CZ EN

Rozhovor s náměstek ministra financí Eduardem Janotou

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobré pozdní odpoledne, vítejte u Interview ČT 24. Ze zpravodajství České televize už víte, že vláda ví, s jakými penězi bude hospodařit příští rok. Včera totiž prošel státní rozpočet, pro který nakonec zvedli ruku i pro koalici problémoví poslanci. Schodek by měl být v příštím roce třicet osm miliard korun. Čím se dostáváme k meritu věci, zdali vůbec vláda víc, s jakými penězi bude hospodařit, protože schodek může být taky sedmdesát miliard. A jestli jste dnes četli některé noviny, tak ty tipovaly až sto čtyřicet miliard korun. Se mnou ve studiu je náměstek ministra financí Eduard Janota, dobrý den.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, za ta léta sestavování rozpočtu můžete popsat, jaký rozpočet je to podle vašeho hodnocení letos nebo na příští rok teda?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Myslíte co do počtu? Tak je to někde okolo, okolo, možná, možná už to bude devatenáctej, možná dvacátej. Ale...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to by bylo co do počtu. Co do pocitu?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Co do pocitu, tak je to jeden z nejsložitějších, řekl bych, úplně nejsložitější. Možná jeden byl komplikovanej a ten souvisel s dělením republiky někde kolem toho roku 92 a 93, kdy jsme prostě velice složitě jaksi dělili jak majetky, tak peníze ve vztahu federace Československo a s tím souviselo i dělení majetku federace. Takže to byly taky velmi složitý doby. Já si vzpomínám, že jsme tehdy pracovali asi s pěti variantama. Ale to prostě byla, to byl problém prostě jiného druhu. Dneska ten problém je úplně jinej a je složitější v tom smyslu, že dneska se prudce mění indikátory, ze kterých při sestavování každýho rozpočtu vychází to a to. Když říkám prudce, tak prostě ze dne, z týdne na týden, já tedy mám ještě odhady, řekl bych, expertů, makroekonomů, kteří na ministerstvu financí 24. listopadu se shodli na tom, že ekonomický růst v roce 2009 v České republice bude v pohodě tři procenta. Byly tam takoví, kteří odhadovali čtyři celé čtyři procenta.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Což je ale skoro o dvě procenta tedy menší odhad než, než v tom rozpočtu je.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Byli tam taky, kteří, kteří říkali, kteří říkali pod tři procenta. Ale v průměru jejich, jejich prostě názor, jejich odhad, když beru, a to beru do hry, já nevím, deset expertů a deset bank, byl v podstatě tři procenta. A vidíte, že dneska ta situace je taková, že očekávat, očekávat ekonomický růst mezi dvěmi a třemi procenty v podstatě by byl úspěch a jsou...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To už jste velký optimista.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Jsou pesimistické, kteří, kteří říkají, že to bude pod dvě. A jsou někteří extrémní experti, tak bych to řekl, viz například dnešní, dnešní Hospodářské noviny, kteří říkají, že bude ekonomický pokles. Já myslím, že, že v dané chvíli to přesně nikdo zkalkulovat neumí. Myslím si, že je o to, že konkrétně na tom, v tom článku, který spíš vypadá jako poplašná zpráva teda podle mého názoru, byly shrnuty všechny negativní možnosti, všechny negativní východiska. Prostě ty nejhorší expektace. A suma sumárum bylo navíc ještě, to není vina toho, kdo odhadoval ekonomický růst, bylo napočteno prostě jakýmsi pasivním způsobem sčítání jablek a hrušek, různý, různý odhady, které, které pak jaksi vygenerovaly onu rozdílnou částku. Já myslím, že...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já jsem to použil, já jsem to použil záměrně, aby bylo vidět, co se taky mohli dočíst čtenáři v dnešních novinách. Ale je tam velké riziko vzhledem k tomu, že tady v tuhle chvíli pracujete jaksi a víte a vlastně se to říkalo i ve sněmovně, že už v tuhle chvíli se pracuje s nepravdivými údaji, s údaji, které není možné předjímat?