CZ EN

ČSA na prodej

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobrý večer. Národní vlajkový letecký dopravce, firma ČSA, míří pryč ze státních rukou. Rádcem při transakci bude konsorcium Deloitte Advisory a CMS Cameron McKenna. Dnes podepsaly tyto firmy smlouvu s ministerstvem financí. No, a plán dalšího postupu je hotový. Právě zítra ho dostane na stůl Topolánkův kabinet. Za jak dlouho tedy stát prodá svůj podíl devadesát procent akcií aerolinií a za kolik? Bude možné zajistit transparentnost celé operace? Téma pro úvod Událostí, komentářů. Prvním hostem je 1. náměstek ministra financí Ivan Fuksa, dobrý večer.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proč jste se rozhodli právě pro toto konsorcium, které má radit při prodeji ČSA.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, proběhlo to na základě výběrového řízení, který takovýto úkol určila vláda, ministerstvo financí a bylo to otevřené výběrové řízení, do kterého se přihlásila pouze dvě konsorcia, a na základě kritérií, které byly zpracovány, byla vybraná firma Deloitte.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
O tuto zakázku, jak vy jste řekl, usilovala dvě konsorcia, tím druhým bylo konsorcium McKinsey & Company a Toman, proč jste dali přednost firmám Deloitte a Cameron, o co byly lepší?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak byly především lepší, co se týče strategie prodeje, vyhodnocení jednotlivých rizik, a to vyhodnotila výběrová komise jako jednoznačně lepší strategie pro zpracování zadání výběrového řízení.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ovšem to druhé konsorcium zpochybnilo ten výběr.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
To zpochybnilo, obrátilo se na ÚOHS a nicméně i přes to všechno nakonec i to výběrové řízení výběrové komise bylo potvrzeno.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proč vlastně musí existovat při takovéto transakci poradenská firma. Neměl by takovouto obří transakci, jako je prodej aerolinií, ohlídat stát vlastními silami, vlastními právnickými týmy, které určitě na ministerstvech jsou.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, stát to samozřejmě hlídá, nicméně některé ty věci jsou tak složité a tak atypické, že například stát neprodává letiště každý rok, prodává ho, dá se říct, jednou za století, takže zkušenosti z jednotlivých privatizací v jiných státech jsou strašně důležité a ty určitě právníci jednotlivých ministerstev nemají.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Kolik bude zapojení tohoto konsorcia stát stát.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, cena bude do dvou procent z celkové vysoutěžené ceny a tato cena bude zítra představena vládě, která bude tady tento záměr schvalovat a ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že už se zná i ta cena, když jste řekl, že to budou dvě procenta z vysoutěžené ceny?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Samozřejmě, že cena není známa, ale soutěž probíhala tak, že kolik procent z vysoutěžené ceny bude, bude takovéto ocenění ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Co to znamená dvou procent, může to být i jinak tedy, do dvou procent, to může být různá částka.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, bude to, bude to v rozmezí jeden a půl procenta až dvě procenta, nicméně nechci tato čísla tady teď oznamovat, když se ministři na vládě je budou dovídat teprve zítra.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale já myslím, že je logické, abychom se, abychom se na to ptali.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Zcela pochopitelné, proto jsem vám řekl to rozmezí, které je, od jedna celá pět do dvou procent.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ovšem pro řadu lidí to možná bude trošku neprůhledné v tomhle tom případě a nepochopitelné.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, já si myslím, že na tom průhledné..., neprůhledného není nic, jednotliví uchazeči tuto svoji cenu nabídli, jaká ve finále bude, bude skutečně záležet z výběrového řízení, jakou nabídnou jednotliví zájemci výši ceny.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, v každém případě je to hodně peněz, i ta dvě procenta z té finální částky, to bude opravdu hodně peněz, jsou opravdu vynaložená tato, tato, tyto peněžní prostředky efektivně?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, jestliže bysme to chtěli prodávat za nějakou minimální cenu, tak potom možná bysme mohli pochybovat, ale naším cílem je, abysme toto letiště, toto, tuto leteckou společnost prodali za co nejvyšší cenu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Čím vyšší cena, tak tím vyšší odměna i pro tu poradenskou firmu samozřejmě.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Přímá úměra, nicméně záměr státu je samozřejmě to letiště prodat za co nejlepší cenu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jaká bude konkrétně úloha toho konsorcia, jak velké pravomoci při rozhodování bude mít.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, ono pomáhá stvořit parametry toho zadávacího řízení, které pravděpodobně zítra vláda odsouhlasí, a budeme moci s tím vyjít do světa. A potom samozřejmě bude tato jednotlivé, tyto jednotlivé nabídky vyhodnocovat a bude samozřejmě vycházet ze zkušeností, které jsou z jednotlivých privatizačních procesů národních aerolinií.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dalšími hosty dnešních Událostí, komentářů jsou ekonomický analytik z firmy Cyrrus Jan Procházka a také Jan Mládek, ředitel Masarykovy dělnické akademie. Pánové, vítám vás, první téma - průhlednost transakce, pane Procházko, dá se vůbec při transakci takovéto rozsahu zajistit její maximální průhlednost.

