CZ EN

Odstranění ekologických škod

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Vláda dnes definitivně schválila obří zakázku na odstranění starých ekologických škod. Dosud neodstraněné ekologické závazky státu se odhadují na sto patnáct miliard korun. Ministerstvo financí ale čeká, že veřejnou soutěží dosáhne nižší cenu. Právě nabídnutá částka rozhodne o tom, kdo státní zakázku získá. Ve vysílání Radiožurnálu teď zdravím náměstka ministra financí Ivana Fuksu, dobrý večer.

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, co si mám představit pod tím, že rozhodne pouze cena? To se do takové soutěže může přihlásit úplně každý?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Ne, tak samozřejmě do té soutěže se nemůže přihlásit každé. Budou tam určitá kritéria, která jednoznačně budou požadovat po tom subjektu, určité odborné garance, prokázané doložené minulou praxí, že dokáže v takovém to objemu zorganizovat, zafinancovat a zrealizovat likvidaci takových to ekologických zátěží.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Kolik takových potenciálních uchazečů vůbec může být? Ona česká výběrová řízení bývají často obviňována a napadána z toho, že jsou napsána na míru konkrétnímu výherci.

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak já bych si dovolil predikovat, že by se mohlo jednat o deset, patnáct významných zájemců. Mohli jsme za poslední měsíce pozorovat vyjádření v médiích, určitých národních i nadnárodních firem, které prezentovaly, že mají zájem vstoupit tady do tohoto subjektu a já si myslím, že to je tak velký objem, že to určitě neujde pozornosti nadnárodních společností a potencionálních konzorcií, takže bude na to zapotřebí silný subjekt, který bude nejenom velmi odborně zdatný, ale bude především finančně silný, protože ta finanční rizika převezme za stát, tak neobávám se, že by to takzvaně skončilo na domácím českém písečku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Likvidace ekologických zátěží se táhne od začátku devadesátých let, dokdy by to mělo být hotovo?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak my máme stěžejní termín rok 2015, problém je v tom, že dnes je rok 2008 a my jsme od roku 1992 udělali poměrně malé množství, dá se hovořit o dvaceti šesti až třiceti procentech těchto záruk, které stát dával a nám zbývá už hodně málo do roku 2015, abysme garantovali odstranění všech zbývajících ekologických zátěží. A tady hrozí veliká rizika, nejenom ekologická, pokud stát toto nedodrží, ale tady hrozí i jiná finanční, například v podobě arbitráží.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Jinými slovy ale tedy do roku 2015 by i ten kdo vyhraje v tom tendru měl odstranit všechny staré ekologické zátěže?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Ten by měl odstranit staré ekologické zátěže, samozřejmě, že probíhá ještě monitorování toho zrealizovaného projektu po realizaci ten postsanační a sanační monitoring může probíhat až tři roky, podstatné je to, aby v tom daném roce byla drtivá většina zrealizovaná a už jenom běžely ty následné monitoringy.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Jakým způsobem to bude stát platit? To bude nějaká roční paušální částka nebo to zaplatí až po těch sedmi letech v roce 2015 nebo jak to bude udělané?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak zatím bude se platit po částech, dojde k zastropování této ceny ve svém objemu. Dojde k zastropování této ceny v daných letech, v tuto chvíli predikujeme částku zhruba sedm miliard korun, aby stát měl jistotu, že to nezatíží výrazným způsobem státní rozpočet a podle této částky, jaká bude vysoutěženo to bude financování probíhat v následujících letech.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Promiňte, teď tomu nerozumím. Ona média operují s částkou zhruba sto patnáct miliard korun jako celkový objem maximální toho tendru, pokud máme sedm let a počítáte se sedmi miliardami ročně, tak to je čtyřicet devět miliard. To čekáte, že jenom tou soutěží ušetříte pětašedesát miliard korun?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak my ne, my budeme financovat několik let následujících. My nebudeme financovat do roku 2015, do roku 2015 musí být odstraněno a financovat se bude v následujících letech, pravděpodobně v objemu sedmi miliard korun, možná vyjde z toho i zajímavější cena pro stát, ale ta cena, my dneska, média operují částkou devadesát šest miliard bez DPH, s DPH je to přes sto miliard, ale to je cena, které ve které se stát zavázal v předešlých letech. My vycházíme z toho, že ta soutěž povede k tomu, že ta cena bude daleko, daleko nebo prostě bude snížena.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ale jestli tomu tedy dobře rozumím, tak ta firmy nebo ty společnosti, které vyhrají, ono jich může být víc v nějakém konzorciu, tedy do roku 2015 případně 2018 s tím doodstraňováním, odstraní všechny ekologické zátěže a stát bude platit delší dobu než tedy...

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Stát bude platit v sedmi, přibližně sedmi miliardových částkách celou částku od počínaje vyhlášení výběrového řízení. Samozřejmě v okamžiku, kdy budou zrealizované, až po zrealizování prvních projektů, ta firma nedostane 100% zaplaceno za jeden okamžitý projekt, vždycky je tam velmi výrazná pozastávka, aby si firma nevyzobala zajímavé projekty a zbytek nenechala státu takzvaně na hrbu, takže skutečně se bude financovat déle. Nicméně záleží, záleží na tom, jaká bude finální vysoutěžená částka.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Ministerstvo financí tedy dneska dostalo od vlády zelenou a může ten tendr vypsat. Jak rychle počítáte, že budete znát vítěze?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak já si myslím, že bysme vítěze mohli znát během příštího roku. Možná v letních měsících, pokud se nebudou objevovat různé procedurální pochybnosti a zpochybňování, tak by to skutečně vláda mohla mít na stole v průběhu příštího roku.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Takže v rozpočtu státu na příští rok už je někde schovaná částka na platbu té firmě, která by příští rok teoreticky už mohla začít likvidovat?

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak samozřejmě, protože je to velmi výhodné pro stát. Stát každoročně schvaloval ve svém rozpočtu různé částky, například pro letošní rok je to přes dvanáct miliard a například za ministrování ministra Sobotky odstraňování ekologických zátěží bylo úplně zastaveno, takže tam byla daná nula, takže se vůbec nefinancovalo, takže tato částka, kterou považujeme jako mezní, respektive predikujeme ji jako mezní, tak je velmi příjemná pro stát, je sympatická, je financovatelná a samozřejmě návrh rozpočtu na příští rok s ní počítá.

Jan PUNČOCHÁŘ, moderátor
--------------------
Na Radiožurnálu jsme mluvili s náměstkem ministra financí Ivanem Fuksou. Děkuju, na slyšenou.

Ivan FUKSA, náměstek ministra financí
--------------------
Taky děkuju za pozornost a hezký večer. Na shledanou.


Zdroj: 24.11.2008, ČRo 1 - Radiožurnál, 21:00 Stalo se dnes

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.