CZ EN

Lidé a podniky nejsou od sebe izolováni

Ohlas na článek

Středeční komentář pana redaktora Hekrdly „Ano, mohou“ je plný zásadních nepřesností, které je potřeba uvést na pravou míru.

Nejprve k odhadům růstu HDP. Ministr financí Kalousek se již snad tisíckrát vyjádřil, že k přehodnocení míry růstu HDP dojde na začátku roku 2009 a na základě toho k přehodnocení parametrů státního rozpočtu. V dnešní turbulentní době se totiž odhady mění tak často, že bychom museli pomalu každý týden měnit návrh státního rozpočtu.
Po přečtení věty „vsadil jsem se… že HDP této země bude činit nejvýš dvě a půl procenta“ chci věřit, že se jedná jen o překlep, a že pan redaktor hovoří o míře růstu. Jinak to vypadá, že očekává propad HDP o 97,5 procenta! Dalším velkým omylem je izolované posuzování hospodaření podniků (strana nabídky ekonomiky) a domácností (strana poptávky). V komentáři se při posuzování záložního plánu vlády píše, že „stát pomůže firmám, nikoliv… koupěchtivým občanům“. Nezakrývám údiv nad touto formulací. Cožpak ve firmách nepracují občané, cožpak se mzdy občanů a nezaměstnanost neodvíjejí od hospodářské situace podniků?!

V komentáři se také objevuje zásadní rozpor. Na jednom místě se píše, že exportéři vytvářejí 80 % HDP, a jinde zase, že občané jsou „hlavní síla agregátní poptávky“. Je třeba si nejprve promyslet, co vytváří největší část výdajů na HDP.

Vtipné je, že se v komentáři implicitně požaduje, aby si stát půjčil a potom těmito prostředky podpořil agregátní poptávku. Zapomíná se na skutečnost, že když si stát vypůjčí (nejčastěji od bank a ne zadarmo), pak budou mít věřitelé o to méně prostředků na financování úvěrů podniků. Budou jim půjčovat ještě méně než v současnosti, což se projeví právě ve vyšším růstu nezaměstnanosti a poklesu koupěschopné poptávky obyvatelstva.

Největší nepřesností je však představa, že hospodářský růst je založen na „pumpování“ veřejných prostředků do ekonomiky. Naopak. Dlouhodobě udržitelný růst je možný jen při zvyšování produktivity práce a kapitálu, což lze činit pouze pomocí investic, nikoli spotřeby. Investice lze financovat pouze z úspor, tedy z odložené spotřeby.

Tato vláda není tak krátkozraká jako předchozí, proto se snaží stimulovat investice do vědy a výzkumu (rozpočet počítá s růstem výdajů o třetinu) či podporovat spoření na stáří, nikoli „projídání“ veřejných výdajů. Vhodným nástrojem pro proexportně zaměřenou ekonomiku je větší podpora vývozu prostřednictvím České exportní banky nebo státní pojišťovny EGAP.

V exportně zaměřených firmách totiž také pracují občané. Bude-li stát podporovat export těmto podnikům, pomáhá i jejich zaměstnancům. Podniky a zaměstnanci nejsou od sebe odděleni nějakým vakuem. Zkusme si to, prosím, uvědomit.


Zdroj: 27.11.2008, Právo, autor: Ivan Fuksa, 1. náměstek ministra financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.