CZ EN

Oldřich Dědek - v pořadu ČT: Interview ČT 24 - dne 12.2.2010

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrý den, vítejte u Interview ČT 24. Jak víte ze včerejšího evropského summitu, obrovské potíže Řecka docela zamotaly hlavy evropským politikům. Investoři a ekonomové dokonce vsadili obrovské množství peněz na pád eura. Je ohrožena sama podstata eurozóny a jak se to dotkne tady v případě přijímání eura v České republice. Hostem Interview ČT 24 je dnes Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavádění eura, dobrý den.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Dobré odpoledne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Když sledujete vývoj situace, co vám tak létá hlavou, myslím situace kolem Řecka.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Samozřejmě sleduji to s velkým zájmem. Myslím si, že to není poprvé, kdy finanční trhy spekulují, jestli euro přežije, či nepřežije.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nicméně tohle je hodně silná spekulace.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tohle je dost silná spekulace, ale myslím si, že právě ten včerejší summit Evropské unie vyslal jasnou zprávu, že se patrně bankrot či státní tedy default Řecka konat nebude, že zde bude pomoženo.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A je to tak, že byla ta zpráva opravdu silná, protože když si shrneme ten závěr summitu, který bychom mohli tak jako uzavřít do jedné jediné věty, že Brusel sice pomůže Řecku, to o žádnou pomoc nestojí, protože si o žádnou pomoc ani neřeklo v tuhle chvíli. Je to dostatečný signál?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já si myslím, že když zazní z takovéto úrovně, z vrcholné politické úrovně, že Řecku bude poskytnuta pomoc, tak určitě to je velmi silný signál, nedovedu si představit nic lepšího. Je třeba si uvědomit, že nyní budou patrně jednat, budou probíhat nějaká technická jednání o podmínkách pomoci, že jo, to si vyžádá určitý čas, určité negociace a na to si musíme počkat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ta jednání povede kdo, budou to Němci, Francouzi. Španělé jako předsednická země, kteří mají ale sami problémy.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Podle těch signálů, že to bude bilaterální pomoc vybraných zemí, patrně Německa a Francie, Itálie, takto zaznívají ty zprávy, já nejsem zasvěcen do nějakých podrobnějších příprav.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak já se to pokusím přenést do té obecnější roviny, jestli v tuhle chvíli ten problém Řecka i s tím, jak vznikl, s falšováním výsledkům, se zatajováním informací a tak podobně, ukazuje na nějaký obecnější problém eurozóny v tuhle chvíli.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já osobně si myslím, že se ukazuje, že možná ty země podcenily problém fiskální disciplíny. Je to známá věc, že společná měna nemůže fungovat bez solidní fiskální politiky, která by podporovala tu společnou měnu a když se podíváme do minulosti, třeba jak se vyvíjela diskuse kolem toho Paktu stability a růstu, vzpomeneme si na epizodu, kdy Francie a Německo, když tedy měly být vystaveny určitým sankcím, tak zahájily vlastně proceduru na přehodnocení toho faktu, takové je to trošku shovívavý přístup té fiskální disciplíně se možná nyní nevyplatil, koneckonců evropská centrální banka už delší dobu ukazovala, poukazovala na to, že se jí nelíbí ta reportovací povinnost řeckých úřadů, nic se s tím příliš nedělalo, no, a teď se vlastně ty věci vyvrbily, trošku jakoby vyhnily a také se mi ovšem zdá, že se i řeší.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tady je trošku problém v tom, že vlastně ty podmínky Paktu růstu a stability vlastně ale porušovaly prakticky všechny země eurozóny. Takže nikdo nemůže říct ani popel.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já bych to trošku zmírnil tím, že nesmíme zapomínat, že svět byl zasažen skutečně vážnou globální krizí a když se podíváme.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, ale některé velké ekonomiky to porušovaly ještě před tím, než ta krize vůbec začala.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
