CZ EN

Eduard Janota v rozhovoru pro Rádio Impuls dne 21.1.2010

Moderátor (Václav Moravec):
Zatím jsme se nedohodli, oznámili zaměstnavatelé, odboráři i vláda. Všechny tři strany hledají dohodu na vládním materiálu, popisujícím východiska z hospodářské krize. Největší výhrady k dokumentu mají odboráři. Příští týden se sejde expertní skupina. Jejím úkolem je najít témata, se kterými všichni souhlasí. Tady jsou slova premiéra Jana Fischera.

Záznam Jana Fischera:
To nemůže prostě být jeden dokument, kde se prostě takhle obejmeme a budeme plesat, jo, to není o pastýřských prostě zpěvech tohleto. To je o zájmech, samozřejmě, které se pak promítají do té či oné strany státního rozpočtu.

Moderátor (Václav Moravec):
Slova premiéra Jana Fischera. Vláda má finální dokument projednat začátkem února, konkrétně osmého. Nejen o tom bude řeč v dnešních Impulsech. Hostem dnešních Impulsů je ministr financí Eduard Janota. Vítejte po čase v Rádiu Impuls, děkuji, že jste přijal mé pozvání, dobrý den.

Host (Eduard Janota):
Hezký večer za pozvání.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i na základě vašich dotazů, které jste psali a posílali ve formě sms na číslo 774 999 888, ale pokud máte jakoukoliv otázku na českého ministra financí Eduarda Janotu, který je hostem Rádia Impuls, stačí, když ji pošlete k nám na číslo, ještě jednou číslo pro vaše otázky, 774 999 888. Pane ministře, jste spokojený se svým platem?

Host (Eduard Janota):
Já nebudu tady meditovat o tom, jestli jsem spokojen nebo nikoliv. Já prostě jako ministr financí mám plat, který mi náleží a možná řeknu tolik, že jako ministr financí mám méně, než jako náměstek ministra financí. To je jeden z určitých…

Moderátor (Václav Moravec):
Co to je za paradox?

Host (Eduard Janota):
Je to paradox, ale platí a to potvrdí všichni ministři financí, protože jako náměstek ministra financí jsem, řekněme, měl nárok na určité odměny, které jsem dostal, když jsem plnil nějaké pracovní povinnosti, které byly vázány na některé úkoly konkrétní a jako ministr prostě na žádnou odměnu nárok nemám, protože tam tento stimul neexistuje. Takže paradoxně mám méně, nižší plat, více práce a nižší plat, než když jsem byl jako náměstek.

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete nám prozradit, o kolik jste si pohoršil ročně?

Host (Eduard Janota):
Já bych to, no tak je to asi řádově možná 150 tisíc, tak nějak, ročně rozdíl, bych to tak tipoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Se divím, že vám manželka neříká v tom případě, škoda, že jsi nezůstal náměstkem.

Host (Eduard Janota):
Ne, to mi neříká, to ne.

Moderátor (Václav Moravec):
Už máte jasno, co budete dělat po té ministerské dráze, protože patříte k těm ministrům, kteří jasně říkají, čím dříve vláda skončí, tím lépe?

Host (Eduard Janota):
Ano, ano, já zcela určitě skončím ve státní správě. Mé představy se budou koncentrovat do, řekněme, nějakých činností, kde využiji své znalosti, zkušenosti, poradenská činnost, finanční poradenství. Prostě zkusím úplně něco jiného.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč neuvažujete o tom, že byste šel do státní firmy a dělal manažera nebo člena dozorčí rady státní firmy?

Host (Eduard Janota):
Víte, jednoduchý důvod je ten, že by bylo podsouváno, že jenom proto, že jsem byl ministrem financí, že jsem si vytvořil předpolí pro to, abych pracoval zase někde jinde a já se tomu chci vyhnout. Takže tam, kde nastoupím, to určitě nebude žádná vazba na stávající veřejný sektor, na stávající stát, prostě nějaké nabídky mám a vlastně už jsem je měl v době, kdy mě vyhodil ministr Tlustý před, dneska už to je 3,5 roku, takže představy mám, ale znova zdůrazňuji, není to nic top vysokého, je to, nemyslím teď TOP jako stranu a není to ani top jako funkce, prostě já myslím, že je na čase, abych trošku zvolnil tempo a nějakým způsobem rozumně fungoval.