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, co je to nepravdivý údaj. Příjmy rozpočtu jsou vždy odhadem. A jestliže, jestliže máte příjmy jeden bilion, tak odhad plus mínus tři procenta není žádná, není žádná zásadní chyba. Čili jestliže bych, že bych pletl o tři, o tři miliardy, o tři miliardy nebo čtyři miliardy, tak se nic neděje. Jenže ta situace je dneska taková, že ten náš, ten náš odhad může být odlišný v řádu deseti, v řádu patnácti miliard, možná, možná dvaceti miliard. Já to připouštím. My jsme, my jsme prostě, my jsme s tím kalkulovali. Jenže jestliže chtěla mít vláda rozpočet schválený prostě v letošním roce na příští rok, protože je to nutné, protože provizorium znamená nestandardní podmínky. Znamená prostě zhoršení ratingu, znamená ještě zhoršení financování dluhu. Čili my jsme toto nechtěli, tak proto jsme rozpočet předložili v termínu, kdy jsme věděli, že je před náma celá řada neznámých. Že se situace ještě dramaticky zhoršovala, to je jedna věc. Zadruhé, my jsme už tehdy avizovali, že na to budeme reagovat, ale jiná cesta nebyla možná, protože kdyby vláda rozpočet nepředložila, kdyby prostě neprošlo první čtení, které zafixuje příjmy, výdaje a saldo rozpočtu, tak jsme prostě někde v listopadu, v prosinci rozpočet měli zpátky na stole a nebylo stejně jisté, zda bude schválen. Protože ani dneska nikdo vám nemůže říct, jaký ten, jaký ten ekonomický růst bude, jaké budou jiné indikátory. Vemte si třeba inflaci. Tady byla panika v České republice a poprask o tom, jak inflace je hrozná, byla šest celých sedm procent a postupně klesala, a dneska dochází k radikálnímu poklesu. Na příští rok se odhaduje nebo někteří experti odhadují nižší než dvě procenta. Pochopitelně, čili to chci říct, že jak tady byla z hlediska těchto indikátorů, je velmi složitá.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A právě k tomu bych se docela rád dostal. Jestli vůbec je možné stíhat reagovat na ty aktuální věci, na ty předpoklady, věštby a já nevím co všechno, když jste tady ukazoval, že jste měli ještě před nějakými čtrnácti dny odhad deseti renomovaných bankovních analytiků, kteří s vámi nějakým způsobem spolupracují, kteří říkali, že to bude na hranici tří procent růst HDP.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Pochopitelně rozpočtový proces má nějaký i časově timing. Prostě není možné rozpočet udělat za, za čtrnáct dnů. Prostě na to potřebujete, na to potřebujete nějaký čas, takže jestliže mám předložit, řeknu příklad, jestliže mám předložit návrh rozpočtu 30. září do parlamentu, tak prostě musím předpokládat, že v zásadě počátkem září musím, musím skončit prostě úvahy o odhadech, expektacích očekávaných a musím vzít do hry prostě údaje, které, které mám k dispozici v tý době. Co se stane mezi tím, ať už dobrého, nebo, nebo špatného z pohledu mých nebo našich odhadů, to prostě je jiná věc a to může ten rozpočet ovlivnit. Ale ta situace letos je tak dramatická, že k těm změnám dochází překotně. Že ty změny se opravdu, ty informace se mění prostě z týdne na týden, takže proto je to drama letošního roku větší. A já uznávám, že třicet osm miliard neplatí, třicet osm platí, řekněme, za podmínky, že ekonomický růst by byl kolem těch tří procent, protože...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To ještě stále platí vzhledem k tomu, že státní rozpočet počítá s těmi necelými pěti procenty.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
... protože v těchto podmínkách ministr financí je připraven, je připraven část příjmů, které, které nebudou inkasovány podle, podle našich odhadů, jaksi vyřešit tím, že zaváže, zablokuje, neutratí výdaje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Což jsou ale zase opět tedy předpoklady, které úplně nepočítaly jaksi s tou postupností globální krizí.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Přesně, přesně tak, to zaprvé. Zadruhé, my jsme jaksi vždy přistupovali k rozpočtu spíše konzervativně, i když proto už to takhle, takhle neplatí. A prostě jsem, jsem přesvědčen o tom, že podaří se nám vyřešit na výdajové straně patnáct miliard a myslím si, že by se mělo podařit, protože vemte si, firmy zeštíhlujou své náklady. Je třeba opravdu...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak teď jsem zvědav, jaký signál vyšlete jako náměstek ministra financí.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Je třeba, je třeba opravdu, je třeba opravdu zeštíhlit i provozní výdaje nejen ministerstev, nejen ministerstev, ale i jejich podřízených organizací. Je třeba...