No, před tou krizí já myslím, se právě ta fiskální pozice dostala docela do konsolidované podoby a když se podíváme, jak vypadá třeba fiskální disciplína ve Spojených státech, kde si myslím paradoxně, ty deficity veřejných financí mají skoro blíže k tomu Řecku nebo jaká je situace v Japonsku, tak vidíme, že z tohoto pohledu ta eurozóna je nejvíce konsolidovaná. Bohužel ten handicap eurozóny je v tom, že to není unitární stát, je to založeno na smlouvách mezi suverénními zeměmi a je to založeno na tom, jak tyto země jsou ochotny respektovat pravidla, která byla přijata.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A není v tuhle chvíli tak trochu nalomena ta důvěra v jednotnou evropskou měnu?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Samozřejmě trhy na toto, na, s touto otázkou hrají určitý vabank, snaží se z toho vytěžit určité peníze, já osobně si myslím, že ty fundamenty, ty důvody, proč ta měna vznikne, jsou natolik silné, že určitě přetrvají i tuto krizi.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A můžou Řekové s tím svým problémem v tuhle chvíli, tedy kdyby se začal násobit, víme o problémech Portugalska, víme o problémech Španělska, tak můžou být tím spouštěcím mechanismem, že půjde eurozóna ke dnu?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Samozřejmě pokud by se nepovedlo dosáhnout takové fiskální politiky, která by, která je vyžadována právě proto, aby byla udržena důvěra ve společnou měnu, tak ten problém samozřejmě teoreticky může nastat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a když se budeme bavit v té teoretické rovině, co by to vlastně znamenalo. Nebo jak by to vypadalo, jak by to probíhalo.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
No, znamenalo by to to, že, no, asi by vznikly, samozřejmě těžko se spekuluje, co by, kdyby, ale osobně bych to viděl tak, že některé země by byly nespokojené s tím, že jiné země mají laxní fiskální politiku, že se to projevuje v nestabilitě eura, přitom to euro je vlastně měnou i těch ostatních zemí, to je měnou všech, takže oni jsou vlastně závislí bytostně na tom, jak se chová ta či ona část té eurozóny. A to je ten problém, že by zde mohly vzniknout, dejme tomu, nějaké třenice, že někdo jiný vlastně parazituje na důvěře jiných zemí.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a ty třenice by v důsledku způsobily co?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
No, já si myslím, že takto to skutečně daleko nedojde, protože západní Evropa zejména si uvědomuje výhodu jednotného trhu a uvědomuje si obrovské výhody právě jedné měny pro ten jeden trh, zejména to je vidět v současné situaci, kdy vlastně některé země již nemohou pomáhat své ekonomice tím, že jednostranně devalvují na úkor jiných měn. To byl základní problém, který třeba výrazně prohloubil hospodářskou recesi mezi dvěma světovými válkami. Byl to častý problém, který i v minulosti komplikoval hospodářskou spolupráci mezi zeměmi Evropské unie. Takže toho se evropské země zřekly tohoto nástroje tím, že si budou konkurovat pouze inovacemi a nikoliv nějakým kurzovým dopingem, kurzovými injekcemi a to já myslím, je správná věc a myslím si, že je chyba si představit, že jaksi, že jakási krize eura nebo zrušení eurozóny je jakýsi technicistní problém, který znamená vrátit se jenom k národním měnám, to by mělo obrovské dopady na celý vnitřní trh a to si nikdo určitě nepřeje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nepředstavitelné, možná že i v tuhle chvíli. Nicméně jaká by měla být pozice v tuhle chvíli třeba takového státu, jako je Česká republika, který není členem eurozóny, na přijetí eura se chystá a i to, co se děje v Řecku, tak se asi pochopitelně nelíbí a může mít dopad i na českého daňového poplatníka.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Ta pozice naše je celkem jednoznačná a tudíž konsolidovat fiskální situaci, že jo, uvědomit si, kam vlastně to může až dojít, když se zanedbává problém fiskální disciplíny.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ano, rozumím tomu, jako takový strašák.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Ano, takže to je, není to poprvé, měli jsme i ty příklady v minulosti, ale jak se říká, historie učí, ale nepoučí, někteří politici si těžko jako někdy z toho berou ty lekce.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a z hlediska toho budoucího člena eurozóny, jako jakým bychom měli mluvit hlasem. Jako Německo a Francie na straně jedné nebo jako třeba Britové a Švédové na straně druhé, kteří říkají, ať se do toho vloží Mezinárodní měnový fond, protože Britové a Švédové nejsou samozřejmě členem eurozóny.