Moderátor (Václav Moravec):
Dál budete chtít být zaměstnancem nebo uvažujete o tom, že byste dokonce začal podnikat a založil si vlastní firmu?

Host (Eduard Janota):
Já budu, předpokládám, že budu mít vlastní IČO a že se budu živit spíše touto formou.

Moderátor (Václav Moravec):
Zjistíte tedy, jak se mají osoby samostatně výdělečně činné v České republice a dáte se na podnikání. Když jsem mluvil o státních firmách, tak vy teď připravujete do vlády materiál, který se týká zaprvé kvality práce státních manažerů, rozumějme manažerů státních firem a také jejich odměňování. Je podle vás ještě možné, že by vláda, úřednická vláda Jana Fischera vyměnila ty manažery státních firem, kteří nepracují kvalitně?

Host (Eduard Janota):
Podívejte se, ty materiály, které se týkají odměňování, jsou dva. Jeden, který předložím zcela určitě do konce toho měsíce, do konce měsíce ledna, ten bude pojednávat o určitých principech, o určitých přístupech k odměňování vůbec představenstev dozorčích rad. To je věc jedna, to znamená, nějaká zainteresovanost na výsledcích dlouhodobějšího charakteru, nikoliv na pouze jednoročních výsledcích. Otázka vyjasnění, na jaké benefity mají nárok, otázka dalších věcí, jako auto, já nevím, pojištění a prostě jsou to věci, které jsou dneska využívány v rozdílném rozsahu v různých firmách a prostě není to nějakým způsobem koordinováno. A to jsme zjistili v době, kdy jsme řešili problém třeba v Aerolinkách. Druhou věc je a ta je podle mého názoru důležitější, že, nebo stejně důležitá, že já jsem zadal určitý audit prostě nároků, schopnosti, kvality těch zástupců, kteří reprezentují stát v státních firmách s majoritní účastí. Je to asi audit, který se bude týkat osmi společností a tam prostě by měla být garance, že tyto lidi prostě vědí, co se od nich chce, že mají na to schopnosti, že jsou schopni prostě ohlídat strategii státu. Takže toto bude a tento konkrétní výsledek, toto konkrétní pojmenování popisu, jak ta dozorčí rada v té či oné firma, jak tito lidé pracují, by mělo vyústit i v určité stanovení té části odměn, kterou za to pobírají. A já chci, i dále chci, aby prostě platy manažerů prostě byly do jisté míry porovnány, řekněme, i v tom evropském kontextu, protože máme jaksi německý model řízení, silnou dozorčí radu, která ovlivňuje chod firmy přes představenstvo, i přes ten management. Takže toto je určité takové porovnání, jako kdybych řekl, jaký plat by měl mít třeba generální ředitel Českých drah v porovnání prostě se stejnou funkcí v Německu, v porovnání pochopitelně reálných cenových hladin, v porovnání majetku, za který odpovídá a jaké jsou jeho povinnosti, jaká má být zainteresovanost a tak. Takže to jsou věci, které ten audit, protože ta jaksi smlouva s tím auditorem takto je, takto je sepsána. Takže takovéto konkrétní výstupy já chci a já pak budu moci reagovat i na výzvy některých politiků, že odměňování je přehnané, že bychom s tím něco měli dělat.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to správně, tak v hledáčku toho auditu, říkáte, je osm firem. Nejsou opomenuty firmy, předpokládám, jako ČEZ…

Host (Eduard Janota):
Letiště, ČEZ, Mero, Čepro, České dráhy…

Moderátor (Václav Moravec):
Lesy České republiky, Budvar.

