CZ EN

Pár »malých« detailů

V návaznosti na komentář pana redaktora Kamberského o koncepci připravovaného penzijního spoření (HN 12. listopadu) pokládám za důležité uvést na pravou míru zavádějící informace, které se v textu vyskytly.

Autor zpochybňuje nutnost nového systému penzijního spoření. Tvrdí, že nové penzijní společnosti jsou tvořeny jen z důvodu rozvolnění investičního rámce nových fondů, které by navíc měly mít ve srovnání s fondy kolektivního investování pouze neúměrné množství práv a konkurenčních výhod, povinností pramálo. Tvrdí, že stát novým penzijním společnostem »zaháčkuje« klienty ve formě sankcí za přechody, bude tyto společnosti podporovat státními prostředky a za to z oněch společností ani nevyloudí, aby vyplácely doživotní penzi. Takový systém prý není potřebný. Panu redaktorovi evidentně uniklo několik »nepodstatných detailů«. Ministerstvem chystaný systém dobrovolného spoření občanů pro zajištění příjmu na stáří bude založen na principu oddělení majetku účastníků fondu od majetku penzijních společností. V dnešních penzijních fondech je totiž majetek účastníků a akcionářů smíchán. Již tento samotný fakt je dostatečně pádným důvodem ke změně.

Systém, ve kterém není jasno, komu co náleží, a kde si správce může ukrajovat od majetku účastníků, přece nemůže být v zájmu spořících občanů. Zároveň není vhodné nutit fondy, aby účastníkům garantovaly nezáporný výnos. Pokud někdo chce garantovaný vklad, může peníze vložit do banky. Účastník nového systému tedy plně ponese investiční riziko spojené s investicemi do jednotlivých účastnických fondů ve správě penzijních společností, které si zvolí. Požádat o licenci k činnosti penzijní společnosti bude moci jakákoliv osoba, která splní zákonem předepsané podmínky. Ty budou navíc přísnější než ty, které musí splňovat fondy kolektivního investování Nelze tedy souhlasit, že by nový zákon poskytoval komukoliv konkurenční výhody. Navíc je koncept investování navržen tak, aby došlo k umožnění využití moderních investičních strategií za současného stanovení silného obezřetnostního rámce pro takový druh podnikání. Na penzijní společnosti budou kladeny vysoké požadavky na kapitálovou přiměřenost, řízení rizik, prevenci střetů zájmů a transparentnost vůči svým klientům.


Zdroj: 1.12.2008, Hospodářské noviny, rubrika Názory, autor: Klára Hájková, náměstkyně ministra financí pro finanční trhy

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.