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A plošně, když se zeptám?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Varianta nemusí být plošná. Já si myslím, že, že vláda bude připravena diskutovat o prioritách, o tom, která odvětví více či méně by mohla být nahrazována prostě privátním sektorem nebo nemusela být financována z veřejných statků. Na tu debatu musí přijít vždycky ty procenta snižování, dvě, tři, jedno. Pokud toto nebude podtrženo a jaksi zdůrazněno finančním tlakem, to znamená, že ty resorty opravdu nebudou mít ty peníze, tak potud to je většinou prostě volání do větru. A pokud ministr Kalousek je připraven jaksi rozpočet držet v těch proporcích maximálně možných, maximálně možného nízkého deficitu, tak já jsem přesvědčen, že právě on je připraven tyto razantní změny, změny realizovat. O tom jsem hluboce přesvědčen.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže si vezměme, třicet osm miliard je schválený schodek státního rozpočtu.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ano.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Když to hodně přeženu ten váš odhad, tak třeba kdyby to dopadlo ke konci příštího roku šedesát miliard, tak bude ministerstvo financí ještě jakžtakž "spokojeno". A teď ale jak se k těm, aspoň těm šedesáti miliardám dobrat? Tím, že se jednoduše jako zvýší deficit financí, nebo že se udělají nějaká aktuální opatření a že ministerstvo financí vyšle, vyšle nějaký signál?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Jsou, jsou dvě věci. Byl bych rád, kdyby, kdyby ministerstvo vyslalo ten signál a já jsem přesvědčen, že ho vyšle, že zkrátí provozní a některé výdaje, jiné výdaje státu, kde v podstatě v současných podmínkách je třeba prostě šetřit, to zaprvé. Zadruhé...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To je těch patnáct miliard korun.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
To je těch patnáct miliard. Zadruhé, ministerstvo, vláda, premiér, ministři financí, průmyslu připravili určitá opatření na exportu. Já myslím, že je zajímavé si je, si je trošku, trošku shrnout. Jsou to standardní opatření na podporu exportu. Víte, že export tvoří osmdesát procent našeho hrubého domácího produktu. Bohudík, bohužel je orientován rozhodujícím způsobem do země Evropské unie, kde ten pokles ekonomiky je velký. Bohužel je orientován z velké části na automobilový průmysl a navazující, navazující výroby. Čili my chceme, my chceme a víme, že rozhodující podíl HDP ve standardních ekonomikách tržních je tvořen malým a středním podnikáním. Co vláda chce udělat. Vláda chce v dané chvíli podpořit exportní banku, a to navýšením kapitálu jednorázově ihned o jednu miliardu cíleně, cílově, řekněme, až o dvě miliardy. S tím, že tento vyšší kapitál umožní realizovat projekty, které by ve stávajících podmínkách z pohledu rizikovosti nebyly vůbec realizovány.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Což je jeden ten signál.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
To je jeden signál. Druhý signál je ten, že my jsme zvýšili limit prostě pro angažovanost České exportní banky z čtyřiceti devíti miliard na šedesát jedna miliard. Čili vytvořili jsme větší prostor pro úvěrovou angažovanost České exportní banky. Zatřetí, zvýšili jsme možnost angažovanost České exportní banky vůči jednotlivým klientům. To znamená, zejména vůči klientům, v tomto případě zejména vůči dlouhodobým projektům, které jsou dlouhodobé, víceleté a náročné. A taktéž chceme postupovat i vůči Českomoravské záruční a rozvojové bance a Podpůrnému garančnímu fondu. U Českomoravské záruční a rozvojové banky je to trošku jiný přístup. Je, je rovněž postaven na tom, že stát vytvoří určitý fond, který bude mít a už ho má v podstatě výši jedna celá jedna miliardy, který umožní poskytovat garance malým, zejména malým a středním podnikatelům a zejména těm, kteří garantují subdodávky exportních, nějakých vývozních celků, exportních, exportních projektů. To je, to je jedna věc. Z čeho prostředky vezmeme. Stát se zřekne dividendy, která je, kterou vyinkasoval za letošní rok v Českomoravské záruční a rozvojové bance a dá k dispozici prostředky zvratek minulých let do této banky, plus určité prostředky, které, které tato banka má schválené. Čili je to jistý fond, jistý druh podpory. Čili přičteme dalších jedna celá jedna, jsme na dvě celé jedna.