Host (Eduard Janota):
Budvar ne, Budvar je národní podnik, to je trošku jiné, ale já myslím, že specielně Budvar je firma, která hospodaří v tomto smyslu velmi rozumně a má odpovídající výsledky. Čili ten, já jsem zase chtěl, aby ty výsledky u těchto, řekněme, stěžejních byly na stole ještě do 15. dubna, protože pakliže někde zjistíme a teď já nechci předjímat, že ať už lidi ze státní správy či lidi odjinud, kteří tam jsou jakoby za stát, či lidi, kteří tam byli na bázi politických dohod, že prostě mají tu kvalitu a že jsou schopni hájit zájmy státu. Protože jaksi v některých společnostech se ukázalo, že tak to úplně nebylo. A já bych chtěl tomu zabránit.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, vy dovedete najít ještě před volbami v květnu nebo dokonce po volbách v červnu, protože to ještě bude existovat úřednická vláda Jana Fischera a to ještě vy budete ministrem financí, že byste navrhl změny ve firmách, které spolupatří státu a jsou špatně řízeny?

Host (Eduard Janota):
Já mám představu takovou, že do konce dubna bych o tom informoval vládu, seznámil bych jí s tou auditorskou zprávou, řekl bych, kde jsou slabá místa, v kterých firmách je stav neudržitelný z toho pohledu a dovedu si představit, že v kontextu toho a souhlasu vlády budu mít mandát nebo dostanou příslušní ministři mandát, aby na valných hromadách, které zpravidla budou probíhat někdy květen, červen, aby prostě tuto situaci řešili. To znamená, jestliže tam někdo bude viditelně neschopný a bude to ne na základě hodnocení úředníků, ministrů, ale na základě objektivního hodnocení auditorů, kteří mají jasná kritéria pro to, kdo by měl znát, jak by měla fungovat dozorčí rada, takže dovedu si představit, že navrhneme změny.

Moderátor (Václav Moravec):
Připomínám, že hostem u mikrofonu Radia Impuls je ministr financí Eduard Janota. Cílem ČSSD je snižovat schodky veřejných rozpočtů tak, aby Česko mohlo přijmout euro, tedy jednotnou evropskou měnu, v letech 2014 až 2015. Vy jako správce státní pokladny, řekl byste, že to je reálné?

Host (Eduard Janota):
Podívejte se, to jsou čiré spekulace specielně ČSSD už několikrát ten termín posunula. Tady je rozhodující, v jakém stavu budeme mít veřejné finance. Ta debata není o tom, jestli 14 nebo 15, ta debata je o tom, zdali jsme schopní a kdy budeme schopní dostat veřejné finance z pohledu deficitu pod tříprocentní limit.

Moderátor (Václav Moravec):
Kdybych vám ale řekl, že dnešní stav veřejných financí ukazuje, že rok 2014 a 15 je nereálný, tak byste mi oponoval?

Host (Eduard Janota):
Neoponoval. Protože já si myslím, že zatím není vůle, a to se projevilo v debatě, řekněme, o úsporném balíčku, který jsem předkládal, řešit zásadní problémy a já jsem je chtěl řešit prostě na straně příjmů i na straně výdajů. Já jsem šel prostě nějakou metodou, která v podstatě by měla být přijatelná pro široké politické spektrum a vidíte, s jakou jsem se jaksi potkal, takže já nevěřím a teď to říkám naprosto zodpovědně, že bude tady síla, která bude schopná prostě přijmout velmi nepopulární opatření, která tato opatření prostě, ta se budou týkat všech, ta opatření nemohou minout lidi, prostě argumentace, že je třeba přijmout opatření, která se nedotknou lidí prostě, ta jsou jaksi populistická, protože prostě ty lidi z toho nejde vytáhnout a pochopitelně vše nakonec skončí u lidí.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy máte do konce ledna poslat do Bruselu konvergenční program, už ho máte napsaný, když ona strategie a východiska z hospodářské krize, které projednává tripartita, tak to projednávání se zadrhlo, protože se dohodli na tom, že až 8. února může ten dokument pravděpodobně vláda projednat, protože odboráři nesouhlasí, především odboráři, s částí, se zásadní částí toho dokumentu, který se například týká i daní.