Jan PROCHÁZKA, ekonom, analytik, Cyrrus
--------------------
Tak samozřejmě maximální průhlednost je vždycky zařízena na privatizací přes kapitálový trh, tam ta průhlednost je mnohem větší, ale to, jak naznačoval pan Fuksa, ta procenta, tam si myslím, že to je naprosto transparentní, procenta, která se pohybují zhruba do té hodnoty tří, jsou u takto velkých privatizací asi normální, takže já se neobávám nějakého, nějakého problému. Samozřejmě ta privatizace bude dvoukolová, což je vždycky trošku otázka, protože pokud je jenom jednokolová, je tam jenom cena, tak ta transparentnost je pochopitelně větší, na druhou stranu zase jsou určitá politická rizika, kterých se vláda obává, tudíž chápu, proč ta privatizace bude dvoukolová.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane Mládku, otázka na vás, je podle vás konsorcium Deloitte a Cameron garantem transparentnosti prodeje Českých aerolinií.

Jan MLÁDEK, ekonom, ředitel, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Já myslím, že v samotném konsorciu není žádný problém, hlavní problém je v tom, zdali by se vůbec aerolinie a letiště měly privatizovat v této pohnuté době.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K tomu se bezpochyby dostaneme za malou chvíli, ale zůstaňme ještě chviličku u té transparentnosti, kde je řečeno, pane náměstku, že konsorcium soukromých firem je imunnější vůči nejrůznějším lobbyistickým vlivům, které mohou takto zásadní strategickou zakázku bezpochyby ovlivnit.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak oni budou jenom poradci, to své hlavní rozhodnutí bude mít ve finále, ve finále vláda.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, tak jinak, je prostředí státní správy tak náchylné k nejrůznějším nekalým praktikám, že to je třeba i jeden z důvodů, proč musí existovat externí poradce?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ne, tak opět říkám, stát prodává letiště, možná jednou, pardon, národního přepravce možná jednou za sto let, právníci jednotlivých ministerstev, v tuto chvíli ministerstva dopravy a ministerstva financí, určitě se za posledních několik let nesetkali s privatizací národního dopravce, tak je zapotřebí mít opravdu zkušeného poradce, který s takovým, s takovýmito privatizacemi je obeznámen a který takovým obdobným privatizačním procesem již prošli a radili při něm.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Teď tedy, teď tedy k tomu, co naznačoval pan Mládek. Cílem transakce, která se připravuje, je privatizace ČSA, to zní jasně, plán už poradenské konsorcium připravilo, zítra jde na vládu. Vysvětlete, prosím, některé ty formulace, které zatím známe. V podmínkách prodeje je uvedeno, že nový majitel musí zachovat ČSA jako národního dopravce, ale není národní dopravce právě ten, který má nad sebou nějaký státní dohled?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ne, národní dopravce a také evropský dopravce je terminus technicus, který v této letecké branži se používá, garantuje takovému přepravci určité výhodné vstupy do jednotlivých teritorií a do jednotlivých letišť a takovýto institut může převzít i soukromý přepravce, to znamená, pokud ta společnost nebude vlastněná státem, může bejt držitelem institutu národního a evropského dopravce.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Přesto, neměl by si stát zachovat v takto strategickém a specifickém odvětví, jako je civilní letectví, nějaký dohled?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, já si myslím, že důležité je to, jak vypadá situace na trhu. Ta situace se stále přiostřuje, prostředí je stále více a více konkurenčnější a v tuto chvíli není třeba, aby v tomto konkurenčním prostředí svoji roli důležitou hrál stát. Navíc ta situace na trhu se přiostřuje i v souvislosti s globální krizí a toto by měl skutečně odehrávat stát, odehrávat privátní sektor a ne státní sektor.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Teď opět otázka na pány Mládka a Procházku. Nejprve, pane Mládku, vy jste sám už tu otázku naznačil, tak vám ji teď položím, mají vůbec být firmy, jako je ČSA, prodány, co říkáte názoru, že si stát má v takto specifickém odvětví ponechat nějakou kontrolu.