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Pozice České republiky by byla asi taková, která odpovídá její objektivní povaze a totiž to, že jsme relativně malá, exportně velmi orientovaná ekonomika na eurozónu a tudíž bych se řídil hlasem naší podnikové sféry našich exportérů, kteří by si jednoznačně přálo, aby euro bylo zavedeno co nejdříve.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Naším hostem v Interview ČT 24 je dnes Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavádění eura. Pane Dědku, vláda před několika dny schválila konvergenční plán, dokážete si představit, jak by to teď vypadalo, kdybychom měli euro v téhle situaci? Pomohlo by nám, nebo nám by spíš uškodilo?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak, asi by byli spokojeni, já myslím, že velmi instruktivní jsou srovnání se Slovenskem, které euro má, no, a já to srovnání čtu tak, že Česká republika byla možná zasažena o něco méně než Slovensko, ale určitě naše měna nás neuchránila před tou globální recesí, hospodářský propad činil kolem čtyř procent, a to ještě před několika lety jsme dosahovali růstu šesti procent, průmyslová výroba padala dvoucifernými tempy, exporty padaly výrazně. Docházelo skutečně k paradoxnímu jevu, kdy ty dovozy klesaly pomaleji, takhle, klesaly rychleji než klesaly exporty, takže jsme měli výraznou jaksi přebytkovou obchodní bilanci, což je skutečně kuriózní jev. Takže z toho já usuzuji, že ta naše měna nás příliš neuchránila a ten důvod je jasný, protože při globální krizi ten hlavní problém je, že se ztrácí zakázky exportérů, že jo, i když máme, dejme tomu, slabší kurz, tak to příliš nepomáhá, protože ti exportéři nemají komu prodávat, nemají kam vyvážet. A navíc zde vzniká další ještě paradoxní situace, že vlastně na tom oslabení vydělávají jenom ti, co se nezajistili, kteří jaksi trošku hazardují, nechtějí tedy se zajišťovat a ti, co se zajišťují a ten kurz oslabil, tak oni na tom paradoxně ještě také prodělávají.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nebo na to nemají taky možná i důsledkem právě té ekonomické krize. Ale diváci teď mohli vidět citát Jana Fischera, českého premiéra, který říkal, že maastrichtským kritériím, tedy ke třem procentům schodku rozpočtu bychom se měli dostat někdy okolo roku 2013, 2014. Je to dost ambiciózní plán ten konvergenční plán v tuhle chvíli.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak samozřejmě vychází to z vlády, která nemá plnou politickou odpovědnost, která nemůže tedy své plány prosadit. Něco podobného v tomto duchu argumentují i jiné strany, že jo, strana sociálně demokratická i ODS, které také situují tu konsolidaci do roku 2013, ODS možná o rok dříve, ale vidíme, že ten cíl, to cílové datum konsolidace je poměrně jednotné pro jednotlivé politické strany.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Slova Eduarda Janoty, ministra financí. On říká, že vláda připouští, že vládní garnitura po volbách si o konkrétních krocích rozhodne sama. V tom je určitá objektivnost a nezaujatost našeho pojetí konvergenčního programu. Takže pokud by byly tyhle kroky toho konvergenčního programu přijaty, kdy je reálné uvažovat o euru v České republice.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak potom to už je otázka prosté aritmetiky a vůle, jak rychle vláda by chtěla euro zavést. Kdybychom vyšli z předpokladu, že teprve v roce 2013 bude plněno rozpočtové kritérium a současně by vláda chtěla zavést euro co nejdříve, tak potom technicky to je možné na začátku roku 2015. Rok 2013 splníme, v roce 2014 dochází k vyhodnocení kritérií a k ověření toho, že jsme skutečně ta kritéria splnili, no, a do eurozóny se vstupuje 1. Ledna, což je tedy ten, což je tedy první leden 2015. Ale zase si uvědomme, že skutečně, kdyby to bylo v roce 2015, to už znamená se rozhodnout vstoupit do kurzového mechanismu na začátku roku 2012, a to 2012 už zase není tak daleko od dnešního data. Takže my vidíme, že ten termín se nám může zdát daleko, ale když si uvědomíme právě ty určité časové souvislosti, tak zase z tohoto pohledu to fundementální rozhodnutí o vstupu do eurozóny to zase není nijak daleko.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a teď očekáváte pokyn od vlády, která vzejde po volbách, na kdy máte připravit ten vstup?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Samozřejmě, to je klíčové datum pro mě jako pro národního koordinátora, protože národní plán.