Host (Eduard Janota):
Oddělme ty věci od sebe. Já jsem možná dneska Rádio Impuls bude první, které teďko uslyší určitý přístup, určitou změněnou situaci, já jsem předpokládal původně a tak jsem informoval média dneska ráno ještě, že jaksi předložíme konvergenční program, který řekněme za rok 2010, za letošní rok, bude akceptován, protože ten rok je brán jako určité ještě řekněme řešení krizové situace a ten deficit 5,3 procenta za veřejné rozpočty je podle mého názoru z tohoto úhlu pohledu přijatelný. Já jsem informoval, že ale vidím problém, že v dalších letech, to znamená v letech 11 a 12, bez přijetí poměrně významných legislativních opatření, ať už na straně příjmů či na straně výdajů, není možno snížit tento deficit pod 5,5 procenta a že v tomto smyslu očekávám i jistou kritiku z Evropské komise, respektive Rady Ekofin a v podstatě jaksi úkoly k dopracování, ale patrně už by to nebyly úkoly pro mě, coby ministra financí, ale spíše pro vládu, která vstoupí po volbách. Já jsem měl dneska odpoledne poměrně zajímavé jednání s panem premiérem na toto téma a my jsme tu strategii přehodnotili a teď proto říkám, že. . .

Moderátor (Václav Moravec):
V čem tedy bude nová?

Host (Eduard Janota):
Bude nová v tom, že my se pokusíme opět navrhnout některé opatření, já je teďko nebudu konkretizovat, protože by to nebylo fér, na straně daní i na straně výdajů a pokusíme se prostě tu strategii formulovat tak, aby i ten rok 2011 a 12 už byl prostě aspoň z pohledu směřování jaksi přijatelný, aby prostě Evropská komise měla pocit, že my to myslíme vážně a že chceme některé opatření prostě prosadit. Ale znova říkám, to bude návrh. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Počkejte, pane ministře. . .

Host (Eduard Janota):
To bude návrh bez legislativního projednání, to bude jakoby směřování cest a způsobů řešení, které nebude mít ještě legislativní krytí. Já věřím, že to vláda projedná, že vláda prostě s tímto postupem bude souhlasit, ale tu konkrétní legislativu, tu už bude projednávat ta vláda další. A otázkou bude, zda s tímto postupem tato nová vláda bude souhlasit, zda bude víc levá či pravá, zda bude akcentovat více daně nebo bude více akcentovat prostě výdaje, takže to bude to, to bude prostě to konkrétní, to jiné, které může být změněno. Já. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Vy teď tedy, vy teď tedy co nejdřív předložíte vládě, chápu-li to správně. . .

Host (Eduard Janota):
V pondělí. .  .

Moderátor (Václav Moravec):
Už v pondělí. . .

Host (Eduard Janota):
V pondělí předložím včetně návrhu určitých kroků, které by já jako ministr financí, vláda pana premiéra Fischera, které by, pokud by pokračovala, hypoteticky, které by doporučila jaksi navrhnout.

Moderátor (Václav Moravec):
To by byl ten, když jsme se o tom bavili, ono to totiž trochu je absurdní, že zase jste s premiérem Janem Fischerem změnili postup, protože vy jste říkal. . .

Host (Eduard Janota):
Já si myslím, že to. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Já bych předložil balíček číslo 2, pak premiér Fischer říkal, ale nebudeme předkládat Janotův balíček číslo 2, protože na to nemáme sílu ve sněmovně a takhle jsme se spolu dohadovali od loňského podzimu. . .

Host (Eduard Janota):
Ano, ano. . .

Moderátor (Václav Moravec):
A teď říkáte, já předložím vládě balíček číslo dvě. . .

Host (Eduard Janota):
Ano, ano, který bude obsahovat. . .

Moderátor (Václav Moravec):
Teďka v pondělí. . .

Host (Eduard Janota):
Některé kroky, pakliže by byly naplněny, tak by bylo možné ten deficit snížit z 5,3 řekněme na 4,7 v roce 11 a v roce 12 někde pod 4 procenta někde na úroveň 3,7, 3,6.

Moderátor (Václav Moravec):
Vy tedy předložíte vládě Janotův balíček číslo 2 v pondělí, ale. . .

Host (Eduard Janota):
Neříkejme mu Janotův balíček číslo 2, řekněme tomu, že jsou, je to návrh určitých řešení, které prostě my vidíme jako, jako potřebné, nutné, ale znova říkám, to bude návrh, který prostě bude dokumentovat, který bude jaksi naznačovat pánům v Bruselu, že prostě uvědomujeme si situaci, že ani tato vláda nechce být pasivní a chce prostě jaksi předložit určitý záměr stabilizace, konsolidace veřejných rozpočtů a . . .