Jan MLÁDEK, ekonom, ředitel, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Tak, je třeba, je třeba říci jednu jasnou věc, je špatná doba obecně na privatizace, prostě je doba krize a je předpoklad, že ta krize dostane státu nejhorší možnou cenu. Samozřejmě je jediná výjimka, kde možná by to šlo, o privatizaci i v tomto složitém období, to jest ČSA, protože její cena, bohužel, bude klesat i v souvislosti s tou ekonomickou krizí. Ale musím říct, že panu náměstkovi nezávidím, protože bude muset přesvědčit širokou veřejnost, že ta transakce je nejenom ekonomicky výhodná, ale i, že ten nový přepravce bude zajišťovat přepravu létající veřejnosti stejně bezpečně jako dosud ČSA.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna otázka na pana Procházku. Pane Procházko, kolik je reálné, aby za ČSA stát dostal, zvláště v souvislosti se současnou krizí, jak o tom teď mluvil nebo jak to teď naznačoval i pan Mládek.

Jan PROCHÁZKA, ekonom, analytik, Cyrrus
--------------------
Tak určitě ten letošní rok byl ještě relativně dobrý, v tom příštím čekáme určitě relativní zhoršení stavu, navíc ČSA v příštím roce mají před sebou hodně velké úvěry za letadla, zhruba kolem dvou miliard. Takže když to shrnu jednodušeji, když přežijí příští rok, tak už přežijí vše. A ta cena by se opravdu mohla pohybovat někde kolem čtyři až půl miliardy až pěti miliard, samozřejmě podle toho, jaký ten zájemce bude mít plány s leteckou společností, takže spíše bych čekal tu nižší hranici, ale pochopitelně může to být někdo, kdo bude například z Asie, kdo bude mít velké synergické efekty a kdo je schopen zaplatit velkou prémii, ale aktuální hodnota ČSA se pohybuje někde kolem čtyř a půl miliardy korun.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
My se k těm konkrétním zájemcům za chvíli dostaneme. Ještě stejná otázka na pana Mládka, prosím stručně, váš odhad té ceny i s ohledem na to, co jste říkal, o finanční krizi.

Jan MLÁDEK, ekonom, ředitel, Masarykova dělnická akademie
--------------------
Já bych v této věci, věci nespekuloval, prostě dostane vláda nějakou cenu a je možné, že ta cena nebude zase tak špatná, vzhledem k tomu, o čem mluvil pan Procházka, že ČSA musí platit za letadla.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobrá, pane Fukso, váš odhad ceny, co by stát chtěl za ČSA dostat?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, ta cena je samozřejmě odhadována v jednotlivých studiích, já v tuto chvíli nebudu nijak konkrétní, abych tuto cenu předem neurčoval, je to ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale buďte, prosím, konkrétní.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... je to, je to, já si myslím, že až po rozhodnutí, až po seznámení se s tímto materiálem na vládě ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A to, co říkali pánové, asi není úplně mimo realitu, co říkal pan Procházka.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Není to mimo realitu, protože pánové jsou v obraze, tak určitě ne, já bych chtěl říct nicméně ještě k tomu načasování toho prodeje, v době jedenácté krize, 11. září padly ve světě sedm leteckých společností, v současné globální krizi padlo třicet pět leteckých společností, ČSA v minulých letech byla ve velkých ztrátách, byly to půlmiliardové ztráty, půlmiliardové, teď je ČSA v dobré kondici a já si myslím, že to je pravý čas, kdy je ještě dobré aerolinie prodat.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pojďme teď tedy k tomu harmonogramu. Poradenské konsorcium už teď identifikovalo možné překážky při prodeji akcií ČSA, můžete říci, jaké to jsou?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, překážky, necharakterizoval bych je tak, že by byly příliš zásadního charakteru, ten problém se nijak nejeví nikterak vážný, vláda, vláda by měla vyhlásit výběrové řízení prostřednictvím ministerstva financí pravděpodobně ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ovšem v tom dokumentu se mluví, v tom dokumentu se ...