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Protože už je to nějakých, já nevím, šest, sedm let připravujete.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak to ne, myslím si, že to je takový třetí rok, myslím si, že třetí rok.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Česká republika se připravuje, takhle jsem to myslel, jako ta skupina celá.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Národní plán byl asi přijat před třemi roky, třemi lety, takže ty technické přípravy asi probíhají po tuto dobu. No, a ten národní plán je koncipován tak, že on ví, co by se mělo dělat a je to zadáno v takovým tom formátu euro minus tolik a tolik měsíců. Takže až bude stanoven ten den E, ten den eura, tak od toho se okamžitě odvíjejí ty jednotlivé přípravné práce, které by měly být započaty.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A teď, kdybyste o tom mohl rozhodnout vy jako o optimálním datu, kdy by to bylo.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak já se kloním, aby to bylo technicky možné, klonil bych se pro ten rok 2015 a pokud by to skutečně bylo pro rok 2015, tak pro mě by to byl signál spíše jako ty práce zintenzivnit, protože začátkem roku 2012 by již vypukly naplno ty ostré přípravy, no, a to máme víceméně, že jo, letošní rok, příští rok a dovedu si představit, že pro tento i příští rok lze provádět celou řadu smysluplných aktivit, které se potom hodí, až Česká republika již bude v té ostré fázi příprav.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A které provádíte vlastně už ty tři roky v tuhle chvíli tak jako cvičně.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak je to takové trošku štábní cvičení, to máte pravdu, nicméně si myslím, že se daří některé věci předpřipravit, že jo, jako například metodiku přípravy státní správy, vyjasnit si problematiku přípravy právního prostředí na zavedení eura a nějaké první nástiny komunikační kampaně byly provedeny, takže určitě se tyto práce probíhají.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ekonomický expert ODS Martin Kocourek nedávno řekl, že chce co nejdřív ozdravit jeho strana veřejné finance, což vytvoří prostor, abychom se mohli svobodně rozhodnout, zda a kdy do eurozóny vstoupit. Přistoupení musí být výhodné pro Českou republiku, není to přistoupení jenom kvůli přistoupení, eurozóna má v současné době obrovské problémy s rozpočtovou disciplínou. Bude tam ten ukazatel výhodnosti pro Českou republiku ještě?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Problém je v tom, že každý ten ukazatel výhodnosti si definuje po svém a já myslím, že, a to je můj názor, ale myslím si, že to je obecně platný názor, že ta hlavní výhoda spočívá právě v té odstranění kurzové nejistoty pro podnikový sektor. A pokud se nebude dařit exportu, tak se nebude dařit nikomu, nebude se dařit České republice, a to je vlastně ta hlavní výhoda eura a jestli chceme hovořit o výhodách a nevýhodách, tak bychom si uměli, měli uvědomit tuto zásadní přednost té společné měny.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže v okamžiku, kdy se export začne zvedat, tak už byste říkal, to je velmi silný argument pro to, abychom do eurozóny vstoupili nebo počkat, až se zvedne, protože tam závisí na tom načasování.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Ten argument je obecně platný, že jo, exportuje se neustále a to, co vadí nejvíce exportérům, to jsou vysoké fluktuace české koruny, že jo, jednou rychle posiluje, potom zase oslabí, chvilku je stabilní, než se zase nějaká jiná zpráva ten kurz uvede do pohybu, a to jsou ty největší náklady, na které si naše podniková sféra stěžuje a ona by samozřejmě co nejdříve odstranila, no, a potom další důležitý prvek jsou zahraniční investoři, že jo, oni mají také eminentní zájem, aby Česká republika byla součástí eurozóny, protože jim to zjednodušuje podnikání, zjednodušuje jim to komunikaci mezi centrálou a pobočkami v naší republice a je to rovněž velmi silný tlak, který zaznívá na zavedení eura v naší republice.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A teď zkuste přesvědčit klasického daňového poplatníka, který slyší o tom, jak recese ohrožuje eurozónu, jak ji ohrožujou Řekové, Portugalci, Španělé, Italové, proč do tohoto klubu vůbec vstupovat.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že to je trošku taková, trošku to je bublina, rozumím tomu, že to znejistí řadu lidí, ale já osobně právě věřím v té silné základy, v tu vysokou racionalitu společné měny jako podmínku pro fungování jednotného trhu a vždy ta Evropská unie byla schopná si s podobnými problémy poradit. Není to první ani poslední krize, která to kurzové uspořádání, kurzovou spolupráci postihla a vždy to spíše tu, ten klub zemí posílil, než aby ho dlouhodobě oslabila.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dokážete si představit, že by se, a teď to můžeme vzít ten pohled z obou stran, snížila nebo zvýšila kritéria pro přistoupení do eurozóny po těch zkušenostech.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
