. Dneska jsme se vlastně setkávali v praxi s tím, že se v podstatě poplatníci, který se chtěli vyhnout kontaktu s tím správcem daně, tak se záměrně zjišťovali, jaká to je zásilka a odmítali převzetí takové zásilky, takže někdy trvalo skutečně více než půl roku, aby mohl správce daně efektivně doručit zásilku poplatníkovi.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Zastavme se ještě krátce u elektronické komunikace s finančními úřady, která je pro daňové poplatníky poměrně hodně důležitá. Do jaké míry daňový řád tu elektronizaci skutečně v praxi podpoří?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Jedná se jednak o používání nahlížení do taky elektronického spisu, to znamená, správce samozřejmě má zájem, aby většina té klasické korespondence, kdy se vyřizujou určitý záležitosti, probíhala elektronicky. Taky máme zájem, aby daňová přiznání byla podávána elektronicky. Takže, tady vidíme cestu, jak by se celý, celá ta komunikace a urychlení vyřizování těch záležitostí dalo urychlit. V České republice obecně platí taková nedůvěra k elektronické komunikaci s úřady, takže tam se to snažíme samozřejmě prolomit. Co bude samozřejmě následovat, bude i v rámci toho schváleného usnesení vlády vytvoření jednoho inkasního místa. To znamená, chceme představit nejenom moderní daňový předpis, ale i moderní daňovou správou a správou odvodů, která by vlastně dál usnadňovala komunikaci, aby se komunikovalo s jedním místem, které bude vybírat nejenom daně, ale i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Takže, jsou to všechno opatření, které nahrávají k celkovému snížení administrativní zátěže a urychlení komunikace s těmito úřady.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Daňový řád by měl také změnit pravomoci ministra financí prominout v individuálních případech daň. Jak výrazně tuto pravomoc omezí a proč?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
V podstatě jedná se o subjektivní rozhodování v této situaci, protože, protože se zvažujou konkrétní, konkrétní případy v těch individuálních kauzách. Tady chceme, aby u ministra zůstala pouze možnost promíjení daně z důvodu nesrovnalosti v daňových zákonech, které se budou vlastně promíjet plošně. To znamená, pro všechny poplatníky, kteří jsou v podobné situaci, v podobné situaci, tak by se promíjelo plošně, ne v individuálních případech.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Vedle daňového řádu připravuje ministerstvo financí také nový zákon o dani z příjmu. Ten by měl zrušit řadu daňových výjimek a mimo jiné také daň darovací, daň dědickou nebo daň z převodu nemovitosti. Všechny tyto příjmy by měly nově podléhat dani za příjmu fyzických osob. Co si od toho zjednodušení daňového systému slibujete? Třeba větší úspěšnost při výběru daní?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Slibujeme si ..., snížením množství daní se snažíme dosáhnout v podstatě takové větší přehlednosti a jednoduchosti toho systému. To znamená, aby nemusel pokaždé poplatník, pokud provede určitou transakci, aby musel sledovat, jaký zákonů vlastně daňových se to týká. Konkrétně příklad daně z převodu nemovitostí, musí se postupovat v nějakých lhůtách a platit daň z převodu nemovitostí a stejně tak musí potom platit daň, daň z příjmu z takového převodu. Takže, je to vlastně dvojí daňové zatížení jedné transakce. Takže, slibujeme si, že ten systém by se zjednodušil tím, že se bude už potom v podstatě starat o jeden zákon a splní ty povinnosti, které budou popsány v jednom zákoně.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Nepřijdou ovšem díky těmto daňovým změnám o podstatnou část svých příjmů třeba obce? Těm právě například daně z převodu nemovitostí obohacují rozpočty. Nebo se chystáte tyto příjmy nějak kompenzovat?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Takhle, do rozpočtu, rozpočtu obcí jdou daně z  nemovitostí, daně z nemovitostí samozřejmě chceme, chceme zachovat a posílit naopak i vlastně daňovou autonomii obcí tím, že se umožňuje, a to vlastně už byla ta novela, respektive zákon o reformě veřejných financí, se vlastně zvyšují, zvyšuje se možnost zvyšovat místní daně, konkrétně daně z nemovitostí určitými koeficienty. Takže, tudy nadále bude ten trend pokračovat, aby se ty daně, které se vybírají do rozpočtu obcí a krajů zvyšovaly, a samozřejmě se bude pamatovat i při celkové té reorganizaci, aby rozpočtovým určením daní obce a kraje nedostávaly méně na vybraných daní, které se vybírají a pak se přerozdělují.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Vláda tedy dnes jedná o novém daňovém řádu. Jak už jsme řekli, vy připravujete také nový zákon o dani z příjmu. Závěrem dá se odhadnout, kdy by mohl nový daňový systém začít platit? Kdy by například mohli podnikatelé zaplatit daně i to pojištění na jediném místě?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
To jsou dvě oddělené věci. Nový zákon o dani z příjmu samozřejmě neumožní platit daně na jedno místo. To souvisí s tím, jak budeme rychle /nesrozumitelné/ s vytvořením jednoho inkasního místa. V těchto dnech zrovna probíhá mise Světové banky, to znamená se Světovou bankou podle toho harmonogramu, který schválila vláda, pracujeme na tom, abysme mohli představit a vytvořit jedno inkasní místo co nejdříve. Takový reálný, reálný odhad je, že platby na jedno místo jednomu správnímu orgánu by mohlo reálně fungovat od roku 2012.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
A ten daňový řád a nový zákon o dani z příjmu?

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Naším cílem je, aby daňový řád a nový zákon o daních z příjmu byl, nabyl účinnosti v roce 2010.

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Vysvětluje náměstek ministra financí Peter Chrenko. Děkuji vám za rozhovor. Na slyšenou.

Peter CHRENKO, náměstek ministra financí
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: ČRo - Rádio Česko, 19.11.2008, 13:08, pořad: Rozhovor na aktuální téma

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.