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže teď už to nestíhám počítat, pane náměstku.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Jsme na jedna miliarda...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pamatuju si pořád, patnáct miliard ušetřených.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ano, jedna miliarda...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nějaké další dvě miliardy dané.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ale pak sčítáme jabka, jabka a hrušky. Nechte, nechte mě domluvit. Podpora Podpůrného garančního fondu tři sta milion korun ještě v letošním roce, to znamená ihned. Čili to jsou, to jsou věci, které umožní, aby banky, komerční banky na principu sdílení rizika, garančního rizika státu a těchto bank, aby umožnily poskytnout úvěry na provozní financování, protože provozní financování a zejména provozní financování malých a středních podnikatelů je alfa omega toho, aby se, aby se rozhýbal, prostě aby se rozhýbala ekonomika, aby se obnovila důvěra bank ve financování tohoto poměrně rizikového segmentu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže patnáct miliard jablka a hrušky, to jsou ty aktivity. To je kolik miliard?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Tak jestliže jedno, jedna miliarda, jedna miliarda kapitálu vloženého do České exportní banky v zásadě může generovat až pětadvacet miliard prostoru pro vývozní, vývozní projekty. Čili to musíme pak brát přes ty vývozní projekty, přes jejich zdaňování, přes, přes výkon do a propočet toho, toho dopadu do, do ekonomiky.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A myslíte, že by se, že je ještě něco reálného, že se budou třeba, já nevím, za dva, za tři měsíce scházet politici a budou korigovat státní rozpočet podle toho aktuálního vývoje?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Podívejte se, já jenom budu říkat to, co říkal pan ministr Kalousek, že v dané chvíli je připraven řešit tu, řekněme, výdajovou stranu rozpočtu do částky těch patnácti miliard. V daném případě od 1. ledna v zásadě může fungovat systém podpory, který jsem zmiňoval. A bude-li ten dopad, já si to nepřeju a ani, ani v to nevěřím, ještě, ještě hlubší než, než, řekněme, dvouprocentní ekonomický růst, tak vláda pochopitelně bude muset přijmout další opatření. Ale já bych nechtěl...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Krizový scénář, kdyby to spadlo pod dvě procenta, existuje?

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Já bych, zcela určitě existují krizoví scénáře, ale já bych nechtěl v dané chvíli malovat čerta na zeď, protože zatím jsme v situaci, kdy věříme tomu, že ten ekonomický růst bude vyšší jak, jak dvě procenta. A pokud, pokud mé úvahy, mé odhady, mé předpoklady platí, pak ten deficit by neměl překročit padesát, šedesát miliard korun na příští rok. Což bude hluboce pod Maastrichtským kritériem a v podstatě, řekněme, čtyřicet miliard rovná se jedno procento. Čili jestliže rozpočet je postaven na jedna celá šesti, tak by, tak by v podstatě oněch šedesát miliard bylo něco kolem dvě celé jedna procenta k HDP, což by byl ještě velmi, velmi dobrý výsledek.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nemalujme čerty, čerti, čerti chodili před týdnem, pane náměstku.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Ale, ale znamená to, znamená to skutečnou, tvrdou úsporu ve veřejných výdajích států. Já to, já to schválně zdůrazňuji, protože, protože to není už o tom, o planých řečech, ale o tom, že už na to nebudou peníze, aby stát jaksi využíval tak komfortně prostě provozních výdajů státního rozpočtu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Náměstek ministra financí Eduard Janota. Já vám děkuju za rozhovor, pane náměstku.

Eduard JANOTA, náměstek ministra financí
--------------------
Děkuju.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a klidný večer.


Zdroj: ČT 24, 11. prosince 2008, pořad v 17:32, autor: F.Lutonský

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.