Moderátor (Václav Moravec):
Ale problém této vlády je, že nepředloží ony zákonné normy do sněmovny.

Host (Eduard Janota):
Nemá je v podstatě předložit komu, protože sněmovna už nové návrhy nebude předkládat a je to tak citlivé téma, že by politické strany zcela určitě v období před volbami nechtěly toto téma diskutovat, aspoň si myslím, že. . .

Moderátor (Václav Moravec):
A vy stihnete už do pondělí předložit vládě věcný, konkrétní, koncepční dokument, který se bude jmenovat zdravé finance.
Já to nebudu nazývat Janotův balíček. . .

Host (Eduard Janota):
Ne, já bych to zúžil, já předložím vládě určité návrhy, náměty, jak bych na straně příjmů a na straně výdajů tuto situaci řešil tak, abychom prostě pokračovali v té strategii konsolidace veřejných financí, prostě z toho čísla 6,6, 6,7 rok 9, 5,3 rok 2010, což je dneska schváleno a rok 11 a 12 řekněme nějakých 4,6, 4,7 respektive 3,9 rok 12, abychom prostě dali signál, že s tou jaksi s řešením deficitu veřejných financí to tato vláda myslí vážně.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu-li to tedy správně, tak v roce 2013 by podle toho Janotova plánu, který v pondělí bude schvalovat vláda, mohl deficit veřejných rozpočtů v Česku klesnout pod ta tři procenta, což je maastrichtský . . .

Host (Eduard Janota):
Tak nějak rok 13, možná rok 14, ale prostě byla by ta, je tady zřejmá vůle ten problém řešit a nějakým způsobem se tím váže, protože bez toho nebude euro a prostě euro je pro celou řadu politiků, politických stran prostě významný argument a významný jaksi politický náboj. Takže to je jedna věc. V tomto duchu dneska jsem se snažil a zejména pan premiér, i vysvětlovat záležitosti našeho existratečna, našeho, naší strategie. Na jedné straně je tady představa odborů a zaměstnavatelů o jakémsi balíčku, znova, 21 nápadů, které bychom měli jako vláda využít. My jsme některé akceptovali, ne všechny, a to je právě ten závěr, že bychom společně měli ještě ty body analyzovat a nějakým způsobem vzít v úvahu. Druhou stranou mince je ale to, co jsme říkali a zdůrazňovali, že ekonomická stabilita, vyrovnanost veřejných financí musí být tím základním kamenem k tomu, do jaké míry chceme více či méně provádět fiskální konsolidaci, respektive ustupovat od fiskálních impulsů a ekonomiky, protože to je nutné pro to, že jaksi chceme plnit konvergenční program, to je nutné proto, že chceme, aby Česká republika byla považována za seriózní region, protože to souvisí i s druhou otázkou, a ta se týká bank. Podnikatelé i odbory měli dojem, že Janota jako ministr financí může ovlivnit chování bank, stěžovali, možná právem, na to, že banky jsou skoupé v poskytování úvěrů, že kladou poměrně tvrdé podmínky, že jsou i dobré projekty, které nejsou financovány. Moje reakce na takovou diskusi byla, že pochopitelně za prvé naše banky nejsou naše banky, jsou vlastněny cizím kapitálem a pochopitelně manažeři v České republice si musí říct postupy, které platí prostě v sídlech matek. Za prvé. Za druhé, jestliže Česká republika bude brána za region s nižším hodnocením, tak pochopitelně ta riziková přirážka při financování a při poskytování úvěrů vůbec bude brána v úvahu, čili budeme-li mít zdravé finance v pořádku, budeme-li prostě z toho pohledu seriózní partner, tak i ten přístup bankovního sektoru se dle mého názoru bude v tomto zlepšovat.

Moderátor (Václav Moravec):
Chápu to tedy správně, že ten, nazvu ten váš pondělní materiál, který vláda bude probírat, Zdravé finance, který pošlete právě do Bruselu v rámci toho konvergenčního programu, kde bude to snižování schodku, jak jste ta procenta řekl, až k těm zhruba třem procentům v roce 2013.