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... někdy v lednu a v únoru a ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
... pane Fukso, mluví o určitých překážkách, tak mě zajímá, jaké to jsou.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, já si myslím, že to nejsou nikterak závažné překážky a nemyslím si, že ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tak když nejsou nikterak závažné, tak je můžete specifikovat.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Ne, nebudu je v tuhle chvíli specifikovat ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Proč je nebudete specifikovat, to znamená, že jsou závažné tím pádem.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... protože, ne, v žádném případě ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Tak pokud nejsou závažné, tak je můžete sdělit přeci.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Já, nejsou překážky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře, nejsou tedy žádné překážky.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Nejsou překážky, nejsou žádné překážky, hovoří se o určitých drobných věcech, ale není to ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Drobné věci.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... charakter závažné překážky ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ovšem v tom dokumentu se o překážkách mluví.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Někdo to může charakterizovat jako překážka, já to jako překážku nevidím.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju vám za vysvětlení. Můžete už teď říci, že je jisté, že ČSA budou prodány přímo jednomu strategickému partnerovi, nikoliv přes burzu?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, prodej přes burzu se samozřejmě zvažoval a vyhodnocoval a vycházelo se ze skutečností ve světě a prodej přes burzu má samozřejmě pozitivní význam v okamžiku, kdy se prodává minoritní balík, všude ve světě se, byly vždycky daleko úspěšnější takovéto prodeje, které vyhlásila, vyhlásila vláda a bylo to na základě výběrového řízení, takže skutečně ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Teď je jiná situace, bude to stoprocentně jednomu přímému strategickému vlastníkovi?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Je to tak směřováno, aby se to jednomu vlastníkovi prodalo, samozřejmě v tuhle chvíli nedokážeme odhadnout, kdo všechno a případně i v jakých konsorciích se přihlásí.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme, mě zajímá, jestli ten způsob toho prodeje, ta forma toho prodeje bude taková, že to bude jednomu vlastníkovi.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Mělo by to být jednomu vlastníkovi a samozřejmě bylo by dobré, kdyby to byla nějaká renomovaná letecká společnost.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
K tomu se dostaneme, jak jsem říkal, v závěru našeho povídání. Ještě k tomu harmonogramu, jaký je celkově časový harmonogram té transakce, do kdy by měly být aerolinie prodány. To je jedna ze stěžejních otázek, protože se to neustále posunuje dál v čase.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, posunovalo se to kvůli komplikacím, které vznikly v souvislosti s výběrem poradce, o kterým jsme hovořili na začátku, já počítám s tím, že během měsíce ledna, případně na přelomu ledna a února by stát mohl vyhlásit výběrové řízení a vítěze bysme mohli znát pravděpodobně někdy v květnu, v červnu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To znamená, že v květnu, červnu už by aerolinie mohly být prodány nebo to ještě pak chviličku potrvá.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
To ještě pak chviličku potrvá ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jak dlouho.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... v tuhle chvíli nedokážu odhadnout, záleží ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Konec příštího roku, řekněme.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
... je to stejné jako při výběru poradce, záleží na tom, kdo jak se bude odvolávat, to opravdu nemám křišťálovou kouli, abych toto odhad.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ale může to být do konce příštího roku teoreticky?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak já bych do konce roku bych viděl jako nejzazší termín.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pánové Mládku a Procházko, nejprve vy, pane Mládku, jaké načasování by podle vás vzhledem k současné situaci ve světě bylo ideální.

Jan MLÁDEK, ekonom, ředitel, Masarykova dělnická akademie
--------------------
No, nejlepší by bylo takové načasování, které by přineslo dobrou, dobrou cenu pro české daňové poplatníky. Já nevím, jestli to načasování je obecně výborné a samozřejmě ta vláda bude mít problém, zdali to vůbec stihne, protože předčasné volby někdy v říjnu, listopadu nejsou vůbec vyloučeny.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuji vám i s ohledem na to, že jste exponentem ČSSD. Pane Procházko, stejná otázka na vás, jaké načasování je podle vás ideální?