No, podle mého názoru bychom se měli vzdát definitivně naděje, že ta kritéria budou změněna ve smyslu, že by byla změkčena. A zejména ta epizoda s Řeckem a určitá laxnost fiskální jiných zemí určitě povede k tomu, že Německo, což je takový ten nejvýznamnější hráč eurozóny, bude velmi striktně trvat na dodržování fiskální disciplíny a koneckonců si to uvědomují všichni, uvědomují si, že pokud je zde nějaký slabý článek, který vyvolává tu nejistotu a přitom paradoxní je, že Řecko není nijak velká ekonomika, že jo, z pohledu procentního jaksi podílu na HDP, tak je relativně nevýznamný. Ale ukazuje se, že žijeme v globálním prostředí, kde velké slovo mají finanční trhy, no, a oni každou takovouto slabinu dovedou zveličit a upozornit na ni a koneckonců by to mohlo vést k velkým problémům.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
ČSSD tvrdí, že krize prokázala, že země je fiskálně zranitelnější bez eura, ČSSD také říká ve svém dokumentu Cesta z krize, že bychom euro mohli přijmout v roce 2015 nebo 2016. Já tady ještě vzpomenu slova expremiéra Mirka Topolánka, který říkal, že na euro si počkáme, až proběhnou reformy ve zdravotnictví a změny důchodového systému kdysi, když byl ještě u moci. Nebylo by lepší provést nejdřív tyhle změny a teprve potom vstupovat do eurozóny?

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
To je otázka toho, jak kdo si nadefinuje ta vstupní kritéria. Pokud bychom se drželi pouze toho, co je po nás vyžadováno, to znamená, provést konvergenci ve smyslu plnění maastrichtských kritérií, tak ty podmínky jsou celkem jasně nadefinovány. Pokud někdo k tomu bude přihazovat si ještě další podmínky, že je potřeba reformovat zdravotnictví, samozřejmě bylo by to výhodné, ale musíme si uvědomit, uvědomit tedy, že tím něco ztrácíme, že jo, ztrácíme tím to, že vstoupíme možná do eurozóny připravenější, ale zase o několik let později. No, a teď jde o to, co je výhodnější.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A dal to už někdo na ty misky vah pomyslné.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Já myslím, že toto nelze, to ekonomové mají takzvaný přístup měření přínosu a nákladů a ti jsou schopni vypracovat pouze seznam s položkami výhod eura a seznam s položkami nevýhod eura a potom musí přijít politici, nějakým způsobem to dát dohromady, vyhodnotit to, říci, co je prioritou, co je to hlavní a rozhodnout. Ekonomové nikdy k tomu jednoznačnému závěru nedospějí a sám vidíte, že jsou různé názory ekonomů, že jo, někteří chtějí, vidí právě ty výhody, někteří zase nevýhody a ta debata by byla nekonečná.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak možná jedno číslo na závěr. Kolik nás vlastně stojí zavádění eura ročně v tuhle chvíli nebo ty přípravy, které jsme tady nazvali nebo vy jste je nazval jako štábní cvičení takové.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Tak určitě asi nic neprozradím, vláda bude, mojí povinností je předložit do vlády každoročně materiál, který se nazývá zpráva o plnění národního plánu a zde jsme poprvé i vyčíslili náklady, které za to minulé tříleté období byly vynaloženy, tak mohu říci, že jsme dospěli k částce asi 4 milionů, z toho asi jeden milion stálo vytvoření webové stránky, dále jsme uspořádali dvě velké mezinárodní konference, publikovali jsme řadu takových přípravných studií, takže 4 miliony, myslím, na ty tři roky zase není nějaká astronomická částka, která by položila státní rozpočet.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Oldřich Dědek, národní koordinátor pro zavádění eura, děkuju vám za rozhovor.

Oldřich DĚDEK, národní koordinátor pro zavedení eura v ČR
--------------------
Také děkuji za pozvání.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a na shledanou.


Zdroj: ČT 24 | 12.2.2010 | 17:32 | pořad: Interview ČT24

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.