Host (Eduard Janota):
My bychom, teďko budeme řešit roky 11 a 12, teďko rok 13, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Ale řekl jste číslo…

Host (Eduard Janota):
Ale prostě logicky budeme postupovat…

Moderátor (Václav Moravec):
4,9 v roce 2011…

Host (Eduard Janota):
Tak jak jsem se zmínil, tak to znamená, že někde budeme řešit prostě problém každoročně v řádu, řekněme, 35-40 miliard na obou stranách bilance, to znamená, půjde nám o tom, abychom zlepšili veřejný rozpočet jako celek, ten deficit řádově ročně o 35-40 miliard. Jaké konkrétní kroky to budou, to už nebude dělat tato vláda, to bude dělat vláda po volbách, ale my řekneme svoji představu. Já si…

Moderátor (Václav Moravec):
Můžete mi teď některé věci, protože tady chodí desítky otázek na ministra financí Eduarda Janotu od posluchačů Impulsů, tak vyberme z nich ty, které se týkají praktického života a váš názor jako ministra financí na ně. Kdybyste měl tu možnost a pokračovala vláda, zrušil byste takzvanou superhrubou mzdu?

Host (Eduard Janota):
Já si myslím, že ten problém není v superhrubé mzdě, že ten problém je z mého pohledu, jestli budu více akcentovat otázku přímých daní či nepřímých daní. Zatímco Sociální demokracie nepokrytě preferuje zvyšování přímých daní, já si myslím, že a orientoval bych se na nepřímé zdanění. To znamená, je opět tady na stole, například může být nižší sazba DPH. My jsme sice zvýšili daň z nemovitosti, ale pořád tato daň je u nás daleko, široko nejnižší. Čili to jsou, je to otázka přístupu, je to otázka na druhé straně u přímého zdanění. Já připouštím určitou ne zcela obvyklou situaci u daně z příjmu fyzických osob, já připouštím, že není typická takzvaná rovná daň u příjmových skupin prostě od velmi nízkých až po vysoké v této vyšší. Takže já připouštím, že i tuto oblast tento návrh zcela určitě postihne.

Moderátor (Václav Moravec):
Zeptám se ale jinak, přijde vám systémové, aby se neodpočítávalo zdravotní a sociální pojištění jako výdaj, to znamená, jestli vy jste pro setrvání toho konceptu superhrubé mzdy.

Host (Eduard Janota):
Podívejte se, to není vůbec podstatné, protože vy dobře víte, že 15 procent ze superhrubé mzdy je totéž, co 23 procent řádově z hrubé mzdy. Podle bývalého, řekněme, způsobu zdaňování. A jako asi se shodneme na tom, že ten původní způsob je standardnější. Na druhé straně ten druhý způsob ukazuje jasné náklady práce, které prostě má firma v souvislosti se zaměstnávání a …

Moderátor (Václav Moravec):
Který způsob je vám bližší?

Host (Eduard Janota):
Jako pokud bych hovořil za sebe a já tady teďko nechci, tak pochopitelně ten standardnější původní způsob je mi bližší, nicméně …

Moderátor (Václav Moravec):
To znamená vrátit se k tomu původnímu systému.

Host (Eduard Janota):
To je otázka pak politických dohod, politických jednání.

Moderátor (Václav Moravec):
Ne, ptám se vás jako a na to se ptají i posluchači.

Host (Eduard Janota):
Ano, víte proč? Protože pakliže porovnávám zdanění nejvyšších příjmů někde v Holandsku, Německu a tak dále a uvádí se někde mezní sazby kolem 48-45 procent, tak to je pak porovnatelné s tou naší sazbou nikoliv 15, ale 23, jo? Takže …

Moderátor (Václav Moravec):
To je to, proč se na to ptám, jestli vy osobně byste rušil koncept superhrubé mzdy.

Host (Eduard Janota):
Já bych klidně se vrátil ke starému konceptu, ale říkám, že i takto a z tohoto porovnání potom vyplývá určitá nerovnováha mezi tím, jak jsou špičkové příjmy prostě zdaňovány v zahraničí a jak jsou zdaňovány tady. Čili teď budu určitě nařčen a kritizován, že chci prostě řešit problémy přes daně. Nikoliv. Já znova říkám, že náš problém deficitu je problém výdajů, problém výdajů, na které tato ekonomika, rozpočet nemá a my musíme prostě přehodnotit zejména i tuto oblast.