Jan PROCHÁZKA, ekonom, analytik, Cyrrus
--------------------
Tak, ono si to načasování opravdu nelze vybrat, já si myslím, že doba není až tak špatná, že se dá určitě prodat tento majetek, v Evropě se prodává stále více aerolinek, ať už je to ztrátová Alitalia, tak v poslední době Austrian Airlines, je tady vidět několik zájemců, kteří projevujou velký zájem třeba právě ze Star Alliance, Lufthansa má velký nákupní apetit, takže já si myslím, že těch cílů je v Evropě hodně a proti nim, proti těm, proti kterým je srovnáváno ČSA, jako je právě Alitalia nebo SAS, Austrian Airlines, mají ČSA nejlepší výsledky. Takže já si myslím, že ta doba sice je špatná, prodává se hodně firem, ale zase je hodně horších firem, takže ...

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A řekněte, ano, řekněte, prosím, ještě, co ta politická situace, jak naznačoval pan Mládek, může ta ovlivnit tento prodej?

Jan PROCHÁZKA, ekonom, analytik, Cyrrus
--------------------
Tak já nejsem politický analytik, určitě si netroufám tady mluvit o nějakých předčasných volbách, myslím si, že by to ani nemělo smysl a myslím si, že zájmem všech je určitě prodat ČSA. Je to navíc první krok, protože druhým tím hlavním krokem by určitě měl být prodej Letiště Praha, protože jestliže za ČSA stát dostane zhruba pět miliard, tak za Letiště Praha by mohl dostat zhruba sedmdesát a samozřejmě zájemci budou velice sledovat, kdo dostane ČSA, protože to pochopitelně bude mít určitou návaznost i k tomu důležitějšímu prodeji.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ano, díky. Pane náměstku Fukso, teď tedy k těm zájemcům v závěru našeho povídání, jak jsem říkal. Padají jména Aeroflotu, Air France i firem, které se primárně nezabývají leteckým byznysem. O kolika seriózních zájemcích teď víte?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, byly prezentovány nebo byla prezentovaná různá čísla počtu zájemců, kteří navštívili ministerstvo financí, ministerstvo dopravy, já v současné době vím zhruba o deseti zájemcích, nicméně i jsem se z médií dočetl, že se týká, že se hovoří o třiceti, čtyřiceti zájemcích v tuto chvíli, ten seznam oficiálně nemáme, ani, ani takový cíl nebyl.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A do kdy se mohou oficiálně hlásit?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
No, až bude vyhlášeno výběrové řízení, tak potom ano, to znamená, to se dozvíme při vyhlášení toho výběrového řízení někdy na přelomu ledna a února.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Poslední série otázek na pana Procházku a pana Mládka. Pane Procházko, mezi zájemci se často mluví o společnosti Air France, ta už jednou v letech 1992 až 94 v tehdy Československých aeroliniích působila, nedopadlo to příliš dobře, je podle vás pravděpodobné, že by se firma mohla dostat do stejnou rukou jako počátkem devadesátých let?

Jan PROCHÁZKA, ekonom, analytik, Cyrrus
--------------------
Já si myslím, že je to vysoce pravděpodobné, protože jak už jsem naznačoval, v těch dvou aliancích SkyTeam a Star Alliance teď hoří velký boj, Lufthansa nakupuje téměř všude v Evropě, viděli jsme to u těch Austrian Airlines, má zájem o SAS, má zájem i o další aerolinky a Air France samozřejmě se budou snažit vytvořit v Evropě silnou pozici a budou muset také nakupovat a v té střední Evropě přece jenom jim někdo chybí, takže já určitě Air France vnímám jako jednoho z velkých favoritů.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A poslední otázka na pana Mládka, existují i další subjekty, které kolem ČSA krouží, Penta nebo Odien Group, může se i z nich rekrutovat nový majitel ČSA?

Jan MLÁDEK, ekonom, ředitel, Masarykova dělnická akademie
--------------------
No, já bych byl na tu, v této věci velmi zdrženlivý, protože si myslím, že by to měl být strategický investor, tedy letecká společnost, to by bylo asi lepší přece jenom.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pánové, vám oběma děkuji a pane náměstku Fukso, na vás poslední otázka. Dá se od zítřejšího jednání vlády očekávat, že harmonogram prodeje ČSA bude schválen?s

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Já očekávám, že ano.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Žádné námitky ze strany některých ministrů neočekáváte?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Tak, nic takového necharakterizuje meziresortní připomínkové řízení, takže očekávám, že to bude bez problémů schváleno.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju i vám, že jste přišel, na shledanou.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí /ODS/
--------------------
Také děkuji, hezký večer.


Zdroj: 15.12.2008, ČT 2, 22:30 Události, komentáře

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.