Moderátor (Václav Moravec):
To jsou další otázky a posluchači se ptají, kde byste právě škrtal výdaje, která ministerstva podle vás opravdu mají ty výdaje zbytnělé? A teď nechme stranou zatím sociální systém, protože to je samostatná kapitola.

Host (Eduard Janota):
Pane redaktore, dobře si pamatujete, že já jsem škrtnul resortům téměř 30 miliard v podstatě běžných výdajů, takzvaných běžných výdajů, čili to byl určitý krok, který jaksi vyřešil, řekněme, určitou spekulativní situaci jejich chování, kdy oni měli takzvané mrtvé duše a v podstatě prostředky, které brali na tyto mrtvé duše, pak utráceli za benzín prostě, za počítače a podobně.

Moderátor (Václav Moravec):
Je možné tedy škrtat dál?

Host (Eduard Janota):
Je možné škrtat dál, já si to dovedu představit, ale musím přesně definovat, jakou roli tato ministerstva, jejich podřízené organizace v systému veřejných rozpočtů budou hrát. Já nemohu jenom pasivně škrtat a tvářit se, že prostě systém veřejných rozpočtů zůstane beze změny. Jestliže se shodneme na tom, že ten systém je příliš nabobtnalý, že ten systém prostě chceme logicky zúžit, že chceme některé činnosti, které provádí veřejná sféra, předat prostě privátnímu sektoru, tak pak ano. Ale nemůžeme…

Moderátor (Václav Moravec):
To bude obsahovat ten váš materiál v pondělí?

Host (Eduard Janota):
Ne, ne, ne, to nebude obsahovat můj materiál, ale nemůžeme jít cestou, že řekneme a to někdy i naši špičkoví politici tvrdí, že sníží výdaje na státní správu o 30 miliard. Já se ptám kde?

Moderátor (Václav Moravec):
No to říká Sociální demokracie.

Host (Eduard Janota):
To říká Sociální demokracie. Ale ať mi ukáže, protože ani jeden z ministrů, kteří jsou ve vládě Jana Fischera, myslím Sociální demokracie, ale i ODS, prostě ti všichni vám budou tvrdit, že nemohou snížit ne 30 miliard dohromady, ale ani tři miliardy. My se bavíme na vládě tři hodiny o tom, jestli zavážeme prostředky ve výši, já nevím, devíti miliard nebo pouze ve výši 5,8. Čili já upozorňuji na tento rozdíl. Pochopitelně pokud vláda záměrně vědomě přehodnotí koncepční politiku těchto ministerstev, pokud přehodnotí různá a já věřím, že často i nesmyslná usnesení vlád, která prostě předjímají vydávání finančních prostředků na té či oné činnosti, tak pak je to možné. Ale nemůžeme jít tím, že řekneme, nic se vlastně nezmění, jen tam prostě nedáme peníze. To pak nebude fungovat nic.

Moderátor (Václav Moravec):
Proč vláda porušuje zákon, který stanoví valorizace důchodu při vyšší inflaci?

Host (Eduard Janota):
Vláda neporušila vůbec nic. Vláda jasně respektuje zákon, který říká, že pokud prostě ta inflace nepřesáhla dvě procenta od poslední valorizace, tak vláda může, ale nemusí valorizovat a vláda prostě protože ta inflace nebyla ani jedno procento, respektive možná jedno procento, tak proto nevalorizovala. Čili vláda nic neporušila, to není pravda.

Moderátor (Václav Moravec):
Co se týče otázek, tak patříte asi k jedněm z nejoblíbenějších ministrů, protože jich tady, jak říkám, jsou desítky a ne všechny jsme v těch dnešních Impulsech stihli zodpovědět.

Host (Eduard Janota):
To mě těší, ale…

Moderátor (Václav Moravec):
Tak věřím, že přijdete zase někdy příště. Eduard Janota, ministr financí. Děkujeme za rozhovor a někdy příště na shledanou.

Host (Eduard Janota):
Budu se těšit děkuji vám i posluchačům za zájem o problematiku veřejných financí a Ministerstva financí vůbec.

 


Zdroj: Rádio Impuls | 21.1.2010 | 18:20 | pořad: Impulsy Václava Moravce

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.